Liečebné konope môže pomôcť pri Tourettovom syndróme

Keď sa položíte 10 aktívnym užívateľom CBD otázku, prečo ho užívajú, zrejme dostanete 10 rôznych odpovedí. Stúpa obľuba tohto kanabinoidu a množia sa aj štúdie, ktoré dokazujú využiteľnosť niektorých jeho vlastností pri liečbe radu ochorení. Liečba Tourettovho syndrómu je pre lekárov i vedcov stále trochu záhadou, no ich pozornosť sa aj napriek tomu zamerala práve na CBD ako potenciálnu alternatívu bežne predpisovaných liekov s častými vedľajšími účinkami. Čo hovoria doteraz uskutočnené výskumy? Je kanabidiol bezpečným variantom pri takom komplikovanom ochorení?

Čo je to Tourettov syndróm?

Tourettov syndróm je neurologické ochorenie, ktoré sa najčastejšie prejavuje opakujúcimi sa pohybovými a zvukovými tikmi. Prejavy častokrát sprevádzajú niektoré z ďalších porúch správania, ako je ADHD, obsedantno-kompulzívna porucha atď. Priemerný vek, v ktorom býva táto choroba najčastejšie diagnostikovaná, je 6 rokov, pričom u mužov je niekoľkonásobne vyššie riziko ich výskytu. Veľmi často sa prejavy zhoršujú v období puberty, po skončení ktorej naopak príde k dočasnému upokojeniu. 

Príčiny vzniku Tourettovho syndrómu doteraz nie sú známe, ale predpokladá sa, že v tom bude zapojených viac premenných. Najčastejšie odborníci poukazujú na genetické predpoklady, vonkajšie faktory (enviromentálne vplyvy), prípadne aj neurotransmitéry, ako je dopamín alebo serotonín. V ďalšej časti sa k týmto dvom látkam ešte dostaneme. Aké kontrétne prejavy nás môžu upozorniť na možný výskyt tohto ochorenia?

Najčastejšie symptómy Tourettovho syndrómu

Prejavy sú vo väčšine prípadov motorické (pohybové) alebo zvukové či hlasové. Môžete tak spozorovať, že postihnutá osoba náhle a nekontrolovane mykne pažou alebo vydá nečakaný zvuk. Symptómy môžu mať mierny ráz, napríklad mrknutie, u iných pacientov ide o sériu niekoľkých pohybov. Frekvencia a intenzita tikov sa zvyšuje, keď je postihnutý vystavený stresujúcemu prostrediu, prípadne pri vzrušení. Maximálny pokoj a sústredenie naopak zmierňujú množstvo a intenzitu symptómov. 

Každý jedinec s touto chorobou vykazuje jemne odlišné prejavy, pričom niektorí navyše dokážu veľmi dlho ochorenie úspešne skrývať. Mrkanie či pohyby pliec sú v určitých situáciách úplne normálna vec. Stretnúť sa ale môžeme aj s pacientom, ktorý má neovládateľné nutkanie vyskočit do vzduchu, oháňať sa končatinami, vykrikovať nezmyselné frázy. Tieto ťažšie prejavy sa vyskytujú približne u 1 z 10 pacientov postihnutých Tourettovým syndrómom. U ostatných je možné pozorovať skôr jemnejšie náznaky ako mrkanie a pod.  

Motorické tiky u pacientov s Tourettovým syndrómom:

 • Mrkanie

 • Zášklby

 • Vyplazovanie jazyka

 • Pohyby úst

 • Trhanie hlavou

 • Krčenie plecami

 • Čuchanie alebo dotýkanie sa objektov

 • Obscénne gestá

 • Ohýbanie či skrútenie tela

 • Poskakovanie

 • Násilné správanie

 • Iné netypické vzorce správania

Zvukové (hlasové) tiky u pacientov s Tourettovým syndrómom:

 • štikanie

 • vrčanie

 • kašľanie

 • naťahovanie krku

 • štěkanie či iné zvieracie zvuky

 • opakovanie slov alebo fráz vymyslených pacientom

 • opakovanie slov alebo fráz iných ľudí

 • vulgárne a obscénne výrazy

Dalšie symptómy pacientov s Tourettovým syndrómom:

 • porucha pozornosti

 • znížená výkonnosť

 • zhoršené motorické funkcoe

 • výkyvy nálad (zlosť, eufória atď.)

