Zmierňuje CBD prejavy dystónia?

Dystónia sa radí spolu s ďalšími chorobami do skupiny pohybových porúch. Nekontrolované pohyby alebo zášklby môžeme pozorovať okrem iných aj u Tourettovho syndrómu, Parkinsonovej choroby, epilepsie a roztrúsenej sklerózy. Vzhľadom k tomu, že u vymenovaných porúch došlo pri užívaní CBD k zlepšeniu, lekári si položili otázku, či by jeho účinkov nešlo využiť aj u dystónia. V dnešnom článku sa pozrieme trochu zblízka na to, čo kanabidiol môže ponúknuť a čo naznačujú doterajšie výskumy.

Dystónia: Čo je to?

Jedná sa o veľmi zložitú poruchu hybnosti neurologického typu, pri ktorej dochádza k nekontrolovateľnému sťahovanie svalov, ktorého dôsledkom je neprirodzené krútenie končatín a svalové zášklby. Pre telo sú tieto pohyby, najmä krútenie, neprirodzené, preto sú často sprevádzané intenzívne bolesťou. Symptómy dystónie sa pohybujú od miernych po závažné - v začiatkoch môžete pozorovať nasledujúce prejavy:

 • Kŕče v nohách
 • Samovoľné zášklby krku
 • Nekontrolovateľné žmurkanie
 • Problémy s rečou
 • Znížená citlivosť nôh


Zaujímavosťou je, že veľa pacientov bežne nevykazuje príznaky dystónia, avšak pri určitých činnostiach sa choroba začne naplno prejavovať. Môže to byť pri písaní rukou, hre na hudobný nástroj, akékoľvek ručnú prácu alebo napríklad písanie na stroji či na klávesnici. Symptómy sa rozdeľujú okrem intenzity tiež podľa toho, v ktorej konkrétnej časti sa objavujú. Podľa toho delíme dystóniu na niekoľko typov:

 • Generalizovaná dystónia (postihuje všetky časti tela)
 • Cervikálna dystónia (postihuje iba krk)
 • Blefarospazmus (zasahuje len oči)
 • Oromandibulární dystónia (týka sa tváre, jazyka a čeľuste)
 • Myoklónia Dystónia (postihuje trup, krk a paže)
 • Laryngeálne dystónia (ovplyvňuje hrtan)
Cervikálna dystónia postihuje primárne oblasť krku, kde sa prejavuje najmä na najmohutnejším krčným svalu
Cervikálna dystónia postihuje primárne oblasť krku, kde sa prejavuje najmä na najmohutnejším krčným svalu, a síce zdvíhacie hlavy; zdroj foto: doctor.fsetyt.com

Primárne a sekundárne príznaky dystónia

Každý z typov dystónie má svoje špecifické príznaky, ktoré sa líšia nielen oblastí, kde sa prejavujú, ale aj intenzitou. Dvaja pacienti s rovnakým typom tejto poruchy môžu vykazovať trochu odlišné prejavy, preto pri jednom môžete sledovať napríklad svalové zášklby v niekoľkých častiach tela súčasne, u druhého naopak jeden zášklb spustí sériu ďalších v rôznych oblastiach. Tiež intenzita môže byť konštantný a náhle odznieť, alebo sa pozvoľna stupňovať a neskôr odznievať.

Primárne príznaky dystónia zahŕňajú:

 • Neovládateľné zášklby v rôznych častiach tela
 • Svalové kŕče a pnutia (sťahy)
 • Nekontrolované krútenie postihnutých častí
 • Žmurkanie očných viečok
 • Tras končatín alebo iných častí tela
 • Problémy s rozprávaním a rečou

Medzi sekundárne príznaky dystónia radíme:

 • Chronická a akútna bolesť
 • Úzkostné či depresívne stavy
 • Únava
 • Vyčerpanie

Ako vzniká dystónia a koho postihuje?

Dystónia postihuje asi 1% populácie, pričom u žien je o niečo vyššie riziko výskytu ako u mužov. S touto poruchou sa liečia pacienti všetkých vekových skupín, ale rozvoj dystónie sa trochu líši podľa toho, v ktorom období sa prejaví. V prípade detí býva postihnutá najprv jedna z končatín, až následne sa choroba dostane do ďalších častí tela. Intenzita dosahuje maximum v období puberty, potom má tendenciu aspoň mierne klesať či spomaľovať rozvoj. U dospelých býva spravidla postihnutá najprv hornú časť tela, následne je možné sledovať progres - porucha postihuje väčšinou všetky zostávajúce oblasti.

