Interakcia CBD s inými liekmi: Čo by ste mali vedieť?

Kanabidiol (CBD) sa dostal do našich šampónov, krémov, mastí a pre niektoré sa stalo použitia tohto kanabinoidy každodenným rituálom. Dôvodom, prečo mnoho ľudí zvolí tento doplnok, sú jeho schopnosti využiteľné pri liečbe hojného počtu rôznych ochorení a zdravotných problémov. Napriek všetkým jeho pozitívam sa ale objavila jedna pomerne znepokojujúce informácie týkajúce sa interakcie medzi CBD a niektorými ďalšími liekmi. V dnešnom článku si objektívne zhrnieme všetky fakty, ktoré sú na túto tému k dispozícii.

Ako naše telo metabolizuje lieky?

Určite ste už párkrát počuli, ako niekto hovorí, že má "rýchly", alebo "pomalý" metabolizmus. Inými slovami by sa takéto tvrdenie dalo definovať ako množstvo kalórií, ktoré dotyčný potrebuje k tomu, aby bez problémov fungovali všetky procesy v jeho tele. My sa však budeme baviť o metabolizme, ako o spôsobe rozkladanie látok v tele, presnejšie v črevách a pečeni - tento postup býva označovaný ako takzvaný metabolizmu prvého priechodu.

Väčšina látok z liekov býva rozkladaná pečeňou, ktorých cieľom je dopraviť potrebné zlúčeniny do ďalších častí tela, kde sú potrebné. Veľkú úlohu tu plní enzýmy, ktoré uvádza celú túto teóriu v praxi - tj. metabolizujú látky z potravín na metabolity, ktoré sú ďalej využité napríklad ako palivo pre bunkové procesy alebo čo by stavebný materiál systémov či tkanív. Ako poznáme metabolizmus potravín, existuje tiež metabolizmus liečiv, ktorý funguje na rovnakom princípe. Detailnejšie si ho rozoberieme v ďalšej časti článku.

CBD: Základné informácie

Kanabidiol (CBD) je jednou z mnohých látok, známych ako kanabinoidy, pochádzajúcich z rastlín liečebného konope. Odborníkmi i verejnosť si získala svojimi vlastnosťami, ktoré sú využiteľné pri liečbe mnohých ochorení či zdravotných problémov, a to bez akéhokoľvek intoxikačního účinku. CBD v ľudskom tele interaguje s endokanabinoidním systémom (ECS), ktorý má na starosti nielen homeostázu, teda bunkovú rovnováhu, ale aj množstvo ďalších telesných a psychických procesov.

Interakcia medzi CBD a ECS ovplyvňuje tieto telesné deje:

 • spánok
 • nálada
 • pamäť
 • chuť
 • reprodukcie a plodnosť
 • reakcia na stres
 • vnímanie bolesti
 • motorické funkcie
 • imunitné funkcie a mnoho ďalších ...

Okrem mnohých iných procesov, ovplyvňuje správna funkcia endokanabinoidního systému aj pamäť a ďalšie kognitívne funkcie

Okrem mnohých iných procesov, ovplyvňuje správna funkcia endokanabinoidního systému aj pamäť a ďalšie kognitívne funkcie; zdroj foto: knowledgeone.ca

Najčastejšie býva CBD používané pri týchto problémoch:

 • chronická a akútna bolesť
 • nespavosť
 • epilepsie
 • autoimunitné ochorenia
 • roztrúsená skleróza
 • liečba závislosti
 • kardiovaskulárne ochorenia a vysoký krvný tlak
 • depresie a úzkosti
 • Crohnova choroba, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba atď ...

Ako CBD ovplyvňuje metabolizmus?

