Aký veľký vplyv má CBD na mozog a pamäť?

Problémy s pamäťou prichádzajú väčšinou s pribúdajúcim vekom, a nevyhnú sa tak bohužiaľ pravdepodobne nikomu z nás. Poruchy pamäti sa však môžu objaviť tiež napríklad ako následok traumatického poranenia mozgu. Či už tak, alebo onak - súčasná moderná medicína už proti poruchám pamäti nie je vôbec bezbranná. Rok, čo rok sa vynárajú nové výsledky štúdií, ktoré teraz berú do úvahy aj alternatívne metódy liečby a silu niektorých prírodných látok, ako sú napríklad látky obsiahnuté v liečebnom konope.

Dnes sa zameriame výhradne na kanabidiol čiže CBD. Dozviete sa, ako veľký vplyv na pamäť CBD môže mať, akým spôsobom vlastne mozgovú funkciu ovplyvňuje, alebo napríklad, ktoré jeho účinky sú pre liečbu porúch pamäti najužitočnejšie. Dajme sa do toho...

Efekt CBD na mozgovú činnosť

Prednými vlastnosťami, ktoré neurológie na látke CBD oceňuje je jeho silný protizápalový účinok v kombinácii so schopnosťou ochrany nervových buniek, teda tzv. Neuroprotektívne účinok. Ako sa uvádza v štúdii publikovanej v PLoS One, tieto 2 aspekty z CBD robia látku sa skutočne vynikajúcim potenciálom pre alternatívne podpornej metódy liečby k zlepšeniu funkcie mozgu.

Ďalšie štúdie z roku 2013 sa zameriavala priamo na výsledný efekt užívania kanabisu a jeho vplyv na funkčnosť pamäti. V závere tejto štúdie stojí, že odrody konope bohaté na látku CBD by mohli mať anxiolytické a antipsychotické účinky. Inými slovami by teda mohli zamedzovať vzniku úzkosťou, prípadne napomáhať s ich zmiernením, rovnako ako sa znižovanie psychotických stavov. Veľké plus, ktoré táto štúdia priniesla je fakt, že CBD nezhoršilo poznávacie (kognitívne) funkciu ani u jedného zo zúčastnených.

U kanabinoidy CBD existuje veľa pozitív, jedným základným je však nepsychoaktivní účinok, vďaka čomu nedochádza pri jeho užívaní k intoxikácii používateľa. Nemení sa jeho správanie, vnímanie, či schopnosť racionálne uvažovať. Výskumy doteraz nepreukázali žiadne špecifické vedľajšie účinky, ktoré by boli priamo prepojené s touto prírodnou konopnú látkou.

Kognitívne funkcie mozgu

Kognitívne, čiže rozpoznávacie, funkcie mozgu skúmala štúdie z roku 2017 vykonaná na austrálskej univerzite vo Wollongong. Predmetom výskumu bolo konkrétne zistenie, aký účinok by CBD mohlo mať na tento typ nezastupiteľné a nesmierne dôležité mozgové funkcie, ktorá je v mnohom spojená aj s rozvojom schizofrénie.

Výsledky boli viac než len sľubné, podľa nich by CBD mohlo výrazne prispievať ku zlepší kognitívnych funkcií u osôb s neurologickými poruchami, a okrem toho tiež s neurodegeneratívnymi chorobami typu Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Pozitívne výsledky CBD boli zistené aj pri pôsobení na ďalšie zápalové ochorenia nervovej sústavy, ako je napríklad meningitída alebo mozgová malária.

Prenos informácií sa vplyvom degenerácie nervovej sústavy a mozgu výrazne spomaľuje

Strata pamäti a CBD aneb nádeje na obzore?

Teraz si poďme prehľadne a v niekoľkých bodoch zhrnúť, aký vplyv by CBD mohlo mať priamo na stratu pamäti. Nasledujúce riadky sú opäť tvorené výlučne informáciami, ktoré vychádzajú z overených zdrojov a rozsiahle štúdie publikovanej v roku 2017 vo Frontiers in Pharmacology, ktorá sa zameriavala nielen na problematiku straty pamäti, ale aj s tým súvisiace rozvoj Alzheimerovej choroby. Možno vám tieto fakty pomôžu posúdiť, či by CBD mohlo byť prínosné aj pre vás, alebo niekoho z vašich blízkych:

 1. CBD olej vykazuje nielen neuroprotektívne, protizápalové a antioxidačné vlastnosti, ale tiež podporuje neurogenezi, čo je proces, pri ktorom sa v mozgu tvoria nové neuróny
 2. Nové neuróny v rôznych fázach svojho zrenia môžu významne prispieť k učeniu a správne fungujúci pamäte
 3. Výsledky preukázali, že CBD môže zlepšovať zdravie osôb s demenciou, a to vďaka svojej schopnosti znižovať zápal, ďalej tiež stimulovať a zároveň chrániť mozgové bunky
 4. CBD pôsobí ako antioxidant, čo podporuje zdravie mozgu a odbúravanie oxidatívneho stresu, ktorý býva často dôvodom vzniku degeneratívnych ochorení mozgu

Zboží k článku

Rozvoja demencie, Alzheimerovej choroby a ďalších porúch

S poruchami pamäti je vznik a ďalší rozvoj demencie úzko prepojený. Degenerácia mozgového tkaniva a tým spôsobené fyziologické zmeny spôsobuje celý rad neurologických porúch, pričom pre väčšinu z nich je práve demencie spoločná. Zvyčajne sa jedná o výrazný pokles schopnosti uvažovať, premýšľať, rozhodovať sa, vnímať a pod., Čo vedie k výraznému narušeniu každodenného života. Medzi vôbec najčastejšie neurodegeneratívne ochorenia patrí známa Alzheimerova choroba.

