THC z liečebného konope by mohlo liečiť ARDS - štúdie 2020

Či už chceme, alebo nie, Covid-19 sa stal pandémiou, ktorá sa dotýka viac-menej každého z nás. V poslednom čase býva s týmto rizikovým ochorením spájaný takzvaný syndróm akútnej dychovej tiesne (ARDS), ktorý sa dostal do hľadáčika vedcov pátrájúcich po potenciálnych možnostiach liečby - Hoci sa to môže zdať pre veľa ľudí neuveriteľné, nedávne štúdie poukazujú na fakt, že jednou z nich by mohol byť známy kanabinoid, ktorý sa nachádza v rastlinách liečebného konope - THC (tetrahydrokanabinol). Naozaj máme pred sebou nový spôsob, ako si poradiť s koronavírusom?

Čo vieme o THC?

THC je známym kanabinoidom prítomným v rastlinách konope. Najčastejšie býva vyhľadávané užívateľmi pre svoje psychotropné a opojné účinky, ktoré sprevádzajú typické pocity eufórie. Okrem toho však disponuje aj niekoľkými terapeutickými vlastnosťami. THC dokáže tlmiť chronickú i akútnu bolesť, zvýšiť chuť do jedla, pôsobí antioxidačne, protizápalovo, antikonkulzívne (znižuje frekvenciu záchvatov) a podporuje kvalitný spánok. Uvedené účinky nachádzajú využitie v lekárstve, čoho sa chytili vedci z nasledujúcej štúdie. Liečebné využitie konope je známe tisícky rokov, ale naozaj by sme mohli dať do súvislosti konope a dýchacie ťažkosti? 

(Pozn.: Na území Českej a Slovenskej republiky je konope s obsahom THC vyšším než 0,3 % obmedzené zákonom. Legislatíva v iných štátoch sa môže líšiť. Berte, prosím, na vedomie, že článok má výlučne informatívny charakter a nenabáda čitateľov k užívaniu.)

ARDS spôsobené Covidom-19

Covid-19 ovplyvňuje hlavne dýchací systém, výnimočne niektoré okolité orgány. Len u ťažkých foriem môže nastať poškodenie myokardu (7,2 - 17 %) a akútne poškodenie obličiek (2,9 – 15 %). U pacientov sa objavoval nízky index okysličenia, čo bezvýhradne súvisí s respiračným ochorením, ako je ARDS. Výsledky CT ukazujú zapojenie oboch pľúc - to znamené obe vykazujú rozptýlené a ťažké poškodenie. Niektoré prípady na začiatku nevykazujú až také vážne príznaky, ale postupom času môže nastať pomerne rýchle zhoršenie, takže je potrebné pacientov dôkladne sledovať. 

Keď je syndróm akútnej dychovej (respiračnej) tiesne spôsobený Covidom-19, jeho symptómy sú rozpoznateľné približne po rovnakom čase, ako je to u iných príčin - čiže zhruba po 9 dňoch. Niektorí lekári hovorili o 7dennom období, kedy by mal byť potenciálne nakazený sledovaný, ale autori novších štúdií apelujú na dlhšie obdobie (minimálne 10 dní). Najpravdepodobnejšou príčinou zlyhania pri ochorení koronavírusom je respiračné zlyhanie ako výsledok respiračných problémov. 

Momentálne neexistuje žiadny stopercentný liek na ARDS, preto sa úmrtnosť na toto ochorenie pohybuje na hranici až 40 %. Obyčajne bývajú predpisované lieky zo skupiny kortikosteroidovale u pacientov s Covidom-19 môžu nastať iné komplikácie. Ide však o nebezpečnú metódu liečby, ktorá by mala byť náležite preskúmaná. 

Čo sa deje v tele pri ochorení ARDS?

ARDS je spôsobený infekciou, na ktorú naše telo reaguje neprimeranou zápalovou reakciou – tento jav je označovaný ako „cytokínová búrka“. Následkom toho nastáva poškodenie pľúcnych alveol, hromadenie vody v pľúcach a poškodenie funkcie výmeny kyslíka. Vplyvom zmenšenia pľúc nastáva takzvaná hypoxémia, to znamená nedostatok kyslíka v krvi, čo spôsobuje poškodenie mozgu, tkanív a orgánov. S pribúdajúcim vekom pacient znáša ARDS horšie a vzniká uňho prirodzene vyššie riziko veľmi vážneho poškodenia či smrti. 

