Systematické zhrnutie: bezpečnosť a účinnosť liečebného konope v liečbe psychických porúch (ŠTÚDIA)


Vykonali sme štúdiu do ktorej bola zahrnutá systematická zhrnutie (SR) a porovnávacie testy (RCT) na účely zanalyzovaní efektívnosti a bezpečnosti liekov na báze liečebného konope u pacientov s duševnými poruchami.


Výťah zo štúdie


Päť rôznych dátových zdrojov bolo systematicky prehľedané (v období od roku 2016 do augusta 2018) a zahŕňali 4 SR a 14 RCT (s celkovo 1629 účastníkmi).

Medzi zistené diagnózy patrila: demencie, závislosť na konope a opioidov, psychózy/schizofrénia, úzkostliví poruchy, posttraumatická stresová porucha, mentálna anorexia, ADHD a Tourettov syndróm. Premenlivé výsledky boli príliš rôznorodé na to, aby mohla byť vykonaná metaanalýza. Preto bola použitú metódou naratívny analýza.

Lieky na báze THC a CBD, podávané ako doplnok psychoterapie a farmakoterapie, sa spájali so zlepšením príznakov psychických porúch, nie ale s ich odznievajúceho. Vedľajšie účinky sa stále objavovali, ale vážne nežiaduce účinky boli ohlásené iba u veľmi malého množstva prípadov.

Aby sme mohli ponúknuť spoľahlivá odporúčanie, tak je potrebné väčšie množstvo RCT, dôsledných opatrení a porovnávacích testov.


Kľúčové slová štúdie: duševné poruchy, konope, kanabinoidy, THC, CBD, liečebné konope, liečba

Autori štúdie: Eva HochDominik NeimannRupert von KellerMiriam SchneiderChris M. FriemelUlrich W. PreussAlkomiet HasanOliver Pogarell.
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6595000/. Celá štúdia je v anglickom jazyku.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: John Hain)

Časté dotazy

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Psychické poruchy patria do skupiny ochorení a porúch ovplyvňujúcich myslenie, prežívanie a vzťahy s okolím. Delia sa na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektívne poruchy. Medzi príznakmi duševného ochorenia sa najčastejšie vyskytuje nervozita, nesúvislá reč, strach, úzkosť, napätie a stres. K najtypickejším psychickým poruchám patrí úzkosť a depresia. CBD preukázateľne pomáha pri ich liečbe, kanabinoidy totiž pôsobia ako prírodné antidepresívum. Pri užívaní CBD oleja pacient takmer okamžite pocíti úľavu. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť dlhodobým a pravidelným užívaním. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/23/19
(Aktualizováno: 11/12/20)