 • porucha učenia

 • deficit pamäte

 • zhoršené sociálne dovednosti

 • panická porucha

 • problémy so zmyslovým vnímaním

Mezi časté hlasové tiky patří i vykřikování vulgárních výrazů či nesmyslných frází
Medzi časté hlasové tiky patrí i vykrikovanie vulgárnych výrazov či nezmyselných fráz; zdroj foto: vocal.media

Bežné spôsoby liečby

Běžné metódy liečby súvisia so závažnosťou ochorenia. To znamená, že pacienti, ktorým prejavy Tourettovho syndrómu (TS) výrazne neškodia, sa nemusia prakticky vôbec liečiť. Medzi nami tak pravdepodobne žije množstvo pacientov s týmto ochorením, ktorí necítia potrebu čokoľvek s tým robiť. U ťažších prípadov existuje niekoľko typov štandardnej liečby.

Liečba pomocou behaviorálnej terapie a psychoterapie

Najviac využívanou metódou je behaviorálna terapia a psychoterapia. Prvý zmienený variant obnáša školenie na zvýšenie povedomia o reakciách súvisiacich s ochorením, trénovanie reakcií a ich intervencie – to znamená vypozorovanie blížiacej sa reakcie a jej následné ovládnutie. Zatiaľ sa zdá byť behaviorálna terapia veľmi účinnou metódou liečby. Niektorí špecialisti navyše využívajú sprievodné techniky, ako je napríklad riadená meditácia, hypnóza, relaxácia alebo dychové cvičenia. Terapie sa niekedy zúčastňujú aj ďalší pacienti s podobnými problémami, čo môže pomôcť zúčastneným s vyrovnávaním sa s chorobou na psychickej úrovni. 

Liečba pomocou medikácie

Pacientom, u ktorých sa objavujú príznaky Tourettovho syndrómu v ťažšej forme, bývajú okrem psychoterapie predpisované aj lieky slúžiace na potlačenie prejavov. Často predepisovanými liekmi sú takzvané neuroleptiká, ktoré majú liečiť psychotické poruchy. Tu je zoznam niektorých najčastejšie používaných liečiv:

 • Neuroleptiká – tieto lieky boli schválené Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) ako vhodné pre liečbu TS. Pomáhajú tlmiť alebo blokovať dopamínové receptory v mozgu a tým pomáhať regulovať tiky. Do tejto skupiny patria medikamenty, ako je haloperidol, aripiprazol alebo risperidon.

 • Stimulujíce lieky – niektoré lieky, ako je napríklad ritalín, znižujú hyperaktívne reakcie typické pre ADHD - to sa často vyskytuje v súvislosti s TS. Výhodou je, že nemá negatívny vplyv na bežne sa objavujúce tiky.

 • Botoxové injekcie – tento spôsob liečby môže zmierniť ľahšie formy motorických a zvukových prejavov. 

 • Klonidín – tento liek na krvný tlak, ako aj ďalšie lieky s podobným účinkom, môže pomôcť znížiť počet tikov, lepšie ovládať záchvaty zlosti a kontrolovať ďalšie impulzy. 

 • Topiramát – býva predpisovaný na zníženie frekvencie tikov. 

Lieky predpisované na liečbu Tourettovho syndrómu bývajú spájané s potenciálnymi vedľajšími účinkami, medzi ktoré patrí nadmerné priberanie, strata sústredenosti, kognitívne problémy, ospalosť, obličkové kamene alebo problémy s rečou. Aj to je dôvodom, prečo pacienti z času na čas vyhľadávajú alternatívne varianty. Medikácia by totiž mohla tlmiť príznaky TS, ale súčasne vyvolať problémy na inej úrovni. 

