Akú úlohu hrá anandamid v našich telách?

Keď mu ste pravidelnými čitateľmi našich článkov, iste ste už slovko "anandamid" v predchádzajúcich témach zaregistrovali. A o čo teda ide? Anandamid je endokanabinoidy, organická zlúčenina produkovaná naším telom celkom prirodzene. Akú úlohu však anandamid hrá vo funkčnosti nášho organizmu? Prečo je pre nás tak významný a nenahraditeľný? Možno ho prípadne nejako nahradiť? Má jeho prítomnosť v našom tele vplyv na rozvoj fyzických či psychických ochorení?

Aby sme si na tieto a mnohé ďalšie otázky mohli odpoveď, je potrebné najprv pochopiť a rozlíšiť od seba pojmy ako endokanabinoidy a fytokanabinoid. Rovnako tak sa dozvieme, ako tieto prírodné zlúčeniny súvisí s kanabisom a prečo. Ideme na to!

Endokanabinoidy vs. fytokanabinoidy

Iste už viete, o čo sa jedná, zmienime-li slovo ako "kanabinoid". Pre všetky prípady však veľmi v skratke. Kanabinoidy sú organické zlúčeniny, ktoré môžeme rozdeliť na spomínané endokanabinoidy a FYTOkanabinoidy. A teraz k veci ...

Endokanabinoidy

Najprv si vysvetlíme pojem "endokanabinoidy". Predpona "endo" odkazuje na slovo "endogénne", čo znamená, že ten či onen kanabinoid je produkovaný priamo naším telom, skrátka úplne prirodzene našimi orgánmi, jedným z taký endokanabinoidy je práve anandamid. Endokanabinoidy sú súčasťou endokanabinoidního systému (ECS), ktorý by sme mohli opísať ako skutočne rozsiahlu sieť kanabinoidných receptorov. Táto sieť zabezpečuje patričný chod obrovského množstva fyziologických, ale aj duševných procesov v našom tele.

Pre náš účel budú najdôležitejšie receptory nazývané CB1 a CB2. Receptory sú na popud a potreby tela aktivované či "upokojovanie" endogénnymi kanabinoidy. Interakcia s receptormi CB1 a CB2 môže mať vplyv na pamäť, imunitný systém, náladu, chuť do jedla, alebo tiež motiváciu.

Fytokanabinoidy

Teraz dokážeme špecifikovať endokanabinoidy. Pýtate sa ale, čo sú teda fytokanabinoidy? Jedná sa o kanabinoidy vyskytujúce sa mimo organizmus. Taktiež sú úplne prírodné, ale nevytvárajú je naše telo, ale rastlina liečebného konope. Dôležitou informácií, dobre využiteľnú v lekárstve je fakt, že fytokanabinoidy v našom tele majú plniť funkciu endogénnych kanabinoidov v prípadoch, keď ich v tele nie je dostatok. Tento jav sa nazýva klinický deficit endokanabinoidy. Medzi najznámejšími fytokanabinoidy by sme mohli spomenúť napríklad CBD, THC, CBG, CBC či CBDV. Účinky fytokanbinoidů sa veľmi podobajú účinkom ednogenních kanabinoidov.

Základné rozdiely sme si vysvetlili a môžeme plynulo prejsť k hlavnej téme dnešného článku, a síce úlohu andamidov v našom tele. Malú zastávkou nám bude dôležitá charakteristika andamidov, niekedy tiež nazývaného ako "molekula blaženosti, radosti či šťastia".

Najznámejšie fytokanabinoidy
Najznámejšie fytokanabinoidy

Čo je to anandamid?

