Duševné poruchy sú v modernej spoločnosti stále trochu tabu a na osoby s psychickým ochorení býva často nazerané ako na nežiaduce element, ale o to viac pozornosti by sme im mali venovať. Bipolárna porucha znamená jedno z najväčších rizík, pretože okolo 50% takto postihnutých pacientov sa pokúša o samovraždu. Lekári a pacienti vsádzajú na štandardnú liečbu, prípadne sa tu a tam objaví nová metóda, ktorá však spravidla príde navnivoč. CBD, ako je známe, ovplyvňuje širokú škálu procesov v tele - ale mohlo by pomôcť s psychikou v prípade bipolárnej poruchy?

Znaky bipolárnej poruchy

Bipolárna afektívna porucha (BAP), predtým maniodepresívna psychóza, je označenie pre duševnú poruchu, ktorá sa vyznačuje striedavými obdobiami mánie a depresie. Pacienti vykazujú extrémne výkyvy nálad trvajúce dni, týždne alebo aj mesiace. Zriedkakedy sa u postihnutých prejaví ultrarýchle cyklovania, pri ktorom sa môže mánia s depresiou striedať aj niekoľkokrát počas dňa, prípadne niekoľkých hodín. Ochorenie BAP sa týka všetkých vekových skupín, avšak väčšinou sa začína prejavovať v neskorom dospievaní či ranej dospelosti.

Príznaky depresívne epizódy

V tomto období (etape) dochádza k najviac pokusom o samovraždu, pretože postihnutý stráca chuť do života. Príznaky zahŕňajú prejavy typické pre depresiu, ako sú smútok, únava, strata sebavedomia, plačlivosť, poruchy spánku, negativizmus, poruchy chuti do jedla (nadmerná konzumácia, alebo naopak nechutenstvo), beznádej, pokles energie a výkonnosti alebo neschopnosť prežívať akúkoľvek radosť.

Príznaky manickej epizódy

Zjednodušene možno povedať, že manickej epizódy sú opakom depresívnych, však opäť v extrémnych medziach. Pacient má neprimerane vysoké sebavedomie, sklony k preháňaniu, euforickú náladu, zrýchlené myslenie i reakcie, zníženie chuti do jedla a potreby spánku - pre niektorých to znamená tiež vyššie riziko zneužívania návykových látok, čo býva často spájané s ochorením BAP. Ak ste si mysleli, že najväčším problémom je spomínaná depresívna epizóda, nemusí to tak nutne byť. Pri manickej etape môže postihnutý nadmerne míňať peniaze, hazardovať, brať si nezmyselné pôžičky, nadväzovať stále nové vzťahy a pod. Popisované prejavy môžu prerásť v bludy, halucinácie či poruchy vnímania.

V poslednej dobe sa veľmi často diskutuje o úlohe časti mozgu zvanej amygdala

V poslednej dobe sa veľmi často diskutuje o časti mozgu zvanej "amygdala" (červeno zakreslené v obrázku), ako o kľúči k diagnóze bipolárnej poruchy aj iných vážnych psychických porúch; zdroj foto: sci-news.com

Príčiny vzniku a štandardná liečba bipolárnej poruchy

Ochorenie súvisí s nerovnovážnou činnosťou neurotransmiterov v mozgu pacienta - tj. Kolísavé hladiny dopamínu, serotonínu, GABA kyseliny, glutamátu a ďalších látok znemožňujú reguláciu nálady na bežnej úrovni. Príčiny vzniku nie sú celkom jasné, ale zrejme zahŕňajú kombináciu genetických predispozícií, okolitých vplyvov a reakcií na ne, prípadne môžu súvisieť s traumatizujúcim zážitkom, ako je psychické týranie a zneužívanie. Posledným rozhodujúcim faktorom býva dlhodobé vystavenie stresu.

Bežné metódy liečby spočívajú v užívaní antidepresív, antipsychotík, stabilizátorov nálady a antikonvulzív. Pretože sa jedná o zložitú duševnú poruchu, liečba býva často tak trochu "pokus, omyl", keď lekár predpisuje jeden typ liekov, ktorý prípadne nahradí iným typom liekov, ak pôvodný nezaberajú. To samozrejme súvisí s množstvom vedľajších účinkov, medzi ktoré patrí strata libida, nevoľnosť, závraty, priberanie na váhe, rozostrené videnie, triaška, úbytok mozgového objemu, únava, cukrovka a ďalšie. Všeobecne ide o kontroverzné postupy liečby, pretože farmaká napomáhajúce v boji s depresiou môžu spúšťať manickej stavy, a naopak.