Či už zvolíte akýkoľvek spôsob užívania CBD - olej, tinktúru, kapsle, koncentrát, kvet, masť alebo iné - po absorbovaní do krvného riečišťa sa dostáva kanabidiol do pečene. Tu prichádza na rad enzýmy, ktoré metabolizujú CBD na metabolity. Následne sú tieto látky cirkulovaný cez krvný obeh do celého tela. Pečeň majú okrem rozkladanie látok tiež funkciu detoxikácie a vylučovanie nepotrebných látok.

Metabolizácii vykonáva systém enzýmov CYP450 čiže cytochrómu P450. Jeho úlohou je čiastočne premeniť látky rozpustné v tukoch na látky rozpustné vo vode, čím napomáha ich absorpciu a vylučovanie. Niektoré špecifické lieky či doplnky stravy môžu ovplyvňovať funkciu enzýmov CYP450, čím spomaľujú, alebo naopak zrýchľujú metabolizmus. Výrazne tak môžu zmeniť reakciu tela na prijaté látky. Systém cytochrómu P450 je podľa výskumov zodpovedný za rozklad až 60% všetkých liekov na predpis, voľne predajných liekov a doplnkov stravy.

Vedci, lekári a odborníci často podľa systému CYP450 určujú typ lieku, dávkovanie a predpovede účinnosti a možných vedľajších účinkov. Napríklad ak majú pečeň za úlohu spracovať iba jeden určitý liek, pričom systém enzýmov je u pacienta v poriadku, je možné počítať s priemerným časom potrebným pre metabolizme liečiv a tiež s priemerným dávkovaním. CBD bohužiaľ patrí medzi látky, ktoré ovplyvňujú systém CYP450, tj. Jeho schopnosť rozkladať - buď vedú k zrýchleniu, alebo k spomaleniu.

CBD interaguje so systémom CYP450 (vplyv CBD na pečeň)

Tento systém obsahuje niekoľko dôležitých enzýmov, pritom konkrétne jeden z nich - CYP3A4 - metabolizuje CBD. Problém je, že okrem kanabidiolu má za úlohu rozkladať veľkú väčšinu ďalších liekov. Logicky vás napadne, aký problém tu hrozí, a síce kontraindikácie. Inými slovami, kombinácia s určitými liekmi nie je vhodná, pretože enzýmy jednoducho nie sú schopné rozkladať toľko látok zároveň.

Samozrejme sa môže stať aj obrátený jav, teda inhibíciou (potlačením rozkladacia funkcia) enzýmu CYP3A4 prostredníctvom iného lieku nebude dostatok energie pre rozklad CBD. Vaša dávka kanabidiolu by za týchto okolností nedosahovala potrebné účinnosti. Mimochodom - nielen kombinácia s liekmi, ale aj zlá funkcia pečene, či pečeňových enzýmov, môže byť jedným z dôvodov, prečo u niektorých pacientov nefunguje CBD. Čo sa môže stať, keď dôjde k zhoršeniu funkcie CYP450?

Zvyšovanie pečeňové toxicity je spojené napríklad s naozaj veľmi vysokými dávkami CBD či iných kanabinoidov
Zvyšovanie pečeňové toxicity je spojené napríklad s naozaj veľmi vysokými dávkami CBD či iných kanabinoidov, pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania, riziko nehrozí- situácia sa však mení s prípadnou liekovú interakciou; zdroj foto: flowertown.com

CBD a interakcie s liekmi (lieková interakcia)

Pri užití viacerých liekov ovplyvňujúcich CYP450 a CBD súčasne dochádza ku "konkurenčnému boju", pri ktorom hrá úlohu niekoľko faktorov, avšak najdôležitejším sa zdá byť výška dávky kanabidiolu vstupujúceho do krvného riečišťa. Významné spomalenie funkcie enzýmov môže spôsobiť, že nie sú lieky dostatočne rýchlo metabolizované, čím dochádza k hromadeniu látok v tele. Dôsledky tohto javu môžu byť mierne, ale aj veľmi závažné.

