CBD a alkohol

Kanabidiol (CBD) sa stáva čoraz známejší látkou využívanou v oblasti zdravia alebo wellness, ale tiež býva súčasťou mnohých pokrmov či nápojov. Vyzerá to, že je len otázkou času, kedy sa okrem CBD kávy, objaví na pultoch obchodov a barov aj CBD pivo alebo destiláty. Je však kombinácia kanabidiolu s alkoholom bezpečná? Názory na túto tému sa rôznia, a to ako medzi odborníkmi, tak medzi samotnými užívateľmi. Dnes sa pozrieme na niektoré výskumy, či nám dokážu pomôcť s odpoveďou na túto zásadnú otázku. Všetko nasvedčuje tomu, že za pár rokov bude CBD súčasťou života ešte viac ľudí ako je tomu dnes, preto považujeme za dôležité zaoberať sa jeho interakciou s ďalšími bežne dostupnými látkami, ako je napríklad alkohol.

Pri nižších dávkach je možné u alkoholu pozorovať euforické účinky, ktoré sú užívateľmi často popisované ako tzv. Odstránenie zábran. Avšak pri vyšších dávkach sa naopak alkohol prejavuje sedatívne alebo tlmivo. V tele alkohol ovplyvňuje niekoľko receptorové systémy (GABA, serotonín, dopamín, glutamát alebo opiátové receptory), preto sa môžeme stretnúť s rizikom vzniku závislosti. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie si za rok 2012 alkohol pripísal na svoje konto okolo 3,3 miliónov úmrtí. Keby sme mali vypísať všetky nežiaduce prejavy konzumácia väčšieho množstva alkoholu, možno by to vystačilo na celý článok. Jednoducho sa teda zhodneme, že alkohol je prospešný len v malých dávkach.

CBD má v určitom ohľade niektoré podobné vlastnosti, keď sa bavíme o spotrebe malého množstva. Taktiež dokáže užívateľa uvoľniť a podľa štúdie z roku 2019, CBD zmiernilo po mesiaci užívania úzkosť u 79,2% účastníkov v celkovom počte 72 dospelých. Okrem toho u 66,7% účastníkov došlo k zlepšeniu kvality spánku. Napriek tomu, že "spánkové skóre" po čase začalo kolísať, ide o veľmi pozitívnu správu. Zo skúsenosti konzumentov CBD vieme, ako často býva hlavným dôvodom práve potlačenie úzkostných stavov a zbavenie sa problémov so spánkom. Iná štúdia z roku 2011 poukazuje na znášanlivosť a bezpečnosť kanabidiolu, pričom výsledky hovoria aj o veľkom terapeutickom potenciáli, ktoré liečebné konope má. Pri liečbe kardiovaskulárnych porúch napomáha tým, že zmierňuje oxidačný stres, zápal či bunkovú smrť. Tieto interakcie úzko súvisí so znížením výskytu úzkosťou, depresiou a tiež s kvalitou spánku.

Kombinácia alkoholu s nepsychoaktivním kanabinoidov CBD by mohla potenciálne prehĺbiť niektoré účinky, ako je uvoľnenie, zvýšená ospalosť alebo sedácie. Špekuluje sa tiež o tom, že ich vzájomné pôsobenie môže zvýšiť účinky alkoholu, čo by mohlo viesť k zmenám v správaní a vnímania používateľa. V skutočnosti existuje len jedna štúdia, ktorá skúmala prejavy človeka po užití CBD a alkoholu zároveň. Zúčastnených bolo podávané 200 mg kanabidiolu v kombinácii s 1 gramom alkoholu na 1 kg telesnej hmotnosti. V porovnaní s placebom, spôsobil alkohol s CBD aj samotný alkohol zhoršenie motorických funkcií. Zaujímavosťou je, že pri kombinácii oboch látok boli namerané nižšie hodnoty alkoholu v krvi testovaných. Samotné CBD však nemalo žiadny vplyv na motorické funkcie, teda sa všetky očividné zmeny týkali iba kombinácia s alkoholom. Treba podotknúť, že výskum pochádza z roku 1979 a bolo pri ňom využívané pomerne dosť vysoké dávky kanabidiolu. Výskumov je stále málo, aby sme mohli hovoriť jasne o prejavoch, ktoré sprevádza spojenie alkoholu s CBD.

