CBD a imunitný systém: Rovnováha a posilnenie?

Imunitný systém je zásadný pre správne fungovanie ľudského tela a jeho dysfunkcia sa môže prejaviť na mnohých úrovniach. Ide o takú širokú tému, že sa okrem rôznych užitočných rád objavuje aj rad zavádzajúcich informácií, ktoré človeku nielenže neprospievajú, ale naopak, skôr škodia. V dnešnom článku sa budeme venovať interakcii CBD a imunitného systému. Ako môžeme s jeho pomocou posilniť imunitu a tým aj celkové zdravie? Čo hovoria doterajšie výskumy o tomto novom fenoméne? 

Imunitný systém v ľudskom tele

V priebehu celého dňa sme vystavení veľkému množstvu baktérií, vírusov a infekcií, s ktorými si naše telo dokáže poradiť vďaka prepracovanému imunitnému systému (IS). Ten je tvorený sieťou buniek, orgánov a tkanív, ktoré spúšťajú komplexný útok vo chvíli, kedy hrozí nebezpečenstvo. Veľmi dôležitou schopnosťou IS je dokázať odlíšiť naše tkanivo od cudzieho tkaniva, prípadne odstrániť z tela mŕtve a nefunkčné bunky. Hlavnú rolu tu hrajú najmä biele krvinky, čiže leukocity.

Látkam, ktoré môžu narušiť správnu funkciu tela, hovoríme patogény. Práve pred  nimi bránia náš organizmus biele krvinky nachádzajúce sa okrem iného najmä v častiach, ako je slezina, kostná dreň, lymfatické uzliny alebo brzlík, čiže žľaza medzi pľúcami a krkom. Existujú dva hlavné typy bielych krviniek:

  • Fagocyty – vstrebávajú a neutralizujú škodlivé látky (toxíny), čím bránia ich šíreniu. Ďalej sa rozdeľujú na niekoľko druhov, konkrétne neurofilov, monocytov, makrofágov a žírnych buniek. Niektoré role majú spoločné, iné sa od seba líšia. Zjednodušene sa dá povedať, že ich úlohou je rozoznať patogény, napadnúť ich, odstrániť mŕtve a poškodené bunky; v neposlednom rade potom pomôcť pri hojení rán, prípadne participujú aj na ochrane proti patogénom. 

  • Lymfocyty – slúžia telu na zapamätanie predchádzajúcich útočníkov a ich následné rozoznanie v budúcnosti. Tento typ bielych krviniek vzniká v kostnej dreni, ale čiastočne sa niektoré leukocyty neskôr presúvajú do brzlíka. Vďaka tomuto procesu sa bunky rozdelia na dva poddruhy -        B lymfocyty a T lymfocyty. Bunky typu B vytvárajú protilátky a upozorňujú T bunky pred nebezpečenstvom. Druhý typ lymfocytov sa stará o zničenie poškodených buniek, pričom vysiela varovný signál ďalším leukocytom. 

Imunitná odpoveď organizmu

Vyššie sme hovorili o nutnosti IS rozoznať potenciálneho útočníka – tomu sa hovorí antigén. Pre tento účel využívajú naše bunky rozoznávanie proteínov, ktoré sa nachádzajú na povrchu všetkých buniek bez výnimky. Napriek tomu, že najčastejšie bývajú antigénom baktérie, huby, toxíny a ďalšie cudzie látky; rovnako to môže byť vaša vlastná bunka, ktorá je nefunkčná alebo mŕtva. Imunitná odpoveď tkvie najskôr v označení antigénu pomocou protilátok vytvorených B lymfocytmi. Následne nastáva zložitý proces na odstránenie antigénu a zabránenie jeho šíreniu, čo majú na starosti najmä T lymfocyty spolupracujúce s fagocytmi. 

Prečo je dôležitý imunitný systém?

Odpoveď na tuto otázku môže byť úplne jednoduchá - imunitný systém je dôležitý preto, aby sme neboli napadnutí patogénmi, ktoré spôsobujú veľa rôznych ochorení. Možno ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo sú malé deti náchylnejšie k prechladnutiu. Je to skrátka preto, že ich bunky ešte nemajú toľko skúseností s ochorením, takže nemajú také veľké množstvo obranných látok ako dospelí či dospievajúci. Pri napadnutí organizmu antigénom vznikne nielen protilátka, ale zároveň aj jej kópia. To znamená, že v budúcnosti bude k dispozícii, keď príde k opakovanému útoku. Imunita sa dá obecne rozdeliť do 3 základných skupín:

  • Vrodená imunita – každý z nás má už od narodenia určitý druh imunity daný, pretože sme napadaní od úplného začiatku života všemožnými typmi patogénov. Niektoré z nich sú schopné obísť túto „základnú“ imunitu. Pre také prípady je telo vybavené ďalšími dvoma druhmi imunity.

