Užívania kanabisu u atlétov (ŠTÚDIA 2019)


Užívanie kanabisu u atlétov rôznych vekových kategórií zatiaľ nebolo dostatočne preskúmané. Nová štúdia sa zameriava práve na túto problematiku.
Výťah zo štúdie


Užívanie kanabisu u atlétov zatiaľ nebolo úplne preskúmané a rozobraté. Dostupné štúdie sa primárne zameriavajú na problematiku použitia, pretože je konope stále radené medzi zakázané látky.

Schémy užívania, dôvody užívanie a tiež výsledky týkajúce sa konzumácie konope zatiaľ neboli u dospelých atlétov dostatočne preštudované.

Prieskum vykonaný The Athlete PEACE sa zameral práve na túto problematiku. Na získanie potrebných informácií boli využité sociálne siete a emailingová komunikácie.

Z celkového počtu 1 274 atlétov jich 1 161 (91,1%) odpovedalo na zaslaný dotazník.

Dotazník využil dvoch otázok, ktorý všetkých oslovených rozdelil na dva tábory. Využité otázky zneli "Užili ste v posledných dvoch týždňoch marihuanu (s obsahom THC a / alebo CBD)?" a ,,Prečo užívate THC, CBD alebo oboje?". Okrem toho boli k týmto otázkam pridané aj prínosy konope a nežiaduce účinky.

26% (302) atlétov momentálne užíva kanabis. Bola využitá tzv. "zhluková analýza" (tiež clusterová analýza). Táto analýza identifikuje tri fenotypy užívateľov kanabisu: 1) staršie atléti, ktorí primárne užívajú liečebné CBD, 2) atléti rôznych vekových kategórií, ktorí užívajú konope rekreačne ako s obsahom THC, tak CBD a 3) atléti rôznych vekových kategórií, ktorí užívajú konope najdlhšie ako s obsahom THC, tak CBD. Okrem toho boli rozdelené aj účinky konope: 1) veľmi dobré, 2) pokojné a 3) nepriaznivé.

Atléti, ktorí užívali kombináciu THC a CBD, dosiahli najlepších účinkov a minimálneho množstva nežiaduce účinky.Kľúčové slová štúdie: liečebné konope, atléti, športovci, šport


Autori štúdie: Joanna S. ZeigerWilliam S. SilversEdward M. FleeglerRobert S. Zeiger. Viac z tejto štúdie si môžete prečítať tu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6598761/.

Zdroj fotografie: unsplash.com

Časté dotazy

THC je psychoaktívna látka, ktorá má však štúdiami preukázané lekárske účinky. To má ale aj CBD, ktoré má takmer zhodné chemické zloženie, je však nepsychoaktívne a nevyvoláva závislosť. Najväčšie riziko užívania marihuany predstavuje jej fajčenie, do tela sa totiž nedostáva len THC, ale aj iné škodlivé látky. Ľudia, ktorí konopu fajčia, trpia častejšie respiračnými ťažkosťami, predovšetkým chronickou bronchitídou. Užívanie THC sa spája aj so zníženou motorikou.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 02/07/20
(Aktualizováno: 11/12/20)