Liečebné konope pre starších pacientov - pravidlá liečby a prvé výsledky (ŠTÚDIA 2019)


Užívanie kanabisu môže priniesť mnoho pozitívnych prínosov aj starším pacientom. Nová štúdia sa práve na túto tému zameriava.

Výťah zo štúdie


Seniorom môže užívanie kanabisu pomôcť s rôznymi symptómami ako je chronická bolesť, problémy so spánkom a iné, ktoré nie sú adekvátne kontrolované rôznymi terapiami. V súčasnej dobe máme k dispozícii nedostatok evidencia o účinnosti a bezpečnosti užívania kanabisu práve u týchto pacientov.

Tento článok sa zameriava na predstavenie pravidiel, ktoré sa týkajú užívania kanabisu u starších osôb.

Zamerali sme sa na pacientov vo veku nad 65 rokov, ktorí užívali kanabis v období od apríla 2017 do októbra roku 2018. Do výsledkov sa zaradilo aj dodržiavanie liečby, celosvetové posúdenie účinnosti a nepriaznivé účinky, ktoré nasledovali pol roka po liečbe.

Počas celého výskumu začalo 184 pacientov s liečbou kanabisom. 63,6% z nich boli ženy ktorých vek priemerne činil 82 rokov. Po prvom pol roku užívalo kanabis zhruab 58,1% testovaných. Z tohto počtu ich 33,6% hlásilo nežiaduce reakcie medzi ktoré patrili závraty (12,1%) a ospalosť a vyčerpanosť (11,2%).

Zo všetkých zúčastnených potvrdilo 84,8% zlepšenie ich stavu.

Liečebné konope stále by malo byť riadne a individuálne zvažované. Do tejto kontroly by mala byť zaradená analýza týkajúce sa rizík jednotlivého pacienta a je potrebné kontrolovať účinnosť a bezpečnosť v nasledujúcich mesiacoch.

Kľúčové slová štúdie: starší dospelí, seniori, liečebné konope, marihuana, pravidlá


Autori štúdie: Ran AbuhasiraAddie RonInbal SikorinVictor Novack.
Viac z tejto štúdie si môžete prečítať tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6912698/.

Zdroj fotografie: unsplash.com

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 01/15/20
(Aktualizováno: 11/12/20)