  • Adaptívna imunita – obranyschopnosť organizmu pred patogénmi sa vyvíja celý život, a to hlavne vďaka ochoreniam, ktoré sme úspešne prekonali. Do tejto skupiny patrí aj posilňovanie imunity pomocou očkovania. V súvislosti s týmto typom imunity sa hovorí o takzvanej imunologickej pamäti, teda schopnosti organizmu zapamätať si predchádzajúcich útočníkov a hrozby.

  • Pasívna imunita – ide o variant, kedy telo dostáva dočasne látky z vonkajšieho zdroja, pričom najlepším príkladom je dieťa vyživované materským mliekom. Práve vďaka tomu sa stáva odolným počas obdobia, ktoré je veľmi dôležité, pretože bez týchto obranných látok je dieťa náchylné k ochoreniu.  

Funkce imunitního systému je jasná, a sice bránit organismus, zjednodušeně bychom o imunitním systému mohli mluvit jako o jakémsi štítu
Funkcia imunitného systému je jasná, a to brániť organizmus, zjednodušene by sme o imunitnom systéme mohli hovoriť ako o akomsi štíte. Túto myšlienku navyše podporuje i jeden z orgánov dôležitých pre správnu funkciu IS, reč je o štítnej žľaze; zdroj foto: heart.org

Endokanabinoidný systém a imunitný systém

Pre správnu funkciu celého imunitného systému je potrebná komplexná rovnováha, ktorá je postavená na vzájomnej komunikácii medzi všetkými jeho časťami - bunkami, tkanivami a orgánmi. Až v 90. rokoch 20. storočia bol objavený endokanabinoidný systém (ECS) prestupujúci takmer celým ľudským telom. Práve ten je zodpovedný za interakciu s kanabinoidmi, ktoré sú obsiahnuté v rastlinách liečebného konope (prípadne CBD konope), vrátane známeho CBD. 

ECS sa skladá z kanabinoidných receptorov (CB1 a CB2), endokanabinoidov (anandamid a 2 AG), proteínov dopravujúcich endokanabinoidy a enzýmov, ktoré rozkladajú látky. Ľudské telo si prirodzene produkuje látky, tzv. endogénne kanabinoidy.  Tie sú zodpovedné za moduláciu bunkovej aktivity, pričom hovoríme o homeostáze, to znamená bunkovej rovnováhe. ECS tak zasahuje do významného počtu fyziologických procesov, imunitné funkcie nevynímajúc. Oba receptory – CB1 i CB2 – sa nachádzajú v imunitnom systéme, no CB2 receptorov je tu 10 - 100 krát viac. 

Užívanie CBD: Za a proti

Bez váhania je možné tvrdiť, že endokanabinoidný systém ovplyvňuje imunitný systém, no stále je problémom nedostatočný výskum oboch telesných sústav. Kanabidiolu sa nedajú uprieť jeho protizápalové schopnosti, ktorých využíva pôsobením na kanabinoidné receptory CB2. Ak máme byť objektívni, je nutné zmieniť sa o imunopresívnych vlastnostiach CBD. Zistilo sa totiž, že kanabidiol môže potlačiť zápalovú reakciu organizmu, ktorá je vlastne obranou proti šíreniu choroby. Tu je niekoľko neprehliadnuteľných faktov súvisiacich s imunosupresiou u CBD:

  • Protizápalové vlastnosti kanabidiolu môžu potlačiť zápalovú reakciu imunitného systému. Vznik zápalu je dôležitý pre zastavenie šírenia toxínov a izoláciu zasiahnutých miest. 

  • CBD môže podporovať bunkovú smrť a zabrániť rýchlemu bunkovému rastu. 

  • Kanabidiol by mohol znížiť produkciu cytokínov - to znamená proteínov, ktorých funkciou je varovať bunky, ktoré zaisťujú imunitnú odpoveď, zápal a tvorbu bielych krviniek.

  • CBD môže potlačiť produkciu T lymfocytov a znížiť tak schopnosť organizmu zapamätať si konkrétne patogény. 

Po prečítaní zoznamu ste sa možno zarazili a povedali si, že CBD nie je pre imunitný systém tou najlepšou voľbou. Určite sa chcete vyhnúť tomu, aby váš organizmus včas nereagoval na hroziace nebezpečenstvo. Množstvo výskumov odhaľuje pozitívny vplyv kanabidiolu - ako je to možné? V skutočnosti je užívanie CBD vhodné skôr pre človeka s autoimunitným ochorením alebo nerovnováhou imunitného systému. Ako sa dozviete v ďalšej časti, pre  takých pacientov by mohlo byť skvelou voľbou pre liečbu. Je nutné podotknúť, že pri liečbe autoimunitných ochorení sa dočasne predpisujú lieky označené ako imunosupresíva - rovnako ako CBD.