Ďalšie možnosti liečby BAP

Veľakrát býva vedľa liečby za pomoci farmák doporučovaná tiež Psychoterapia, ktorej cieľom je odstránenie psychických blokov a stresových faktorov. Do tejto skupiny radíme behaviorálne liečbu, rodinnú terapiu alebo psychoedukácia. Rad pacientov časom podstupuje hospitalizáciu, kedy sa (väčšinou) dobrovoľne odovzdávajú do rúk špecialistov, ktorí nad nimi majú neustálu kontrolu. Medzi alternatívne spôsoby liečby začleňujeme okrem iného aj CBD, po ktorom môžu siahnuť pacienti bez predpisov, avšak s nutným súhlasom ošetrujúceho lekára. Prečo je kladený taký dôraz na konzultáciu s odborníkom pred tým, než sa rozhodnete užívať CBD ako doplnkovú liečbu bipolárnej poruchy?

Liečba spočíva vo upokojovanie a miernenie nerovnovážnej komunikácie neurotransmiterov v mozgu pacienta
Liečba spočíva vo upokojovanie a miernenie nerovnovážnej komunikácie neurotransmiterov v mozgu pacienta, čím vzniká kolísanie hladín serotonínu, dopamínu a ďalších látok; zdroj foto: everydayhealth.com

CBD a bipolárna porucha

Základným liekom, ktorý sa používa už od 60. rokov 20. storočia na udržiavanie stabilnej nálady, je lítium. Nežiaduce účinky preparátov na báze tejto látky patria tras, poškodenie obličiek alebo hnačka - pre pacientov sú navyše natoľko nepríjemné, že zhruba polovica z nich liečbu preruší. Neurologické výhody kanabidiolu (CBD) sú najmä v posledných rokoch vo vedeckých kruhoch témou číslo jedna. Interakcií s endokanabinoidním systémom v ľudskom tele sa priamo podieľa na ovplyvňovanie procesov ako reprodukcie, nálada, kvalitný spánok, chuť do jedla atď. Okrem toho je známy svojimi protizápalovými, antioxidačnými, neuroprotektivními, imunopresivními a ďalšími účinkami, ktorých je využívané pri doplnkovej liečbe niekoľkých ochorení - menovite Parkinsonova choroba, epilepsia, roztrúsená skleróza, Alzheimerova choroba, Crohnova choroba a mnoho iných.

Štúdia užívanie CBD pri bipolárnej poruche

Zoznam vykonaných štúdií z tejto oblasti je trochu strohý. Výsledky výskumu z roku 2010 zamerané na užívateľov kanabisu postihnuté BAP preukázal, že u všetkých 133 účastníkov došlo ku skvalitneniu neurokognitívnych funkcie, tj. zlepšenie pozornosti, verbálne plynulosti, sústredenia, pamäti, logického uvažovania. Vedľa pacientov s bipolárnou poruchou sa výskumu zúčastnili aj pacienti trpiaci schizofréniou, u ktorých bol efekt opačný, teda negatívne. V závere štúdie zhrňujú výsledky slovami: "Zistenia naznačujú, že užívanie kanabisu môže súvisieť so zlepšením neurokognitívnych funkcií u bipolárnej poruchy a narušením neurokognitívnych funkcií u schizofrénie." Treba pripomenúť, že pri testovaní bolo použité lekárskej konope so všetkými prirodzenými látkami, vrátane THC, čo zrejme mohlo spôsobovať negatívne účinky.

Vedci z brazílskej University of Sao Paulo započali v roku 2017 rozsiahly klinický výskum liečby bipolárnej depresie. Účastníci, ktorých je okolo stovky, dostávajú dennú dávku CBD v rozmedzí od 150 do 300 mg, pričom pre porovnanie vedci vytvorili druhú skupinu, na ktorej bude testovaný placebo. Výsledky by mali byť k dispozícii na začiatku roka 2022, teda nezostáva, než si počkať. Autori štúdie sú presvedčení o potenciáli kanabidiolu a vynakladajú veľké úsilie na to, aby o ňom verejnosť vedela. To mimochodom potvrdzuje celý rad štúdií, ktoré pochádza z tejto brazílskej univerzity.

