CBD a epilepsia mačiek

Kým veľa zvieracích neduhov prebieha bez viditeľných symptómov, chronické neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje vo forme záchvatov, rozhodne nenecháva majiteľov mačiek v blaženej nevedomosti. Pozorovanie a „spoluprežívanie“ tohto stavu je naozaj desivé, no často môže vyústiť až do paranoidného sledovania mačky a vytvárania atmosféry, ktorá na ňu môže mať negatívny vplyv. Naším cieľom by malo byť celkové skvalitnenie života postihnutého zvieraťa, zníženie množstva záchvatov a zmiernenie ich prejavov. Jednou z možností, ako tento cieľ dosiahnuť, by mohlo byť aj CBD.

Príčiny epilepsie

Predpokladá sa, že toto ochorenie postihuje 1 – 3 % mačacej populácie. V ľudskej populácii sa pre porovnanie týka 3 – 5 % dospelých. V oboch prípadoch rozoznávame primárnu, teda vrodenú, a sekundárnu, čiže získanú epilepsiu. Primárna epilepsia je u mačiek vzácnejšia. Sekundárna epilepsia sprevádza iné ochorenia a je komplikovanejšia. Príčinami epilepsie teda môžu byť:

 • genetické predispozície

 • úraz

 • krvácanie do mozgu

 • nádor

 • infekcia v nervovej sústave

Epileptické záchvaty

O markatných príznakoch ochorenia sme už hovorili. Sú to parciálne alebo generalizované epileptické záchvaty. Aký je medzi nimi rozdiel? Parciálne, inými slovami aj fokálne či lokálne, záchvaty sa týkajú len časti mozgu. Naopak, generalizované – obojstranné - záchvaty postihujú celý mozog.

Parciálne záchvaty

 • Jednoduché – nie sú sprevádzané stratou vedomia

 • Komplexné – sú sprevádzané stratou vedomia

Generalizované príznaky

 • Primárne generalizované – postihujú už od úvodu celý mozog

 • Sekundárne generalizované – vyvíjajú sa až z parciálnych záchvatov

CBD a epilepsia mačiek

Zdroj: https://unsplash.com/

Ako zistiť, že ide o epileptický záchvat?

Rozoznať epileptický záchvat nie je až také zložité. Pozornému majiteľovi však neuniknú ani zvláštne a pre mačku netypické prejavy správania, ktoré mu predchádzajú. Na jednej strane to môže byť prehnaná prítulnosť a na druhej vyhýbavosť, nervozita, skrývanie. Hovoríme o tzv. prodromálnom štádiu, po ktorom nasleduje aura – stav, kedy sa príznaky z predchádzajúceho štádia výrazne zintenzívňujú (mačka sa skrútená do klbka skrýva celé hodiny vo vašej náruči alebo na nedostupnom mieste, ktoré považuje za bezpečné). Nehovoríme o normálnej mačacej prítulnosti, ani o bežnej neprítomnosti, ktorá súvisí s tým, že niekde vonku striehne na korisť, a preto sa celý deň neukáže doma. Bavíme sa o extrémnych prejavoch úzkosti a strachu, ktoré predznamenávajú príchod samotného záchvatu. Ten je najčastejšie sprevádzaný tonickými kŕčmi, čiže akýmsi stuhnutím, klonickými kŕčmi –zášklbmi. Mačka väčšinou leží na boku, môže sa aj pomočiť, vypustiť výkaly, výrazne slintať… Tieto prejavy môžu mať rôznu intenzitu – od sotva pozorovateľných záchvevov až po výrazné kŕče a stratu vedomia. Záchvat môže trvať niekoľko sekúnd až minút, po ktorých sa mačka postaví, akoby sa nič nestalo. Dostáva sa do postiktálneho (pozáchvatového) štádia, v ktorom sa môže navonok prejavovať úplne bežným spôsobom, zároveň však môže byť aj dezorientovaná či agresívna.

Čo robiť a nerobiť pri záchvate

Asistovať mačke pri záchvate nemá zmysel. Nedotýkame sa jej, neupokojujeme ju, no hlavne nepanikárime. Jediným zmysluplným krokom je zabezpečiť prostredie tak, aby si nemohla ublížiť – odsunúť z jej dosahu predmety, o ktoré by sa mohla zraniť atď. Keď nás ale táto situácia zastihne nepripravených, v horizonte niekoľkých sekúnd prakticky neexistuje príležitosť zasiahnuť. Mačka v tejto chvíli potrebuje predovšetkým pokoj. Ak sa k vám chce pritúliť, umožnite jej to. Ak sa vám vyhýba, neberte ju násilím do náruče.

POZOR! Ak trvá záchvat viac ako päť minút, je nutné kontaktovať veterinára.

Epilepsia mačiek a CBD

Zdroj: https://unsplash.com/

Rola CBD pri potláčaní epileptických záchvatov

Napriek progresu v terapii epilepsie sa u nezanedbateľného množstva ľudských pacientov nedarí frekvenciu záchvatov redukovať. Zástupným variantom medikamentóznej liečby, ktorý už patrí do kategórie invazívnych zákrokov, je chirurgická liečba.

Práve neúčinnosť antiepileptík a radikálnosť chirurgického zásahu boli zrejme dôvodom, prečo na scénu vstúpilo CBD. A to aj s presahom na zvieratá, ktoré sú rovnako ako my majiteľmi endokanabinoidného systému.