Pár pohárov vína vás môže dostať do príjemnej uvoľnenej nálady, ak alkoholu vypijete o poznanie viac, jeho účinok bude skôr tlmiaci a vy sa budete cítiť ospalí
Pár pohárov vína vás môže dostať do príjemnej uvoľnenej nálady, ak alkoholu vypijete viac, zvyčajne sa dostavujú skôr sedatívne účinky a ospalosť, práve tieto účinky potom môžu byť prehĺbené pri kombinácii alkoholu s CBD; zdroj foto: unsplash.com (autor: Matthieu Joannon)

Nežiaduce účinky alkoholu a CBD

Hoci v dnešnej dobe nie je k dispozícii veľké množstvo konkrétnych výskumov na tému "kombinácia alkoholu a CBD", niekoľko štúdií hovorí o schopnosti kanabidiolu zmierňovať vedľajšie účinky, ktoré prináša konzumácia alkoholu. Predsa len sa vďaka nasledujúcim odsekov dopracujeme určitých potenciálnych výhod.

Protizápalové účinky CBD

Je všeobecne známe, že konzumácia alkoholu v nadmernom množstve spôsobuje poškodenie buniek, zvyšuje riziko zápalu či ochorenie pečene. Zníženie imunitných funkcií navyše môže významne prispieť k výskytu rakoviny. Daniel Liput so svojím tímom vykonal v roku 2013 výskum na potkanoch, pri ktorom sa zistilo, že CBD znižuje poškodenie mozgových buniek spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu takmer o 49%. Rok potom prebehla ďalšie štúdie, tentoraz pod vedením doktorky Lili Yang, ktorá prišla s výsledkami, že CBD znižuje poškodenie pečene spôsobené etanolom a podporuje výmenu nových buniek, čím pomáha k regenerácii poškodených tkanív. V spojení s interakciou CBD v pečeni je dôležité riadiť sa správnym dávkovaním, pretože naozaj nadmieru vysoké dávky kanabidiolu viedli v inej štúdii k poškodeniu pečene.

Dr. Melanie Bone, gynekologička s viac ako 30-ročné praxou v oblasti liečby kanabisom, tvrdí: "CBD môže napomáhať pri znižovaní škôd spôsobených požívaním alkoholu. Znížením túžby a skvalitnením obranyschopnosti ľudského tela môže pomôcť postihnutým minimalizovať škody spojené s alkoholizmom. Je preukázaná napríklad schopnosť CBD znižovať hepatotoxicitu spôsobenú alkoholom u myší. "Vzhľadom k testovaniu na zvieratách nejde s istotou povedať, či prejavy budú rovnaké u človeka, preto je potrebné ďalšie výskumov v tejto oblasti.

CBD ako pomocný liek pri liečbe závislosti

Mnoho odborníkov sa zhoduje v tom, že CBD by mohlo potenciálne pomôcť v liečbe pacientov závislých od alkoholu. V roku 2019 vyšiel systematický prehľad postavený na 12 vyhovujúcich štúdiách, ktoré sa zaoberali touto otázkou. Z celkového počtu bolo 8 z nich vykonané na hlodavcoch, ďalšie 3 na dospelých ľuďoch a posledný 1 s použitím bunkovej kultúry. U hlodavcov sa zistilo, že CBD znižuje potrebu vyhľadávania alkoholu, samoaplikování (teda pitie "osamote") a v neposlednom rade zmierňuje kŕče vyvolané nadmernou konzumáciou alkoholu. V štúdiách na ľuďoch bol kanabidiol veľmi dobre znášaný, pričom nijako neinteragoval s alkoholom. Všeobecne sa zdá byť CBD dobrým kandidátom na farmakoterapiu spojenú s liečbou závislosti, najmä vďaka svojim pozitívnym účinkom na poškodenie spôsobené nadmerným pitím.

Ďalšia štúdia skúmala schopnosť kanabidiolu zabrániť relapsu a túžbe opakovane užívať alkohol u potkanov. Výsledky preukázali výrazne zníženú chuť po alkohole, čo vedci doplnili tvrdením, že k recidívam nedochádzalo okrem iného aj z dôvodu neuroprotektívne účinkov CBD, kedy zabraňuje neurodegeneráciu spôsobené konzumáciou alkoholom. Navyše tak môže podporovať regeneráciu poškodených kognitívnych funkcií závislého jedinca. Prevencia relapsov pri užívaní CBD je známa tiež v spojení s ďalšími návykovými látkami.