Neurologická liečba

Tento typ liečby je vhodný pre pacientov s najťažšou formou TS, no aj napriek tomu s účinnosť stále skúma a niektorí odborníci sú trochu skeptickí, čo sa týka jej aplikácie. Funguje totiž na princípe stimulovania oblastí, ktoré kontrolujú pohyb, pomocou zariadenia implantovaného do mozgu postihnutého. U odborníkov prebiehajú spory o to, či je neurologická liečba úplne bezpečný spôsob. V budúcnosti by sme sa mohli dočkať konkrétnejších odpovedí na otázku, či by sme pri uvažovaní nad liečbou obnášajúcou taký zásah do oblasti mozgu mali byť ostražití. 

Často předepisovanými léky jsou takzvaná neuroleptika, která mají léčit psychotické poruchy.
Často předepisovanými likemi sú takzvané neuroleptiká, ktoré majú liečiť psychotické poruchy; zdroj foto:                                                                                                    unsplash.com (autor: Thought Catalog)
 

Odporúčané produkty

Ako by mohlo pri liečbe pomôcť liečebné konope?

Kanabidiol (CBD) a ďalšie kanabinoidy v našom tele reagujú v takzvanom endokanabinoidnom systéme (ECS), ktorý sa skladá primárne z kanabinoidných receptorov, enzýmov a endogénnych (prirodzených) kanabinoidov. ECS je zložitá sieť rozprestierajúca sa takmer na celom tele, preto môžete kanabinoidné receptory nájsť v mozgu, centrálnej nervovej sústave, niektorých orgánoch, koži atď.

Tourettov syndróm je ochorenie spôsobené poruchami v mozgu – predovšetkým bazálnych ganglií, talamusu a frontálneho kortexu. Momentálne nie je dôležité zaoberať sa úplne detailnou špecifikáciou jednotlivých častí, ale stačí konštatovať, že práve v bazálnych gangliách sa nachádza významné množstvo kanabinoidných receptorov známych ako CB1. Odborníci majú odôvodnené podozrenie, že by ECS mohol hrať dôležitú rolu pri ochorení TS, pretože spoločne s ďalšími systémami výrazne ovplyvňuje mozgové oblasti podieľajúce sa na prejavoch typických pre týchto pacientov. Mohlo by ísť o prelomové zistenie vrhajúce nové svetlo na možnosti liečby. Ako by mohlo byť lekárske konope prospešné

Konope znižuje frekvenciu tikov

Tiky sú stále najčastejšou a naviditeľnejšou formou prejavov u pacientov s TS. Ako sme už opísali vyššie, môže ísť o tiky menšej intenzity, ako je mrkanie, ale aj o vyššie intenzity, ako je poskakovanie alebo opakovanie série niekoľkých neprirodzených pohybov. Odborníci sa zhodujú, že tieto symptómy môžu mimo iného vážne poškodiť psychiku postihnutého, ktorý sa kvôli nim môže úplne vyhýbať sociálnemu kontaktu. 

V decembri roku 1998 vyšla v publikácii Acta psychiatrica Scandinavica významná štúdia zaoberajúca sa otázkou užívania kanabinoidov pri ochorení Tourettovým syndrómom. Z celkového počtu 17 pacientov nastalo u 14 z nich zníženie alebo úplné vymiznutie motorických a hlasových tikov. Okrem toho sa sledovalo potlačenie obsedantno-kompulzivnych procesov, ktoré bývajú častým problémom u TS, Vedci uviedli, že pozitívny vplyv kanabinoidov na ochorenie je nespochybniteľný a vyjadrili nutnosť pokračovania výskumu.

Rok 2011 priniesol metaštúdiu, ktorej výsledky hovoria o tom, že prakticky u všetkých pacientov užívajúcich liečebné konope nastalo zlepšenie, to znamená zmiernenie frekvencie a výskytu tikov. Ďalším kladným zistením je takmer nulový výskyt vedľajších účinkov. Lekári sa zhodujú, že pôjde pravdepodobne o rovnaký mechanizmus interakcie kanabinoidov s receptormi v mozgu, ktorý je sledovaný u pacientov s Parkinsonovou chorobou, u ktorej tiež prichádza k viditeľnému zmierneniu frekvencie svalových kŕčov.  

