Moderná prevencia proti zneužívaniu konope

Konope predstavuje už veľmi dlhý čas výrazne diskutovanú, ale v niektorých krajinách ešte vždy pomerne kontroverznú tému. Najmä v posledných niekoľkých rokoch sa s príchodom nových druhov CBD konopných rastlín začal záujem verejnosti zvyšovať. S týmto nárastom "popularity" však rastie aj riziko zneužívania konope, prípadne vznik závislosti. Informovanosť a pochopenie, ktoré dokáže povesť konope nielen ochrániť, ale hlavne zlepšovať a detabuizovať, je v súčasnosti veľmi dôležitá. V dnešnom článku sa budeme presne tejto problematike venovať. Dajme sa do toho...

Predsudky a mýty alebo povesť konope

V prvom rade je potrebné znova zdôrazniť, že rastliny liečebného konope sú už po celé stáročia známe svojimi potenciálne blahodárnymi účinkami na ľudský organizmus. Podobne ako v iných prípadoch, aj tu však platí - všetko s mierou. S konope sa stále spája veľa predsudkov a mýtov, ktoré jeho povesti škodia, rovnako ako zneužívanie a nadužívanie pre rekreačné účely. 

V následujúcich riadkoch sa budeme venovať výlučne možnostiam prevencie proti zneužívaniu konope, rizikovým skupinám osôb, modernému prístupu k tejto cennej rastline, a samozrejme sa tiež pozrieme na to, ako je to skutočne so závislosťou na konope, prípadne ako rozoznať pôsobenie návykových látok na osobnosť človeka. 

Ako sa v Česku, ale aj na Slovensku, pristupuje k prevencii závislostí? 

Problém vzniku závislostí súvisí s mnohými faktormi, rovnako ako s vplyvom okolia a jeho pôsobenia na konkrétneho jedinca. To sú aj dôvody, prečo je potrebné pristupovať k prevencii týchto problémov veľmi komplexne a zároveň ucelene. 

Česká i Slovenská republika sa dlhodobo snažia o určitú spoločenskú jednotu, čo sa tejto témy týka. Cieli na celkovú prevenciu zneužívania akýchkoľvek návykových látok a prevenciu vzniku závislosti, a to hneď niekoľkými spôsobmi. 

Spoločná protidrogová stratégia v ČR a SR tkvie v celospoločensky správne nastavených hodnotách rešpektujúcich:

 • zdravý životný štýl po fyzickej i psychickej stránke

 • odmietavý postoj ku všetkým drogám

 • výrazný dôraz na otvorenosť a komunikáciu pri vzniku problému, rovnako ako včasná a cielená pomoc 

Stratégia je však postavená na pevných základoch prevencie zneužívania drog, ktorá sa sústreďuje najmä na maximálne zníženie záujmu mladých dospievajúcich ľudí o tieto návykové látky. Práve faktor prevencie je jedným z 3 pilierov, na ktorých stojí protidrogová politika Českej i Slovenskej republiky. 

Prevencia ako spôsob boja proti vzniku závislosti 

Aby mohlo byť efektívne zabránené vzniku závislosti, najvhodnejším spôsobom je prevencia. Jej typy sú koncipované podľa toho, na koho sú zamerané. Niektoré preventívne programy sa tak zamerajú na študentov stredných škôl, ale výnimkou nie sú ani žiaci druhého stupňa ZŠ.

Včasná prevencia a zoznámenie sa s témou, môžu byť absolútne kľúčovými faktormi, preto je tento typ prevencie známy aj ako primárny. Primárny (hlavný) typ prevencie sa potom delí nasledovne:

1. Špecifická prevencia

Prevencia tohto typu sa zameriava na konkrétne skupiny osôb, ktoré by v budúcnosti mohli byť vystavené rizikovým faktorom vzniku závislosti a pod. Pomocou rôznych aktivít, opatrení, tipov či diskusií sa snaží predchádzať vzniku a rozvoju netypického a rizikového správania jedincov a skupín. 

Špecifická prevencia sa podľa cielenia na konkrétne skupiny delí na:

 • Všeobecnú - zameriava sa na veľmi mladých ľudí, obyčajne ešte v predpubertálnom veku, kedy ešte nie sú zaznamenané akékoľvek prejavy rizikového správania.

 • Selektívnu - tento typ prevencie sa už sústredí na konkrétne cieľové skupiny osôb, ktoré sa vzhľadom na fázu vývoja osobnosti ocitajú v rizikovej skupine, a to i takpovediac "nevedomky"; ide potom predovšetkým o dospievajúcich, ktorým je odporučené hľadať si nové záujmy - táto prevencia podporuje rozvoj záľub vo voľnočasových aktivitách, ako je napríklad šport či kreatívna tvorba

 • Indikovanú - je určená osobám, u ktorých sa už rizikové správanie prejavilo, a vďaka tomuto typu prevencie je možné ďalší rozvoj závislosti zastaviť

2. Nešpecifická prevencia

Nešpecifická primárna prevencia sa sústreďuje na konkrétne potreby, želania a záľuby osôb. Môžeme sem zaradiť všetko, čím sa človek zaoberá vo svojom voľnom čase - rôzne aktivity, šport, záujmy, stretávanie sa s priateľmi a rodinou, cestovanie - skrátka všetko, čo je človeku príjemné, pomáha mu cítiť sa uvoľnene, prispieva k pohode fyzickej i psychickej, rovnako ako celkovému rozvoju a formovaniu osobnosti človeka. 

