Liečba pomocou konope na recept: Komu a kedy se predpisuje

Už celé tisícročia pred naším letopočtom si ľudia uvedomovali a poznali liečebný potenciál konope. V starej Číne sa konope používalo na liečbu širokej škály ochorení, ako je malária, alebo najrôznejších bolestí. Stredovek nebol v tomto ohľade pozadu a pre konope tiež našiel široké liečebné využitie. A tak môžeme ísť ďalej až do nedávnej minulosti. 

Ale ako je to s liečebným konope dnes? Len máločo budí väčšiu kontroverziu a zúrivé diskusie, než použitie konope na liečbu najrôznejších ochorení. Jedni tvrdia, že nie sú dôkazy o bezpečnosti užívania, druhí volajú po dekriminalizácii a slobodnom užívaní. Je dostatok dôkazov o efektívnosti liečby? Môže sa pacient stať závislým? Tieto a ďalšie otázky stoja za rozhodnutím, že liečebné konope nie je stále v globálnej perspektíve legálne.

Marihuana na předpis

Napríklad v USA je konope legálne v 29 štátoch a Washingtone, DC. Legalizáciu podporuje 85 % Američanov a niekoľko miliónov ju užíva. Ale dosť minulosti a situácie vo svete.

Dnes se pozrieme do Českej republiky a detailnejšie zmapujeme liečebné konope u nás. Pozrieme sa, na čo sa predpisuje, v akom množstve, kde sa kupuje a pod.

  • Lekárske konope samozrejme nemôže užívať každý a nepredpisuje sa na akúkoľvek chorobu. Predpisovanie liečebnej marihuany podlieha jasným pravidlám.  

Predpisované konope

Ak sa pýtate, aké konope sa pacientom predpisuje, máme pre vás odpoveď. Ide o sušené samičie kvety rastlín Cannabis sativa L. alebo Cannabis indica L. Obe rastliny obsahujú množstvo účinných látok, ktorými sú THC alebo CBD.

Čo sa kvality týka, podlieha liečebné konope jasne daným požiadavkám, ktoré sú stanovené vyhláškou č. 236/2015 Sb. V prílohách tejto vyhlášky, nájdete aj jednotlivé druhy konope a zákonom povolený obsah THC či CBD.

Druhy léčebného konopí

Okrem týchto dvoch účinných látok obsahuje rastlina ďalšie účinné zložky, ktorými sú najrôznejšie silice, terpény, flavonoidy či alkaloidy.

Lekári oprávnení k predpisovaniu

Lekár, ktorý sa rozhodne liečebnú marihuanu predpisovať, požiada SÚKL. Ak je kvalifikácia žiadateľa v poriadku, žiadosti sa vyhovie, no predpisovanie konope podlieha jasne stanoveným pravidlám a požiadavkám.  

Na čo sa lekárska marihuana predpisuje

Teraz sa pozrieme na špecializáciu lekára, ktorý môže konope predpísať a tiež na ťažkosti, pri ktorých sa konope predpisuje. 

Lekársky odbor

Ťažkosti

klinická onkológia
radiačná onkológia
neurológia
paliatívna medicína
liečba bolesti 
reumatológia
ortopédia
infekčné lekárstvo
vnútorné lekárstvo
oftalmológia 
dermatovenerológia
geriatria
neurológia       

Použitie na liečbu chronickej neutíšiteľnej bolesti (najmä bolesti súvisiacej s onkologickým ochorením, degeneratívnym ochorením pohybového systému, systémovým ochorením spojiva a imunopatologickými stavmi, neuropatickú bolesť, bolesť pri glaukóme)

neurológia
geriatria

Použitie pri spasticite a s ňou spojenej bolesti pri roztrúsenej skleróze a pri poranení miechy, nebolestivej úpornej spasticite zásadným spôsobom obmedzujúcej pohyb a mobilitu alebo dýchanie pacientov, mimovoľnej kinézy spôsobenej neurologickým ochorením a ďalších zdravotných komplikáciách, ktoré majú pôvod v neurologickom ochorení alebo úraze chrbtice s poškodením miechy či úraze mozgu, neurologickom trase spôsobenom Parkinsonovou chorobou a ďalších neurologických ťažkostiach podľa rozhodnutia ošetrujúceho lekára

klinická onkológia
radiačná onkológia
infekčné lekárstvo
dermatovenerológia
geriatria

