Rozdiely pestovania samca a samice konopy

Určiť pohlavie rastliny niekedy vôbec nemusí byť ľahké. Obzvlášť vtedy, keď je rastlina dvojdomá. O dvojdomosti bude dnešný článok, ktorý sme si pripravili. Dozviete sa, čo to vlastne dvojdomosť je, ako sa určuje, a ako má vyzerať správne pestovanie pri samčích a samičích druhoch konopy. Príslušné fakty sa hodia nielen pre pestovateľov, ale aj pre každého, kto má v záujme sa dozvedieť viac o konope. O rastline, ktorá má nevyčerpateľné možnosti použitia.

Čo je dvojdomosť rastliny?

Azda najbežnejšou rastlinou, ktorá vo svojom názve nesie tento pojem je pŕhľava dvojdomá, alebo zastaralo aj žihľava dvojdomá. Učí sa o nej na základných, ale aj stredných školách. Medzi jej priaznivé účinky patrí liečivá sila, ale využíva sa zriedkakedy aj ako krmivo pre hydinu. Každý, kto už s ňou prišiel do styku vie, že niekedy dokáže bolestivo popŕliť. K dvojdomým rastlinám ale patrí napríklad aj chren (Asparagus officinalis), moruša (Morus spp.), muškátový orech (Myristica fragrans Houtt) alebo aj pistácie a kiwi. Dvojdomosť je typická ale aj pre rastlinu, o ktorej sa už tak často v škole nehovorí. Áno, je to konopa. A čo to teda znamená? Za dvojdomé rastliny považujeme také, ktoré sa navzájom rozlišujú medzi mužskými a ženskými vzorkami. V praxi to znamená fakt, že k tomu aby došlo k oplodneniu, je potrebné oplodnenie prvého peľu vaječníkom, ktorý sa nachádza v druhom kvete. Oplodnenie teda vzniká súbežne s dvoma kvetmi. Je to veľmi zaujímavý, no celkom nevýnosný proces, pretože sa takto aplikujú dve rastliny, namiesto jednej. Štúdie ukazujú, že sa dvojdomé taxonómy nachádzajú približne v 43 % čeľadí rastlín.

konopa dvojdomá

Zdroj obrázka: www.tremblantexpress.com

Dvojdomosťou konopy sa zaoberali aj autori vedeckého článku Lesley Campbell, Kristen Peach a Sydney B. Wizenberg. Neostali však iba pri teoretickom posudzovaní, ale rozhodli sa urobiť výskum, v rámci ktorého dospeli k určitému záveru. Aplikovali metódu, pri ktorej najskôr zhromažďovali údaje o fenotypových marketoch. Podľa toho mohli stanoviť hypotézu, či bude kvet konopy samčieho alebo samičieho typu. Všetky údaje zbierali behom vegetatívnej fáze, a merali pritom dostupnosť a vplyv UV svetla. Bolo to z jedného prostého dôvodu, a to preto, že sa vedci domnievajú, že spektrum svetla konopy má taktiež podiel na pohlaví rastliny. Odlišné osvetlenia, typy svetiel alebo iná intenzita svetelného prostredia dokážu vyvolať u rastliny niekedy stres, ktorý sa paradoxne môže pričiniť na zmene pohlavia.

Určenie pohlavia u rastlín sa líši od živočíšnej sféry. Pri živočíchoch je možné pohlavie určiť už z embrya, no pri rastlinách je to prakticky nemožné ešte pred pohlavnou zrelosťou.

Niektoré zo spomenutých dvojdomých druhov sú schopné vyvinúť pohlavné chromozómy, v dôsledku čoho ale vykazujú sexuálnu labilitu.

Určenie pohlavia pri dvojdomých rastlinách

Skorá diagnostika pohlavia rastliny je dôležitý krok, aby sa vedelo, ako ďalej postupovať pri pestovaní. Samičie a samčie druhy sa vedia pri pestovaní diferencovať. Niektoré štáty nereagujú v prospech dvojdomosti rastlín. Napríklad v Kanade sú za kontaminovanú konopu považované tie rastliny, pri ktorých sa peľ uvoľní iba v blízkosti samčích druhov. Takže znovu budú opelené len tie samčie. Takto opelená konopa sa využíva v Kanade iba na olejové extrakty.

Určenie pohlavia u dvojdomých rastlín je možné urobiť tromi technikami:

 1. Genetickou kontrolou
 2. Epigenetickou kontrolou
 3. Hormonálnou kontrolou

Často sa stáva, že ani tieto tri procesy nie sú úspešné pri určení, a vtedy sa zvykne používať preventívna diagnostika pohlavia. Spočíva v tom, že sa priraďuje pohlavie semenám ešte predtým, ako dôjde k rozkvitnutiu. Táto technika však predstavuje drahú finančnú záležitosť, takže u hospodárov nie je moc obľúbená. Odborná literatúra naznačuje, že existujú rozdiely medzi samčími a samičími semennými sadenicami.