V článku, ktorý prináša prehľad štúdií a prác na tému epilepsie zvierat i ľudí sa píše o:

 • protiepileptickom potenciále CBD

 • účinku proti kŕčom

 • efekte na lokálne a generalizované záchvaty

CBD reaguje s endokanabinoidným systémom pomocou receptorov CB1 a CB2. Prvé z nich prevládajú v mozgu a centrálnej nervovej sústave mačiek, odkiaľ ovplyvňujú motoriku, pamäť, spánok, apetít, náladu či pocit bolesti. Druhý typ receptorov prevláda v periférnej nervovej sústave a imunitných bunkách - po aktivácii kanabinoidov spúšťa reakciu, ktorá si dokáže poradiť so zápalom a znížiť poškodenie tkanív.

Protiepileptický potenciál nemá len CBD, ale aj ďalší nepsychotropný kanabinoid, ktorým je CBDV (kanabidivarín). Ten bol objavený už v roku 1969 a vyhľadáva sa predovšetkým pre svoje protikŕčové účinky.

Podávanie CBD oleja

Podávanie CBD oleja sa nedá nastaviť univerzálne, vychádza z hmotnosti, veku, kondície mačky, ale aj zo značky a zloženia oleja. Pravidlom je postupovať vzostupne, čiže od nižších dávok k vyšším. Odporúča sa zaznamenávať si reakcie mačky na zmenu dávkovania, najmä v súvislosti s frekvenciou a intenzitou záchvatov.

Štartu liečby by mala predchádzať konzultácia s veterinárom a vylúčenie interakcie s liekmi, v prípade, že mačka nejaké užíva. Zároveň je obojstranne užitočné predložiť veterinárovi zaznamenané materiály o reakcii mačky na CBD olej a prípadné zmeny v dávkovaní.

Podrobnejšie informácie o užívaní oleja a spolupráci s veterinárom nájdete v našom článku o kognitívnych funkciách mačiek.

Aké sú ďalšie podporné prostriedky?

 • Ketogénna diéta

 • Mučenka jedlá

 • Scutellaria galericulata (šišiak vrúbkovaný)

 • Zázvor

Pri epilepsii sa všeobecne odporúča prechod na ketogénnu diétu, ktorá je bohatá na mäso a tuky a chudobná na sacharidy. Mačky ako primárne mäsožravce s týmto nastavením samozrejme problém nemajú. Ten môže vzniknúť až ako následok dlhodobého prijímania nutrične sporných komerčných výrobkov, kedy im už prirodzená strava nepripadá dostatočne príťažlivá. No aj v prípade mačiek predstavuje výnimku stav vylučujúci príjem ťažkej bielkovinovej stravy, ktorým môže byť napr. chronické zlyhanie obličiek.

Nezanedbateľnú podpornú úlohu pri liečbe epilepsie majú aj ďalšie rastliny. Patrí k nim aj mučenka jedlá, ktorej plod je známy ako marakuja. Jej upokojujúce účinky na nervový systém môžu brzdiť vznik záchvatov. Bylinka šišiak vrúbkovaný a koreň zázvoru sú účinné proti kŕčom. Pri mačkách sa však stále pohybujeme na vedou nepreskúmanom území, preto by sme sa o použití týchto prírodných doplnkov mali opäť poradiť s veterinárom. O tom, že nájsť odborníka, ktorý je otvorený podobným výzvam, nie je jednoduché, sme už napokon písali.

Odporúčané výrobky

Ak nie ste priaznivcami konvenčnej liečby, alebo na ňu vaša mačka nereaguje tak, ako by mala, po zvážení všetkých za a proti môžete vyskúšať niektorý z našich CBD olejov určených zvieratám. Nájdete medzi nimi i plnospektrálne extrakty, ktoré popri CBD obsahujú CBG a CBDA, ale aj zmienený kanabinoid CBDV, ktorý sa osvedčil práve pri liečbe epilepsie.

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

CBD reaguje na endokanabinoidný systém a na jednotlivé časti organizmu, ktoré vedú k spusteniu epilptických záchvatov. CBD je pri epilepsii nápomocné z niekoľkých dôvodov: jeho pôsobenie na hladinu kyseliny gama-aminomaslovej stabilizuje funkcie iónových kanálov v tele, mení spôsob, akým spolu bunky v mozgu komunikujú, má antioxidačné a protizápalové účinky a zmierňuje bolesť. Dávkovanie CBD kvapiek pri užívaní CBD oleja je individuálne a závisí napríklad od hmotnosti človeka. 

 

Liečba úzkosti je najčastejším spôsobom užívania CBD. Štúdie dokázali, že CBD znižuje úzkosť u pacientov so sociálne-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáha k udržaniu nižšej hladiny úzkosti, k neustálemu zlepšovaniu kvality a množstva spánku. Je to najpopulárnejší prírodný spôsob liečby úzkosti a porúch spánku. Ku každodennému užívaniu pri zvládaní úzkosti sa odporúčajú CBD kapsule alebo CBD tinktúry. K zvládaniu akútnych ťažkostí sa naopak odporúča aj vaporizácia CBD, pretože úľava sa dostavuje takmer okamžite.

Podľa štúdií má THC vplyv na úbytok šedých mozgových buniek, ale naopak sa podieľa na zlepšení kvality bielych mozgových buniek. Nadmerné užívanie môže viesť k zmene správania a aj k zhoršeniu sociálnej interakcie, napriek tomu však boli preukázané liečebné účinky THC na Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu a sklerózu multiplex. V SR dostanete THC iba na lekársky predpis. Štúdie naozaj potvrdzujú zmeny v mozgu a kognitívne poruchy. Marihuana má vplyv na pamäť, učenie a pozornosť. Všeobecne sú odporúčané semená konopy s vyšším obsahom CBD, ktoré je nepsychoaktívne.

Vydáno: 09/03/21
(Aktualizováno: 10/29/21)