Použitie pri nauzei, vracaní, stimulácii apetítu v súvislosti s liečbou onkologického ochorenia alebo s liečbou ochorenia HIV

psychiatria

Použitie pri Tourettovom syndróme

infekčné lekárstvo
dermatovenerológia
geriatria                    

Použitie pri povrchovej liečbe dermatóz a slizničných lézií

Zdroj dát: https://www.sakl.cz/lekari/informace-pro-lekare/

Z vyššie uvedeného je zrejmé, kedy môže byť liečebná marihuana predpisovaná. Často opakujúca je bolesť, a to všetkých možných druhov a intenzity. Ďalej sa tu objavuje spasticitaneurologické ochorenia, obmedzená mobilita či kožné problémy. Ťažkosti tohto charakteru sú pomocou konope skutočne efektívne potlačované či liečené.

O spôsobe užívania a dávkovania rozhoduje vždy lekár a musí pacienta riadne poučiť. Na začiatku sa predpisuje množstvo liečebného prípravku a dávky sú podľa potrieb zvyšované. 

Ak sa lekár potrebnej odbornosti rozhodne pre predpisovanie konope, recept bude obsahovať hneď niekoľko nasledujúcich informácií:

  • druh konope – Cannabis sativa L. alebo Cannabis indica
  • obsah delta-9-tetrahydrocannabinolu (THC) – obsah tejto liečebnej položky sa vyjadruje v percentách od 0,3 % do 21 %
  • obsah cannabidiolu (CBD) – obsah tohto kanabinoidu sa musí pohybovať medzi 0,1 % - 19 %.

Okrem toho musí byť recept na individuálne pripravované liečebné prostriedky (IPLP) výhradne elektronický a mal by obsahovať i ďalšie podstatné informácie, ktorými sú spôsob podávánia a dávkovania a celkovo predpísané množstvo.

Na jeden recept môže lekár predpísať najvyššie množstvo určené na celý mesiac, čo je 180 g/mesiac.

Vždy je dôležité uviesť  uvést všetky informácie a hodnoty v súlade s predpismi. Ak by lékárník obdržal recept, v ktorom by nebplo uvedené množstvo THC alebo CBD alebo by jeho množstvo prekračovalo stanovenú hranicu, lekárnik taký liečebný prostriedok nepripraví.

Maximální měsíční dávka je 180 g

Úhrada liečebného konope

Od 1. 1. 2020 majú pacienti užívajúci IPLP nárok na náhradu vo výške 90 %. Ale pozor! Táto forma náhrad sa vzťahuje len na 30 g liečebného konope. V prípade, že by si pacient chcel nechať uhradiť vyššie množstvo konope na daný mesiac, musí zažiadať revízneho lekára, ktorý danú situáciu preverí a pokiaľ to zdravotný stav poistenca skutočne vyžaduje, môže byť pacientovi uhradené väčšie množstvo tohto liečebného prípravku. 

Akokoľvek, najvyššie možné mesačné množstvo je 180 g, čo je maximálna mesačná dávka. Cena jedného gramu lekárskej marihuany je 180 Kč bez DPH.

Spôsob užívania lekárskej marihuany

Formy užívania i veľkosť dávok nám vždy určuje lekár. Môže nám byť doporučená buď inhalácia pomocou vaporizéru alebo perorálne užívanie.

V prípade inhalácie je konope zahrievané na 170 - 200˚C. V takom prípade dochádza len k zahriatiu, no ni k spaľovaniu, čiže táto forma užívania je zdravšia a nástup účinkov je rýchly.

Perorálne užívanie má naopak dlhšie meškanie mezi konzumádiou konope a nástupom účinkov. Z toho dôvodu niekedy pacienti nadobudnú pocit, že marihuana neúčinkuje a pristúpia k ďalšej dávke. Následky potom ale môžu byť nepríjemné. Preto vždy počkajte a dbajte na odporúčania svojho lekára.

