Čo je to dabbing? Ako funguje?

V konopnom svete si užívatelia môžu vybrať z niekoľkých spôsobov, ako užívať lekárske konope. Jedným z nich je dabbing, ktorý sa dostáva do popredia vďaka svojej prakticky okamžitej účinnosti, čím sa stáva zaujímavým pre špecifickú skupinu spotrebiteľov. Inhalácia ako taká môže u radu ľudí vyvolávať zmiešané pocity, preto si dnes opíšeme celý proces dabovania a uvedieme všetky výhody a nevýhody s ním spojené. Možno práve vy zistíte, že je pre vás táto metóda najvhodnejšia. 

Dabbing: Čo je to?

Technika dabovania predstavuje veľmi špecifickú metódu užívania konopných produktov. Je založená na inhalácii pár vzniknutých zahrievaním koncentrátu z konope, ktorý obsahuje vysoký podiel kanabinoidov a terpénov. V našom záujme je výlučne jeden kanabinoid, a to neintoxikačné CBD (kanabidiol), preto sa zameriame na aktuálne dostupné verzie CBD koncentrátov. Ako sa dozviete neskôr, existuje niekoľko typov koncentrátov, pričom princíp konzumácie zostáva rovnaký, mení sa len postup pri ich výrobe, koncentrácia a textúra. Spôsoby dabovania musíme rozdeliť na tri základné, a to:

Spôsoby dabovania

Dabovanie cez sklenenú dýmku

Tento spôsob sa využíva hlavne v domácich podmienkach, rovnako preto, že sklenené súpravy na dabbing sú o niečo rozmernejšie než vreckové dabovacie zariadenie, a súčasne kvôli materiálu (sklo), by mohlo prísť k rozbitiu pri prenášaní. Súprava sa skladá z náustku, trubice na vodu, kotlíka na koncentrát a dabovacieho klinca. Nutnou súčasťou je aj butánový horák, na ktorom sa zahrieva kotlík. Postup je nasledujúci:

 1. Zapnite butánový horák, nasmerujte plameň priamo na kotlík a počkajte, kým sa nezačne červenať. 

 2. Ak je kotlík nahriaty, môžete vypnúť horák a nechať kotlík vychladnúť zhruba na 10 - 20 sekúnd. 

 3. Pomocou dabovacieho klinca naneste potrebnú dávku do kotlíka a inhalujte vzniknutý dym. Podľa potreby môžete vdychovať dym cez vodu v súprave, ktorá slúži na jeho ochladenie - dym potom nie je taký agresívny v krku a pľúcach.

Elektronické dabovacie pero

Táto metóda je vhodná pre použitie aj mimo domov, a to predovšetkým vďaka svojej praktickej veľkosti a diskrétnosti. Ak z nejakého dôvodu (úzkosť, depresia, stres...) potrebujete čo najrýchlejšie dostať CBD do krvného obehu, keď ste práve medzi ľuďmi, toto je tá najlepšia cesta, ako toho docieliť. Metóda funguje na podobnom princípe ako vaporizačné perá, no jednako sú dabovacie perá prispôsobené pre účely odparovania koncentrátov. Je teda dôležité sa pred nákupom dabovacieho pera uistiť, či je naozaj vhodné pre toto použitie. Pokyny pre použitie sú takéto:

 1. Nabite naplno svoje zariadenie.

 2. Sklenený náustok naplňte vodou (ak je súčasťou dabovacieho pera).

 3. Zapnite dabovacie pero a nastavte intenzitu zahrievania.

 4. Oddeľte kryt od kotlíka na špičke pera, vložte koncentrát, zatvorte a inhalujte. 

(Pozn.: Toto je jeden z mnohých spôsobov, ktorý slúži len pre ilustráciu. Pri rôznych variantoch dabovacích pier sa môže postup líšiť.) 

