CBD podvody: Nenechajte sa napáliť!

V oblasti CBD sa teraz objavuje množstvo podvodov

Nové odvetvia vždy priťahujú zákazníkov, ktorí ešte nevedia, na čo si majú dávať pozor, a to vytvára ideálne prostredie pre podvodníkov. Takým odvetvím je okrem iného konopný priemysel, ktorý v posledných rokoch zaznamenal skutočne veľký nárast a uznanie spotrebiteľov na celom svete. 

V súčasnosti je trh s CBD úplne neregulovaný. Do obchodu s konope sa môže pustiť takmer každý, kto má nejaký kapitál. Z toho dôvodu sa v poslednom roku objavilo množstvo výrobkov za desivo nízke ceny, ktoré lákajú nič netušiacich zákazníkov.

Výsledok? Pre spotrebiteľov je ťažké zistiť, či sú produkty CBD, ktoré kupujú, legálne, prírodné a predovšetkým účinné. Je to nešťastná situácia, pretože existuje množstvo dôkazov, že CBD mnohým ľuďom skutočne pomáha.

Napriek tomu, že sa zameriavame skôr na pozitívne aspekty tohto odvetvia a na špičkové produkty CBD, myslíme si, že je dôležité upozorňovať aj našich čitateľov... a vyvíjať tak tlak na konopný priemysel, aby sa zlepšoval. 

Fake CBD

Čo je to podvod s CBD?

Každá málo známa spoločnosť sa môže podvodu s CBD dopustiť rôznymi spôsobmi. Najzrejmejším spôsobom je predaj produktu, ktorý obsahuje menšie ako sľubované množstvo CBD, prípadne neobsahuje CBD vôbec. Inými slovami, zaplatíte za niečo, co vám nepomôže. 

Rovnako sa môže stať, že kupujete výrobok, ktorý nebol testovaný na prítomnosť škodlivých chemických látok alebo kontaminantov. Konope je veľmi savá rastlina. Ak rastie v kontaminovanej pôde, sušené konope môže obsahovať veľmi škodlivé CBD. Vzhľadom na to, že Európska lieková agentúra (EMA) konopný priemysel plne nereguluje, nemôžete sa spoliehať na to, že vláda zaistí, že to, čo dostávate, je bezpečné, alebo že dostávate to, za čo ste si v produkte CBD zaplatili. 

Existuje množstvo ďalších typov podvodov s CBD, ktoré využívajú spoločnosti, čo chcú zarobiť na boome CBD - na váš úkor. Predovšetkým jeden podvod je z právneho hľadiska veľmi závažný a narúša do budúcnosti dôveru potenciálnych záujemcov o CBD.

Ako často sa objavujú napodobeniny CBD?

Jún 2020. Výskumné laboratórium SC Laboratories dokončilo štúdiu v spolupráci s United Cannabis Business Association (UCBA). Laboratórium testovalo 17 vzorkov zakúpených v nelicencovaných obchodoch s CBD.

Viac ako 70 % vzoriek nevyhovelo testom z dôvodu nadmernej kontaminácie, prípadne neboli kvalifikované ako konope. 42 % vzoriek nevyhovovalo testom bezpečnosti, kým na regulovanom trhu nevyhovelo testu kontaminácie približne 1,5 % vzoriek. 

V niektorých prípadoch prekročila úroveň kontaminácie prijateľné limity niekoľkonásobne. 53 % testovaných vzoriek označených ako konope alebo na báze konope nezodpovedalo definícii konope (bola prekročená maximálna koncentrácia THC).

Väčšina testovaných produktov obsahovala nadmerné množstvo THC, ktoré vyvoláva psychoaktívne účinky. "Výrobky CBD nemôžu obsahovať viac CBD alebo menej, než je deklarované množstvo," hovorí Aaron Riley, generálny riaditeľ spoločnosti CannaSafe, popredného kalifornského laboratória pre testovanie konope akreditované podľa ISO.

fake cbd

Na rozoznanie falošných produktov CBD použite nasledujúce kritériá

Výrobca CBD by mal byť predovšetkým schopný vypracovať externý certifikát o analýze, ktorý preukazuje, ako jeho produkty dopadli pri screeningu na CBD, THC a prípadné kontaminanty. Testovanie by mohlo zahŕňať aj terpény. Certifikát pravosti by mal obsahovať čislo šarže výrobku, obsah CBD a THC a ďalších fytokanabinoidov, čo môže potvrdiť, že ide o prírodný, a nie o umelý produkt. Ďalej by mal deklarovať, že reziduá ťažkých kovov, pesticídov a rozpúšťadiel sú v prijateľných limitoch (ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách EU lišiť).