Podľa výskumu z roku 2018 bolo pomocou liečebného konope dosiahnuté u pacientov s BPD zlepšenie pozornosti
Podľa výskumu z roku 2018 bolo pomocou liečebného konope dosiahnuté u pacientov s BAP zlepšenie pozornosti, verbálne plynulosti, pamäti, logického uvažovania a v neposlednom rade tiež sústredenosti; zdroj foto: bulletproof.com

CBD na úzkosť a na psychózy


Časopis Bulletin Schizophrenia v roku 2017 zverejnil štúdiu s názvom "Potenciál liečby kanabidiolem pre užívateľov kanabisu s nedávnou psychózou", ktorá preukázala anxiolytický, antipsychotickej a prokognitivní účinky CBD. Vedci naznačujú, že kanabidiol má v skutočnosti opačné účinky ako jeho kolega - THC - dokonca by údajne mohol pomôcť pacientovi užívajúcemu psychoaktívne druh konope (nie CBD konope) prejsť na výhradné liečbu kanabidiolem. Autorka štúdie, Britta Hahn, dodáva: "Kombinácia týchto priaznivých účinkov, začaté na začiatku ochorenia, by sľubovala podstatné zlepšenie klinickej trajektórie a dlhodobých výsledkov u jedincov s psychózami." Účinky CBD proti úzkosti sú potvrdené niekoľkými výskumami, navyše je to všeobecne jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia kanabidiol užívajú.

CBD stabilizuje náladu

Regulácia nálady, pocity, emócie, správanie a myslenie ako celok stojí na princípe prenášanie vzruchov pomocou neurotransmiterov v mozgu. Tento proces je riadený endokanabinoidním systém, s ktorým, ako je známe, interagujú kanabinoidy, vrátane CBD. Prirodzenou produkciou endokanabinoidy - andamidov a 2-AG - dokáže ľudské telo stabilizovať náladu. Kanabidiol pôsobí na kanabinoidných receptory, na ktoré sa viažu dva menované endokanabinoidy, čím stimuluje ich funkciu. V praxi to vyzerá tak, že predlžuje efektívne pôsobenie andamidov a 2-AG tým, že stimuluje, alebo naopak tlmí činnosť kanabinoidných receptorov.

Výskumy dokazujú, že CBD svojím pôsobením na špecifické receptory v tele dokáže zvyšovať hladiny serotonínu, o čo sa usiluje väčšina štandardných antidepresív, najmä potom SSRI. Neuroprotektívne a protizápalové účinky navyše chráni mozgové bunky pred poškodením. Tiež zlepšuje funkciu hipokampe, ktorého zlá činnosť je spojená s depresívnymi alebo stavy úzkosti. Jedinci s bipolárnou poruchou majú problém s udržaním stabilnej nálady, však CBD by svojimi schopnosťami mohlo zamedziť tak extrémnym výkyvom.

Pacienti s bipolárnou poruchou majú problém s udržaním stabilnej nálady
Pacienti s bipolárnou poruchou majú problém s udržaním stabilnej nálady, CBD by však vďaka svojim schopnostiam mohlo zabrániť niekedy skutočne extrémnym výkyvom; zdro foto: forthwithlife.co.uk

Metaanalýza liečby psychických porúch pomocou CBD

Za všetky štúdie vykonané do dnešného dňa hovorí jedna hĺbková metaanalýza publikovaná v prestížnom časopise Philosophical Transactions of the Royal Society v roku 2012. Autori sa v nej starostlivo venujú každej preskúmanú oblasti v súvislosti s účinkami CBD pri liečbe jednotlivých duševných ochorení a problémov. Môžete sa tak dočítať o zmiernenie úzkosti, zlepšenie činnosti hipokampe, blokovanie oxidačného poškodenia zapríčineného stresom a nakoniec aj o znížení psychózy. V závere stojí "CBD je bezpečná zlúčenina so širokou škálou terapeutických aplikácií, vrátane liečby psychických porúch. Tieto zistenia robí tento liek atraktívnym kandidátom pre budúce klinické použitie. "

