Užívanie kanabisu u žien pred a počas tehotenstva /self-report/ (ŠTÚDIA 2019)


Otázka:


Zvýšila sa frekvencia užívania kanabisu rok pred otehotnením a počas tehotenstva počas posledných rokov?

Zistenie:


Tejto prierezové štúdie, ktorá sa konala na Kaiser Permanente v Severnej Karolíne, sa zúčastnilo 367 403 tehotných žien. Ich self-reporty týkajúce sa užívania kanabisu boli súčasťou bežnej prenatálnej starostlivosti. Ročný výsledky denného, ​​týždenného a mesačného množstvo užívania kanabisu v priebehu jedného roka pred otehotnením a počas tehotenstva sa medzi rokmi 2009 a 2017 zvýšili.


Význam:

Výsledky tejto štúdie demonštrujú, že frekvencia užívania kanabisu rok pred tehotenstvom a počas neho sa rapídne zvýšila. Ide o výsledky týkajúce sa žien zo Severnej Karolíny.Výťah zo štúdieDôležitosť:


S rastúcim užívaním kanabisu počas prenatálneho obdobia je už bežnou vecou sledovať frekvenciu užívania. Častejšie užívanie môže ako matkám, tak ich deťom, spôsobiť vážnejšie zdravotné komplikácie.


Zámer:


Preskúmať frekvenciu užívania kanabisu (pomocou self-reportu) u žien rok pred otehotnením a počas tehotenstva.


Návrh, usporiadanie a účastníci:


Prierezová štúdia využila dát od 367 403 tehotných, ktoré súhlasili s vyplňovaním "self-report" dotazníka týkajúceho sa užívania kanabisu. Celá štúdia sa začala 1. januára 2009 a vyvrcholila 31. decembra 2017.

Všetky dáta boli analyzované od februára do mája 2019.


Doba:


Kalendárny rok.


Hlavné závery:


Vlastnoručný zapisovanie frekvencia užívania kanabisu rok pred a počas tehotenstva sa hodnotilo ako súčasť bežnej prenatálnej starostlivosti (počas 8 týždňov tehotenstva).


Výsledky:


Medzi 367 403 testovanými bolo 35.9% bielej rasy, 28% hispánskeho pôvodu, 16.6% ázijského, 6% afroamerického a do zvyšných 13.5% patrili ostatné rasy či pôvody. 1.2% dievčat bolo medzi 11 až 17 rokmi, 15.3% medzi 18 až 24 rokmi, 61.4% medzi 25 až 34 rokmi a 22% žien bolo starších ako 34 rokov.

Medzi rokmi 2009 až 2017 sa užívanie kanabisu rok pred tehotenstvom zvýšilo zo 6.8% na 12.50%. Počas tehotenstva potom vzrástlo z 1.95% na 3.38%.


Riešenia a relevantnosť:


Výsledky tejto štúdie demonštrujú zvýšenie frekvencie užívania kanabisu pred a počas tehotenstva u žien v Severnej Karolíne. Tieto výsledky sú potencionálne spojené so zvyšovaním uznávaní užívania kanabisu a znižovaním názorov na ujmy spojené s kanabisom.


Autori štúdie: Kelly C. Young-WolffVarada SarovarLue-Yen TuckerAmy ConwayStacey AlexeeffConstance WeisnerMary Anne ArmstrongNancy Goler.
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6646980/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: Boris Trost)

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/07/19
(Aktualizováno: 11/12/20)