Pomáha CBD pri liečbe schizofrénie?

Duševné ochorenie nie je nikdy jednoduchou záležitosťou, a to nielen pre pacienta, ale aj pre jeho najbližšie okolie. Človek trpiaci schizofréniou môže mať problém s rozpoznaním reality, preto bývajú typickým príznakom bludy a halucinácie. V skutočnosti je táto psychická choroba trochu zložitejšie, než sa dlhú dobu predpokladalo. Za posledné dekády odborníci vyskúšali nespočet metód liečby, pričom niektoré z nich sú sprevádzané silnými vedľajšími účinkami. Výskumy naznačujú, že CBD môže pomôcť pri liečbe psychických porúch, ako je schizofrénia.

Čo je to schizofrénia?

Schizofrénia je chronické duševné ochorenie, pri ktorom si postihnutý jedinec abnormálne interpretuje skutočnosť. Navyše sú zaznamenané výrazné problémy kognitívnych funkcií, vnímania emócií a pokrivené vnímanie reality. Vo väčšine prípadov ochorenia dochádza ku striedaniu dvoch období - otupenie emocionálneho stavu a stupor, tj. strnulosti. Svetová zdravotnícka organizácia, skrátene WHO, uviedla, že touto chorobou trpí viac ako 26,3 milióna. Každý rok zomiera okolo 30 tisíc týchto pacientov, pričom polovica z nich pripadá na juhovýchodnej Ázii. Schizofrénia postihuje obe pohlavia zhruba v rovnakej miere, najčastejšie v období ranej dospelosti. Pretože doteraz nebol objavený liek, ktorý by chorobu úplne odstránil, jedná sa celoživotné problém.

Príznaky ochorenia

Okolo schizofrénie koluje mnoho mýtov, akým je napríklad predstava, že je pacient rozpoltený a stáva sa na dočasnú dobu iní; avšak tieto symptómy sú typické pre iné duševné ochorenie. Prevažná väčšina jedincov s touto poruchou nie je ani násilná, ani nebezpečná pre spoločnosť. Príznaky ochorenia sa v odborných kruhoch rozdeľujú na 3 základné typy - pozitívne, negatívne a kognitívne. Význam slova "pozitívne" a "negatívny" v tomto prípade nemajú taký zmysel, aký by ste možno očakávali. Poďme sa na jednotlivé typy symptómov pozrieť bližšie.

  • Pozitívne symptómy - prejavujú sa narušenú duševné aktivitou. Typickými prejavmi sú stavy delíria, pri ktorom dochádza k falošným presvedčením a zmenám v správaní. Veľakrát je navyše sprevádza paranoja alebo sluchové, zrakové, čuchové, hmatové či chuťové halucinácie. Veľmi často pacienti v tejto fáze počuje hlasy. Charakteristické sú tiež bludy, keď postihnutí môžu napríklad nabiť dojmu, že im niekto ublížil, prípadne sú presvedčení o tom, že majú výnimočný talent alebo veria v skorý príchod katastrofy. Pozitívne symptómy sú sprevádzané depresiou, úzkostnými stavmi a nadmernou fyzickou aktivitou.
  • Negatívne symptómy - u tohto typu príznaky dochádza skôr k útlmu na úrovni verbálnej komunikácie, plánovanie, fyzickej aktivity, vnímanie pozitívnych emócií a akéhokoľvek záujmu všeobecne. Všetky popísané symptómy môžu negatívne ovplyvniť sociálne väzby. Niekedy sa objavuje strata záujmu o akejkoľvek činnosti spojenej s každodenným životom človeka, ako je osobná hygiena. V zriedkavých prípadoch sa môže postihnutý dostať do neprirodzenej strnulé pozície, v ktorej dokáže vytrvať bez pohnutia aj desiatky minút.
  • Kognitívne symptómy - príznaky zahŕňajúce neorganizované a spomalené myslenie, problémy s koncentráciou, zhoršenou pamäť, zlé vyjadrovania, bezdôvodné rozrušenie alebo správania na úrovni malého dieťaťa. Pri prejavoch kognitívnych symptómov najmenej trpí okolia postihnutého, na druhú stranu to pacienta diskredituje, najmä potom v pracovnej oblasti.

