CBD pri liečbe osteoartritídy psov

O tom, aké zúfalé je zvádzať boj s ťažkosťami pohybového aparátu psa, by asi vedel rozprávať každý, kto si podobnou skúsenosťou prešiel. Tento problém sa týka predovšetkým veľkých psov. Trpia ním úchvatné molossoidné plemená, ako je bordeauxská doga, bullmastif, brazílska fila, neapolský a španielsky mastin či pyrenejský horský pes, ale aj bežnejšie rasy typu nemeckého ovčiaka či zlatého a labradorského retrievera, no stále je to len zanedbateľný zlomok plemien predisponovaných k problémom pohybového aparátu, ktoré sú sprevádzané výraznou bolesťou. Veľkými psami sa však kruh neuzatvára, podobné trápenie nezriedka zažívajú aj majitelia psov menších plemien. Vzhľadom na vedľajšie účinky štandardne používaných veterinárnych prípravkov sa ponúka otázka, či by mohli byť alternované prípravkami na báze CBD.

Zdroj: https://www.pethealthnetwork.com/

Štúdia o účinkoch CBD na osteoartritídu psov

Výskum CBD vo vzťahu k zvieratám značne zaostáva za humánnym. Neznamená to však, že neexistuje. V štúdii z roku 2018 sa sledovala bezpečnosť a analgetická účinnosť kanabidiolu u psov trpiacich osteoartritídou. Psom bol v dvanásťhodinových intervaloch perorálne (ústne) podávaný CBD olej (2 mg/kg) alebo placebo, ktoré pozostávalo zo zmesi olivového, anízového a mätového oleja. V úvode bola aplikovaná aj dávka 8 mg/kg, po porovnaní biologického polčasu sa od nej najmä vzhľadom na cenovú nedostupnosť pre majiteľov psov veľkých plemien a nepraktickosť dávkovania v priebehu výskumu upustilo. Ďalšie hodnotenie sa teda týka 2 mg/kg.

V štúdii bolo použité technické konope, čiže výsledky sú signifikantné pre extrakt s obsahom vyšších koncentrácií CBD „na úkor“ iných kanabinoidov a nepatrného množstva terpénov. Z toho vyplýva, že sa nedajú generalizovať, najmä pri širokej škále dostupných CBD olejov extrahovaných z rôznych odrôd konope.

Podmienky zaradenia do štúdie

Podmienkou zaradenia do klinickej štúdie bolo potrebné rádiografické potvrdenie osteoartritídy, vizuálne zjavné krívanie, bolestivosť vyhodnotená majiteľom a bolestivosť pri palpácii (vyšetrení ohmataním). U každého psa bol v úvode vykonaný kompletný krvný obraz.

V priebehu štúdie mohli psi užívať len povolené prípravky, medzi ktorými boli nesteroidné antiflogistiká (NSAID), rybí tuk a glukozamín a chondroitín sulfát. Dva týždne pred začiatkom štúdie museli vyradiť analgetiká, ako je gabapentín a tramadol. Analgetický efekt NSAID bol vo výstupe zohľadňovaný.

Aby sa predišlo prípadnému skresleniu výsledkov zmenenou skladbou krmiva, psi boli po celý čas kŕmení svojou bežnou stravou.

Zdroj: https://penpat.com/

Sledovaní psi

Rozsahom neveľkej klinickej štúdie sa zúčastnila typická vzorka psov s osteoartritídou. Z 22 psov ju kompletne absolvovalo 16. V nasledujúcej tabuľke sú rozdelení podľa plemena, hmotnosti, veku, diagnózy a užívania/neužívania nesteroidných antiflogistík v priebehu štúdie. Originálnu tabuľku nájdete tu.

Charakteristika psov zaradených do placebom kontrolovanej štúdie o účinkoch CBD na osteoartritídu

Plemeno

Hmotnosť (kg)

Vek (roky)

Pohlavie

Rádiografické nálezy a lokalizácia OA

NSAID

Rotvajler

35,3

10

SS

- Mierny vnútropuzdrový opuch so stredne ťažkou osteofytózou ľavého kolenného kĺbu

Karprofén (2,1 mg / kg BID)

Kríženec

30,6

13

KP

- Stredne ťažká až ťažká osteoartróza pravého ramena; mierna osteoartróza ľavého ramena
- stredne ťažká až ťažká obojstranná osteoartróza bedrového kĺbu

Žiadne

Kríženec

27,2

9

SS

- Stredne ťažká prestavba koronoidov (s fragmentáciou vpravo) a obojstranná osteoartróza lakťa

Žiadne

Kríženec

30,5

14

KP

- Stredne silné enteziopatie na pravom zápästí; mierna, ľavo-antebrachiokarpálna osteoartróza
- obojstranná stredne ťažká koxofemorálna osteoartróza

Žiadne

Kríženec

23,5

10

SS

- Stredne ťažká obojstranná artróza a mierny vnútropuzdrový opuch

Karprofén (2,2 mg / kg)

Kríženec

28,1

10

SS

- Stredne ťažká obojstranná osteoartróza lakťa
- Stredne ťažká osteoartróza ľavého kolena s vnútropuzdrovým opuchom

Metacam (0,1 mg / kg

Anglický buldog

25,2

8

KP

- Závažná osteoartróza ľavého lakťa
- Stredne silný vnútropuzdrový opuch a mierna osteoartróza pravého kolena

Karprofén (2 mg / kg DD)

Nemecký krátkosrstý stavač

21,5

14

SS

- Stredná obojstranná osteoartróza lakťa

Karprofén (2,4 mg / kg DD)