Spomalenie rozkladu a následné nahromadenie lieku v tele môže prinajmenšom spôsobiť vedľajšie účinky. Pravdepodobne do obehu nedostanete potrebné množstvo liečiva pre štandardnú liečbu vašich konkrétnych zdravotných problémov. To sa môže prejaviť na mnohých úrovniach, vždy záleží na type ochorenia. Následné uvoľnenie pri rýchlej metabolizácii môže zvyšovať účinnosť lieku, čo sa môže tiež negatívne prejaviť na vašom zdravotnom stave.

Rovnako ako môže dôjsť k spomaleniu funkcie metabolizmu CYP450, je možné, aby došlo tiež k zrýchleniu. Existujú látky, ktoré urýchľujú rozklad látok pomocou enzýmov. Lieky, poprípade CBD, sa v tele rozloží počas kratšej chvíle a neposkytne tak potrebné postupné uvoľňovanie. Obe spomínané varianty - spomalenie aj zrýchlenie - sú zaručene rizikové.

Zboží k článku

Druhy liekov, ktorým sa radšej vyhnúť

Dalo by sa povedať, že úplne každá látka, ktorá je metabolizovaná pomocou enzýmov CYP450, môže znamenať problém v spojení s užívaním CBD. Veľmi pravdepodobne nenájdete v písomnej informácii zmienku o tom, že sa máte vyhnúť konzumácii kanabidiolu, ale nápovedou by vám mohlo byť varovanie pred užívaním grapefruitu, žeruchy, ľubovníka bodkovaného alebo doplnkov sa zlatonosným zložkami. V žiadnom prípade sa však na túto informáciu nespoliehajte a vždy sa poraďte s ošetrujúcim lekárom - k tomu sa ešte vrátime.

Oddelenie medicíny na Indiana University vydalo tento zoznam látok, ktoré by mohli znamenať kontraindikáciu pre použitie s CBD:

 • Antidepresíva - fluoxetín, fluvoxamín, paroxetín, sertralín, vortioxetin, vilazodon alebo najčastejšie predpisovaný citalopram či escitalopram.
 • Antihistaminiká - lieky brániace organizmus pred pôsobením alergénov, ako napríklad bromfeniramin, cetirizín, chlórfeniramín, klemastin, difenhydramín, fexofenadínu a loratadín.
 • Antibiotiká - amoxicilín, doxycyklín, cefalexín, ciprofloxacín, klindamycín, metronidazol, azitromycín, sulfametoxazol-trimetoprim, amoxicilín-klavulanát a levofloxacín.
 • Benzodiazepíny - lieky potláčajúce úzkosť, ako je alprazolam, clobazam, klonazepam, clorazepate, chlórdiazepoxid, diazepam, estazolam a lorazepam.
 • Anestetiká - napríklad barbituráty, amobarbital, methohexital, Thiamylal, etomidát, ketamín a propofol.
 • Steroidy a kortikosteroidy - hydrokortizón, kortizón, prednizón, triamcinolón a dexametazón.
 • Prokinetiká - lieky na zlepšenie pohyblivosti, ako napríklad domperidón, metoklopromid, levosulpirid, renzaprid a prucloprid.
 • Antipsychotiká - medikamenty používané pri liečbe psychóz, medzi ktoré patrí aripiprazol, azenapín, kariprazin, klozapínom lurasidon, olanzapín, quetiapín, risperidón a ziprasidón.
 • Nesteroidné protizápalové lieky - napríklad aspirín, celecoxib, diklofenak, diflunisal, etodolac, ibuprofén, indometacín, ketoprofén, ketorolak, nabumeton, naproxén, oxaprozin, piroxikam, salsalamet.
 • Inhibítory protónovej pumpy - slúži k potlačeniu sekrécie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Napríklad lieky ako omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol, ezomeprazol a dexlansoprazol.
 • Antikonvulzíva - lieky používané na liečbu a prevenciu epileptických záchvatov alebo kŕčov, ako je acetazolamid, karbamazepín, clobazam, klonazepam, etosuximid, fosfenytoín, gabapentín, lakosamid, lamotrigín, oxetarcetam, metsuximid, nitrazepam, oxkarbazepín, parafín, finafinát, tiagabín hydrochlorid a zonisamid.
 • Imunitný modulátory - imunitný globulín, imunosupresívne látky, imunostimulanty, bakteriálne a vírusové vakcíny.