Při léčbě autoimunitních onemocnění se dočasně předepisují léky označené jako imunopresiva, velmi podobně jako tyto léky, působí i CBD.

Pri liečbe autoimunitných ochorení sa dočasne predpisujú lieky označené ako imunosupresíva, veľmi podobne ako tieto lieky pôsobí i CBD; zdroj foto: healtheuropa.eu

Odporúčané produkty

Autoimunitné ochorenie

U ľudí, ktorých imunitný systém nefunguje tak, ako by mal, môže prísť k vzniku autoimunitného ochorenia. To sa prejavuje tak, že imunitné bunky namiesto likvidovania cudzích antigénov útočia na zdravé bunky, tkanivá a orgány postihnutého. Ide o veľmi nebezpečnú záležitosť, pretože môže nastať poškodenie takmer každej časti ľudského tela. Existujú prípady, kedy tento typ ochorenia viedol až k úmrtiu.

V odborných kruhoch je k dnešnému dňu známych asi 80 autoimunitných ochorení. Medzi najznámejšie patrí reumatoidná artritída, roztrúsená skleróza, diabetes, HIV/AIDS, Crohnova choroba, psoriáza, alergie a veľa ďalších. Nižšie sa budeme zaoberať potenciálom kanabidiolu pri liečbe konkrétnych autoimunitných ochorení. 

CBD a autoimunitné ochorenie

Najväčšou výhodou kanabidiolu je jeho protizápalová schopnosť, pretože práve zápal je častou príčinou vzniku autoimunitných ochorení. Nie je žiadnou výnimkou, že u niektorých pacientov prichádza k hyperaktivite imunitných buniek, ktoré spúšťajú zápalovú reakciu aj napriek tomu, že reálne nehrozí nebezpečenstvo. To je len jedna zo situácií, kedy by CBD ako imunopresívna látka mohlo byť užitočné. Poďme sa bližšie pozrieť na niektoré konkrétne ochorenia súvisiace s poruchou imunitného systému. 

Mezi autoimunitní onemocnění se řadí například i kožní choroba zvaná psoriáza, ta je často velmi nešťastně zaměňována za ekzém, se kterým však CBD může taktéž velmi dobře pomoci
Medzi autoimunitné ochorenia patrí napríklad aj kožné ochorenie známe ako psoriáza, tá sa často veľmi nešťastne zamieňa s ekzémom, s ktorým však CBD môže tiež veľmi dobre pomôcť; zdroj foto: shutterstock.com

Rakovina: CBD ako potenciálny liek?

Tento typ autoimunitného ochorenia je známy vo všetkých kútoch našej planéty a postihuje ľudí akéhokoľvek veku i pohlavia. Imunitný systém funguje ako detektor buniek, ktoré by mohli byť zdrojom nádoru. Tieto bunky následne zlikviduje prostredníctvom mechanizmu, ako je bunková smrť. Dalo by sa povedať, že nádory majú schopnosť vypnúť imunitný systém, respektíve donútiť ho, aby pracoval pre ne, a nie proti nim. Ešte nedávno bola jedinou zbraňou chemoterapia, ktorá síce ničí rakovinové bunky, no ničí aj novo vzniknuté zdravé bunky. Hoci sú doterajšie výskumy stále obmedzené, niektoré zaujímavé stoja za zmienku. 

Štúdia z roku 2019 publikovaná v časopise Oncotarget naznačuje, že užívanie CBD môže vyvolať bunkovú smrť nádorových buniek a spôsobiť aj vyššiu citlivosť glioblastómových buniek na žiarenie. Z rovnakého roka pochádza ďalšia štúdia, ktorá vyšla v publikácii Journal of Pancreatic Cancer. Výsledkom bolo zistenie, že kanabinoidy pomáhajú spomaliť rast nádoru u rakoviny pankreasu a rovnako spôsobiť aj bunkovú smrť nádorových buniek. Autori štúdie poukazujú na nutnosť testovania správneho dávkovania či spôsobu podávania kanabinoidov. 

CBD ako doplnková liečba rakoviny

Pacienti pri liečbe rakoviny podstupujú také metódy liečby, ako je chemoterapia alebo ožarovanie. Tie sa spájajú s nevoľnosťou a stratou chute do jedla, čo vedie k úbytkom hmotnosti. To môže znamenať začarovaný kruh pre potreby chorého tela, pretože v takom prípade je závislé od živín potrebných na prežitie. 

