Systematické zhrnutie: bezpečnosť a účinnosť liečebného konope v liečbe psychických porúch (ŠTÚDIA)


Vykonali sme štúdiu do ktorej bola zahrnutá systematická zhrnutie (SR) a porovnávacie testy (RCT) na účely zanalyzovaní efektívnosti a bezpečnosti liekov na báze liečebného konope u pacientov s duševnými poruchami.


Výťah zo štúdie


Päť rôznych dátových zdrojov bolo systematicky prehľedané (v období od roku 2016 do augusta 2018) a zahŕňali 4 SR a 14 RCT (s celkovo 1629 účastníkmi).

Medzi zistené diagnózy patrila: demencie, závislosť na konope a opioidov, psychózy/schizofrénia, úzkostliví poruchy, posttraumatická stresová porucha, mentálna anorexia, ADHD a Tourettov syndróm. Premenlivé výsledky boli príliš rôznorodé na to, aby mohla byť vykonaná metaanalýza. Preto bola použitú metódou naratívny analýza.

Lieky na báze THC a CBD, podávané ako doplnok psychoterapie a farmakoterapie, sa spájali so zlepšením príznakov psychických porúch, nie ale s ich odznievajúceho. Vedľajšie účinky sa stále objavovali, ale vážne nežiaduce účinky boli ohlásené iba u veľmi malého množstva prípadov.

Aby sme mohli ponúknuť spoľahlivá odporúčanie, tak je potrebné väčšie množstvo RCT, dôsledných opatrení a porovnávacích testov.


Kľúčové slová štúdie: duševné poruchy, konope, kanabinoidy, THC, CBD, liečebné konope, liečba

Autori štúdie: Eva HochDominik NeimannRupert von KellerMiriam SchneiderChris M. FriemelUlrich W. PreussAlkomiet HasanOliver Pogarell.
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6595000/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: John Hain)

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/23/19
(Aktualizováno: 11/12/20)