Kreativita a konope: Mýtus alebo fakt? (Súhrn štúdií)

O zvýšenej kreativite v spojení s kanabisom počul dnes snáď už každý. Koľko je na tomto tvrdení však pravdy? Je možné, aby kanabinoidy v konope mali takú silu a mohli poháňať našu produktivitu a kreatívne myslenie? Dnešný článok sa tejto téme pozrie veľmi podrobne, takpovediac, "na zúbok".

Téme sa už v minulosti venovalo niekoľko výskumov a laboratórnych štúdií a aj naďalej je účinnosť konope na kreativitu skúmaná. V tejto chvíli existuje niekoľko dôkazov, ktoré hovoria, že kreativita a konope sú naozaj prepojené. Akým spôsobom? To je správna otázka. O ktorej odpovede sa vedie celá rada diskusií. Avšak zatiaľ máme k dispozícii tieto poznatky.

Prokrování mozgu ako cesta ku kreativite

Výskumy z oblasti neurológie dávno ukázali, že centrom kreativity je čelný mozgový lalok. Užívanie niektorých typov konope, najmä potom konope siateho, má vplyv na zvýšené prekrvovanie tejto časti mozgu, a teda aj nárast aktivity v čelnom laloku. Toto tvrdenie uvádza i Jasen TALIS v Berkeley Medical Journal, a to na základe výskumu z roku 1992, ktorého výsledky boli znova overené o 10 rokov neskôr ďalší štúdií, v roku 2002.

Čelné lalok slúži tiež ako ústredie pre špecifický typ myslenia, a síce tzv. "Kreatívne divergentné myslenie". Divergentné myslenie predstavuje akýsi myšlienkový proces. Pre kreativitu je tento spôsob myslenia veľmi dôležitý, pretože podporuje rozvoj nových originálnych riešení daného problému.

"Áno" pre nízke dávky

Pokiaľ ide o konope a kreativitu, je úplne zásadným faktorom správne dávkovanie. K tomuto zisteniu dospela štúdia publikovaná v roku 2014 a 2015. Počas štúdie boli zúčastneným podávané konopné produkty s obsahom THC, kedy jeho obsah bol veľmi nízky, a síce do 5,5 mg. Toto množstvo preukázalo mierne zlepšenie 2 zásadných hľadísk spomínaného divergentného myslenia:

  1. Nové myšlienky prichádzali plynule a vo zvýšenom množstve
  2. U zúčastnených bolo pozorované veľké množstvo rozdielnych a pomerne jedinečných odpovedí, ktoré dokazovali flexibilnosť uvažovania nad riešenou otázkou

Vyššie dávky kanabinoidy THC, 22 mg, však ďalší rozvoj kreativity nepodporili. Ba naopak, dochádzalo k výraznému zníženiu schopnosti racionálne uvažovať nad danou problematikou.

POZNÁMKA: Odrody konope s vyšším obsahom THC ako 0,3% sú v Českej republike obmedzené zákonom. Legálne nakladanie s látkou THC je povolené iba v záujme medicíny a vedy, a to výhradne overeným inštitúciám s riadnym povolením. Tento článok slúži výhradne na edukácii o konope. Nemá za cieľ nabádať ku konzumácii nelegálnych odrôd konope.

Jeden z výzkumů nazančuje, že konopí může podporovat plynulost myšlení a kreativitu u lidí, kteří se běžně jeví spíše jako analytické osobnosti
Jeden z výskumov nazančuje, že konope môže podporovať plynulosť myslenia a kreativitu u ľudí, ktorí sa bežne javí skôr ako analytické osobnosti (unsplash.com / William Iven)

Rozvoj kreatívneho myslenia

Štúdia z roku 2012 skúmala vplyv užívania kanabisu u dvoch skupiny zainteresovaných. Jedna skupina bola tvorená osobami, ktoré boli prirodzene kreatívnejší a nad problémami dokázali premýšľať akosi originálnym spôsobom. Druhú skupinu vytvorili ľudia Analytickí s nižšou mierou kreativity.

Zainteresovaným boli predkladané rôzne úlohy, ktoré za neustáleho pozorovania riešili, a to ako úplne bez použitia konope, tak za jeho prítomnosti. Tu je potrebné upozorniť, že niektorí odborníci považujú túto štúdiu za trochu kontroverzná. Dôvodom je fakt, že účastníci štúdie počas nej užívali vlastné konope, ktoré si sami doniesli. Táto skutočnosť teda podľa niektorých viedla k značným odchýlky výsledku pozorovanie vplyvu konope na divergentné myslenie a kreativitu.

Avšak aj tak výsledky štúdie hovoria, že v skupine, ktorá vykazovala vysokú mieru kreativity už pred aplikáciou konope, nedošlo k výraznému nárastu kreatívneho myslenia a originálnosti pri riešení úloh. Avšak skupina prirodzene menej kreatívne, preukazovala po užití kanabisu merateľné zvýšenie flexibility uvažovania pri riešení úloh.