  • objavený v roku 1992
  • organická zlúčenina produkovaná naším telom
  • viaže sa na receptory CB1 a CB2 endokanabinoidního systému (ECS)
  • vzhľadom na to, že receptory sa nachádzajú v celom tele, v rôznych orgánoch a tiež rozdielnych koncentráciou, môžu sa jeho účinky líšiť človek od človeka
  • telo je produkuje len v prípade potreby; tzn. ak ich je dostatok, nové sa "nevyrába"
  • po uvoľnení sú rýchlo rozkladané enzýmy FAAH (mastné kyseliny)
  • anandamid je "lipofilný", to znamená, že je veľmi dobre rozpustný v tuku ale vo vode nie, preto telo produkuje spomínané mastné kyseliny

Úloha andamidov v ľudskom organizme

Anandamid predstavuje akúsi prvú lastovičku medzi objavenými endokanabinoidy. Odborníci sú si síce vedomie, že je pre naše telo nesmierne dôležitým prvok. Jeho konkrétne úloha v ľudskom tele a spôsob, akým ho ovplyvňuje, je ale stále trochu záhadou.

Ľudské telo, poťažmo aj naša myseľ každého jedného človeka, sú veru zložitý organizmus a spôsob, akým naše telá reagujú, nielen, na kanabinoidy je veľmi rozdielny. Veľký plusom v tejto oblasti, je každý rok stúpajúci počet štúdií zaoberajúcich sa účinkami kanabinoidov. Pomaly ale isto sa nám tak stále viac a viac odtajňujú ďalšie dôležité informácie. Samozrejme existuje mnoho špekulácií, my sa však dnes budeme zaoberať výhradne potvrdenými údajmi o funkciách andamidov.

Molekula anandamid
Molekula anandamid; zdroj foto: understandingcbd.com

Niekoľko štúdií vo svojom závere dokonca tvrdia, že použitie andamidov by sa mohlo pozitívne prejaviť v boji a inhibíciu rastu rakovinových buniek. Endokanabinoidy anandamid sa viaže na receptory CB1 a dokáže pôsobiť ako dobrý blokátor bunkovej proliferácie. Týmto termínom sa rozumie nadmerné bunkové množenie. Proliferácia buniek sa prejavuje vo veľkej miere najmä v prípade, ak je telo postihnuté rakovinou.

Ako už bolo opísané o pár riadkov vyššie, anandamid je po svojom uvoľnení veľmi rýchlo štiepi / rozkladaný mastnými kyselinami, ktoré telo produkuje. Vzhľadom k tejto "krátke životnosti" andamidov, je dôležitou informáciou, že aj jeho účinky sú skôr krátkodobého charakteru. Prakticky to teda môže čiastočne vysvetľovať, prečo sú naše pocity šťastia a spokojnosti väčšinou len krátkeho trvania.

Andamidov sú bežne pripisované role v regulácii chuti do jedla, pocitu uspokojenia a odmeny, alebo zmierňovanie a "znesiteľnosti" bolesti. Pocit spokojnosti či eufória je veľmi často spájaný s vyplavovaním endorfínov, napríklad pri cvičení. Niektorí výskumníci sa však domnievajú, že za týmito pocitmi stojí práve účinky andamidov. Konkrétne jeho interakcie s receptormi endokanabinoidního systému, ktorý sa nachádzajú v nervovej sústave a sú prepojené s oblasťami mozgu ovplyvňujúcimi spomínané pocity.

Zboží k článku

Možno vás napadlo, že pocity podobného charakteru vyvoláva aj kanabinoid THC. A máte úplnú pravdu. THC je totiž svojím tvarom úplne totožné andamidov. Preto je jeho interakcia s receptormi CB veľmi jednoduchá a rýchla. THC je však štiepenie oveľa pomalšie. V organizme zotrváva teda dlhšie a rovnako tak do neho oveľa viac a silnejšie zasahuje. Vo väčšine prípadov dochádza k intoxikácii (viac tu) a prejavuje sa rad nežiaducich účinkov. Najčastejšie potom zmeny vo vnímaní, správanie a obzvlášť nebezpečnými sa javí napríklad spomalené reflexy a reakcie.