Ako je známe, zápal je zdravou obranou tela pred nebezpečným poškodením infekciou, rovnako však v závažných prípadoch môže telo spúšťať zápalovú reakciu, ktorá môže byť život ohrozujúca. Presne to sa v ňom odohráva pri ochorení ARDS, kedy sa postihnutému ťažko dýcha, prípadne nemôže dýchať prakticky vôbec. 

ARDS je způsobena infekcí, na kterou naše tělo reaguje nepřiměřenou zánětlivou reakcí
ARDS je spôsobený infekciou, na ktorú telo reaguje neprimeranou zápalovou reakciou; zdroj foto: health.clevelandclinic.org

THC a liečba ARDS: Výskum

V júli tohto roka vedci z University of South Carolina v Kolumbii uskutočnili štúdiu, v ktorej skúsili na dvoch skupinách myší aplikovať bakteriálnu infekciu Staphylococcus aureus, skrátene SEB. Tento typ infekcie spúšťa cytokínovú búrku, čiže ARDS. Prvej infikovanej skupine hlodavcov bolo podávané THC bezprostredne po infekcii SEB (20 mg/kg) - ďalšia dávka nasledovala po 24 a 48 hodinách (10 mg / kg). Vedci využili rovnako vysokú dávku, aká je podávaná pacientom s rakovinou pre zmiernenie nevoľnosti a zvýšenie chute do jedla. Aký bol výsledok tohto výskumu?

Hlodavci, u ktorých nebolo aplikované THC, boli výrazne letargickí, mali strapatú srsť a vážne dýchacie problémy. Všetky myši z tejto skupiny nakoniec zomreli v priebehu 72 – 120 hodín, taktže ARDS  bola pripísaná 100 % úmrtnosť. Naproti tomu skupina hlodavcov, na ktorých bolo testované podávanie THC, mala mieru prežitia 100 % – teda každá myš po aplikácii THC dokázala prekonať ARDS. Liečba tetrahydrokanabinolom potlačila zápalové cytokíny, ktoré stoja za rozvojom tohto syndrómu.  

Podnet k diskusii

THC pre liečbu ARDS bylo testované už skôr, pričom vedci dospeli k podobným výsledkom, ale za predpokladu, že kanabinoid bol aplikovaný ešte pred samotným ochorením. Štúdia z univerzity v Kolumbii však dokázala, že THC je možné aplikovať až po nakazení virusom, čo je určite veľkou výhodou pre potenciálnych pacientov. THC nielenže potlačilo rozšiřujíci sa zápal, ale zlepšilo aj celkovú funkciu pľúc. Niektoré z výsledkov poukazujú rovnako aj na jeho imunopresívne účinky – to znamená schopnosť regulovať nadmernú imunitnú odpoveď, ktorá vedie k nežiadúcemu zápalu v tele. 

Staphylococcus aureus (SEB) je antigén spúšťajúci v tele cytokínovú búrku, čiže zápal. THC sa svojím protizápalovým účinkom môže usilovať o zaradenie medzi lieky vhodné pre liečbu ARDS. V samotnom závere štúdie autori uvádzajú: „Je potrebné poznamenať, že významná časť pacientov s koronavírusovou chorobou (Covid-19) zostupuje so sepsiou a ARDS doprevádzanou cytokínovou búrkou. Pretože v súčasnosti neexistuje účinná liečba proti ARDS, významné percento týchto pacientov s Covid-19 zomiera na vážne poškodenie pľúc a ďalších orgánov spôsobené cytokínovou búrkou.“

Odporúčané produkty

Mohlo by pomôcť CBD pri liečbe ARDS?

Za obdobie kedy sa šíři pandémia ochorenia Covid-19, vynaložilo množstvo odborníkov značné úsilie na to, aby prišli s nejakou účinnou metódou liečby. Jednou z možností je okrem iného aj liečebné konope, konkrétne potom CBD. Tento kanabinoid je známy jednako svojím protizápalovým účinkom, jednako aj imunosupresívnou schopnosťou – udržiava imunitnú odozvu na správnej úrovni. Pacienti by sa tak mohli vyhnúť mechanickým zásahom, ako je ventilácia, alebo smrti. 