K Tourettově syndromu se velmi často přidružuje také obsedantně-kompulsivní porucha, která zahrnuje opakování stejných někdy i nesmyslných či zbytečných rituálů, jako například neustálá potřeba umývat si ruce

K Tourettovmu syndrómu sa veľmi často pridružuje aj obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá zahŕňa opakovanie rovnakých, niekedy i nezmyselných či zbytočných, rituálov, ako je napríklad neustále umývanie rúk; zdroj foto: mobihealthnews.com

Konope a nespavosť  

Nespavosť úzko súvisí s Tourettovým syndrómom, čo môže určite potvrdiť väčšina pacientov. Momentálne výskumy sa priamo nezameriavali na poruchy spánku u takto postihnutých jedincov, nápomocné by ale mohli byť doterajšie výskumy zameriavajúce sa na nespavosť u „zdravých“ užívateľov lekárskeho konope.

TS zvyšuje latenciu spánku, to znamená, že predlžuje jeho nástup – pacienti sa často dlho prevaľujú a nemôžu zaspať. Na druhej strane nám niektoré štúdie dokazujú, že liečebné konope má presne opačný efekt – doba nástupu spánkového cyklu sa výrazne kráti. Pacienti s TS vykazujú zvýšenú frekvenciu tikov najmä vo fáze REM. Konope však túto fázu mierne skracuje, postihnutí jedinci by teda mohli zažiť o niečo kvalitnejší spánok. Pravdepodobne by mohlo vyriešiť aj časté budenie počas noci, ktoré je rovnako spájané s TS.

Konope môže zmierniť úzkosť

Veľké percento pacientov s TS bojuje s úzkosťou, hlavne v mladšom veku a v období puberty. Tieto stavy súvisia s psychikou - inými slovami, postihnutí majú úzkosti, pretože sa boja typických prejavov, ako sú tiky. Pocity oddelenia sú niekedy kombinované s obsedantno-kompulzívnou poruchou, kedy je pacient posadnutý nutkaním opakovať určité postupy alebo vzorce správania. Vzniká tak trochu začarovaný kruh, v ktorom tiky spúšťajú stres a ten na druhú stranu spúšťa úzkosť. Panické ataky pri úzkosti rapídne zvyšujú srdcovú frekvenciu, tras či výbušné prejavy.

Niektoré štúdie potvrdili, že lekárske konope s obsahom THC nad 0,3 % môžu spúšťať úzkostné stavy, v horšom prípade vyvolávať dokonca aj paranoju. Nejlepšou alternativou je v tomto prípadě CBD konope alebo výrobky s CBD. Účinná látka – kanabidiol – je významné anxiolytikum, čo bolo dokázané v mnohých štúdiách. Jednou z nich je štúdia pod vedením doktora Scotta Shannona, ktorá vyšla v roku 2019. Sledovala prejavy úzkosti u celkového počtu 103 dospelých pacientov, ktorí užívali v období 1 mesiaca CBD. V priebehu tejto liečby nastalo u 72 % zúčastnených k zlepšeniu ich stavu. Pre pacientov s Tourettovým syndrómom by to mohlo znamenať veľké uvoľnenie a pravdepodobne by viedlo aj k zníženiu frekvencie tikov.

Pozn.: Na území Českej a Slovenskej republiky je konope s obsahom THC vyšším než 0,3 % obmedzené zákonom. Legislatíva v iných štátoch sa môže líšiť. Berte, prosím, na vedomie, že článok má výlučne informatívny charakter a nenabáda čitateľov k užívaniu.