Postihnutý jedinec si často abnormálne interpretuje skutočnosť, pričom výnimkou nie sú ani výrazné problémy kognitívnych funkcií, vnímania emócií

Postihnutý jedinec si často abnormálne interpretuje skutočnosť, pričom výnimkou nie sú ani výrazné problémy kognitívnych funkcií, vnímania emócií a pokrivené vnímanie reality; zdroj foto: wexnermedical.osu.edu

Príčiny vzniku schizofrénie

Vedci i odborníci sa domnievajú, že príčinou vzniku ochorenia je genetika, environmentálne faktory a vývoj mozgu. Ak sa v rodine vyskytuje niekto so schizofréniou, podstatne sa zvyšuje riziko objavenia choroby u niektorého z ďalších potomkov.

  • Genetika - hoci môže k ochoreniu dôjsť aj za predpokladu, že v rodine nikto schizofréniou netrpia, riziko sa zvyšuje až na 6,5%, ak má niektorý príbuzný túto diagnózu. U jednovaječných dvojčiat je nebezpečenstvo výskytu nad 40%. U dvojvaječných je to približne 12,5%.
  • Environmentálne faktory - vplyv okolitého prostredia súvisí so životným prostredím, zneužívaním návykových látok či sťaženými podmienkami v pôrodnom období. Zaujímavosťou je, že mestské prostredie môže až dvojnásobne zvýšiť riziko vzniku schizofrénie. Okrem iného tu hrá dôležitú úlohu aj sociálna izolácia a nedostatočnej sociálnej väzby.
  • Vývoj mozgu - výskumy naznačujú, že pacienti so schizofréniou majú významne narušenú štruktúru a fungovanie mozgu. S chorobou je úzko spätý aj systém produkcie niektorých látok, ako je dopamín alebo serotonín. Všeobecne platí pravidlo, že ak máte predispozície k tomuto ochoreniu, pravdepodobne sa u vás môže rozvinúť, keď užívate niektoré látky meniace vnímanie, napríklad kokaín, amfetamíny a ďalšie.

Bežné spôsoby liečby schizofrénie

Aby lekári mohli s istotou potvrdiť diagnózu ochorenia schizofréniou, pacient musí prerobiť niekoľko vyšetrení, ktorej cieľom je vylúčiť prejavy iné duševné choroby alebo pôsobenie drog. Momentálne neexistuje žiadny liek zbavujúce postihnutého schizofrénie, ale len tlmí prejavy tejto choroby. Nežiaduce účinky však núti pacientov smerovať k užívaniu návykových látok, v ktorých hľadajú útechu a pomoc. Pravdou je, že si týmto konaním môžu skôr uškodiť. V každom prípade je nutné chorým poskytnúť vhodnú medikáciu vo forme antipsychotík prvej či druhej generácie.

Antipsychotiká

Po nasadení antipsychotík dochádza k prvému zlepšeniu po zhruba 7-14 dňoch, avšak tieto lieky sú schopné potlačiť iba pozitívne symptómy, ako sú halucinácie, bludy, paranoja a pod. Ďalšie príznaky, teda kognitívne a negatívne symptómy, nie je možné liečiť pomocou antipsychotík. Väčšia časť pacientov na lieky reaguje aspoň čiastočne, avšak v najhoršom prípade býva využívané tiež lieku s názvom "klozapín". Ten máva tak silné vedľajšie účinky, že je mnohými odborníkmi zavrhovaná.

Medzi bežné prejavy vedľajších účinkov antipsychotík patrí napríklad vysoký nárast hmotnosti alebo metabolický syndróm, ktorý môže vyvolať cukrovku. Mnoho liekov je spájané s vyšším rizikom úmrtnosti a so vznikom niektorých neurodegeneratívnych ochorení. Pacienti neschopní užívať lieky pravidelne môžu využiť depotných injekcií, ktoré majú dlhotrvajúci účinok s postupným uvoľňovania. Mimo to je u tejto metódy nižšie riziko relapsu.