Zdá sa, že vo všetkých prípadoch dystónia dochádza k poškodeniu bazálnych ganglií, tj. Mozgové oblasti, ktorá je zodpovedná za začatie dobrovoľných svalových pohybov. Na vine môže byť ale tiež iná časť mozgu alebo komunikácie medzi nimi pomocou neurotransmiterov, ako je dopamín alebo kyselina gama-aminomaslová (GABA). Okrem genetiky tu môže hrať úlohu aj cievna mozgová príhoda, nedostatok kyslíka, nádor, infekcie, užívanie návykových látok, fyzické poranenie mozgu, otrava oxidom uhoľnatým alebo olovom a pod. Ako sme už uvádzali, svoju úlohu môže zohrať aj zvýšený stres či úzkosť.

Pohybový aparát a teda aj možnosť kontroly pohybov
Pohybový aparát a teda aj možnosť kontroly pohybov, majú nastarosti tzv. Bazálnej gangliá, kde tiež dochádza k hlavnému problému - poškodenie - vedúcemu k dystóniu; zdroj foto: neuroscientificallychallenged.com

Bežné spôsoby liečby dystónia

Momentálne nie je k dispozícii liek, ktorý by pacienta trvale zbavil dystónia, ale existujú niektoré metódy zmierňujúce jednotlivé symptómy poruchy. Lekár sa snaží stanoviť typ ochorenia a intenzitu, podľa čoho potom určí vhodný spôsob liečby. Tá spravidla zahŕňa niektorý z nasledujúcich postupov, prípadne ich kombináciu:

 • Botoxové injekcie (botulotoxín) - vstrekujú sa do postihnutej oblasti
 • Lieky pre zníženie svalových zášklbov - napríklad levodoma, diazepam alebo klonazepam
 • Hlboká mozgová stimulácia - batérie vložená do oblasti hrudníka alebo brucha poskytuje stimuláciu určitým častiam mozgu pomocou drôtov, ktorými vedie jemné elektrické signály.
 • Fyzikálna terapia - odborníci s pacientmi praktizujú fyzickej úkony, ktoré majú pomôcť zmierňovať nedobrovoľné svalové tiky.
 • Chirurgický zákrok - v niektorých prípadoch je možné vykonať operáciu, pri ktorej chirurg deaktivuje alebo obmedzí funkciu niektorých nervov v mozgu.

Bohužiaľ ani niektoré metódy, ako je chirurgický zákrok alebo hlboká mozgová stimulácia, nemusí pacienta problém vyriešiť - úspešnosť je v skutočnosti zhruba 50%. Uvedené lieky na zmiernenie svalových kontrakcií sú spojené s mnohými vedľajšími účinkami, vrátane riziku vzniku závislosti. To je napokon hlavným dôvodom, prečo sa čím ďalej viac dystonických pacientov snaží nájsť alternatívny spôsob liečby, ktorý by im poskytol úľavu od príznakov. Mohlo by jedným z nich byť práve CBD?

Hlboká mozgová stimulácia je jednou z invazívnych metód liečby
Hlboká mozgová stimulácia je jednou z invazívnych metód liečby, pričom je do tela chorého umiestnený malý prístoj generujúce slabé elektrické signály pomáhajúci usmerňovať funkciu mozgu; zdroj foto: pixels.com

Vplyv CBD na mozog

Vedci z celého sveta sa snažia nájsť nové možnosti liečby dystónia a pacienti sa každý deň modlí za to, aby boli v ich hľadaní úspešní. Z veľkej časti totiž táto porucha ovplyvňuje ich každodenný život do takej miery, že je vyraďuje z bežnej prevádzky. Väčšina z nich tak nemôže robiť prácu, po ktorej túžia, alebo majú problém sa začleniť do spoločnosti, keďže príznaky dystónia sú okom viditeľné. Tieto skutočnosti súvisí s rozvojom psychických ochorení, ako je depresia či úzkosť.