V spojení s chemoterapiou bolo dokázané, že kanabinoidy znižujú nevoľnosť a vracanie, ktoré tento spôsob liečby vyvoláva. Dokonca sa vyskytuje niekoľko liekov na báze kanabinoidov, ako napríklad Marinol či Cesamet. Ich dostupnosť sa môže líšiť v tej - ktorej zemi v závislosti od legislatívy. Zajímavosťou je, že v Kanade bol schválený liek na potlačenie bolesti spojenej s rakovinou - konkrétne ide o liek na báze konopného extraktu známy ako Sativex. Stimulácia chute do jedla je pri užívaní konope úplne typickým javom, ktorý by určite každý pacient uvítal.

Roztrúsená skleróza: Pomáha CBD?

Profesor Thorsten Rudroff z Colorado State University publikoval v roku 2018 štúdiu v časopise Frontiers in Neurology, v ktorej poukazoval na potenciál CBD pri liečbe roztrúsenej sklerózy, a to predovšetkým pre svoj protizápalový, antioxidačný, antibakteriálny, antipsychotický a neuroprotektívny účinok. Rovnako naznačuje, že CBD je oproti iným kanabinoidom – ako je THC – bezpečnejší, pretože nemení srdcovú frekvenciu, telesnú teplotu, krvný tlak, motorické funkcie a pod.

Bohužiaľ, doteraz uskutočnené štúdie vždy využívali obidve látky, THC i CBD, súčasne, pričom pri pomere 1 : 1 bolo pozorované uvoľnenie napätia svalstva a zníženia bolesti. Podľa neoficiálnych dôkazov však kanabidiol samotný pomáha pacientom s roztrúsenou sklerózou (RS). Janice Sykes je informačnou referentkou spoločnosti MS Trust, ktorá pracuje s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením. Na otázku CBD ako potenciálneho lieku na roztrúsenú sklerózu dodáva: „Niektorí ľudia s RS zistili, že konopné oleje sú prospešné, kým iní nezaznamenali žiadny účinok.“

Pozn. red.: Na území Českej a Slovenskej republiky je konope s obsahom THC vyšším než 0,3 % obmedzené zákonom. Legislatíva v iných štátoch  sa môže líšiť. Berte, prosím, na vedomie, že článok má výlučne informatívny charakter a nenabáda čitateľov k užívaniu. 

Záverečné myšlienky

Odborníci sa zhodujú, že sú potrebné intenzívnejšie štúdie účinkov CBD na imunitnú odpoveď ľudského organizmu. Plnohodnotné štúdie by okrem iného mali zohľadňovať rozdiely v spôsobe užívania a dávkovania. Imunitný systém je komplikovaný, čo sa dá rovnako povedať aj o endokanabinoidnom systéme. Zdá sa, že stojíme na prahu nových možností, ale aj napriek tomu sa pred nami mnohé z nich stále ešte skrývajú. Aktuálne zostáva najlepšou možnou variantou konzultovať akýkoľvek postup s ošetrujúcim lekárom.

Zdroj titulnej fotografie: nytimes.com


Zdroje zmienených štúdií:

Rakovina: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6368233/

Rakovina 2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6352507/

RS: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5874292/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Medzi najčastejšie používané druhy konopných výrobkov na lekárske a terapeutické využitie patria oleje a tinktúry s vysokým obsahom CBDa naopak nízkym obsahom THCDávkovanie je veľmi individuálne a mali by sme mať na pamäti telesnú hmotnosť. Optimálna dávka závisí od účelu užívania. Užíva sa orálne niekoľkými kvapkami pod jazyk. Obsah CBD v kvapkách závisí od jeho percentuálneho rozpätia. 5 % CBD olej obsahuje 2 mg v jednej kvapke, 10 % olej 4 mg a 20 % olej cca 8 mg CBD v jednej kvapke.

CBD potláča príznaky rakoviny a niektoré vedľajšie účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na princípe interakcie s rôznymi bunkovými receptormi. Účinok CBD môže viesť k smrti nádorových buniek a útlmu ich šírenia. Užívanie CBD produktov je len doplnkom k liečbe predpísanej lekárom. 

 

Vzhľadom na to, že hlavným problémom pri roztrúsenej skleróze je zápal, tak konopa predstavuje ideálneho pomocnía k jej liečbe, keďže CBD má protizápalové účinkyKanabinoidy chránia bunky a výrazne spomaľujú ich starnutie. Pomocou endokanabinoidného systému tlmia bolesť, znižujú kŕče a stuhnutosť, pomáhajú pri nespavosti, depresii a poruchách nálady. Konopné semienko sa podieľa na správnej funkcii metabolizmu, vďaka vhodnému pomeru esenciálnych mastných kyselín. Vďaka omega 3 a omega 6 nenasýteným mastným kyselinám pomáha pacientom s roztrúsenou sklerózou napríklad proti depresiám. 

Vydáno: 10/03/21
(Aktualizováno: 10/05/21)