Spektrum svetla pre rastovú fázu

Svetlo je dôležitou súčasťou rastu každej živej bunky. Bez svetla by nič nevyrástlo a nevyvinulo sa. Predstavuje základnú podmienku pre udržanie života. Preto sa v tomto článku dozviete, ako sa svetlo podieľa na raste konopy, v čom všetko môžeme nájsť výhody svetelného žiarenia a aký typ svetelného spektra je najbežnejší a možno najlepší pre správny rast lekárskej konopy.

Rastlina a jej vzťah ku svetlu

Fotosyntéza je proces, pri ktorom ide o zachytávanie energie zo svetelného žiarenia. Po zachytení nastáva využitie na fixáciu oxidu uhličitého. Prebieha v každej rastline, a vyše 90 % fotosyntézy sa odohráva v časti listov. Je to úplne primárny biochemický proces, pretože sa pri ňom uvoľňuje kyslík. Základným prvkom je tu taktiež svetlo. Nie je to ale iba fotosyntéza, kvôli ktorej potrebuje rastlina svetlo. Je to mnoho ďalších podnetov, napríklad spúšťanie signálov a fyziologických procesov. Priame svetlo ovplyvňuje rast podľa toho, aké má spektrálne zloženie, intenzitu, trvanie alebo smer.

Rastlina svetlo prijíma pomocou absorbovania rastlinnými pigmentami. Medzi takéto najhlavnejšie pigmenty sa radí pigment chl a b. Po nich nasledujú karotenoidy, ktorých absorbčné spektrum je postavené medzi 350 až 500 nm, a podobajú sa báze chlorofylu. Tieto látky sú dobre aj na premenenie prebytočne prijatej energie, napr. pri zvýšenom teple, dokážu premeniť energiu na potrebné procesy.

fotosyntéza konopy

Zdroj:www.royalqueenseeds.com

Pri rozvíjajúcich sa technológiách a pokrokovej dobe ide dopredu aj oblasť, spojená s pestovaním a rastom. Oveľa viac sa začínajú využívať pri pestovaní svetelné diódy, ktoré inak nazývame aj LED svetlá. Môžeme ich označiť, za náhradu prirodzeného svetelného žiarenia. Sú výborným variantom, pokiaľ pestujete rastliny v interiéri, alebo v uzavretých záhradkárskych častiach. Ľudia si ich zadovažujú aj vďaka týmto výhodám:

 • LED svetlá majú vysokú a preukázanú účinnosť žiarenia
 • Disponujú malými rozmermi
 • Vzťahuje sa na nich dlhá životnosť
 • Nezvyknú sa prehrievať, takže majú všeobecne nízku teplotu
 • Majú úzke svetelné spektrum
 • Sú dlhodobo fyzicky odolné
 • Podporujú fotosyntézu

Ak chceme vypestovať rastlinu úspešne, musíme byť opatrní pri nastavovaní svetelných podmienok. Rastlinná reakcia na svetlo sa totiž líši od druhu. To, ako rastlina zareaguje na príslušné svetlo záleží aj od prostredia, ročného obdobia, celkovej fázy a genotypu. Svoju opatrnosť by sme mali využiť aj najmä z dôvodu toho, aby nedošlo k prebytku svetla. Vtedy môže rastlina veľmi rýchlo upadnúť do stresu a privolať si stresovú reakciu.

Súvislosť rastu konopy so svetlom

Cannabis alebo konopa je rastlina ako každá iná, no v niečom sa predsa len líši. Je to konečný produkt- kvet, ktorý je zozbieraný. Svetlo zohráva pri vývoji konopy základnú úlohu. Veľa pestovateľov presúva svoje rastliny z vonkajšieho skleníka do vnútorných priestorov. Inak sa im hovorí aj rastové komory. Sú teplotne prispôsobené na čo najefektívnejší rast konopy. Takisto je v nich oveľa ľahšie kontrolovať podmienky. Zaužívaným mylným faktom je tvrdenie, že čím je viac svetla nasmerovaného na konopu, tým viac kvetov sa jej podarí vykvitnúť. Tieto slová však nie sú nikde vedecky podložené, iba spomenuté v súvislosti, že najvyššia účinnosť fotosyntézy bola dosiahnutá pri 25-30 °C a vysokom ožiarení. Ak sa na to pozrieme z druhej stránky, tak takéto svetelné zabezpečenie môže byť riadne nákladné. Podľa výskumov samotné osvetlenie spotrebuje až do 86 % celkovej spotreby elektrickej energie. Je to vysoké číslo, a poľnohospodári a pestovatelia lekárskej konopy by si nemohli dovoliť takto fungovať bežne.

svetelné spektrum a konopa

Zdroj: www.pixabay.com

Poďme si teraz podrobnejšie povedať o jednotlivých fázach rastu konopy a čo najlepšie svetelné využitie pri nich.