Potenciálne výhody CBD nemožno prehliadnuť a zdá sa, že ani odborníci pred ním už nezatvárajú oči. Dôkazom je napríklad prvý oficiálne schválený liek na báze CBD, ktorá býva predpisovať osobám trpiacim zriedkavými typmi epilepsie. Možno ste o ňom už počuli - nesie názov Epidiolex a dostáva sa mu čoraz väčšej pozornosti. Vlastne mu vďačíme za sériu ďalších štúdií, ktoré sa snažia nadväzovať na doterajšie zistenia. Čo stojí za úspechom kanabidiolu (CBD)? S najväčšou pravdepodobnosťou je to jeho interakcie s endokanabinoidním systémom (ECS) v ľudskom tele.

Dystónia a endokanabinoidovej systém u človeka

Tento prepracovaný systém, skrátene ECS, pozostáva z kanabinoidných receptorov (CB1 a CB2), endokanabinoidy (prirodzene sa vyskytujúcich v tele) a enzýmov. Receptory tohto zložitého systému sa nachádza v mnohých častiach ľudského tela, ako sú centrálna nervová sústava a jej periférne časti, mozog, kože či niektoré orgány. Okrem toho sa objavujú aj vo zmieňovaných bazálnych gangliách, ktoré sú zodpovedné za motorické funkcie a pohyby všeobecne. Práve táto oblasť by mohla byť tým pravým miestom, kde CBD môže uplatniť svoje schopnosti, o čom svedčí aj množstvo výskumov.

Pri užívaní CBD sa v tele dejú zaujímavé procesy - ako už viete, kanabidiol interaguje s endokanabinoidním systémom, ktorý sa okrem iného nachádza aj v niekoľkých častiach mozgu. Dokáže blokovať funkciu niekoľkých zlúčenín zodpovedných za rozklad endokanabinoidy - tie sa starajú aj o správnu pohybovú činnosť. Inými slovami, CBD dokáže zvýšiť produkciu a efektivitu endokanabinoidy, čím priamo ovplyvňuje uvoľňovanie neurotransmiterov podporujúcich motorické funkcie.

CBD dokáže zvýšiť produkciu a efektivitu endokanabinoidy
CBD dokáže zvýšiť produkciu a efektivitu endokanabinoidy, čím priamo ovplyvňuje uvoľňovanie neurotransmiterov podporujúcich motorické funkcie; zdroj foto: leafly.com

CBD pri liečbe dystónie: Čo hovorí výskum?

Novembrové číslo časopisu European Journal of Pharmacology v roku 2002 ponúklo nemeckú štúdiu zameranú na ovplyvnenie kanabinoidných receptorov dávkami CBD u hlodavcov postihnutých dystóniou. Presnejšie u škrečkov, ktorí vykazovali dystonické príznaky pri miernom pôsobenia stresu. Hoci u nich nebolo pozorované výrazné zmiernenie prejavov poruchy, došlo k spomaleniu jej rozvoja pri podávaní vyššej dávky (cca 150 mg / kg). Výskum naznačuje, že kanabinoidných receptory typu CB1 hrajú dôležitú úlohu v ovplyvňovaní dystonických symptómov. V závere vedci poukazujú na nutnosť vykonania ďalšieho testovania.

Iná štúdia publikovaná v The International Journal of Neuroscience pracoval s 5 pacientmi s dystonické poruchou, ktorým bolo podávané CBD v dávkach od 100 do 600 mg denne po dobu 6 týždňov. Výsledky sú ohromujúce - u všetkých pacientov došlo k zlepšeniu, a to v rozmedzí 20-50%. Vedľajšie účinky boli pozorované len veľmi zriedka, pričom zvyčajne zahŕňali sucho v ústach či sedáciu. Treba podotknúť, že práve mierne upokojenie by mohla byť pre pacientov zaujímavým sprievodným javom zmierňujúcim svalové kŕče.