Veľmi dobrým spôsobom, ako moderne pristupovať k prevencii akejkoľvek závislosti je napríklad šport vo všetkých podobách. Či už rekreačný, alebo vrcholový. Aktívny životný štýl, dodržiavanie správnej životosprávy, zdravý vzťah k svojmu telu a mysli, udržiavanie kontaktu s rodinou a priateľmi, hľadanie nových záľub a záujmov. Fantázii sa medze nekladú, je len potrebné robiť to, čo človeka skutočne baví

Jedním z moderních přístupů prevence vzniku jakékoliv závislosti je pohyb - Sport dokáže zázraky
Šport ako jedna z možností prevencie závislostí (unsplash.com)

Závislosť na konope? Pravda je niekde uprostred

V tejto chvíli poznáme spôsoby prevencie a protidrogovú stratégiu ČR a SR, a je teda čas pozrieť sa priamo na tému zneužívania konope, teda, či je možné vypestovať si závislosť od konope.

Závislosť je opisovaná ako choroba prejavujúca sa jednako fyziologickými, jednako psychickými príznakmi, ktoré narúšajú normálne funkcie nervového systému a v niektorých prípadoch môžu viesť až k vzniku silných abstinenčných príznakov. Návyk je skôr uvedomelé opakovanie činnosti a ani pri nedodržaní tohto návyku neprichádzajú abstinenčné príznaky.

No jednako závislosť v súvislosti s konope nie je taká jednoznačná ako u iných návykových látok. V súčasnosti existuje obrovské množstvo rôznych typov konope. V prvom rade je nutné podotknúť, že závislosť je podmienená konkrétnou látkou, ktorá se v niektorých odrodách konope nachádza - reč je o kanabinoide THC. 

THC může vyvolat závislost na konopí
THC môže vyvolať závislosť na konope (unsplash.com)

THC je psychoaktívny, môže spôsobovať intoxikáciu organizmu, po jeho užití obyčajne nastávajú zmeny vo vnímaní, správaní či úsudku. Z toho dôvodu je THC v Českej  a Slovenskej republike obmedzený zákonom. Naša legislativa povoľuje legálne užívánie liečebného konope s THC na lekársky predpis, a to v prípade, že to vyžaduje zdravotný stav pacienta. 

Ďalším faktorom, kvôli ktorému je treba pristupovať k závislosti na konope odlišne, sú abstinenčné príznaky. Vzhľadom na povahu látky THC môžu prejavy abstinencie vznikať pomerne rýchlo. Najčastejšie sa objavujú úzkosti, zvýšená nervozita a poruchy sústredenia, výkyvy nálad a problémy so spánkom, čo sú dôvody, pre ktoré je zaobchádzanie tohto typu konope v ČR a na SR regulované legislatívou. 

Ak sa však skutočne rozvinú príznaky závislosti ako následok vysokého nadužívania konope, ide skôr o poruchu z užívania konope (tzv. cannabis use disorder – CUD). Typickými symptómami sú práve silné prejavy abstinencie, v horšom prípade spôsobuje THC i zmeny mozgovej kôry. THC totiž dokáže aktivovať endokanabinoidné receptory v nervovom systéme, čo vedie k vzniku závislosti. 

Zneužívání konopí s vysokým obsahem THC a jeho nadměrná konzumace, může v některých případech vést k psychickým problémům jako deprese, úzkost, panika, nervozita apod

Zneužívanie THC konope vedie k psychickým problémom ako depresia, úzkosť, panika, nervozita a pod. (unsplash.com)

Produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Konope obsahuje stovky látok, viete aké?

V konope sa skrýva mnoho aktívnych látok, našli by sme ich tam hneď niekoľko stoviek. Najpočetnejšie zastúpenou skupinou - zlúčeninou sú tzv. fytokanabinoidy, skôr známe jednoducho ako kanabinoidy. Sem zaraďujeme už zmienenú látku THC, ďalej aj populárne CBD, CBG, CBC, CBN a ďalšie. Intoxikačné, čiže skôr nepriaznivé účinky látka THC.

Ostatné kanabinoidy sú nepsychoaktívne, používajú sa v lekárstve a sú oceňované pre svoje terapeutické, relaxačné, protizápalové, antibakteriálne, analgetické a ďalšie vlastnosti. 