Úzkosti a deprese nejsou při onemocnění Tourettovým syndromem nic neobvyklého, přitom celý průběh onemocnění či samotnou léčbu mohou tyto komplikace velmi znesnadnit

Úzkosti a depresie nie sú pri ochorení Tourettovým syndrómom ničím neobvyklým, pritom celý priebeh ochorenia či samotnú liečbu môžu tieto komplikácie veľmi skomplikovať; zdroj foto: workingwise.nz

Najlepší spôsob užívania CBD

Štúdia z roku 2017 s príznačným názvom „Predbežné dôkazy o účinnosti a znášanlivosti konope pre dospelých s Tourettovým syndrómom“ venovala svoju pozornosť okrem iného aj rôznym spôsobom užívania liečebného konope. Z výsledkov vyplýva, že najlepšej účinnosti sa dosahovalo metódou inhalácie. To môže byť  spôsobené absorpciou prostredníctvom pľúc, nie však tráviacim traktom - ako to je u perorálneho užívania. Při inhalácii sa tak kanabinoidy vyhnú takzvanému metabolizmu prvního priechodu, teda tráviacemu traktu. Aké ďalšie metódy užívania majú pacienti s Tourettovým syndrómom k dispozícii? 

 • Oleje a tinktúry – Doba nástupu účinkov je približne 30 minút. Doba pôsobenia je okolo 2 – 4 hodín.

 • Inhalácia (kvetykoncentráty atd.) – tento spôsob užívania kanabinoidov vám zaručuje najrýchlejší nástup účinkov. Účinky sa dostavujú najčastejšie do niekoľkých minút. Čas pôsobenia je 30 - 60 minút.

 • Kapsule – doba nástupu účinkov je predĺžená na cca 60 minút, doba pôsobenia sa pohybuje okolo 4 – 6 hodín.
 • Pochutiny – prvé účinky môžete sledovať po 60 minútach. Doba pôsobenia je rovnako ako u kapsulí, cca 4 – 6 hodín.

Zdroj titulnej fotografie: home.bt.com


Zdroje zmienených štúdií: 

Zníženie frekv. tikov:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9879795/

Metaštúdie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036957/

Úzkosť:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/
Časté dotazy

Liečba úzkosti je najčastejším spôsobom užívania CBD. Štúdie dokázali, že CBD znižuje úzkosť u pacientov so sociálne-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáha k udržaniu nižšej hladiny úzkosti, k neustálemu zlepšovaniu kvality a množstva spánku. Je to najpopulárnejší prírodný spôsob liečby úzkosti a porúch spánku. Ku každodennému užívaniu pri zvládaní úzkosti sa odporúčajú CBD kapsule alebo CBD tinktúry. K zvládaniu akútnych ťažkostí sa naopak odporúča aj vaporizácia CBD, pretože úľava sa dostavuje takmer okamžite.

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Na rozdiel od liekov proti nespavosti nie je CBD návykové a viazané na lekársky predpis. Na dennú únavu je ideálne aplikovať hneď ráno pod jazyk pár kvapiek CBD olejaKanabinoidy neovplyvňujú len zaspávanie, ale aj celkovú kvalitu spánku. Pre pokojný spánok a rýchle zaspávanie je vhodné nakvapkať pred spaním pod jazyk niekoľko kvapiek oleja, myseľ sa tak upokojí a spánok bude plnohodnotnejší. Dávkovanie sa odvíja od hmotnosti, veku a charakteru užívania, odporúča sa však začať s jednou kvapkou a dávky postupne zvyšovať podľa potreby. 

Psychické poruchy patria do skupiny ochorení a porúch ovplyvňujúcich myslenie, prežívanie a vzťahy s okolím. Delia sa na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektívne poruchy. Medzi príznakmi duševného ochorenia sa najčastejšie vyskytuje nervozita, nesúvislá reč, strach, úzkosť, napätie a stres. K najtypickejším psychickým poruchám patrí úzkosť a depresia. CBD preukázateľne pomáha pri ich liečbe, kanabinoidy totiž pôsobia ako prírodné antidepresívum. Pri užívaní CBD oleja pacient takmer okamžite pocíti úľavu. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť dlhodobým a pravidelným užívaním. 

Vydáno: 10/09/21
(Aktualizováno: 10/09/21)