POZOR:Legislatíva v ostatných štátoch sa môže výrazne líšiť, preto odporúčame obozretnosť.

Teraz sa poďme pozrieť na niekoľko oblastí ľudského zdravia, ktorá anandamid prokazetelně ovplyvňuje. Na konci článku sa Vám tiež k dispozícii odkazy na príkladové štúdie, kde sa dozviete ďalšie zaujímavé a podrobnejšie informácie ...

Ako ste sa mohli dočítať, THC a anandamid majú rovnaký tvar, preto s ECS a nervovým systémom reagujú tak rýchlo a ľahko.
Ako ste sa mohli dočítať, THC a anandamid majú rovnaký tvar, preto s ECS a nervovým systémom reagujú tak rýchlo a ľahko. THC je však oveľa horšie odbúrateľné; zdroj foto: mcanz.org.nz

Procesy ovplyvňované hladinou andamidov

Úzkosť a stres

Psychické problémy môžu mať korene doslova kdekoľvek, či už ide o nadmerný stres, vyčerpanie, frustráciu alebo zdanlivo obyčajný smútok. Ak sa tieto negatívne emócie takpovediac drží človeka skutočne dlhodobo, môžu prerásť až do klinických porúch, typu úzkosti, depresie či napríklad bipolárnej poruchy.

Emócie sú vo veľkej miere ovplyvňované hormóny, rovnako tak ale aj koncentráciou andamidov. Ak trpíte úzkosťou pravdepodobne je hladina andamidov vo vašom tele veľmi nízka. Reaktivita skupiny orgánov ako je hypotalamus, hypofýza a nadobličky je znížená, čo negatívne emócie ešte prehlbuje. Napríklad nadobličky sú orgán produkujúce kortizol, čo je stresový hormón. Ak teda nefungujú správne, je chorá osoba vo veľkom strese aj bez patričných dôvodov a v mnohých prípadoch prakticky neustále. To môže okrem psychických problémov viesť aj k fyzickým, pretože imunitný systém je vplyvom dlhodobého a nadmerného stresu oslabený.

Jednoducho povedané, nedostatok andamidov v centrálnom nervovom systéme je prediktívne pre vznik úzkosti vyvolané stresom a možno aj pre ďalšie stavy súvisiace so stresom.

Anandamid pomáha vyrovnať aktivácii osi HPA (hypotalamus, hypofýza a nadobličky). Chronický stres však vyčerpáva dostupnú zásobu andamidov, čím znižuje funkčnosť a schopnosť endokanabinoidního systému udržiavať bunkovú rovnováhu, tzv. homeostázu.

Celý rad štúdií dokazuje, že anandamid hrá kľúčovú úlohu pri "blokovanie" strachu. Túto blokáciu by sme mohli charakterizovať, ako schopnosť vytesniť či aspoň tlmiť nepríjemné spomienky a skúsenosti z nich plynúce. Pochopenie tohto mechanizmus, má obrovský klinický význam, pretože na princípe takéto blokácie funguje väčšina psychologických prístupov a liečebných metód určených na boj proti stresu, strachu či úzkosti. (viac v odkaze č.1)

Štúdia z roku 2015 prebiehajúcej ako s ľuďmi, tak s hlodavcami zistila, že zvýšené hladiny andamidov boli spojené so zvýšenou náladou, menej intenzívnym strachom a zmiernením úzkosti v prítomnosti vnímanej hrozby (viac odkaz č. 2).

Anandamid je prírodné antidepresívum, pretože v našej nervovej sústave môže vyvolávať pocit šťastia, uspokojenia či eufória
Anandamid je prírodné antidepresívum, pretože v našej nervovej sústave môže vyvolávať pocit šťastia, uspokojenia či eufória; zdroj foto: unsplash.com (autor: Cata)

Hormonálne regulácie a zdravie novorodencov

Celkové reprodukčné zdravie a hladiny hormónov sú ovplyvňované obrovským množstvom faktorov, a to či už fyziologických alebo psychologických. Jedným z týchto faktorov by podľa štúdií mohla byť aj hladina andamidov. Podľa výskum z roku 2009 je na dosiahnutie úspešného otehotnenia a následného spokojné tehotenstvo, nutná vyššia plazmatická hladina andamidov.