Dabovací pera se v mnohém podobají klasickým vapovacím perům, nicméně je třeba pro dabbing využívat skutečně jen speciální cbd koncentráty určené pro tuto metodu konzumace (krystaly, crumble, shetter atd)

Dabovacie perá sa v mnohom podobajú na klasické vapovacie perá, no pre dabbing je potrebné využívať skutočne len špeciálne CBD koncentráty určené pre túto metódu konzumácie (kryštály, crumble, shetter atd.); zdroj foto: citizentruth.org

Zmiešanie koncentrátu s konopnými kvetmi

Nájdu sa užívatelia, ktorí kombinujú koncentrát s kvetmi lekárskeho konope. K takému spôsobu využívajú buď konopné cigarety alebo klasické dýmky, do ktorých okrem sušiny pridajú aj koncentrát. Hlavným cieľom priaznivcov tejto metódy je zvýšenie účinkov CBD, takže býva typicky využívaná užívateľmi, ktorým nestačí podiel kanabidiolu (teda CBD) v sušine. Konopné kvety sú dôležitá prímes, pretože zabezpečujú stálu teplotu potrebnú na odparovanie koncentrátu. Postup je úplne jednoduchý - zmiešať sušinu s koncentrátom, zahriať a inhalovať. 

Niektorých užívateľov môže odrádzať fakt, že musia používať suché konopné kvety. Pre také prípady je vhodné využiť jednu z dvoch predchádzajúcich metód. Určité druhy koncentrátov navyše potrebujú špecifickú (väčšinou nižsiu) teplotu zahrievania, čo pri spaľovaní nemôžeme ovplyvniť. Z toho dôvodu sa táto tretia metóda nedá účinnosťou porovnať s dabovacou súpravou alebo dabovacím perom.  

Druhy CBD koncentrátu

Koncentráty alebo „dabs“ bývajú vyrobené pomocou extrakcie z konopnej biomasy, pričom konkrétne CBD koncentráty sú získavané predovšetkým z konope bohatého na kanabidiol, a to z celej rastliny - t. j. z kvetov, stoniek i listov. Poznáme celkovo 4 základné metódy extrakcie:

 • Extrakcia pomocou CO2 (celkovo najpoužívanejší spôsob extrakcie, keďže sa pri ňom získava vysoko kvalitný koncentrát bez zvyškových látok)

 • Extrakcia pomocou uhľovodíkov

 • Extrakce pomocou prírodných rozpúšťadiel 

 • Extrakcia pomocou pary

Podľa obsahu kanabinoidov delíme extrakty na:

 • CBD izolát – obyčajne sa vyskytuje v kryštalickej alebo práškovej forme. Obsahuje viac ako 99 % CBD, ostatné kanabinoidy, terpény a chlorofyl, sú odstránené. Táto najčistejšia forma kanabidiolu postráda chuť a vôňu. Všeobecne je známe, že širokospektrálne varianty koncentrátov majú vyššiu účinnosť, pretože sa látky navzájom dopĺňajú.

 • CBD extrakt – okrem CBD tu bývajú prítomné aj ostatné kanabinoidy a terpény, ktoré dotvárajú maximálny výsledný účinok s typickou vôňou a chuťou. Proces extrakcie je doplnený o tzv. zimovanie, čo výťažok zbavuje tukov, ďalších rastlinných látok a pod. 

 • Terpsolate (terpzolát) – tento termín sa využíva pre CBD izolát zmiešaný dodatočne s tekutými terpénmi. 

Obrázok ukazuje princíp extrakcie CBD pomocou CO2, pričom tento spôsob extrahovania sa používa bezvýhradne najviac

Podľa štruktúry rozdeľujeme koncentráty na:

 • Crumble (rozpadajúce sa CBD) – olej s CBD je po extrakcii vyčistený, čím vznikne rozpadávajúca sa zmes. Pre svoju vysokú funkčnosť sa v poslednom čase vracia opäť na výslnie a zaberá popredné priečky v obľúbenosti koncentrátov. 

 • Kryštalické CBD – táto forma obsahuje takmer čistý kanabidiol (cca 99 %) a býva označovaná ako vyššie zmieňovaný CBD izolát. Vyššie náklady na výrobu sa obyčajne prejavia aj na cene výsledného výrobku. Kryštály CBD nie sú také efektívne, pretože tu chýbajú ďalšie kanabinoidy a terpény. 