CBD má potenciál ako pomocný lieky pri liečbe závislostí vzniknutých napríklad nadmernou konzumáciou alkoholu či drog

CBD má potenciál ako pomocný lieky pri liečbe závislostí vzniknutých napríklad nadmernou konzumáciou alkoholu či drog; zdroj foto: medium.com

Endokanabinoidový systém a CBD

V naprostej väčšine prípadov, keď sa človek stane závislým na alkohole, je súčasťou liečby abstinencia, užívanie liekov potláčajúcich abstinenčné príznaky, behaviorálna terapia, poprípade hospitalizácie. Výskumy posledných rokov však stavia do popredia endokanabinoidovej systém vyskytujúce sa v tele každého človeka. Jeho schopnosť udržiavať človeka v rovnováhe (homeostáza) sa zdá byť kľúčovou pri vzniku túžby po konzumácii alkoholu či drog a tiež pri vzniku závislostí. CBD interaguje s endokanabinoidním systémom pomocou prirodzene sa vyskytujúcich receptorov, čím napomáha k udržaniu dobrej nálady, kvalitného spánku, chuti do jedla a pod.

Zboží k článku

Odpovede odborníkov

Sharon L. Olson, doktorka zaoberajúca sa lekárskym konope, Hawaii:

"Veľmi múdre je vždy udržiavať príjem alkoholu maximálne na dvoch nápojoch za večer. Keď je alkohol kombinovaný s inými drogami, je nutné dodržiavať nízke hladiny a následne je ešte len možné jedinca klinicky otestovať. Jeden test, ktorý sledoval účinky kombinácie alkoholu a CBD (kanabidiolu), viedol k zisteniu, že samotný alkohol alebo alkohol zmiešaný s CBD, bol spojený so zhoršením motorických a psychomotorických výkonov. To sa však nezopakovalo pri aplikovaní iba samotného CBD. Kombinácia alkoholu a kanabidiolu viedla k zníženým hladinám alkoholu v krvi v porovnaní s podaním samotného alkoholu. "

Jordan Tishler, prezident Medical Marijuana Doctors, Massachusetts:

"Nie je dostatočný výskum, ktorý by dokázal akúkoľvek interakciu medzi CBD a alkoholom. Viac sa zaoberáme tým, čo spôsobuje zmiešanie alkoholu a THC - to zvyšuje hladiny THC v krvi až osemkrát. "

James Giordano, profesor neurológie a biochémie, Georgetown:

"Ľudia, ktorí nepijú a neužívajú CBD pravidelne, nemôžu predvídať, aké účinky na ne môže mať kombinácia oboch látok dohromady. Ak vôbec existuje nejaká predpoklad konkrétnych prejavov, asi by to bol sedatívne účinky. "

Jessica Assaf, spoluzakladateľka Cannabis Feminist, Los Angeles:

"Pretože s CBD nie je spojený žiadny psychoaktívne účinok, jeho prejavy sú veľmi mierne. Avšak môže existovať lepší dôvod, prečo kombinovať kanabidiol s alkoholom, a síce silné antioxidačné a protizápalové vlastnosti. "

Lindsey Elmore, odborníčka na zdravie a wellness, New York:

"Niekoľko štúdií na zvieratách nám ukazuje, že CBD chráni pred neurodegeneráciu spojenú s alkoholom. Kanabidiol tiež môže pomôcť chrániť pečeň pred oxidačným stresom spôsobeným pitím alkoholu. "

Jacqueline Harding, vedkyňa z výskumnej a vývojovej spoločnosti konope Cannabistry Labs., Denver:

"V malých štúdiách, ktoré som doteraz videla, nebol znateľný rozdiel medzi ľuďmi, ktorí požili samotný alkohol alebo alkohol s CBD. Ich prejavy boli porovnateľné s prejavmi, ktoré sú viditeľné pri štandardnom konzumenta samotného alkoholu. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa užívatelia alkoholu s CBD cítili v tú chvíľu výrazne lepšie. "

CBD a alkohol: ÁNO, alebo NIE?

Bohužiaľ k dnešnému dňu neexistuje dostatok štúdií zaoberajúcich sa účinkami kombinácie CBD a alkoholu. Všeobecne sa ďaleko viac vedci zaoberajú pôsobením iných kanabinoidov v súvislosti s pitím. Niekoľko vyššie uvedených výskumov dokazuje, že kanabidiol znižuje nežiaduce účinky spojené s alkoholom, ako napríklad pečeňové toxicitu. Celé téma je o to zložitejšie, ak prihliadneme k tomu, ako individuálne reaguje každý jedinec na CBD, nieto ešte na alkohol ako taký - kombinácia oboch látok môže byť tak trochu komplikovanou záležitosťou. Keďže je kanabidiol konzumovaný spoločne s alkoholom relatívne ešte len krátko, viac testovanie sa zameriava skôr na účinky CBD, čo by podpornej liečby pri závislosti na alkohole. Ak si nie ste istí, aké budú vaše reakcie na každú látku zvlášť, neodporúča sa zatiaľ skúšať kombinovať obe dohromady. Keď sa predsa len rozhodnete vyskúšať spojenie napríklad CBD tinktúry s alkoholom, radšej zvoľte nízke dávky (ideálne napríklad tzv. mikrodávkování) a pre istotu sa predtým poraďte s vaším ošetrujúcim lekárom.