Psychoterapie a alternatívna liečba schizofrénie

Veľakrát býva vedľa antipsychotík poskytovaná doplňujúce psychoterapie. Sem patria metódy ako tréning sociálnych zručnosti, rodinná terapia, kognitívno-behaviorálna terapia, podporované zamestnanie, šoková terapia, asertívny komunitné liečba a rad ďalších. Odporúča sa tiež eliminovať stresujúce faktory, jesť potraviny s vysokým obsahom jódu, vyhýbať sa alergénom alebo dodržiavať kompletnú zdravú životosprávu. Pomerne novým spôsobom alternatívne (alebo doplnkové) liečby je užívanie CBD. Pomáha CBD na schizofréniu?

Diagnostika schizofrénie môže byť pomerne zdĺhavým procesom, nakoľko je potrebné vylúčiť iné možné príčiny či ochorenia
Diagnostika schizofrénie môže byť pomerne zdĺhavým procesom, nakoľko je potrebné vylúčiť iné možné príčiny alebo ochorenia; zdroj foto: jnj.com/ Hannah Warren

Odporúčané produkty

CBD ako podporný liek

Kanabidiol (CBD) je jednou z mnohých látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebného konope. Pre svoje netoxické vlastnosti našlo CBD využitie najmä pri liečbe najrôznejších chronických aj akútnych ochorení. To je bezpochyby dôvodom, prečo mnoho krajín po celom svete dáva zelenú tomuto kanabinoidy. Vzhľadom k minulosti však niektorí ľudia stále vnímajú konope ako nepriateľa, ale predsa sa postupom času začínať ich presvedčenie meniť, čomu určite pomáhajú početné výskumy prichádzajúce s novými poznatkami v súvislosti s jeho potenciálom v lekárstve. Nižšie sa budeme detailnejšie zaoberať jednotlivými možnosťami, ktoré prináša kanabidiol.

CBD vs. THC

Vedľa CBD je ďalší známou látkou liečebného konope THC (tetrahydrokanabinol). Kanabinoid THC býva právom spájaný so vznikom psychózy a duševných ochorení, ako je schizofrénia. Vedci zistili, že CBD má presne opačný účinok - tj. pôsobí antipsychoticky. Vzhľadom k vedľajším účinkom štandardnej liečby sa môže kanabidiol javiť ako potenciálne využiteľný pri liečbe schizofrénie. Presunieme sa pár desiatok rokov dozadu, kedy bol vykonaný prvý výskum na túto tému.

Pozn. red .: Legislatíva v iných štátoch sa môže líšiť. Berte, prosím, na vedomie, že článok má len informatívny charakter a nenabáda čitateľa k užívaniu.

Čo hovorí veda o užívaní CBD pri schizofrénii?

Prvou lastovičkou bola štúdia z roku 1982, ktorá spozorovala rozdiel medzi pôsobením THC a antipsychotickými účinkami CBD u zdravých účastníkov. Tieto zistenia bola potvrdená o pár rokov neskôr, v roku 1995, kedy bola v časopise Journal of Clinical Psychiatry odtlačená štúdie poukazujúce na špecifický antipsychotický účinok kanabidiolu.

Sagnik Bhattacharyya, profesor translačný neurovedy a psychiatrie, so svojím tímom v roku 2008 publikovali štúdiu, v ktorej testovali 33 účastníkov s klinicky vysokým rizikom psychózy a 19 zdravých jednotlivcov čo by kontrolnú skupinu. Okrem dávok kanabidiolu bolo tiež využívané placebo u potenciálne rizikových účastníkov. Vedeckí pracovníci sledovali pomocou magnetickej rezonancie aktivitu v 3 oblastiach mozgu, ktoré súvisia so schizofréniou. V závere štúdie stojí, že len jedna dávka CBD dokáže normalizovať dysfunkciu týchto oblastí, ktoré pri ochorení vykazujú aktivitu spôsobenú zhoršenou funkčnosťou.