Imunológ a dočasný prodekan pre výskum na Dental College of Georgia – Babak Baban – je autorom štúdie publikovanej v časopise Cannabis and Cannabinoid Research v septembri tohto rokaCieľom bylo preskúmať vplyv kanabidiolu na cytokínovú búrku, ktorá sa vyskytuje v umelo vyvolanej ARDS. Spoluautor štúdie, lekár a vedec – Jack Yu – sa nechal počuť, že CBD môže pomôcť pri zotavení pľúc, ktoré prekonali zmienenú cytokínovú búrku spôsobenú Covidom-19 a zvýšiť aj hladinu kyslíka v krvi na zdravú úroveň. 

Výskumy sú obmedzené na niekoľko laboratórií na území Spojených štátov amerických, pretože vírus je vysoko nákazlivý a jeho únik by mohol znamenať katastrofu. Pre účely testovania vedci využili hlodavce, u ktorých sa účinky viac-menej podobajú účinkom na človeka. Aj z morálneho a bezpečnostného hľadiska nie je možné také vážne ochorenie, akým nepochybne ARDS je, skúšať liečiť doteraz neschválenými liečebnými postupmi. Všetky doterajšie zistenia o terapeutickom využití CBD by naznačovali, že tu je určitá potenciálna možnosť zmiernenia príznakov, ale na čo vedeckí pracovníci v laboratóriu prišli? 

Umělá plicní ventilace je jedna z nějačstějších forem léčby ARDS a jiných akutních respiračních onemocnění, jakým je v současnosti i covid-19
Umelá pľúcna ventilácia je jednou z najčastejších foriem liečby ARDS a iných akútnych respiračných ochorení, akým je v súčasnosti i Covid-19; zdroj foto: lhsc.on.ca

CBD pomohlo k zlepšeniu stavu u myší s ARDS

Hlodavci vykazovali všetky prejavy pozorovateľné u ochorenia ARDS, vrátane deštruktívnej imunitnej odpovede spôsobujúcej nadmerný výskyt zápalových zložiek v pľúcach. Vedci uviedli, že podávanie CBD redukovalo množstvo látok, ktoré sú zodpovedné za hyperaktívnu imunitnú reakciu organizmu - to znamená, že sa znížil počet zápalových cytokínov. Zvýšenie hladín kyslíka v krvi a pľúcach pomohlo obnoviť poškodené časti orgánov. 

Nežiadúca aktivita imunitného systému vlastne z pľúc vytvára živnú pôdu pre baktérie, na čo reaguje opätovným zvýšením zápalových látok, cytokínov. Je to začarovaný kruh, v ktorom pľúca strácajú svoju prirodzenú schopnosť zásobovať organizmus kyslíkom a odvádzať oxid uhličitý z tela smerom von. Jednou z metód, ako pomôcť týmto pacientom, je mechanická ventilácia - no podľa výsledkov pri jej použití 30–50 % pacientov aj tak ochoreniu podľahne a neprežijú. 

Vedci porovnali hladiny cytokínov a kyslíka v krvi pred a po podávaní CBD, čo navyše doplnili starostlivým sledovaním zmien teploty ako indikácie zápalu. Ako sme už avizovali vyššie, hladiny kyslíka stúpli, kým hladiny zápalových látok klesli.

Podrobenie bližšiemu skúmaniu po niekoľkých dňoch tieto údaje potvrdilo – zápal bol na ústupe. Klinické i fyzické príznaky ARDS boli zmiernené po podávání kanabidiolu. CBD bolo aplikované injekčne do oblasti brucha hlodavca, pričom frekvencia dávok bola stanovená tak, aby čo najviac napodobovala typický priebeh ochorenia u človeka - teda na začiatku nakazenia ešte CBD podávané nebolo, čo malo kopírovať situáciu, kedy postihnutá osoba pre mierne začiatočné príznaky ešte nevyhľadávala pomoc či nepodstupuje lekárske ošetrenie. 

Zhrnutie potenciálu CBD

Doktor Babak Baban hovorí, že kanabidiol zlepšil klinické príznaky ARDS a neskoršie štúdie pľúc ukázali, že aj výrazne zmiernilo ich poškodenie, ako je opuch tkanív či zjazvenie. Predznamenal dalšie výsumy, ktoré by mali byť zamerané na konkrétne orgány zasiahnuté Covidom-19. Lekári nie sú až takí prekvapení výsledkami, pretože CBD je týmito účinkami povestné, ale predsa len by sa mu malo dostávať väčšej pozornosti, predovšetkým v tejto ťaživej pandemickej situácii. 