Štúdia teda v zásade zistila, že pre človeka ktorý kreatívnymi zručnosťami prirodzene nedisponuje, potom môžu byť niektoré typy konope akýmsi hnacím motorom pri tvorbe. Naopak od prírody tvorivejší povahy, si aplikácií konope zrejme k lepším výsledkom nepomôžu.

Zboží k článku

Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce?

Hovoríte si, čo má táto otázka, čo robiť s kreativitou? Budete sa čudovať, ale je toho naozaj veľa. Výsledky jednej z ďalších štúdií, totiž do istej miery predstavujú rovnaké dilemu. Štúdia bola uverejnená v roku 2017, je jednou z posledných, ktoré sa témy "konope a kreativita" venovali.

Poznatky zo štúdií naznačujú, že užívatelia kanabisu, ktorí sami seba už pred testovaním označili za tvorivé, skutočne pri kontrolnom testovaní vykazovali originálnejší a jedinečné prístupy k riešeniu problémov.

Táto štúdia išla však výrazne viac do hĺbky a skúmala tiež prirodzenou osobnosť každého zúčastneného. Bolo využité prístupu pětifaktorového modelu osobnosti, ktorý skúma:

  • otvorenosť voči skúsenostiam
  • svedomitosť
  • extroverzie teda prispôsobivosť voči vonkajším vplyvom
  • prívetivosť
  • neuroticismus

Vďaka rozšíreniu výskumu aj o osobnostné profily, bolo zistené, že niektorí užívatelia kanabisu dosahovali tiež väčšiu otvorenosť k novým skúsenostiam. Je dokázané, že tento osobnostný aspekt podporuje rozvoj predstavivosti a kreativity. V istom zmysle by sme ho mohli prirovnať k anglickému súslovie "think outside the box". Tieto zistenia viedli štúdii k záveru, že ak sú niektorí používatelia po konzumácii konope kreatívnejší, má na tom výrazný podiel práve ich prirodzená otvorenosť voči novému.

Analogicky k otázke "Bolo skôr vajce, či sliepka ?, by sme teda mohli povedať:" Zvyšuje konope kreativitu, či majú skrátka kreatívni ľudia radi konope? "

Divergentní myšlení je základem kreativity a umožňuje rozvíjení nových jedinečných přístupů k řešení problému
Divergentné myslenie je základom kreativity a umožňuje rozvíjanie nových jedinečných prístupov k riešeniu problému (unsplash.com)

Na záver malé zhrnutie aneb, čo teda hovoria štúdie?

Podobne ako je tomu aj u iných tém, i toto si vyžaduje ďalšie preskúmanie v rôznych súvislostiach. Aj v súčasnosti sa jedná o pomerne kontroverznú tému, a na 100% závery je príliš skoro. Zatiaľ nám však štúdie hovoria nasledovné:

  • Konope má vplyv na prekrvovanie mozgu a zvyšuje ho, najmä v oblasti čelného mozgového laloku stimulujúceho tvorivé schopnosti
  • Kanabinoid THC môže podporovať kreativitu, avšak iba pri aplikácii veľmi nízkeho množstva (do 5,5 mg). V opačnom prípade naopak bráni tvorivému divergentnímu myslenie
  • Zvýšenie kreativity bolo zaznamenané skôr u osôb, ktoré sú v bežnom živote viac analytické povahy a kreativitou príliš nevynikajú

UPOZORNENIE: Nakladanie s odrodami konope s vyšším obsahom THC ako 0,3% je v Slovenskej republike obmedzené zákonom. Tieto rastliny a konopné produkty je možné získať legálne iba na lekársky predpis v prípade, že si to vyžaduje váš zdravotný stav.

Časté dotazy

Cannabis Indica alebo konopa indická je druh rastliny z čeľade konopovité s pôvodom v strednej Ázii. Semienka indiky vykvitajú do nízkej rastliny so širšími listami. Na listoch a kvetoch sú obsiahnuté kanabidoidy, ktoré majú široké liečebné použitie (CBDTHC, CBC). Pri kvitnutí rastlina tvorí hustú korunu a rastie pomerne rýchlo. Vytvára kompaktné a pevné palice. Vďaka krátkej dobe kvetu a nižšiemu vzrastu sú indica semienka vhodné pre indoor pestovanie.

Cannabis sativa alebo konopa siata je druhom konopných semienok. Pochádza z teplejších a tropických oblastí. Dorastá do vysokých rozmerov, do takmer až troch metrov, vďaka čomu sú sativa semená vhodné pre outdoor pestovanie. Vytvára ľahké, dlhé a tenké šúľky s úzkymi listami. Druh Sativa máva zemitú arómu, pripomínajúcu palivo.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 02/23/21
(Aktualizováno: 04/13/21)