 • Shatter (krehké CBD) – tenký plátok CBD koncentrátu, ktorý sa svojou krehkosťou veľmi dobre láme na menšie kúsky. To môže byť zaujímavé pri určovaní presnejšej dávky. 

 • Vosk – typicky lepkavá forma je pre vosk špecifická. Niekedy sa objavuje v drobivejšej forme, inokedy v kašovitejšej forme. Teplota kotlíka pri dabovaní by mala byť o niečo nižšia než u kryštalického CBD napríklad. 

 • Destilát – vďaka nízkej viskozite (priľnavosti) má destilát tekutejšiu podobu. V prípade, že bývajú pridané tekuté terpény, jeho stav je ideálne medzi tekutosťou a priľnavosťou. 

 • Živá živica – koncentrát využívajúco zmrazený rastlinný materiál, aby udržal čo najviac kanabinoidného spektra. Hmota je lesklá s jantárovými odtieňmi. Býva vyhľadávaná pre svoju jedinečnú arómu, ktorá môže u iných variantov koncentrátov užívateľom chýbať. 

 • Dry sift (suché CBD) – najmenej nákladný koncentrát na výrobu. Používajú sa špeciálne vibračné sitá, ktoré oddeľujú trichómy, t. j. konopné žľazy. Mnohí ho nepovažujú za extrakt, pretože sa na výrobu nepoužívajú rozpúšťadlá. S trochou šikovnosti by si užívateľ teoreticky dokázal suché CBD vyrobiť aj v domácich podmienkach. Ak túto zmes vložíte medzi dva papiere - prípadne doštičky - a stlačíte ju, vznikne lepkavá polotuhá hmota. 

Zboží k článku

Výhody dabbingu

Keď sa pozriete na ostatné spôsoby užívania CBD, dabovanie vyzerá ako zložitejší variant, pretože k nemu potrebujete dabovaciu súpravu alebo dabovacie pero. Súpravu navyše musíte udržiavať v relatívne čistom stave, aby sa usadené nečistoty negatívne neprejavili na chuti a vôni. Skrátka, pri dabbingu je potrebné udržiavať čistotu, čo u CBD oleja, kapsulí alebo pochutín nemusíte. Čo z neho teda robí takú vyhľadávanú metódu? 

Šetrnejší variant inhalácie

V porovnaní s CBD kvetmi neprichádza pri spaľovaní koncentrátu k uvoľneniu takého veľkého množstva toxínov. To sa zdá byť veľkou výhodou pre užívateľov s dýchacími ťažkosťami. V prípade, že je dym vedený dabovacou súpravou či perom cez vodu, prichádza k jeho ochladeniu, čiže pre krk a pľúca nie je zaťažujúci. Podľa diskusií si to priaznivci dabovania chvália a mnohí si do vody pridávajú navyše aj ľad. Často skloňovaný rituál fajčenia, ktorý majú užívatelia spojený s uvoľnením - podobne ako fajčiari cigariet. Pri dabovaní neprídu o tento pôžitok, navyše ešte uľavia svojmu dýchaciemu systému. 

Rýchly účinok a biologická dostupnosť

Najpoužívanejšou metódou je stále perorálne užívanie, teda užívanie ústami. Veľký rozdiel je nielen v dĺžke nástupu účinkov, ale aj v množstve CBD, ktoré sa reálne dostane do krvného obehu. Tento jav je známy ako tzv. biologická dostupnosť – teda schopnosť látky dostať sa do krvného riečiska v čo možno najväčšej miere

Sophie A. Millar, doktorka z University of Nottingham vo Veľkej Británii uskutočnila so svojím tímom v roku 2018 štúdiu, ktorá prišla s tým, že pri perorálnom podávaní sa do krvného obehu dostáva len 13 - 19 % CBD. Dabovanie ponúka účinok nastupujúci za 1 - 5 minút od aplikácie, a to v plnom rozsahu, pretože prichádza k takmer okamžitej absorpcii cez pľúca. Oproti tomu perorálna forma podlieha čiastočnému alebo úplnému vstrebávaniu prostredníctvom tráviaceho traktu, čo predlžuje čas nástupu a znižuje účinnosť CBD.


