Konope a duševné zdravie


Liečebné konope je podporované veľkým množstvom osôb. Napriek tomu ale medzi nami stále panuje strach z konope, a to aj z toho liečebného, že môže byť škodlivé. Zmienky o tom, že spôsobuje poruchy týkajúce sa mentálneho zdravia, ako je psychóza alebo schizofrénia, sa prevažne objavujú v populárnych médiách.


V Spojenom kráľovstve je liečebné konope podporované ako verejnosťou, tak politiky. Sú pre to, aby bolo dostupné pacientom, ktorým môže byť na prospech. V roku 2016 sa vďaka ankete organizované Populus zistilo, že 68% obyvateľov Británie podporuje tento návrh. Minulý rok prebehla zmena v zákone týkajúce sa legalizácie liečebného konope v Anglicku, ktorá sa stretla s rozsiahlym nadšením a chválou.

Konope a duševné zdravie

Mnoho zdravotníkov je stále na vážkach ohľadom miery bezpečnosti. Tieto obavy viedli aj k momentálnej neochote lekárov z NHS predpisovať novo zlegalizovanie látky. Veľa pacientov "berie" liečebné konope za účelom liečby širokého spektra zdravotných problémov, vrátane zmiernenie príznakov duševného zmysle. Nachádzame sa tak v paradoxné pozícii, kde niektorí požívajú konope za účelom zlepšenia duševného zdravia, zatiaľ čo druhí ho vidia ako spúšťač všetkých týchto porúch, nie ako ich liek.


Mediálne predsudky

Mnoho mediálnych plátkov či platform sa vyžíva vo vytrhávané hlášok ako je: ,,Požívanie konope môže viesť ku psychóze a dokonca aj schizofréniu." alebo ,,Kanabisom k duševným problémom!".

Kvôli takýmto hláškam dochádza k vyhraneným názorom, ktoré nie sú ani pre verejnosť, ani pre lekárov akokoľvek nápomocné.

Skutočnosť možno vidieť len vďaka evidenciu plnej výskumov a experimentov s kanabisom. Napríklad nová evidencia, ktorá sa týka efektívnosti CBD, neomamného kanabinoidu, a jeho pomoci u osôb so schizofréniou. Experiment zverejnený v American Journal of Psychiatry sa zaoberal šesťtýždňovej liečbou pomocou CBD u skupiny ľudí, u ktorých sa počas liečby znížili príznaky psychotického rázu.


Obmedzené množstvo dôkazov

Dostupná evidencia je v súčasnej dobe veľmi obmedzená, napriek tomu ale otvára dvere ďalším výskumom ohľadom efektívnosti liečby u širokého množstva zdravotných problémov (fyzických i duševných).

Tvrdenie, že konope prispieva k vybudovaniu schizofrénie či psychóz, sú skôr už len prázdnymi frázami, pretože sa táto téma obmýva neustále dookola. Aby sme sa zbavili zaužívaných názorov, tak musíme všetko vložiť do rúk serióznych vedcov a rozbehnúť diskusia založené na dostupných evidenciách, ktoré podporujú jeho účinnosť a funkčnosť.


Genetika hrá úlohu

Spojenie medzi kanabisom a psychózou síce existuje, ale týka sa iba osôb, ktoré sú nepretržitými užívateľmi vysokého obsahu THC či majú vrodené predpoklady, že sa u nich psychóza vybuduje. Jedna z posledných štúdií potvrdzuje, že genetika hrá v tomto prípade 69% až 84% rolu.

Z tzv. self-report dotazníkov sa zistilo, že 19% dospelých užívateľov, ktorí užívajú konope každý deň či obdeň je v najväčšom nebezpečenstve a je u nich vysoké riziko vybudovanie spomínaných porúch. Medzi ďalšie dôležité body ovplyvňujúce tieto problémy zaraďujeme aj frekvenciu užívania THC a vek.

Z dostupných výsledkov vyplýva, že väčšina užívateľov kanabisu nezažila psychózu a ani si nevybudovali schizofréniu. Tým pádom neženú sami seba do nebezpečenstva.


Zažité názory

Vo všetkých prupovídkách ohľadom psychózy a konope sa rado kašle na dôležitosť sociálneho aj štrukturálnych faktorov, ktoré hrajú veľkú úlohu v otázke verejného zdravia. V konverzáciách, ktoré sa týkali týchto rizík nebol braný ohľad na tieto faktory. Ide napríklad o chudobu, trauma z detstva či týrania. Mnoho z nich vyvoláva stres, ktorý je známym tvorcom psychózy.

Ak sa neprozkoumají všetky možnosti, ako možno zlepšiť kvalitu života, bude to katastrofou pre všetky potencionálne pacientov a obrovským zlyhaním pre lekárov, občanov a politiky.


Autori článku: doktorka Caroline MacCallum (Clinical instructor in the Department of Medicine at UBC, Medical director at Greenleaf Medical Clinic)
                     doktorka Jenna Valleriani (CEO National Institute for Cannabis Health and Education, Executive Director Hope for Health Canada)


Zdroj článku: healtheuropa.eu
Zdroj fotografií: pixabay.com (autori: Serena Wong, Wokandapix)

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/03/19
(Aktualizováno: 05/27/21)