Predtým, než začnete s CBD

Ak vám CBD príde ako zaujímavá alternatívna metóda liečby, či už bipolárnej poruchy, či iného ochorenia, najprv sa poraďte s vaším ošetrujúcim lekárom. To je veľmi dôležité nezanedbať, pretože kanabidiol nie je vhodné kombinovať s určitými typmi liekov, najmä potom tými, čo významne zaťažujú pečeň. CBD sa metabolizuje pečeň, rovnako ako tomu býva u iných látok. Keď ho navyše budete užívať sa zložito rozložiteľnými lieky, môže sa stať, že vaša pečeň jednoducho nebudú stíhať. V takomto prípade sa začnú látky v tele hromadiť a v najhoršom prípade by mohlo hroziť predávkovanie. Samozrejme sa jedná o extrémny scenár, ktorý by musel zahŕňať niekoľko podstatných faktorov, ale nie je radno túto situáciu podceniť. Stačí len pozorne prekonzultovať váš zámer aplikovať CBD s lekárom či odborníkom na zdravie.

Konzultácie s odborníkom je za vami a radi by ste začali aplikovať CBD? Zadržte. Bipolárna porucha je duševná choroba, pri ktorej sa výslovne neodporúča užívať akýkoľvek produkt s obsahom THC. Inými slovami, venujte čas dôkladnému preštudovaniu výrobku, ktorý sa chystáte otestovať. Väčšina CBD olejov a extraktov obsahuje iba stopové množstvo THC (do 0,3%), čo by vám nemalo v žiadnom prípade ublížiť. Vyššie hladiny by pre vás čo by pacienta s BAP mohli byť skôr škodlivé. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri výbere toho správneho CBD produktu pre vás.

(Pozn .:Legislatíva v iných štátoch sa môže líšiť. Berte, prosím, na vedomie, že článok má len informatívny charakter a nenabáda čitateľa k užívaniu.)

Cannapio CBD tinctura
V prípade, že trpíte bipolárnou poruchou, je výber CBD extraktu obzvlášť dôležitý, vyhnite sa vysokým hodnotám THC. Cannapio CBD oleja s plným spektrom kanabinoidov poskytujú synergii všetkých účinných látok. THC je obsiahnuté maximálne v stopovom množstve do 0,3%, čo je hodnota, ktoré sa rozhodne obávať nemusíte.

Najlepší CBD produkt

U väčšiny chorôb je odporúčaný CBD olej alebo CBD tinktúra, pretože umožňuje pomerne ľahké dávkovanie (pomocou kvapkadla) a tiež má dobrú biologickú dostupnosť, tj. do krvi sa dostane veľké množstvo aktívnych látok. CBD extrakty sú až štyrikrát účinnejšie ako CBD izoláty, ktoré disponujú "čistým" kanabidiolem. Dôležitú úlohu tu zohráva takzvaný sprievodný efekt, pri ktorom funguje určitá synergia medzi kanabinoidy a ďalšími zlúčeninami - výsledkom je zvýšená efektivita všetkých látok. Z toho dôvodu má potenciálne najvyššiu účinnosť CBD olej s plným spektrom. Doba nástupu účinkov je približne 30 minút. Doba pôsobenia je okolo 2-4 hodín.

Tip na CBD tinktúru:

CBD tinktúra 6% - Cannapio, extrakt s plným spektrom

Okrem CBD obsahuje tinktúra ďalšie kanabinoidy, ako je CBG alebo CBDV. Vďaka plnému spektru je účinnosti každej látky o niečo vyššia - tzv. Sprievodný efekt. Odporúčaná dávka CBD je 30 mg pre mužov s váhou 75 kg. Z jednej 6% CBD fľaštičky je tak pokrytý takmer celý mesiac užívania.

