Konope môže bojovať proti stresu, úzkosti a depresiám, tvrdí nová štúdia


Štúdia vykonaná Washington State University (WSU) skúmala, ako konope bojuje proti stresu, úzkosti a depresie. K tomuto výskumu bolo využité rôznych odrôd a rôzneho množstva konope, ktoré pacienti inhalovali v pohodlí svojich domovov.
Práca, ktorá bola uverejnená v Journal of Affective Disorders potvrdzuje, že inhalovanie konope môže významne znížiť krátkodobé depresie, úzkosti a stres. Časom sa ale môžu objaviť nepríjemné pocity a myšlienky, ktoré môžu viesť k depresi.

Tuto novú štúdiu považujú Americkí vedci za prvý pokus posúdenie, ako konope s rôznymi pomermi THC a CBD dokáže ovplyvniť uspokojivé pocity užívateľov kanabisu.

Súčasný výskum nie je dostačujúce


Predchádzajúce štúdie sa týkala iba odrôd s obsahom THC, ktoré boli podávané vo forme kapsúl, zatiaľ čo táto sa sústredí priamo na inhaláciu.

Carrie Cuttlerová, odborná asistentka psychológie na Washington State University a vedúci celej štúdie, hovorí: ,,Dostupný výskum týkajúci sa účinkov konope na depresie, úzkosti a stres je veľmi vzácny a nevídaný. Ten, ktorý bol vykonaný s THC kapsulami, bol úplne exkluzívny."

,,Naša štúdia je nezvyklá vďaka tomu, že sme sa zamerali na užívateľov liečebného konope, ktorí ho inhalovali v pohodlí svojich domovov, nie v laboratóriách ako býva zvykom."

Pani Cuttlerová dodáva: ,,Mnoho užívateľov žije v domnienke, že čím viac THC konope obsahuje, tým lepšie. Naša štúdia dokazuje, že CBD je taktiež veľmi dôležitou súčasťou konope a môže posilniť niektoré pozitívne účinky THC. "

Konope bojuje so stresom, úzkosťou a depresiou


Štúdia sa zaoberá porovnaním rôznych odrôd s rozdielnymi množstvami THC a CBD, aby sa zistilo, či je medzi nimi nejaký rozdiel a ako spolu spolupracujú.

Pri výskumoch, ktoré sa týkali účinkov na depresie, sa zistilo, že interakcia medzi THC a CBD je veľmi významná. Boli zaznamenané veľké poklesy u osôb trpiacich depresiou, ak užívali konope s pomerne nízkym obsahom THC a vysokým obsahom CBD. U testovanie konope a úzkosťou boli výsledky úplne odlišné. Tam nebola zaznamenaná žiadna veľká spojitosť medzi CBD a THC a ani samostatne tieto zlúčeniny nespôsobovali žiadne zmeny, ktoré by ovplyvňovali vyvolanie úzkosťou.

Výskum týkajúce sa boja proti stresu ukázal, že tu hrá spojenie medzi CBD a THC veľkú úlohu. Pri užití konope s ako vysokým obsahom THC, tak CBD, sa stres veľmi znížil. U dávok s vysokým THC/nízkym CBD, nízkym THC/vysokým CBD alebo nízkym THC/nízkym CBD sa neobjavili žiadne zmeny, ktoré by sa týkali tohto zdravotného problému.

Rovnako ako mnoho iných štúdií je aj táto pod dohľadom WSU, aby bola dodržaná legislatíva daného štátu.
Zdroj článku: healtheuropa.eu
Zdroj fotografií: pixabay.com (autor: AV_Photographer, Fotorech)

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 09/16/19
(Aktualizováno: 11/12/20)