Fáza rozmnožovania: úplne základná fáza, potrebná pre ďalšie rozšírenie rastliny. Najideálnejším osvetlením v interiéri sa osvedčilo fluorescenčné svetlo. Vďaka tomuto typu svetla je možné o určitej miery ovládať morfológiu a metabolizmus rastlín. Dokázané je, že modré svetlo znížilo dĺžku internódií a naopak zvýšilo kompaktnosť medzi druhmi.

Fáza vegetatívneho rastu: predstavuje samotný rozvoj rastliny, preto býva často aplikovaná veľká škála typov osvetlenia. Najbežnejšie sú to žiarovky typu CFL alebo T5, žiarovky HPS, halogenidové žiarovky, indukčné žiarovky a LED (vysvetlenie typov v závere článku).

Fáza kvitnutia: najlepšou možnosťou sú 600-1 000 W vysokotlakové sodíkové (HPS) žiarovky.

Pri rôznych fázach sa preferujú rozličné farebné svetlá. Pôsobenie svetla ovplyvňujú fytochrómy. Sú to receptory, ktoré sú citlivé na červené svetlo a pomáhajú regulovať kvitnutie. Ďalšími fotoreceptormi sú fototropíny, ktoré najčastešie regulujú modré a zelené vlnové dĺžky.

Ak ide o rastlinu konopy a jej vzťah k svetlu, tak je na tom dosť zaujímavo. Uvádza sa, že kanabisová živica vlastní ochrannú funkciu pred slnečným žiarením. To znamená, že úspešné kvitnutie kvetov konopy závisí aj od kvality svetla. Z prečítaných štúdií, môžeme ešte doplniť, že čím bolo svetelné ožiarenie vyššie a kvalitnejšie, tým sa zvýšila aj suchosť kvetov. Tá prispela k tomu, aby sa z kanabisu vyťažilo oveľa viac extraktov.

Či je ale umelé svetlo nevyhnutnou zásadou pri pestovaní, je aktuálne otázka do stratena. Nedokazujú to žiadne štúdie, ani tie najstaršie, z roku 1983. V tomto roku sa síce dospelo k záveru, že pomocou navolenia správneho svetla je možné manipulovať s kanabinoidmi v konope. Zistilo sa, že:

 • Pri použití farebných svetiel bol obsah THC v rastline taký istý, ako pri použití denného svetla
 • Rastliny, pestované pod zeleným svetlom mali nižšie hodnoty THC, ako rastliny pestované vonku

Najviac preferované je UV svetlo pri rastovej fáze. Tento typ má ďalšie rozširujúce podskupiny, ako je UV-B svetlo alebo UV-C svetlo. Pri použití všetkých typov bola zistené zvýšenie kyseliny škoricovej.

Odporúčané produkty

Typy svetiel pre pestovanie konopy

Výrobcovia LED svetiel prinášajú na trh stále nové modely, no najzaužívanejšie sú stále aj tak tie, ktoré tu boli už predtým. Poďme si ich predstaviť.

Fluorescenčné rastové svetlá: vyznačujú sa rôznymi tvarmi svetiel, od rovných trubíc, až po tie zatočené. Sú to klasické žiarovky, ktoré veľa z nás využíva aj v domácnosti. Ľahko zefektívnia osvetlenie. Plusom je aj to, že nepotrebujú voľné použitie elektriny. Zaraďujeme sem typy žiaroviek CFL, a pestovacie svetlá T5. Všetky uvedené typy nájdete podrobne rozpísané aj s použitím na stránke growweedeasy.com.

konopa a LED svietidlá

Zdroj: www.vernonmatters.ca

Vysoko intenzívne výbojky pre rast svetla: označujú sa aj ako HID žiarovky. Sú ešte o niečo viac účinnejšie, ako klasické žiarovky. Je to tak vďaka zaskrutkovaniu až do reflektora. Odrážajú tým pádom viac svetla. Okrem toho, že poskytujú rastline dostatok svetla, dokážu vypúšťať aj príslušné teplo. Patričné pre tieto druhy sú modely MH, HPS alebo keramický halogenid kovu.