Labradorský retriever

26,1

13

SS

- Obojstranná ťažká osteoartróza kolena v dôsledku ochorenia kraniálneho krížneho väzu

Meloxikam (0,1 mg / kg RD)

Kríženec

18,2

13

SS

- Obojstranná stredne ťažká osteoartróza lakťa a mediálna epikondylitída

Meloxikam (0,1 mg / kg RD)

Kríženec

22

9

SS

- Stredne ťažká osteoartróza so stredným vnúztropuzdrovým opuchom

Žiadne

Bernský salašnícky pes

50

3

P

- Ťažká obojstranná osteoartróza lakťa, mediálna koronoidná choroba a mediálna epikondylitída

Karprofén (2 mg / kg RD)

Belgický ovčiak

25,1

9

SS

- Závažná obojstranná osteoartróza lakťa
- Stredne závažná obojstranná osteoartróza bedrového kĺbu

Karprofén (2 mg / kg DD)

Kríženec

28,6

13

SS

- Ťažká obojstranná osteoartróza lakťa
- Ťažká obojstranná artróza bedrového kĺbu

Žiadne

Border kólia

22

14

KP

- Závažná torakolumbosakrálna osteofytóza
- Multifokálne karpálne enteziofyty

Žiadne

Bígel

17,6

5

KP

- Mierna osteoartróza ľavého lakťa s možnou mediálnou koronoidnou chorobou
- Stredne ťažká až ťažká obojstranná osteoartróza

Žiadne

SS – sterilizovaná sukaP – pes; KP - kastrovaný pesNSAID – nesteroidné antiflogistiká; RD - raz denne; DD - dvakrát denne

Klinická štúdia

Štúdia bola:

  • randomizovaná

  • placebom kontrolovaná

  • dvojito zaslepená 

Podávanie CBD oleja a placeba prebiehalo počas štyroch týždňov s dvojtýždňovým „wash-out“ obdobím (fáza vyplavovania lieku). 

V druhom a štvrtom týždni bol vykonaný ďalší kompletný krvný obraz. V rovnakých týždňoch (ako aj pred začatím liečby) hodnotili majitelia a veterinár mieru bolestivosti u psa - viď tabuľka.

Po chemickej analýze kanabinoidu CBC (kanabichroménu), ktorá sa vykonávala pri každej návšteve, neboli ani u liečby CBD olejom ani u placeba zaznamenané výraznejšie zmeny hodnoty CBC. Rovnako ani u chemického zloženia séra, s výnimkou starších psov a psov užívajúcich počas štúdie NSAID. Presné hodnoty nájdete v tejto tabuľke.

Výsledky štúdie

  • perorálne užívaný CBD olej je biologicky dostupný pri dávkovaní minimálne 2 mg/kg dvakrát denne

  • pri liečbe CBD olejom a placebom nebol zaznamenaný výrazný rozdiel hodnôt BUN (močovinový dusík v krvi), kreatinínu a fosforu, kým liečba NSAID vykazuje zvýšenie koncentrácie kreatinínu

  • majitelia nespozorovali u psov žiadne vedľajšie účinky, chemickým rozborom bolo zistené zvýšenie alkalickej fosfotázy (p < 0,01)

  • CBD olej prispel k významnému zníženiu bolesti

  • aktivita sledovaných psov sa výrazne zvýšila

  • na posúdenie dlhodobých účinkov liečby pomocou CBD budú nutné dlhodobé štúdie

Odporučané CBD oleje pre zvieratá

Súboj medzi CBD olejom a NSAID

U každého psa bol v úvode vykonaný kompletný krvný obraz. Aj napriek krátkemu časovému horizontu, v ktorom prebiehala štúdia, jej výsledky naznačujú, že CBD olej by mohol v niektorých prípadoch nahradiť rutínne používanú liečbu NSAID, ktorá je na prvom mieste symptomatická a majitelia psov sa k nej upínajú hlavne kvôli viditeľnému zníženiu bolesti. Tvrdiť, že by ju mohla nahradiť úplne, by však bolo naivné a krátkozraké. Nesteroidné antiflogistiká majú aj napriek nepriaznivým vedľajším účinkom vo veterinárnej a humánnej liečbe svoje miesto. Dôležité je, aby veterinári spoločne s majiteľmi diskutovali o tom, kedy je ich použitie nevyhnutné a kedy je na mieste dať šancu napr. CBD oleju

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace, častá je u onkologických pacientov. Zdroj bolesti môže byť rôzny, sprievodnými príznakmi sú však pokles nálady, úzkosť, bolesť, nespavosť a nechutenstvo. CBD na rozdiel od THC nie je psychoaktívne a má minimum nežiadúcich účinkov. Štúdie ukázali, že u pacienov, ktorí užívali CBD produkty, buď čisté, alebo so stopou THC, sa preukázateľne znížila bolesť. Podľa dát kalkulačky na CBD pomáha znížiť bolesť dávka CBD s hodnotou 13 - 39 mg u človeka s priemernou hmotnosťou 75 kg. 

Konopný CBD olej obsahuje esenciálne aminokyseliny, esenciálne nenasýtené mastné kyseliny a množstvo vitamínov. Získava sa z konopy siatej (Cannabis sativa) a pôsobí protizápalovo. Nenachádzajú sa v ňom zložky THC. Vo veľkej miere prispieva k liečbe kožných problémov a k normálnej činnosti svalov, kĺbov, správnej funkcii imunitného systému a ochrane srdca a obehového systému. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 07/19/21
(Aktualizováno: 07/19/21)