Zvyšovanie účinnosti a ceny konope v Európe v rokoch 2006 - 2016 (ŠTÚDIA 2019)


Tohtoročná štúdia sa zameriava na oblasť zvyšovania hodnoty mg / THC, ceny a účinnosti konope a jeho živice v Európe v rokoch 2006 - 2016.Výťah zo štúdieCiele štúdie:

Vyčísliť zmeny v účinnosti (koncentrácia THC v %), cene (euro/g konope) a hodnote (mg THC/euro) smoly konope a marihuany v Európe.


Využitá metóda:

Opakovaná prierezová štúdie.


Účastníci:

Dáta boli zozbierané od 28 členských štátov Európskej únie (EÚ), Nórska a Turecka. Celú štúdiu prevzalo do svojich rúk Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction / EMCDDA).


Spôsob merania:

Premenné výsledky sa týkali efektívnosti, ceny a hodnoty kanabisovej živice a marihuany v Európe v rokoch 2006 - 2016. Inflácia bola odhadovaná vďaka harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien.


Zistenie:

Účinnosť smoly sa zvýšila z 8.14% THC (2006) na 17.22 (2016). Jej cena potom vzrástla z 8.21 euro/g na 12.27 euro. Hodnota smoly sa zvýšila z 11mg THC/euro na 16.39. Podľa kvadratického odhadu bola zaznamenaná minimálna zmena živicové účinnosti medzi rokmi 2006 - 2011. Zvýšenie nastalo až od 2011 do 2016.

Účinnosť marihuany sa zvýšila z 5% THC na 10.22%. Cena poskočila z 7.36 euro/g na 12.22 euro, zatiaľ čo hodnota sa zas tak radikálne nezvýšila. Stále sa pohybuje medzi 12.65mg THC/euro až 12.72.


Záver:

Účinnosť a cena marihuany a smoly sa medzi rokmi 2006 - 2016 zvýšila. U živice, ktorú konope obsahuje, sa zvýšil obsah Δ9-tetrahydrokanabinolu na euro. Zaznamenané zvýšenie účinnosti a hodnoty smoly v rokoch 2011 až 2016 je zhodné so vznikom nových techník produkcie živice na Európskych a medzinárodných drogových trhoch.


Kľúčové slová štúdie: konope, drogový trh, bylinné, účinnosť, cena, smola, živice, THC

Autori štúdie: Tom P. Freeman, Teodora Groshkova, Andrew Cunningham, Roumen Sedefov, Paul Griffiths, Michael T. Lynske.
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6590252/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.


Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: Brent Barnett)

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 09/19/19
(Aktualizováno: 11/12/20)