Prehľad najpoužívanejších spôsobov užívania CBD, doplnená o čas nástupu a trvanie účinkov:

 • Inhalácia (fajčenie, vaping, dabbing)
  čas nástupu: 30 – 60 sekúnd, čas účinku: 30 – 60 minút

 • Sublingválne (tinktúry, oleje)  
  čas nástupu: 30 minút, čas účinku: 2 – 4 hodiny

 • Perorálne (kapsule, tablety)
  čas nástupu: 60 minút, čas účinku: 4 – 6 hodín

 • Potraviny z konope 
  čas nástupu: 60 minút, čas účinku: 4 – 6 hodín

 • Krémy a gély 
  čas nástupu: až 2 hodiny, čas účinku: 5 hodín a viac 

 • Transdermálne náplasti
  čas nástupu: niekoľko hodín, čas účinku: 24 – 48 hodín

Hoci niektorí stále uprednostňujú práve inhaláciu konopných produktov, pomaly, ale iste sa tým najobľúbenejším a úplne bezpečným variantom stávajú CBD tinktúry a oleje. Zárukou prvotriednej kvality je napríklad plnospektrálna Cannapio CBD tinktúra, ktorú v našom e-shope nájdete hneď v 4 variantoch sily.

CBD koncentráty sú silnejšie

Ako už bolo povedané, dabovanie sľubuje lepšiu biologickú dostupnosť, čím býva výsledný efekt znásobený - do krvi sa dostane viac CBD než u ostatných variantov. Túto zvýšenú efektivitu ešte podporuje fakt, že obecne obsahujú koncentráty o dosť viac kanabidiolu. Napríklad CBD oleje musia byť zmiešané s ďalšími látkami, ako je nosný olej, aby dostali požadovanú tekutosť. U koncentrátov žiadne ďalšie nenájdete, možno až na niektoré prípady, kedy bývajú pridávané terpény. No jednako pridaním terpénov prichádza k zvýšeniu účinnosti CBD.  

Vyššie opísané vlastnosti sú ideálne pre jedincov trpiacich chronickou či akútnou bolesťouúzkosťou alebo nespavosťou. Ak nemáte podobné príznaky, ale CBD olej, vapovanie a iné metódy na vás nezaberajú, bolo by na mieste zvážiť dabbing ako vhodnú alternatívu užívania kanabidioluMožno vám napadlo, či pri vyšších dávkach CBD nemôže vzniknúť závislosť. Nebojte sa, tento kanabinoid nie je intoxikačný, takže pri jeho konzumácii nevzniká návyk. Vaše rozhodnutie vždy konzultujte s vašim ošetrujúcim lekárom, keďže len on dokáže zvážiť a posúdiť všetky faktory, ktoré by mohli priebeh vašej liečby narušiť či naopak podporiť

Nebezpečenstvo dabbingu

Vyzerá to, že najväčšie nebezpečenstvo dabbingu predstavuje potenciálne nekvalitný koncentrát. Výrobcov neustále pribúda, s čím prirodzene narastá aj výskyt pochybných produktov, ktoré často sľubujú nemožné. Úplne najhorší môže byť výskyt nežiadúcich prímesí alebo THC v koncentráte. Aby ste sa vyhli akémukoľvek nebezpečenstvu, nakupujte výrobky výlučne od renomovaných spoločností. Ďalšie potenciálne riziko je spojené s vysokým množstvom CBD.

Rozhodne sa neodporúča začať s užívaním CBD práve formou dabbingu. A to z jedného prostého dôvodu - koncentráty obsahujú pomerne vysoké hladiny kanabidiolu v porovnaní s CBD olejom, napríklad. Mali by ste poznať svoju dávku, a až potom zvážiť možnosť dabovania. Ak sa aj tak rozhodnete pre dabbing ako prvý variant, je rozumné začať na veľmi malej dávke a postupne ju zvyšovať, kým nebude dostatočne účinná. Niektorí užívatelia uprednostňujú CBD oleje pre ich pomalejší nástup účinkov, ale o to dlhšie a účinnejšie pôsobenie. Preto vždy záleží od konkrétneho problému, ktorý chcete pomocou kanabidiolu vyriešiť. 