Vapování konopí

Komplikácie pri užívaní lekárskeho konope

  • liečba pomocou konope sa neodporúča v prípade tehotenstva alebo počas dojčenia
  • fajčenie konope sa neodporúča, vhodnějšou formou je jeho vapovanie
  • pri cestovaní do cudzích zemí sa vždy uistite, že si môžete liečebné konope zobrať so sebou, a že je v danej zemi legálne
  • na konope môže vzniknúť závislosť
  • konope (hoci aj lekárske) sa stále zaraďuje medzi návykové látky a môže spôsobovať závrate, ospalosť alebo zhoršovať úsudok, preto je potrebné obmedziť vykonávanie určitých aktivít, ako je napríklad šoférovanie

Možné kontraindikácie

Užívanie konope môže viesť k najrôznejším vedľajším účinkom, o ktorých je nevyhnutné okamžite informovať svojho lekára. Ak užívate konope prvýkrát, vždy je lepšie byť pod dohľadom ďalšej osoby.

Vedľajšie účinky, ktoré môžete zaznamenať, sú nepríjemné pocity, nevoľnost alebo vracanie. Môťe nastať zhoršenie zdravotního stavu. Všetky tieto ťažkosti sú typické predovšetkým pre prvoužívateľov a po čase zmiznú. 

Liečba pomocou konope sa nedá aplikovať v prípade každého pacienta. Niekedy sa užívanie konope a stav pacienta priamo vylučujú. 

Poruchy pečene 

Pečeň sa podieľa na spracovaní a vstrebaní kanabinoidov pri orálnom užívaní. Ak je pečeň poškodená alebo je postihnutá jej funkcia, môžu sa účinky veľmi líšiť. 

Poruchy srdca

Ak je pacient kardiak, mal by o tejto skutočnosti vždy informovať svojho ošetrujúceho lekára. Konope totiž môže mať prechodný vplyv na srdcový tep a krvný tlak. 

Rozvoj psychóz

Ak máte v rodinnej anamnéze schizofréniu alebo bipolárnu poruchu, je potrebné informovať o tom lekára a mať sa na pozore. Ak je psychóza vo vašej rodine genetickou predispozíciou, môže byť konope spúšťačom.

Tehotenstvo a dojčenie 

THC môže mať negatívny vplyv na vývoj plodu. Súčasne sa dostáva do materského mlieka.Preto sa neodporúča užívať marihuanu v tehotenstve ani v priebehu dojčenia.

Formovanie závislosti

Pokud ste pacientem, ktorý má negatívnú skúsenosť s vytváraním závislostí a súčasne budete počas dlhého obdobia užívať vysoké dávky konope, je dôležité o tejto skutočnosti informovať svojho lekára. Konope patrí medzi návykové látky a závislosť je možná..

Ako uchovávať konope

Konope by malo byť vždy skladované pri teplotách 2 – 25˚Cvlhkosti do 60 % a mimo dosah detí. Nepoužité liečivo musí býť bez otáľania vrátené do lekárne. Iný postup sa považuje za nelegálny. 

Skladování konopí

Ktorí lekári konope predpisujú a kde je ho vyzdvihnúť 

Ďalšou častou otázkou v prípade lekárskeho konope je, kto vám ho môže predpísať a ktoré lekárne ho vydávajú. Ak trpíte nejakými ťažkosťami, ktoré sa zlučujú s užívaním liečebnej marihuany, kontaktujte odborníka, s ktorým túto alternatívu preberiete. 

Stránky SAKL.cz ponúkajú prehľad všetkých lekárov, ktorí konope predpisujú. FIltrovať môžete i podľa kraja a okresu. Lekárov predpisujúcich marihuanu je v Českej republike aktuálne 169.

Lekární, v ktorých sa dá liečebná marihuana získa, je veľké množstvo. Ich prehľad nájdete aj na stránkach SUKL.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv, na Slovensku ŠÚKL). Sú uvedené v tabuľke, pod ktorou nájdete súbor, ktorý uvádza i široký zoznam pobočiek lekární Dr. Max.

Môžem so sebou nosiť lekárske konope?

Či už konope prevážate z lekárne alebo niekam cestujete, môže prísť ku kontrole zo strany Polície ČR (SR). V takom prípade je dôležiré preukázať svoju totožnosť, uviesť, že sa liečíte lekárskym konope a polícia už túto skutočnosť dohľadá v Registre pre liečivé prípravky s obmedzením.