Sila CBD oleja s plným spektrom

Vzhľadom na to, že sme tu opisovali vlastnosti oboch kanabinoidov – CBD a THC – radi by sme sa porozprávali aj o CBD oleji s plným spektrom, ktorý okrem týchto dvoch kanabinoidov obsahuje niektoré ďalšie, ako je CBG či CBN, a navyše ostatné prirodzené konopné látky, ako sú terpény alebo flavonoidy. Výzkumy dokazujú, že i malé množstvo všetkých týchto zlúčenín v kombinácii vytvára takzvaný „sprievodný efekt“. Ide o synergiu medzi všetkými zmieňovanými predstaviteľmi konopných látok, vďaka ktorej sa rapídne zvyšuje účinnosť každej jednej z nich.

To by mohlo byť užitočné v prípade pacientov s ARDS spôsobeného ochorením Covid-19. Veľkou výhodou je fakt, že vo väčšine štátov stále nemusíte prekračovať zákon, aj keď budete užívať extrakt s THC, keďže stačí, aby THC bolo v hodnotách do maximálně 0,3 % – miera povolená ve väčšine zemí. 

CBD a THC jsou jen 2 z mnoha kanabinoidů a dlaších látek obsažených v plnospektrálních extraktech z léčebného konopí
CBD a THC sú len 2 z mnohých kanabinoidov a ďalších látok obsiahnutých v plnospektrálnych extraktoch z liečebného konope; zdroj foto: https://www.drraworganics.com/

Sila CBG (kanabigerol)

Vedci z McMaster University v Ontariu testovali celkom 5 rôznych zlúčenín nachádzajúcich sa v rastlinách lekárskeho konope. Pri výskume prebiehajúcom v skúmavkách prišli vedci na to, že CBG veľmi úspešne napomohlo k usmrteniu baktérií Staphylococcus aureus – MRSA. Okrem toho CBG pomohlo odstrániť aj mikrofilm MRSA, ktorý často pretrváva na koži alebo lekárskych implantátoch. Doplňujúce testovanie prebehlo na laboratórnych myšiach, ktoré boli infikované baktériou MRSA. Výsledky naznačujú, že kanabigerol je pri liečbe rovnako účinný ako vankomycén – bežne užívaný liek, ktorému sa dáva prednosť až vo chvíli, kedy už žiadne iné lieky nezaberajú.  

Mike Brown, vedúci mikrobiológ štúdie, uvádza: „Je pred nami množstvo práce na preskúmanie potenciálu kanabinoidov ako antibiotík z hľadiska bezpečnosti. Kanabinoidy sú úžasné látky podobné doterajším liekom Vo svete vedy sa traduje, že vyprodukované CBG u konope funguje ako ochrana pred napadnutím patogénmi a baktériami. Výskumný pracovník Mark Blaskovich dodáva, že konope má špeciálne vysoký podiel antibakteriálnych látok, no väčšina z nich nie je v ľudskom tele účinná. .

Terapeutické účinky terpénov

Ako už bolo zmienené, CBD olej s plným spektrom obsahuje okrem kanabinoidov a flavonoidov aj terpény. Týmto látkam vďačia rastliny liečebného konope za svoju nezameniteľnú vôňu, ktorá sa obyčajne líši odroda od odrody. Mimo to posiľňujú imunitný systém, regenerujú kognitívne funkcie, stabilizujú emočné výkyvy, zmierňujú úzkosť či psychotické stavy a pôsobia antibakteriálne, protinádorovo, protizápalovo a znižujú chuť do jedla. 
Zdroj titulnej fotografie: vox.com

Zdroj zmienených štúdií:

Štúdia, júl 2020:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00893/full

Štúdia, september 2020:

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/can.2020.0043

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

Konopný CBD olej obsahuje esenciálne aminokyseliny, esenciálne nenasýtené mastné kyseliny a množstvo vitamínov. Získava sa z konopy siatej (Cannabis sativa) a pôsobí protizápalovo. Nenachádzajú sa v ňom zložky THC. Vo veľkej miere prispieva k liečbe kožných problémov a k normálnej činnosti svalov, kĺbov, správnej funkcii imunitného systému a ochrane srdca a obehového systému. 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 10/02/21
(Aktualizováno: 10/05/21)