Zhrnutie doterajších výskumov

V júni tohto roku vyšiel v časopise Psychiatric Times článok, ktorého autorom je Antonio Waldo Zuardi z University of São Paulo. Aktuálne ide pravdepodobne o najlepší zhrnutie doterajších výskumov na tému užívanie CBD a schizofrénie. Na konci štúdie sa môžete dočítať: "Klinické zlepšenie vyvolané kanabidiolem u pacientov so schizofréniou bolo spojené so zvýšenými hladinami andamidov. Účinky CBD na reguláciu andamidov v rôznych oblastiach mozgu spojené s patofyziológii schizofrénie by mohli vysvetliť jej antipsychotický účinok. Medzi ďalšie mechanizmy, ktoré by mohli objasniť antipsychotický účinok CBD, patrí jeho schopnosť zvýšiť hippocampální neurogenezi a neuroprotekci, jej interakcie s receptormi 5HT1A, GPR55 a TRPV1 a jej antioxidačné a protizápalové účinky. "

Schizofrénia je progresívne ochorenie, často môžu byť jeho symptómy zabúda a pokladané za občasné depresie či úzkosti

Schizofrénia je progresívne ochorenie, často môžu byť jeho symptómy zabúda a pokladané za občasné depresie či úzkosti, aj tieto problémy je však potrebné brať vážne a riešiť zavčasu s lekárom; zdroj foto: theguardian.com

CBD zmierňuje symptómy schizofrénie

Depresie a stres

Hoci je veľa súčasných výskumov vykonané na zvieratách, veľa z nich prichádza so záverom, že CBD môže pomôcť s depresívnymi stavmi. Predtým sa vedci domnievali, že za týmto procesom stojí zvýšenie produkcie serotonínu v mozgu, ale štúdie z roku 2018 trochu vyvracia tieto hypotézy. Podľa všetkého CBD "iba" umožňuje mozgu lepšie reagovať na serotonín. Zlepšenie nálady mimochodom potvrdzujú aj samotní užívatelia CBD konope alebo produktov s CBD.

Odborníci na duševné poruchy odporúčajú pacientom s diagnostikovanou schizofréniou, aby obmedzili stresové faktory. Univerzita v São Paulo prišla v roku 2018 s výskumom, ktorý hovorí okrem iného o zlepšenie reakcie na stres u užívateľov CBD. Autori štúdie nakoniec dodávajú: "Záverom možno povedať, že experimentálne a klinické použitie CBD, zlúčeniny, ktorá nevyvoláva typické subjektívne účinky marihuany vyvolané THC, jasne preukázalo okrem iného anxiolytický, antiepileptickej a antipsychotické vlastnosti."

Úzkosť

Rad výskumov prišla s tvrdením o zmiernenie úzkostných stavov pri užívaní kanabidiolu, ale za všetky spomenieme jeden najvýznamnejšie, a síce výskum, či skôr metaanalýzu, zameriavajúce sa na doterajšie výskumy v tejto oblasti. Výsledkom je potvrdenie anxiolytických vlastností CBD, ktoré môžu byť využívané pri liečbe mnohých typov úzkostných porúch, ako je sociálno-úzkostná porucha, obsedantno-kompulzívna porucha, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha alebo posttraumatická stresová porucha. V samotnom závere štúdie stojí: "Experimentálne nálezy u ľudí podporujú predklinické nálezy a tiež naznačujú nedostatok anxiogenních účinkov (vyvolávajúcich úzkosť), minimálna sedatívne účinky a vynikajúce bezpečnostný profil."

Ako je dôležité dávkovanie CBD?