Ak výrobok obsahuje výlučne CBD, znamená to, že nie je prírodný - potom obsahuje buď izolát, alebo syntetiku!

Najlepšie je vyberať si RAW produkty, ktoré sú 100 % prírodné. "Ak nie sú k dispozíicii informácie o testovaní výrobku alebo ak má výrobok starý a/alebo neaktuálny certifikát pravosti, sú to známky toho, že výrobok neobsahuje inzerované zložky." Tieto informácie by mali byť k dispozícii na internetových stránkach značky. 

Etiketa uvádza marketingové tvrdenia, ktoré sú prehnane dobré na to, aby boli pravdivé.

Ak je na fľaštičke CBD oleja alebo kapsule uvedené, že "lieči" úzkosť alebo "rieši" problémy so spánkom, ide o veľký podvod. Uvádzanie zdravotných tvrdení je v skutočnosti legálne výlučne u liekov na predpis, u výživových doplnkov, ako sú produkty CBD, je to prísne zakázané Európskou liekovou agentúrou (EMA) a Komisiou pre obchod."Vyhol by som sa všetkému, čo tvrdí, že rieši zdravotné ťažkosti," hovorí Riley. "Tiež by som sa vyhol prehnanému marketingovému žargónu, ako je 'Real CBD' alebo '100% CBD'".

Veľmi nízka cena

Každý má rád výhodné nákupy, ale vo svete CBD môže byť výhodný nákup známkou falošného výrobku. CBD je stále drahé, ale ak je produkt drasticky lacnejší ako ostatné, nemusí obsahovať inzerované množstvo CBD a CBDA a ďalšie fytokanabinoidy.

Prečo je napríklad CBD olej taký drahý? "Popri štandardných nákladoch na prevádzku podniku sa s CBD spája množstvo jedinečných nákladov," hovorí Lital Shafir, vedúci produktového oddelenia Leafreport, vzdelávacej platformy so sídlom v Tel Avive, ktorej poslaním je vniesť do neprehľadného odvetvia CBD transparentnosť.

"Jedným z najlepších príkladov je špecializované odsávacie zariadenie a kvalifikovaný personál, ktorý ho obsluhuje. Ďalej sú tu samotné náklady na pestovanie konope. Pestovanie konope môže byť náročné na pracovnú silu a vyžaduje ďalšie investície do pestovateľských licencií a náklady spojené s predpismi pre konope v rôznych krajinách EU. A nezabudnime na ďalšie náklady, ako je testovanie treťou stranou."

lahvičky

CBD konopný olej sa dodáva v čírej alebo plastovej fľaštičke a jeho farba je priehľadná! 

Existuje dôvod, prečo sa vysoko kvalitný CBD olej dodáva v jantárových (hnedých) alebo tmavých sklenených fľaštičkách (napr. kobaltových alebo zelených) - UV žiarenie rozkladá zlúčeniny oleja a tieto tmavšie farebné nádoby poskytujú lepšiu ochranu než číre sklo.

Renomované značky skladujú svoje CBD oleje výlučne vo fľaštičke, ktorá produkt riadne uchováva. Plast sa časom rozpadá a môže kontaminovať olej, takže to je další dôvod, prečo je preferovaným materiálom sklo.

Odporúčané produkty

Skôr ako kúpite určitý konopný produkt, sa dopredu uistite, či nejde o napodobeninu. Veľa našich zákazníkov si pred zakúpením číta recenzie na výrobky, a to odporúčame i vám. Nenechajte sa napáliť!

  • Články z kategórie Látky v Konope majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 08/29/21
(Aktualizováno: 08/30/21)