Užívanie kanabisu a riziko tuberkulózy: systematické zhrnutie (ŠTÚDIA 2019)


Nová štúdia sa zaoberá vzťahom medzi užívaním konope a možným vypuknutím tuberkulózy.
Výťah zo štúdie

Pozadie štúdie:


Konope bolo identifikovaných ako možný rizikový spúšťač vypuknutia tuberkulózy. Keďže sa jedná o najviac užívanou nelegálnou látkou v západnej časti sveta, tak je toto veľmi dôležitou otázkou týkajúce sa verejného zdravia. Zamerali sme sa na systematická zhrnutie evidencie ohľadom vzťahu medzi kanabisom a tuberkulózou (latentné infekcií a už aktívny chorôb), aby sme informovali o súčasnej, ale aj budúce prevenciou pred tuberkulózou a šírili osvetu o bezpečnostných stratégiách.


Využité metódy:


Celú štúdiu sme založili na systematickom preskúmaní dostupných zdrojov. Prehľadali sme platformy Ovid Medline, EMBASE a PsycInfo. Nevynechali sme ani vyhľadávače Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization / WHO) a Google Scholar. U záznamov boli overené záznamy všetkých rokov až do januára 2018.

Zoznamy referencií a zhrnutie z konferencií boli overené ručne. Na prehľadanie citácií boli povolaní experti. Nezávisle na sebe sa dvaja autori pustili do preverenie dostupných štúdií. K získaniu dát a hodnotenie risku vplyvu využili adaptované verzie ROBINS-I (Risk of Bias in Non-randomised Studies - of interventions). Dáta bola naratívny syntetizovaná.


Výsledky:


Z dostupných 377 záznamov bolo vhodných 11 štúdií, ktoré bolo možné využiť. Koncepty preverovanie štúdií boli rôznorodé. U šiestich štúdií sa využilo vhodných prístrojov, ktoré umožňujú presné porovnávanie. Štyri z nich boli zamerané na spojenie medzi kanabisom a latentné tuberkulózne infekcií; u všetkých sa zistil nejaký vzťah, ale iba u dvoch boli vykázané mätúce výsledky.

Zostávajúce dve štúdie sa zaoberali vzťahom medzi kanabisom a aktívnym ochorením tuberkulózy. Tu taktiež neboli nájdené žiadne dôkazy ohľadom spojenie.

Všetkých šesť štúdií bolo vo "vážnom" riziku ovplyvnenia. Pri zvyšných piatich štúdií, kde nebolo využité zmieňovaných porovnávacích prístrojov, sa objavili náznaky tuberkulózy u osôb užívajúcich konope, však kvalita tejto evidencie je veľmi chabá.


Záver:


Evidencia, ktorá by podporovala vplyv konope na vznik tuberkulózy, je naozaj slabá. Táto téma potrebuje hlbší výskum pre ktorý je potrebný zozbierať dôsledné a presné informácie vrátane praktík, akými sa konope užíva, dávok a frekvencií.


Doplnkový materiál u elektronickej verzie: Online verzia tohto článku (10.1186 / s12889-019-7127-0) obsahuje doplnkový materiál, ktorý je dostupný oprávneným osobám.

Kľúčové slová štúdie: tuberkulóza, konope, systematické preskúmanie, zlúčené evidencia

Autori štúdie: Clare E. FrenchCaroline M. CoopeLuke A. McGuinnessCharles R. BeckSophie NewittLauren AhyowMatt HickmanIsabel Oliver.
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6660970/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.

Zdroj fotografií: wikipedia.org (Tuberculosis_symptoms.svg: Mikael Häggströmderivative work: Adam Zábranský [Public domain])

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/01/19
(Aktualizováno: 11/12/20)