LED svietidlá na rast: opäť ich nájdeme v rozličných veľkostiach a tvaroch.

ružové svetlo a rast konopy

Zdroj: www.wcp2018.org

Pri používaní z niektorých týchto modelov sa dejú mierne odchýlky pri raste konopy. Niekedy rastlina zaznamená väčší úspech, inokedy jej nedopomôže k správnemu vypestovaniu ani niekoľko nakombinovaných typov žiaroviek. Rozdiely, ku ktorým sme sa dostali v rámci svetelného spektra sú tieto:

 • Rastliny, ktoré rástli v interiéri pod svetlom typu NS1 boli kratšie a kompaktnejšie ako rastliny, ktoré rástli pod svetlom HPS
 • Rastliny, pestované pod HPS mali vyššie rozmery, suchšiu stonku, ako rastliny nasvietené LED svetlom

Na výber máte teda z viacerých uvedených druhov žiaroviek. Dobre si premyslíte, kde chcete svoju rastlinu konopy pestovať a podľa tohto výberu, prispôsobte aj rozhodnutie pre svetelné spektrum. Či už to bude v interiéri, alebo v skleníkových záhradkách, je dôležité mať na pamäti, aby rastlina mala dostatok svetla pre každú jednu jej fázu rastu. Prísun svetelného žiarenia musí byť optimálny, a vyhovujúci určeným podmienkam. Takisto je dobré prihliadať, aj na druhy konopy. Každá z nich si vyžaduje možno niečo špecifickejšie.

Časté dotazy

Cannabis sativa alebo konopa siata je druhom konopných semienok. Pochádza z teplejších a tropických oblastí. Dorastá do vysokých rozmerov, do takmer až troch metrov, vďaka čomu sú sativa semená vhodné pre outdoor pestovanie. Vytvára ľahké, dlhé a tenké šúľky s úzkymi listami. Druh Sativa máva zemitú arómu, pripomínajúcu palivo.

Odrody marihuany sa od seba líšia rovnako ako iné rastliny, rozdiely môžeme nájsť napríklad v rôznej veľkosti listov, výške rastliny a podobne. Konopu môžeme rozdeľovať podľa chemotypov: rastliny, ktoré majú vysoký obsah THC a zároveň nízky obsah CBD, ďalšie, ktoré majú nízky obsah THC, no vysokú hladinu CBD, iné, ktoré majú vyšší obsah THC aj CBD a napokon rastliny, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % THC. Odrody sa často rozdeľujú aj na sativu a indikuSativa má vyšší podiel psychotropných látok, indica naopak nižší. 

Konopu môžeme rozdeliť na dva druhy - konopa siata a indická. Konopa siate má obsah THC do 0,3 %, kým u indická konopa dosahuje 7 %. THC má psychotropné účinky, môže vyvolať závislosť. CBD naopak žiadne psychotropné účinky nemá, a to aj napriek tomu že má veľmi podobné chemické zloženie ako THC. CBD sa vďaka svojim blahodárnym vlastnostiam môže používať ako súčasť podpornej liečby. Za technickú konopu sa označujú tie semená konopy, ktoré majú obsah THC do 0,3 % a podľa zákona č. 124/2021 Z. z. sa na Slovensku upravujú podmienky jeho nákupu, pestovania a ďalšieho spracovania. Také semienka môžu mať naopak vysoký obsah liečivého CBD.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Typy osvetlenia pri indoor pestovaní sa líšia podľa fázy vývoja, v ktorej sa konopa zrovna nachádza. Vegetatívny rast vyžaduje viac modrého svetla, ktoré zaisťuje rast, podporuje fotosyntézu a produkciu chlorofylu. Behom kvitnutia je potrebné intenzívnejšie svetlo so širším farebným spektrom. Používajú sa svetlá typu LED, CFL alebo HID. Svetla by nemalo byť málo, ani príliš moc. Zlé svetelné podmienky vedú k svetelnému stresu a vývoju hermafroditov, či nízkym výnosom kvetov

 • Články z kategórie Pestovanie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/19/21
(Aktualizováno: 10/25/21)