Jednou z neinvazívnych možností liečby dystónia sú fyzioterapia
Jednou z neinvazívnych možností liečby dystónia sú fyzioterapia, ktorých cieľom je eliminácia či aspoň zmiernenie sťahov a nekontrolovateľných kŕčových stavov. Rovnaký účinok môže mať aj CBD, ktorým možno tieto fyzioterapia podporiť; zdroj foto: broadviewhealthcentre.com

CBD pri liečbe pohybových porúch - hĺbková metaanalýza

Fernanda F. Peres je vedecká pracovníčka pôsobiaca na univerzite v São Paule. So svojím tímom uskutočnila v roku 2018 metaanalýzu nazvanú "Kanabidiol ako sľubná stratégia pre liečbu a prevenciu pohybových porúch". Už v úvode predznamenávajú, že cieľom je preskúmanie doterajších predklinických a klinických dôkazov a upozornenie na potenciál CBD v tejto oblasti. Aká bola zistenia vedcov? Upozorňujeme, že všetky nižšie uvedené choroby či neurologické ochorenia súvisí okrem iného s poruchou pohybu, rovnako ako je to v prípade dystónia.

Parkinsonova choroba

Liečba Parkinsonovej choroby za použitia CBD znížila psychotické prejavy po 4 týždňoch užívania. Pacienti navyše hlásili celkové skvalitnenie ich života a tiež spánku. Autori naznačujú, že tento účinok môže súvisieť s anxiolytickými, antidepresívnymi a antipsychotickými vlastnosťami CBD. Štúdie potvrdzujú tiež schopnosť kanabidiolu chrániť bunky pred oxidačným poškodením - neuroprotektívne vlastnosť. U pacientov s poškodením mozgu navyše zvyšovalo neurogenezi, teda vytváranie nových buniek.

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba neurodegeneratívne ochorenie, u ktorej je rozpoznateľná strata motorických funkcií, čo je opäť podobné niektorým príznakom dystónia. Ako u vyššie spomínané Parkinsonovej choroby - tiež tu boli preukázané neuroprotektívne účinky CBD, pričom záujmu vedcov neunikli ani jeho antioxidačné účinky. U pacientov s týmto ochorením došlo k zlepšeniu skóre motorických funkcií. Kanabidiol je známy tým, že uvoľňuje svalstvo a nedochádza tak k jeho prepätiu. Osoby trpiace dystóniou by mohli týchto jeho predností využiť pre dosiahnutie úľavy pri zášklby a následnému krúteniu postihnutých častí tela.

Roztrúsená skleróza

Až 80% pacientov s roztrúsenou sklerózou zažíva nepríjemnú známu ako spasticita - tj. Svalové napätie, pri ktorom vaša snaha o pretiahnutie vyvoláva odpor svalov a bolesť. Bolo preukázané, že CBD zmierňuje napätie, znižuje frekvenciu a intenzitu kŕčov. Tým prakticky došlo k zlepšeniu kvality života pacientov, pričom nebolo pozorované žiadnych významných vedľajších účinkov. U rady štúdií je pozorovaný o niečo lepší účinok v kombinácii s psychoaktívnym THC, ktoré však oproti CBD vykazuje niektoré nežiaduce účinky.

(Pozn .: Legislatíva v iných štátoch sa môže líšiť. Berte, prosím, na vedomie, že článok má len informatívny charakter a nenabáda čitateľa k užívaniu.)

Ďalšie potenciálne výhody CBD

 • Môže tlmiť bolesť
 • Dokáže chráni bunky pred poškodením
 • Pomáha skvalitnenie spánku
 • Zmierňuje úzkosť a depresiu
 • Znižuje intenzitu trasiem

Užívanie CBD pri dystóniu: Najlepší spôsob

Najčastejšie využívaný spôsob aplikácie CBD je prostredníctvom oleja, ktorý je nanášaný pod jazyk za pomoci kvapkadla. Môžete tak presne určiť veľkosť dávky. Zďaleka najlepším sa zdá byť CBD olejtinktúra alebo CBD extrakt s plným spektrom. Okrem všetkých kanabinoidov totiž obsahuje aj ďalšie látky vyskytujúce sa v rastlinách konope (CBD konope), ako sú terpény alebo flavonoidy. Kombinácia všetkých týchto látok je známa ako takzvaný sprievodný efekt - synergie medzi látkami zvyšuje účinnosť každej z nich.

Najobľúbenejšie metódou aplikácie CBD sú tinktúry či extrakty
Najobľúbenejšie metódou aplikácie CBD sú tinktúry či extrakty. My by sme odporučili vyberať vždy plnospektrálne typy olejov, ako je napríklad Cannapio CBD tinctura.