Môžem použiť CBD olej (tinktúru) na dabbing? 

V žiadnom prípade nepoužívajte CBD olej (teda tinktúry, extrakty a pod.) na dabovanie. Na jeho výrobu sa používajú rôzne typy nosných olejov (MCT, konopný, hroznový atď.), ktoré samozrejme nie sú určené na odparovanie, zahrievanie alebo spaľovanie. Dabovacie súpravy a dabovacie perá sú vyhradené výlučne na konzumáciu koncentrátov z konope a sú špeciálne vyrábané pre tento účel. Možno by ste ušetrili zopár eur, keby ste dabovali CBD oleje, no určite budete súhlasiť s tvrdením, že za to vaše zdravie nestojí.Jednotlivé druhy koncentrátů od sebe lze rozeznat hned na první pohled; zleva shutter, vosk, crumble, budder a olejový koncentrát; zdroj foto: coloradoharvestcompany.com

Jednotlivé druhy koncentrátov sa od seba nedajú rozoznať na prvý pohľad; zľava shutter, vosk, crumble, budder a olejový koncentrát

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Účinky fajčenia marihuany sa prejavujú už niekoľko sekúnd po vdýchnutí. Fajčenie marihuany je najbezpečnejší spôsob užívania THC. A to aj napriek tomu, že THC má preukázateľne tlmiace účinky na rakovinu, decht, ktorý sa fajčením dostáva do pľúc, je pre telo škodlivý a rakovinotvorný. Marihuana môže vyvolať zmeny v správaní a vnímaní, eufóriu, pocit uvoľnenia alebo útlmu, vylúčiť sa však nedá ani úzkosť, nepokoj alebo paranoja. Sú ale veľmi individuálne a ak má človek nízku toleranciu THC, je ideálne nahradiť ho CBD produktmi, ktoré nie sú psychoaktívne. 

 

Na rozdiel od liekov proti nespavosti nie je CBD návykové a viazané na lekársky predpis. Na dennú únavu je ideálne aplikovať hneď ráno pod jazyk pár kvapiek CBD olejaKanabinoidy neovplyvňujú len zaspávanie, ale aj celkovú kvalitu spánku. Pre pokojný spánok a rýchle zaspávanie je vhodné nakvapkať pred spaním pod jazyk niekoľko kvapiek oleja, myseľ sa tak upokojí a spánok bude plnohodnotnejší. Dávkovanie sa odvíja od hmotnosti, veku a charakteru užívania, odporúča sa však začať s jednou kvapkou a dávky postupne zvyšovať podľa potreby. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú srdcovocievne ochorenia najčastejšou príčinou úmrtí. Podľa štúdií sa dá užívaním CBD predísť až 90 % infarktov, keďže má liečivé a ochranné vlastnosti proti rozvoju ochorení srdca. CBD olej je vhodné užívať ako doplnok k zmierneniu bežných dopadov srdcových ochorení. CBD je prospešné pre ľudí so srdcovou arytmiou spojenou s úzkosťou a zápalom. Pri liečbe ochorení srdca sú prospešné tieto vlastnosti CBD: stabilizuje hladinu cukru v krvi, podporuje chudnutie (podpora metabolizmu a imunity), znižuje zápal, znižuje krvný tlak a chráni tepny pred oxidačným stresom.

THC je psychoaktívna látka, ktorá má však štúdiami preukázané lekárske účinky. To má ale aj CBD, ktoré má takmer zhodné chemické zloženie, je však nepsychoaktívne a nevyvoláva závislosť. Najväčšie riziko užívania marihuany predstavuje jej fajčenie, do tela sa totiž nedostáva len THC, ale aj iné škodlivé látky. Ľudia, ktorí konopu fajčia, trpia častejšie respiračnými ťažkosťami, predovšetkým chronickou bronchitídou. Užívanie THC sa spája aj so zníženou motorikou.

Vydáno: 10/15/21
(Aktualizováno: 10/27/21)