Dávkovanie CBD

Bohužiaľ to nedá zovšeobecniť a stanoviť ideálne dávku platnú pre všetkých užívateľov bez výnimky, pretože každý človek má trochu odlišné "parametre". Svoju úlohu tu zohráva pohlavie, telesná hmotnosť, koncentrácia CBD u daného produktu, závažnosť vášho zdravotného problému. metabolizmus atď. Do istej miery by vám mohla pomôcť CBD kalkulačka, vďaka ktorej sa dá stanoviť priemerná odporúčaná denná dávka na základe niekoľkých hlavných parametrov. Hoci podľa štúdií u pacientov s bipolárnou poruchou zaberá spravidla až vyššia dávka, dobrou voľbou je začať na menšej dávke, prípadne ju po zvážení postupne zvyšovať (cca po 7-14 dňoch). Môžete tiež zvoliť metódu mikrodávkování a rozdeliť si vašu priemernú dennú dávku na niekoľko malých, ktoré následne užívate počas celého dňa.

Zdroj titulnej fotografie: insightplus.mja.com.au

Zdroje spomínaných štúdií:

Štúdia BAP, 2010:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19891810/

Štúdia psychózy, 2017:

https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/article/44/1/46/4080751

Metaanalýza, 2012:

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2011.0389#d3e3161

Časté dotazy

Kanabinoidy z konopy pôsobia ako prírodné antidepresíva, z toho dôvodu sú ideálnou možnosťou pri liečbe depresie predtým, než siahneme po antidepresívach ako takých. Pacienti, ktorí na úzkosti a depresie užívali produkty s obsahom CBD, konkrétne CBD olejpotvrdzujú okamžitú úľavu. Najlepší výsledok dosiahneme dlhodobým a pravidelným užívaním. CBD ovplyvňuje produkciu serotonínu, známeho ako hormón šťastia, ktorého nedostatok môže byť príčinou depresie. Kanabinoidy harmonizujú nervovú sústavu a pôsobia na endokanabinoidný systém. Je to 100 % prírodná látka s minimálnym množstvom nežiadúcich účinkov. CBD olej je možné kombinovať napríklad s konopným čajom, či inými CBD produktmi pre dosiahnutie vyššieho blahodárneho účinku.

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Medzi najčastejšie používané druhy konopných výrobkov na lekárske a terapeutické využitie patria oleje a tinktúry s vysokým obsahom CBDa naopak nízkym obsahom THCDávkovanie je veľmi individuálne a mali by sme mať na pamäti telesnú hmotnosť. Optimálna dávka závisí od účelu užívania. Užíva sa orálne niekoľkými kvapkami pod jazyk. Obsah CBD v kvapkách závisí od jeho percentuálneho rozpätia. 5 % CBD olej obsahuje 2 mg v jednej kvapke, 10 % olej 4 mg a 20 % olej cca 8 mg CBD v jednej kvapke.

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Konopný CBD olej obsahuje esenciálne aminokyseliny, esenciálne nenasýtené mastné kyseliny a množstvo vitamínov. Získava sa z konopy siatej (Cannabis sativa) a pôsobí protizápalovo. Nenachádzajú sa v ňom zložky THC. Vo veľkej miere prispieva k liečbe kožných problémov a k normálnej činnosti svalov, kĺbov, správnej funkcii imunitného systému a ochrane srdca a obehového systému. 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Podľa štúdií má THC vplyv na úbytok šedých mozgových buniek, ale naopak sa podieľa na zlepšení kvality bielych mozgových buniek. Nadmerné užívanie môže viesť k zmene správania a aj k zhoršeniu sociálnej interakcie, napriek tomu však boli preukázané liečebné účinky THC na Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu a sklerózu multiplex. V SR dostanete THC iba na lekársky predpis. Štúdie naozaj potvrdzujú zmeny v mozgu a kognitívne poruchy. Marihuana má vplyv na pamäť, učenie a pozornosť. Všeobecne sú odporúčané semená konopy s vyšším obsahom CBD, ktoré je nepsychoaktívne.

Psychické poruchy patria do skupiny ochorení a porúch ovplyvňujúcich myslenie, prežívanie a vzťahy s okolím. Delia sa na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektívne poruchy. Medzi príznakmi duševného ochorenia sa najčastejšie vyskytuje nervozita, nesúvislá reč, strach, úzkosť, napätie a stres. K najtypickejším psychickým poruchám patrí úzkosť a depresia. CBD preukázateľne pomáha pri ich liečbe, kanabinoidy totiž pôsobia ako prírodné antidepresívum. Pri užívaní CBD oleja pacient takmer okamžite pocíti úľavu. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť dlhodobým a pravidelným užívaním. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 09/24/20
(Aktualizováno: 06/16/21)