Kanabidiol (CBD) je cenený aj vďaka svojej dôležité schopnosti, a síce znižovať hepatotoxicitu vzniknutú z nadmerného pitia alkoholu
Kanabidiol (CBD) je cenený aj vďaka svojej dôležité schopnosti, a síce znižovať hepatotoxicitu vzniknutú z nadmerného pitia alkoholu; zdroj foto: svnspace.com

Záverečné zhrnutie a myšlienky

Kombinácia alkoholu s CBD by potenciálne mohla zvýšiť účinok oboch z nich, pričom prejavom by mohla byť ospalosť a sedatívny účinok. Sprievodným javom pri zmiešaní oboch látok je zníženie hladiny alkoholu v krvi používateľa. Niektoré štúdie dokazujú, že CBD má schopnosť chrániť pred poškodením buniek a znižovať riziko poruchy pečeňových funkcií. Iné výskumy naznačujú, že sa kanabidiol osvedčil ako prevencia vzniku závislosti na alkohole a iných návykových látkach. Mimochodom tiež potláča túžbu po jeho konzumácii a relapsu.

Endokanabinoidový systém človeka má určite patričný vplyv na to, či má užívateľ väčší sklon k pitiu alkoholu, však takéto tvrdenie si vyžaduje ďalší výskum. Napriek tomu sú predbežné zistenia a zamyslenie sa nad potenciálnymi výhodami živnou pôdou pre vedcov, lekárov či výskumných pracovníkov z celého sveta. Terapia a pomocná metóda liečby na báze CBD môže pre pacientov postihnutých alkoholizmom znamenať istú cestu k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Čo sa týka kombinovania kanabidiolu s alkoholom za iným účelom ako je liečba, na potrebné dôkazy si ešte budeme musieť počkať. Pre túto chvíľu môžeme len špekulovať o tom, aký vplyv môžeme očakávať.

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com (autor: Justin Aikin)

Zdroje spomínaných štúdií:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/120541/

2019, CBD a úzkosť: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/

2011, CBD a srdcové ochorenia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3026637/

1979, alkohol a CBD: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/120541/

2013, CBD a poškodenie buniek alkoholom: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24012796/

2014, CBD a poškodenie pečene: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112960/

2019, CBD a alkohol: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30698831/

Časté dotazy

Abstinenčné príznaky konopy zvyčajne pominú po cca troch hodinách. Prejavujú sa najčastejšie nervozitou, nevrlosťou, zhoršenou náladou až depresiami, a taktiež môže byť zhoršená kvalita spánku. Práve od týchto nešvárov môže pomôcť kvalitný CBD olej, ktorý upokojí nervovú sústavu a značne uľaví od psychických nepríjemností. V neposlednom rade tiež môže byť nápomocný kúpeľ v horúcej vode a dostatok tekutín. Pri strese a nespavosti je vhodné sa vyhýbať kofeínu a dopĺňať do tela draslík pomocou ovocia či zeleniny. 

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Konopný CBD olej obsahuje esenciálne aminokyseliny, esenciálne nenasýtené mastné kyseliny a množstvo vitamínov. Získava sa z konopy siatej (Cannabis sativa) a pôsobí protizápalovo. Nenachádzajú sa v ňom zložky THC. Vo veľkej miere prispieva k liečbe kožných problémov a k normálnej činnosti svalov, kĺbov, správnej funkcii imunitného systému a ochrane srdca a obehového systému. 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konzumácia alkoholu a marihuany zvyšuje hladinu THC, prichádza tak k umocneniu efektu konopnej látky. Okrem eufórie sa môžu prejaviť aj zvýšené nežiaduce účinky marihuany, akými sú napríklad závrate, nevoľnosti, ospalosť, zhoršená možnosť sústredenia, ale aj úzkosť či depresia. Veľkým rizikom je aj skutočnosť, že marihuana potláča dáviaci reflex, čo môže viesť až k zaduseniu. Človek sa pri tejto kombinácii vystavuje väčšiemu riziku otravy alkoholom a vzniku závislosti.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 07/28/20
(Aktualizováno: 08/27/21)