Je CBD bezpečné?

CBD bolo označené za bezpečnú a všeobecne dobre tolerovanú látku, ktorá má len mierne vedľajšie účinky. V skutočnosti sú tieto nežiaduce prejavy typické pri užívaní kanabidiolu v naozaj veľkých dávkach - tie často niekoľkonásobne prekračujú odporúčané denné dávkovanie. V žiadnom prípade nie je dobrou voľbou skúšať podobné pokusy.

Vždy sa poraďte s vaším lekárom, či je pre vás CBD vhodné, hoci nie sú zaznamenané žiadne zdravotné ťažkosti súvisiace s jeho užívaním. Ak užívate lieky zaťažujúce pečeň, dbajte na zvýšenú pozornosť, pretože tiež CBD je rozkladané pomocou týchto orgánov. Keby ste kombinovali veľké množstvo kanabidiolu s týmto typom liekov, váš organizmus by mohol byť presýtený.

Zdroj titulnej fotografie: everlywell.com

Zdroj spomínaných štúdií:

Štúdia, 2002:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12421641/

Štúdia, 1986:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3793381/

Metaanalýza, 2018:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958190/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace, častá je u onkologických pacientov. Zdroj bolesti môže byť rôzny, sprievodnými príznakmi sú však pokles nálady, úzkosť, bolesť, nespavosť a nechutenstvo. CBD na rozdiel od THC nie je psychoaktívne a má minimum nežiadúcich účinkov. Štúdie ukázali, že u pacienov, ktorí užívali CBD produkty, buď čisté, alebo so stopou THC, sa preukázateľne znížila bolesť. Podľa dát kalkulačky na CBD pomáha znížiť bolesť dávka CBD s hodnotou 13 - 39 mg u človeka s priemernou hmotnosťou 75 kg. 

Medzi najčastejšie používané druhy konopných výrobkov na lekárske a terapeutické využitie patria oleje a tinktúry s vysokým obsahom CBDa naopak nízkym obsahom THCDávkovanie je veľmi individuálne a mali by sme mať na pamäti telesnú hmotnosť. Optimálna dávka závisí od účelu užívania. Užíva sa orálne niekoľkými kvapkami pod jazyk. Obsah CBD v kvapkách závisí od jeho percentuálneho rozpätia. 5 % CBD olej obsahuje 2 mg v jednej kvapke, 10 % olej 4 mg a 20 % olej cca 8 mg CBD v jednej kvapke.

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Konopný CBD olej obsahuje esenciálne aminokyseliny, esenciálne nenasýtené mastné kyseliny a množstvo vitamínov. Získava sa z konopy siatej (Cannabis sativa) a pôsobí protizápalovo. Nenachádzajú sa v ňom zložky THC. Vo veľkej miere prispieva k liečbe kožných problémov a k normálnej činnosti svalov, kĺbov, správnej funkcii imunitného systému a ochrane srdca a obehového systému. 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Podľa štúdií má THC vplyv na úbytok šedých mozgových buniek, ale naopak sa podieľa na zlepšení kvality bielych mozgových buniek. Nadmerné užívanie môže viesť k zmene správania a aj k zhoršeniu sociálnej interakcie, napriek tomu však boli preukázané liečebné účinky THC na Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu a sklerózu multiplex. V SR dostanete THC iba na lekársky predpis. Štúdie naozaj potvrdzujú zmeny v mozgu a kognitívne poruchy. Marihuana má vplyv na pamäť, učenie a pozornosť. Všeobecne sú odporúčané semená konopy s vyšším obsahom CBD, ktoré je nepsychoaktívne.

Parkinsonova choroba je dlhodobá porucha centrálneho nervového systému. K jej príznakom patrí predovšetkým tras, strata automatických pohybov, zmena reči, zmena písma, spomalené pohyby a stuhnuté svaly. CBD môže preukázateľne prispievať k liečbe porúch spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, ktoré sú spojené s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizápalové a je skvelým neuroprotektantom. Odporúčaným spôsobom užívania CBD pri liečbe Parkinsonovej choroby je kvapkanie CBD oleja pod jazyk. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 09/29/20
(Aktualizováno: 06/10/21)