Teoretické vysvetlenie zníženého BMI a riziká obezity u užívateľov kanabisu (ŠTÚDIA)


Aký vzťah medzi sebou má konope a index telesnej hmotnosti?
Výťah zo štúdieZoznámenie:


Obezita je veľmi odolnou chorobou voči liečbe a je spojená s veľkým množstvom zdravotných komplikácií, ktoré môžu byť veľmi vážne. Od 60. rokov sa obezita u dospelých v Amerike strojnásobila.

Súčasné štúdie ukazujú, že zvýšenie príjmu mastných kyselín omega-6 a omega-3 zvyšuje riziko obezity. K tomuto procesu dochádza kvôli zvýšeniu endokanabinoidovej signálov AEA a 2-AG, ktoré spôsobujú nadmernú stimuláciu CB1R a vedú k zvýšeniu kalorického príjmu, zníženie metabolické rýchlosti a priberanie na váhe.

Konope, alebo THC, taktiež stimuluje CB1R a zvyšuje príjem kalórií počas akútnej expozície.


Ciele štúdie:


Stanoviť, aký vzťah má medzi sebou konope a index telesnej hmotnosti (body mass index / BMI) a ponúknuť teoretické vysvetlenie ich vzťahu.


Výsledky:

Súčasná metaanalýza odhaľuje významný pokles indexu telesnej hmotnosti a miery obezity u užívateľov kanabisu v spojení s vysokým príjmom kalórií.


Teoretické vysvetlenie:

Prvýkrát môžeme poskytnúť kauzativní vysvetlenie tohto paradoxu. Rapídny a dlhotrvajúci down regulácia CB1R nasledovaná naliehavým užitím konope znižuje hladinu energie a zvyšuje rýchlosť metabolizmu.Kľúčové slová štúdie: konope, cannabis, index telesnej hmotnosti, BMI, obezita, omega-6 mastné kyseliny, teóriaAutori štúdie: Thomas M. Clark, Jessica M. Jones, Alexis G. Hall, Sara A. TabnerRebecca L. Kmieć
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6340377/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: jarmoluk)

Časté dotazy

THC je psychoaktívna látka, ktorá má však štúdiami preukázané lekárske účinky. To má ale aj CBD, ktoré má takmer zhodné chemické zloženie, je však nepsychoaktívne a nevyvoláva závislosť. Najväčšie riziko užívania marihuany predstavuje jej fajčenie, do tela sa totiž nedostáva len THC, ale aj iné škodlivé látky. Ľudia, ktorí konopu fajčia, trpia častejšie respiračnými ťažkosťami, predovšetkým chronickou bronchitídou. Užívanie THC sa spája aj so zníženou motorikou.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 09/25/19
(Aktualizováno: 11/12/20)