Napadlo vám niekedy, čo stojí za typickou arómou jednotlivých odrôd konope? Sú to terpény! Výnimočné esenciálne vonné oleje s úžasnými vôňami pripomínajúce rôzne ovocie, byliny, kvety, korenie či dokonca niektoré dreviny.

Terpeny stojí za úžasnými vůněmi rostlin konopí
Terpény stoja za úžasnou vôňou rastlín konope (unsplash.com)

Terpény sú využívané celé stáročia v aromaterapii, kde sú cenené pre svoje upokojujúce účinky na psychiku. Mimo iné môžu byť aplikované ako jedna z metód prevencie vzniku psychických ochorení. Psychické zdravie je pri prevencii vzniku závislosti veľmi zásadné, dokonca až kľúčové. Terpény môžu napomáhať s potlačením nervozity, stresu, úzkosti a depresie, smútku alebo pocitu vnútorného nepokoja. 

Látok v konope je nesmierne množstvo, mezi dalšími môžeme zmieniť: 

 • kanabinoidné kyseliny (predštádium kanabinoidov)

 • flavonoidy

 • alkaloidy

 • lignany

 • vitamíny

 • minerály

 • a veľa dalších...

Dokážete rozoznať príznaky závislosti?

Keď sa zameriame na konope a známky jeho nadmerného a škodlivého zneužívania, príznaky abstinencie budú trochu špecifickejšie než pri užití inej škodlivej látky. Medzi tie najbežnejšie by sme mohli zaradiť:

 • Sčervenanie očí

 • Poruchy sústredenia a pamäti

 • Človek sa správa neprimerane, je hlučnejší, aktívnejší, alebo naopak, viac unavený 

 • Môže sa smiať bez zjavnej příčiny

 • Strata alebo nárast telesnej hmotnosti

 • Niekedy sa môžu objaviť psychické zmeny - výkyvy nálad, úzkosť, úzkosť, depresia, strata záujmov

 • Poruchy spánku - nadmerná spavosť či nespavosť, časté prebúdzanie
 • Vysoká podrážděnosť až agresivita, schizofrénia

Prevencia vzniku závislosti je kľúčová a dôvodov je hned niekoľko!

Téma prevencie je úplne zásadná pre každú vekovú skupinu, pričom by sa mal klásť dôraz predovšetkým na mladých ľudí v období pred vstupom do puberty a v jej priebehu. V súčasnosti, kedy na nás každý deň pôsobí nesmierne množstvo vplyvov, je pomerne jednoduché dostať sa do rizikovej situácie. 

Práve preventívne aktivity v školách, ako sú diskusie a prednášky, môžu najmä mladým ľuďom poskytnúť dôležité informácie - vo veku, kedy "sa" často hľadajú. Zrozumiteľný vhľad do tejto témy je pre prevenciu a pochopenie problematiky vzniku závislosti úplne kľúčový. 

Preskúmajte náš blog, neurobíte chybu

Dnes jsme sa dostali k téme, ktorá by vydala na niekoľko článkov. Rovnako je však užitočné poznať aj ďalšie informácie, ktoré na túto problematiku nadväzujú. V našom blogu nájdete množstvo užitočných článkov, ktoré by mohli byť pri hľadaní správnej cesty prevencie viac ako nápomocné. Pozrite sa napríklad na niektorú z tém v kategórii CBD a stres alebo Štúdie o CBD, kde nájdete nesmierne množstvo tipov. Ako so stresom "zatočiť"? Prečo by mohlo byť CBD tou správnou cestou? Dokonca vám ponúkneme štúdie o účinkoch CBD pri potačovaní závisosti.

Časté dotazy

Abstinenčné príznaky konopy zvyčajne pominú po cca troch hodinách. Prejavujú sa najčastejšie nervozitou, nevrlosťou, zhoršenou náladou až depresiami, a taktiež môže byť zhoršená kvalita spánku. Práve od týchto nešvárov môže pomôcť kvalitný CBD olej, ktorý upokojí nervovú sústavu a značne uľaví od psychických nepríjemností. V neposlednom rade tiež môže byť nápomocný kúpeľ v horúcej vode a dostatok tekutín. Pri strese a nespavosti je vhodné sa vyhýbať kofeínu a dopĺňať do tela draslík pomocou ovocia či zeleniny. 

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

K príznakom závislosti od marihuany patrí predovšetkým nekontrolovateľná túžba, zhoršené sebaovládanie, rast tolerancie, zanedbávanie iných záujmov a pokračovanie v užívaní, aj napriek nepriaznivým následkom. Závislosť má aj svoje fyzické následky, môže napríklad spôsobiť poruchu prirodzenej tvorby serotonínu. THC sa ukladá v tukovom tkanive, odkiaľ sa pri abstinencii vyplavuje. Počas odvykania môže človek zažívať úzkosť, depresie, kolísanie nálad, bolesť svalov a nočné mory. 

 • Články z kategórie konopné terpény majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 08/13/21
(Aktualizováno: 08/13/21)