Rad látok známych ako "prodrug" neposkytujú liečivé vlastnosti, kým nie sú metabolizované. Až ich metabolity tak môžu priniesť požadovaný účinok. Zlá funkcia enzýmov CYP450 môže spôsobiť, že v tele nebude prítomných dostatočné množstvo liečivých látok (metabolitov), ​​teda sa nedosiahne jeho terapeutické funkcie. Ako príklad by sme mohli uviesť kodeín, ktorý je čo by opiát používaný pre svoje analgetické, antitusivní a protihnačkové účinky. Až v tele sa metabolizuje na účinný metabolit - morfín.

Interakcia CBD a ďalších liečiv, či už na predpis alebo voľne predajných, môže za určitých podmienok predstavovať riziko nielen pre vaše pečeň
Interakcia CBD a ďalších liečiv, či už na predpis alebo voľne predajných, môže za určitých podmienok predstavovať riziko nielen pre vaše pečeň; zdroj foto: bigskybotanicals.com

Grapefruitovej varovanie: Čo to je?

V prvých odsekoch článku ste sa dočítali o tom, že pre vás môže byť varovaním pred kombináciou CBD a konkrétneho lieku zmienka o zákaze používania grapefruitov v príbalovom letáku alebo na etikete. Možno vás napadla otázka, ako môže toto tropické ovocie súvisieť s kanabidiolem. Hoci by ste to zrejme nepredpokladali, určitá podobnosť medzi nimi predsa len existuje.

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv, skrátene FDA, môže konzumácia grapefruitov, či produktov z neho, v súvislosti s inými liekmi viesť k nadmernej koncentrácii lieku v organizme. To môže viesť k prejavom vedľajších účinkov, v najhoršom prípade aj k predávkovaniu (alebo pečeňové toxicite). Za týmto javom nestojí nič iné, než popisovaný efekt pozorovaný u CBD. Respektíve, grapefruity takisto inhibujú funkciu pečeňových enzýmov CYP450. Je známe okolo 85 potvrdených liekov, ktoré interagujú s týmto ovocím a v malej miere aj so súvisiacimi citrusovými šťavami.

Okrem toho sa odporúča taktiež vyhnúť ďalším látkam, ako je napríklad ľubovník bodkovaný, ktorá v skutočnosti funguje ako prírodné antidepresívum. Vo väčšine príbalových letákov od antidepresív si tiež môžete prečítať toto varovanie. Je to opäť tým, že ľubovník aj antidepresíva interagujú s enzýmami v pečeni. Na tieto informácie sa však nedá vždy nutne spoľahnúť, preto je dôležité každý krok najprv konzultovať s vaším lekárom. Ten by mal byť schopný vám poradiť, čo je prípustné, alebo naopak neprípustné alebo riskantné.

Príklady niektorých liekov, ktoré nemôžete kombinovať s grapefruity:

 • Lieky na vysoký krvný tlak - napr. Felodipín, nifedipín, losartan a eplerenón.
 • Antiarytmiká - lieky na vyrovnanie srdcového rytmu, ako je amiodarón alebo dronedarón.
 • Analgetiká - lieky proti bolesti, medzi ktoré patrí fentanyl, Oxykodón a kolchicín.
 • Anxiolytiká - lieky proti úzkosti, ako je bupropión, quetiapín, diazepam alebo midazolam.
 • Lieky na riedenie krvi - apixabán, rivaroxaban, clopidogrel a ticagrelor.

