Zvyšovanie účinnosti a ceny konope v Európe v rokoch 2006 - 2016 (ŠTÚDIA 2019)


Tohtoročná štúdia sa zameriava na oblasť zvyšovania hodnoty mg / THC, ceny a účinnosti konope a jeho živice v Európe v rokoch 2006 - 2016.Výťah zo štúdieCiele štúdie:

Vyčísliť zmeny v účinnosti (koncentrácia THC v %), cene (euro/g konope) a hodnote (mg THC/euro) smoly konope a marihuany v Európe.


Využitá metóda:

Opakovaná prierezová štúdie.


Účastníci:

Dáta boli zozbierané od 28 členských štátov Európskej únie (EÚ), Nórska a Turecka. Celú štúdiu prevzalo do svojich rúk Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / EMCDDA).


Spôsob merania:

Premenné výsledky sa týkali efektívnosti, ceny a hodnoty kanabisovej živice a marihuany v Európe v rokoch 2006 - 2016. Inflácia bola odhadovaná vďaka harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien.


Zistenie:

Účinnosť smoly sa zvýšila z 8.14% THC (2006) na 17.22 (2016). Jej cena potom vzrástla z 8.21 euro/g na 12.27 euro. Hodnota smoly sa zvýšila z 11mg THC/euro na 16.39. Podľa kvadratického odhadu bola zaznamenaná minimálna zmena živicové účinnosti medzi rokmi 2006 - 2011. Zvýšenie nastalo až od 2011 do 2016.

Účinnosť marihuany sa zvýšila z 5% THC na 10.22%. Cena poskočila z 7.36 euro/g na 12.22 euro, zatiaľ čo hodnota sa zas tak radikálne nezvýšila. Stále sa pohybuje medzi 12.65mg THC/euro až 12.72.


Záver:

Účinnosť a cena marihuany a smoly sa medzi rokmi 2006 - 2016 zvýšila. U živice, ktorú konope obsahuje, sa zvýšil obsah Δ9-tetrahydrokanabinolu na euro. Zaznamenané zvýšenie účinnosti a hodnoty smoly v rokoch 2011 až 2016 je zhodné so vznikom nových techník produkcie živice na Európskych a medzinárodných drogových trhoch.


Kľúčové slová štúdie: konope, drogový trh, bylinné, účinnosť, cena, smola, živice, THC

Autori štúdie: Tom P. Freeman, Teodora Groshkova, Andrew Cunningham, Roumen Sedefov, Paul Griffiths, Michael T. Lynske.
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6590252/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.


Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: Brent Barnett)

Časté dotazy

Skeptickosť voči konope sa v spoločnosti postupne zmierňuje a zvyšuje sa povedomie o jej lekárskom využití. Z toho dôvodu sa jednotlivé krajiny postupne uchyľujú k jej legalizácii - ako napríklad Mexiko, ktoré schválilo konopu na rekreačné účely. V súčasnosti je už legálna v Uruguayi, Kanade, niektorých štátoch USA a v Holandsku. V Luxembursku je povolená konzumácia a pestovanie semienok konopy pre vlastné účely a každá domácnosť smie vypestovať až 4 rastliny. Luxembursko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá toto schvaľuje. V Holandsku je legálne držanie 5 g konopy pre osobnú potrebu, nie však na ulici. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 09/19/19
(Aktualizováno: 11/12/20)