Niektoré výskumy zdôrazňujú účinnosť kanabidiolu pri liečbe konkrétnych problémov v závislosti použité na dávke. Štúdia na potkanoch z roku 1990 preukázala, že pre zmiernenie úzkosti je účinnejšie 2,5-10 mg CBD na kilogram váhy, než napríklad vyššie dávky okolo 25 mg na kilogram váhy. S totožnými výsledky prišli vedci v roku 2018 pri testovaní užívania CBD u ľudí trpiacich úzkostnou poruchou. K zlepšeniu došlo vo všetkých prípadoch za použitia dávky 300 mg, však isté zlepšenie nebol dosiahnutý pri znížení, alebo zvýšenie tejto dávky.

Všetky údaje naznačujú, že veľkosť dávky súvisí s účinnosťou, preto je u pacientov potrebné analyzovať všetky symptómy a následne tomu prispôsobiť dávku. Na zmiernenie psychotických stavov tak veľmi pravdepodobne bude potrebné vyššie dávky (cca 800-1000 mg na deň). Naopak pre zmiernenie úzkosti, depresie či stresu bude potrebné dávku podstatne znížiť (cca 200-400 mg na deň).

Dodržujte bezpečnosť

Schizofrénia zostáva pre odborníkov stále trochu záhadou. Vždy je potrebné konzultovať každý krok s lekárom, ktorý stanovuje vhodnú liečbu. Žiadny pacient by nemal brať CBD ako náhradu za bežne predpisované lieky. V budúcnosti by sme sa mohli dočkať relevantnejších výsledkov v tejto oblasti výskumu.


Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com (autor: Camila Quintero Franco)

Zdroj spomínaných štúdií:

1982:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6285406/

2008:

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2697762

Zhrnutie:

https://www.psychiatrictimes.com/view/understanding-relationship-between-cannabidiol-and-psychosis-clinical-issues

depresia:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278584618301167?via%3Dihub

stres:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.02009/full

úzkosť:

https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-015-0387-1

dávkovanie:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30328956/

Časté dotazy

Kanabinoidy z konopy pôsobia ako prírodné antidepresíva, z toho dôvodu sú ideálnou možnosťou pri liečbe depresie predtým, než siahneme po antidepresívach ako takých. Pacienti, ktorí na úzkosti a depresie užívali produkty s obsahom CBD, konkrétne CBD olejpotvrdzujú okamžitú úľavu. Najlepší výsledok dosiahneme dlhodobým a pravidelným užívaním. CBD ovplyvňuje produkciu serotonínu, známeho ako hormón šťastia, ktorého nedostatok môže byť príčinou depresie. Kanabinoidy harmonizujú nervovú sústavu a pôsobia na endokanabinoidný systém. Je to 100 % prírodná látka s minimálnym množstvom nežiadúcich účinkov. CBD olej je možné kombinovať napríklad s konopným čajom, či inými CBD produktmi pre dosiahnutie vyššieho blahodárneho účinku.

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Konopný CBD olej obsahuje esenciálne aminokyseliny, esenciálne nenasýtené mastné kyseliny a množstvo vitamínov. Získava sa z konopy siatej (Cannabis sativa) a pôsobí protizápalovo. Nenachádzajú sa v ňom zložky THC. Vo veľkej miere prispieva k liečbe kožných problémov a k normálnej činnosti svalov, kĺbov, správnej funkcii imunitného systému a ochrane srdca a obehového systému. 

Schizofrénia je neurologická porucha oplyvňujúca vnímanie reality. CBD pomáha maximalizovať liečbu. Potenciálne výhody pre liečbu schizofrénie sú: zmiernenie úzkosti a depresie, regulácia rovnováhy neurotransmiterov, zvýšenie prietoku krvi do kortikálnych oblastí mozgu, zlepšenie kvality a trvania spánku a regulácia vaniolidných receptorov. Štúdia ukázala, že CBD oleje vedú k miernemu zlepšeniu symptómov schizofrénie. Hoci CBD môže zlepšiť vedľajšie dopady ochorenia, existujú aj dôkazy, že iné kanabinoidy, konkrétne THC, môžu schizofréniu zhoršiť.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 09/01/20
(Aktualizováno: 10/29/21)