Počet pacientov rastie

Počet ľudí, ktorí užívajú liečebnú marihuanu, stále rastie. Do akej miery je liečba jednotlivých pacientov efektívna, je ťažko posudzovať. Žiadne oficiálne štatistiky hovoriace o percentuálnej úspešnosti liečby bohužiaľ neexistujú.

Existujú ale štatistiky vydaných receptov, i koľko gramov konope sa vydalo na liečbu konkrétnych ochorení. Záujem o konopenarastá nielen medziročne, ale aj medzi jednotlivými mesiacmi.

Údaje za r. 2021:

Obdobie: mesiac, rok

Počet vydaných receptov

Počet vydaných gramov

Unikátny počet pacientov s výdajom

Unikátny počet predpisujúcich lekárov

Január 2021

1402

7273,63

1173

123

Február 2021

1308

6967,49

1106

123

Marec 2021

1613

8856,16

1324

129

Apríl 2021

1614

8591,22

1346

134

Máj 2021

1574

8603,36

1336

137

Celkom

7511

40,291,85

2704

165

Zdroj dát: https://www.sakl.cz/assets/user/N%C3%A1vody/rok%202021%20word%20kv%C4%9Bten%202021.pdf

Priveľa THC

Hoci užívanie lekárskeho konope pôsobí bezproblémovo, vždy sa majte na pozore. Americká štúdia odhalila, že predepisované konope obsahuje podstatne viac THC, než sa odporúča pre liečbu konkrétnych ťažkostí. Skepsa odborníkov súvisiaca so skutočnosťou, že silnejšie konope môže viesť k jednoduchšiemu vzniku závislosti a tolerancii k tejto účinnej látce a k potrebe častějšie zvyšovať dávku.

Ak liečebné konope užívate, vždy dbajte pokynov svojho lekára. 

CBD konope bez predpisu

Užívanie lekárskeho konope je v našej zemi legálne, no podlieha prísnym pravidlám. V prvom rade musí byť predpísané kvalifikovaným, registrovaným lekárom a zakúpené v lekárni, nie však vypestované doma. 

Predpisuje sa len na určité zdravotné ťažkosti a pre každého pacienta je zvolená iná sila aj iné množstvo konope.

Poisťovňa pacientom hradí 90 % ceny v prípade predpísaného množstva, ktoré neprekročí30 g. Maximálna mesačná dávka, ktorá môže byť pacientovi predpísaná, je 180 g.

Ak chcete vyskúšať liečebné schopnosti konope, odporúčame zoznámi sa s kanabinoidom CBD. Užívanie tehto zložky nie je v rozpore so zákonom, a to pre svoje liečebné schopnosti, ale súčasne neovplyvňuje stav našej mysle.

Vyskúšať môžete produkty z našej ponuky CBD kvetov alebo CBD olejov.

Časté dotazy

Účinky fajčenia marihuany sa prejavujú už niekoľko sekúnd po vdýchnutí. Fajčenie marihuany je najbezpečnejší spôsob užívania THC. A to aj napriek tomu, že THC má preukázateľne tlmiace účinky na rakovinu, decht, ktorý sa fajčením dostáva do pľúc, je pre telo škodlivý a rakovinotvorný. Marihuana môže vyvolať zmeny v správaní a vnímaní, eufóriu, pocit uvoľnenia alebo útlmu, vylúčiť sa však nedá ani úzkosť, nepokoj alebo paranoja. Sú ale veľmi individuálne a ak má človek nízku toleranciu THC, je ideálne nahradiť ho CBD produktmi, ktoré nie sú psychoaktívne. 

 

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

K príznakom závislosti od marihuany patrí predovšetkým nekontrolovateľná túžba, zhoršené sebaovládanie, rast tolerancie, zanedbávanie iných záujmov a pokračovanie v užívaní, aj napriek nepriaznivým následkom. Závislosť má aj svoje fyzické následky, môže napríklad spôsobiť poruchu prirodzenej tvorby serotonínu. THC sa ukladá v tukovom tkanive, odkiaľ sa pri abstinencii vyplavuje. Počas odvykania môže človek zažívať úzkosť, depresie, kolísanie nálad, bolesť svalov a nočné mory. 

Vydáno: 09/19/21
(Aktualizováno: 05/10/22)