Alzheimerova choroba, ani iné ochorenie tohto typu nikdy neudrie ihneď v plnej sile. Sprvu sa prejavujú iba mierne poruchy kognitívnych funkcií, ktorý si síce všíma okolí postihnutého, ale človeka samotného toto nijako neobmedzuje vo vykonávaní každodenných činností. Za postupom týchto chorôb však stojí mozgové imunitné bunky, ktoré dokážu odstrániť blokády, brániacich rozvoju demencie. Imunitný systém takto pracuje v domnení, že telu pomáha, spustí sa však zápalová reakcia, ktorá zapríčiní rýchly rozvoj choroby.

V tomto ohľade by práve CBD mohlo byť skutočne veľmi užitočné. Počas štúdia z roku 2017 publikovanej v časopise Acta Biochimica et Biophysica Sinice, bolo tiež zistené, že kanabidiol vďaka svojim schopnostiam tento zápal znižuje, a to veľmi výrazným spôsobom. V štúdii doslovne stojí: "CBD môže byť sľubným kandidátom na liečbu Alzheimerovej choroby, vďaka tomu, že inhibuje (zmierňuje) oxidačný stres a neurologický zápal".

Seniori postihnutia napríklad Alzheimerovou chorobou, môžu svoje problémy stále dosť vnímať čo zvyčajne vedie k hlbokým stavom depresie, aj iným psychických problémov (unsplash.com)

Výhody a nevýhody CBD pri liečbe porúch pamäti

Výhody

 • CBD je Svetovou zdravotníckou organizáciou uznávané ako "všeobecne dobre tolerovaná látka s dobrým bezpečnostným profilom"
 • Účinnosť CBD ako potenciálny podpornej metódy liečby pri poruchách a strate pamäti bola preukázaná v mnohých vyššie uvedených štúdiách
 • Protizápalové účinky CBD a ich pozitívny vplyv na mozog by mohli byť potenciálne veľmi dobre využiteľné pri liečbe Alzheimerovej choroby
 • CBD podporuje neurogenezi, teda tvorbu nových mozgových buniek, čo je veľmi dôležitý proces pri liečbe straty pamäti a jej, aspoň čiastočnom, obnovenie

Nevýhody

 • Stále je potrebný oveľa viac štúdií laboratórneho aj klinického charakteru, aby bolo možné vyhlásiť niektorý z účinkov CBD za 100% účinný.
 • CBD nie je liek, jedná sa o iba jednu z alternatívnych možností, ako podporiť bežnú liečbu
 • Ukázalo sa, že CBD môže mať odlišné účinky Keď mu je používané s inými liekmi. Zvyčajne dochádzalo k zmenám metabolizmu týchto látok v pečeni, čo v dlhodobom časovom horizonte môže pečeň zaťažovať.
 • Pred užitím CBD sa preto poraďte s lekárom, zvlášť pri jeho kombinácii s inými liekmi na predpis na stratu pamäti.

Záverečné zhrnutie

Na základe všetkých vyššie uvedených informácií o potenciálnych účinkoch CBD, by táto látka mohla u mnohých pacientov fungovať ako akýsi "booster" pre podporu mozgovej činnosti, a to bez akýchkoľvek negatívnych vedľajších účinkov v krátkodobom i dlhodobom rozsahu používania.

Ak by sme si teda mali odpovedať, na otázku v názve tohto článku: "Ako veľký vplyv má CBD na pamäť?", Dalo by sa povedať, že potenciálne veľký. Konkrétne odpovede však získame až s ďalšími podrobnejšími štúdiami.

Štúdií bolo síce vykonalo veľa a stále prebiehajú nové, avšak aj tak je potrebné brať tieto výsledky s rezervou, presne tak ako tvrdí samotní odborníci. CBD je úžasná látka s obrovským potenciálom a úplným minimom vedľajších účinkov, nejedná sa však o liek. Lekári a odborníci ho ale aj tak často odporúčajú, ako akúsi podpornú alternatívnu metódu k bežnej liečbe liekmi, ktoré pacientom predpisujú.

Pred začiatkom užívania CBD sa vždy poraďte so svojim lekárom. Jedine on je schopný s istotou určiť, či je pre vás užívanie CBD vhodné, či až toľko nie. Tiež vám môže pomôcť s vhodným dávkovaním, či poskytnúť ďalšie užitočné tipy.

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Podľa štúdií má THC vplyv na úbytok šedých mozgových buniek, ale naopak sa podieľa na zlepšení kvality bielych mozgových buniek. Nadmerné užívanie môže viesť k zmene správania a aj k zhoršeniu sociálnej interakcie, napriek tomu však boli preukázané liečebné účinky THC na Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu a sklerózu multiplex. V SR dostanete THC iba na lekársky predpis. Štúdie naozaj potvrdzujú zmeny v mozgu a kognitívne poruchy. Marihuana má vplyv na pamäť, učenie a pozornosť. Všeobecne sú odporúčané semená konopy s vyšším obsahom CBD, ktoré je nepsychoaktívne.

Vydáno: 03/09/21
(Aktualizováno: 03/08/21)