Ďalší z mnohých výskumov predkladá fakt, že hladiny andamidov sú u prirodzene porodených detí výrazne vyššia, než u detí, ktoré sa narodí cisárskym rezom, ktorý je, okrem iného, ​​pre dieťa oveľa viac stresujúce ako pôrod přirozený.S týmto súvisí hypotéza pokladajúce anandamid za akýsi ochranný prvok, vďaka ktorému je dieťa pri pôrode chránené pred bolesťou či prípadným zápalom (viď. odkaz nižšie č.4).

Rešpektovaný zdroj titulnej fotografie: plantedu.com

Spomínané štúdie:

1.Úzkost a stres: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-9568.2010.07101.x

2.Úzkost a stres: https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-015-9712-y

3.Hormonální regulácia:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19363040/

4.Hormonální regulácia:

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0035-1549397

Časté dotazy

Kanabinoidy z konopy pôsobia ako prírodné antidepresíva, z toho dôvodu sú ideálnou možnosťou pri liečbe depresie predtým, než siahneme po antidepresívach ako takých. Pacienti, ktorí na úzkosti a depresie užívali produkty s obsahom CBD, konkrétne CBD olejpotvrdzujú okamžitú úľavu. Najlepší výsledok dosiahneme dlhodobým a pravidelným užívaním. CBD ovplyvňuje produkciu serotonínu, známeho ako hormón šťastia, ktorého nedostatok môže byť príčinou depresie. Kanabinoidy harmonizujú nervovú sústavu a pôsobia na endokanabinoidný systém. Je to 100 % prírodná látka s minimálnym množstvom nežiadúcich účinkov. CBD olej je možné kombinovať napríklad s konopným čajom, či inými CBD produktmi pre dosiahnutie vyššieho blahodárneho účinku.

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace, častá je u onkologických pacientov. Zdroj bolesti môže byť rôzny, sprievodnými príznakmi sú však pokles nálady, úzkosť, bolesť, nespavosť a nechutenstvo. CBD na rozdiel od THC nie je psychoaktívne a má minimum nežiadúcich účinkov. Štúdie ukázali, že u pacienov, ktorí užívali CBD produkty, buď čisté, alebo so stopou THC, sa preukázateľne znížila bolesť. Podľa dát kalkulačky na CBD pomáha znížiť bolesť dávka CBD s hodnotou 13 - 39 mg u človeka s priemernou hmotnosťou 75 kg. 

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Konopný CBD olej obsahuje esenciálne aminokyseliny, esenciálne nenasýtené mastné kyseliny a množstvo vitamínov. Získava sa z konopy siatej (Cannabis sativa) a pôsobí protizápalovo. Nenachádzajú sa v ňom zložky THC. Vo veľkej miere prispieva k liečbe kožných problémov a k normálnej činnosti svalov, kĺbov, správnej funkcii imunitného systému a ochrane srdca a obehového systému. 

Liečba úzkosti je najčastejším spôsobom užívania CBD. Štúdie dokázali, že CBD znižuje úzkosť u pacientov so sociálne-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáha k udržaniu nižšej hladiny úzkosti, k neustálemu zlepšovaniu kvality a množstva spánku. Je to najpopulárnejší prírodný spôsob liečby úzkosti a porúch spánku. Ku každodennému užívaniu pri zvládaní úzkosti sa odporúčajú CBD kapsule alebo CBD tinktúry. K zvládaniu akútnych ťažkostí sa naopak odporúča aj vaporizácia CBD, pretože úľava sa dostavuje takmer okamžite.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 10/21/20
(Aktualizováno: 07/15/21)