Všeobecne možno povedať, že CBD by sa priliš nemalo kombinovať s väčšinou citrusových plodov, pretože vplyvom interakcie s rovnakými enzýmami môže dôjsť ku kontraindikáciu

Všeobecne možno povedať, že CBD by sa priliš nemalo kombinovať s väčšinou citrusových plodov, pretože vplyvom interakcie s rovnakými enzýmami môže dôjsť ku kontraindikáciu; zdroj foto: mcbdshop.com

Potenciálne vedľajšie účinky a dodržiavanie bezpečnosti

Či používate v kombinácii s CBD niektorý z vyššie uvedených liekov, alebo nie, je dôležité sledovať každú drobnú odchýlku od bežných prejavov, ktoré ste zvyknutí na svojom tele pociťovať. Vedľajšie účinky môžu byť rôzne a spočiatku by ste im možno neprikladali váhu, ale dbajte na zvýšenú opatrnosť za každých okolností. Ak sa vám niečo nebude zdať, trvajte na vyšetrenie u vášho lekára.

Niektoré z potenciálnych vedľajších účinkov môžu zahŕňať:

 • ospalosť alebo sedácie
 • nevoľnosť, nechutenstvo
 • znížená účinnosť liekov (prejavuje sa napríklad vyššou frekvenciou záchvatov u epilepsie)
 • únava
 • hnačka
 • strata chuti do jedla, či nekontrolované jedenie
 • náhle zmeny v hmotnosti

Konzultácia s lekárom

Každému zásahu do medikácie musia bez akejkoľvek výnimky predchádzať konzultácie s vaším ošetrujúcim lekárom. Pacient by sa mal vyvarovať najmä vysádzanie predpísaných liekov a nahrádzanie za CBD. Lieky s varovaním pred grapefruity nemusí nutne znamenať nebezpečenstvo, ale ani napriek tomu nepodceňte možnosti rizika. Váš lekár vám prípadne stanoví plán, pri ktorom minimalizujete akékoľvek vedľajšie účinky. S tým môže súvisieť povinné testovanie na pečeňové funkcie a hladiny látok vo vašom organizme. Mnoho odborníkov vám tiež poskytne radu alebo odporúčanie, ktorý konkrétny výrobok s CBD by pre vás mohol byť vyhovujúce. Aktuálne prebiehajú výskumy, ktoré by mohli v budúcnosti túto problematiku viac objasniť.

Pozn. red .: Legislatíva v iných štátoch sa môže líšiť. Berte, prosím, na vedomie, že článok má len informatívny charakter a nenabáda čitateľa k užívaniu.

Zdroj titulnej fotografie: health.harvard.edu

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Medzi najčastejšie používané druhy konopných výrobkov na lekárske a terapeutické využitie patria oleje a tinktúry s vysokým obsahom CBDa naopak nízkym obsahom THCDávkovanie je veľmi individuálne a mali by sme mať na pamäti telesnú hmotnosť. Optimálna dávka závisí od účelu užívania. Užíva sa orálne niekoľkými kvapkami pod jazyk. Obsah CBD v kvapkách závisí od jeho percentuálneho rozpätia. 5 % CBD olej obsahuje 2 mg v jednej kvapke, 10 % olej 4 mg a 20 % olej cca 8 mg CBD v jednej kvapke.

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Konopný CBD olej obsahuje esenciálne aminokyseliny, esenciálne nenasýtené mastné kyseliny a množstvo vitamínov. Získava sa z konopy siatej (Cannabis sativa) a pôsobí protizápalovo. Nenachádzajú sa v ňom zložky THC. Vo veľkej miere prispieva k liečbe kožných problémov a k normálnej činnosti svalov, kĺbov, správnej funkcii imunitného systému a ochrane srdca a obehového systému. 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 08/28/20
(Aktualizováno: 11/01/21)