Bez nástrojov sa dá pohlavie konopy určiť aj svojpomocne. Hlavné miesto, kde sa ukazuje pohlavie rastliny je medzi uzlami, presnejšie tam, kde listy a vetvičky vyčnievajú zo stonky. Ak je rastlina mužského pohlavia, teda samčia, tak sa tam vyvinú peľové vaky, aby rozšírili semená. Ak je naopak rastlina ženského pohlavia, samičia, vyvinie sa na nej tzv. stigma, ktorá je určená na zachytenie vytvorených semien z inej rastliny. Jednotlivé rozdiely si nejde všimnúť v akomkoľvek období, ale len tesne pred reprodukčným cyklom. Obdobie reprodukcie konopy sa odborne označuje aj ako obdobie, kedy sa vytvárajú predkvety (cca po 4 týždňoch od rastu). K preskúmaniu je potreba nájsť uzliny rastliny (bobuľky menších rozmerov), z ktorých sa ukážu buď malé vačky (samec) alebo dva listy s chlpatou stigmou (samica).

rozpoznanie pohlavia konopy

Zdroj obrázka: www.freepik.com

Ďalšou možnosťou zistenia pohlavia je rozhodnutie, poslať vzorku rastliny konopy na DNA test do príslušného laboratória. Táto metóda je určite najpresnejšia, no predstavuje zložitejší prístup k skutočnosti. Na Slovensku nie je známe, že by biologické laboratória ponúkali takúto možnosť. Ide skôr o rozvinutejšie krajiny, kde je konopa zaužívanou rastlinou.

Botanici skúmali všeobecné rozdiely medzi pohlavím konopy. Jedným zo zistení bolo, že v ranom vývoji rástla samčia sadenica konopy o 11 % viac ako samičia. Odlišnosť bola aj pri kvitnutí dvojdomých konope. Samičie rastliny mali oveľa bohatšie a robustnejšie kvety, ako samčie. Samčie kvety ale zase vyrástli o dosť skôr, ako tie samičie. Výskumu bola podrobená iba menšia časť rastlín, a tak sa odborníci dohodli, že v budúcnosti by chceli v rozdieloch medzi pohlaviami konopy pokračovať. Kľúčové však naďalej zostáva zistenie pohlavia, pretože iba táto znalosť môže rozvinúť hospodárske podnikanie.

Samčie vs. samičie rastliny konopy

Zásady pestovania samčej a samičej konopy sa síce nejak drasticky nelíšia, no nejaké rozdiely tu predsa len existujú. Najskôr sa však diskutuje o tom, či by mali byť samčie a samičie rastliny konopy od seba oddelené. Dlhoroční pestovatelia si tento názor zastávajú a tvrdia, že izolácia je potrebná najmä z dôvodu, aby nedošlo ku kríženiu rastlín. Na druhej strane, odporúčajú rastliny oddeliť iba v tom prípade, že ich pestujete vnútri. Vonku by to bolo z hľadiska hektárov a rozdelenia časovo ale aj priestorovo nákladné. Izoláciou sa ďalej znižuje aj percento opelenia, ktoré vedie k produkcii semien zo samičej rastliny. Pokiaľ rastliny od seba izolujete, samičie rastliny majú tak šancu narásť do oveľa vyššej výšky. A to je prvá výhoda pestovania, keď predpokladáme, že vyšší rast konopy zadováži aj viac kvetov a tým aj viac úrody. Samičie rastliny konopy si nevyžadujú také množstvo hnojenia ako samčie. To znamená, že bez hnojenia majú samičie rastliny väčšiu hojnosť energie, ktorú ako uvádza portál precisionextraction.com je možné nasmerovať k zvýšenou hladiny THC a CBD.

samčia a samičia konopa

Zdroj obrázka: www.yahoo.com

Samičie rastliny konopy sú pokladané za najcennejšie, lebo na nich rastú puky. Súhlasne s tým vytvárajú kvety, ktoré produkujú živicu. Pre výrobu olejov, ale aj v iných priemysloch sa najviac využívajú práve tie. Samičie rastliny prijímajú peľ od samcov. Týmto spojením sa upevňuje genetika pre nasledujúcu generáciu konopy.

Na samčích rastlinách sa nenachádzajú žiadne puky, iba peľové vaky, ktorými sa rastliny opeľujú. Z toho vyplýva, že samci sú potrební hlavne pri rozmnožovaní. Keďže samičie rastliny našli svoje uplatnenie v kozmetickej a potravinárskej sfére, samčie rastliny sú lepšie pre produkciu koncentrátov a výrobu konopných vlákien. Samci sú iní z hľadiska tvaru, rýchlosti rastu ale aj z hľadiska odolnosti voči nežiadúcim vplyvom, ktorými sú škodcovia, plesne a zlé podmienky. Samci konopy teda prežijú, aj keď sa nebudete denne strachovať o ich vhodnú starostlivosť. V komplexnosti sú silnejší ako samice.

mužské a ženské pohlavie rastliny

Zdroj obrázka: www.huffsnpuffs.com

Pre lepšie rozlíšenie pohlavia v kvetovej fáze, uvádzame podľa odborných zdrojov rozdielne znaky u samcov a u samičiek.

Vývin samičej rastliny v období kvitnutia:

 • Zhluky piestikov sú aj spolu s bliznami žltobielej farby
 • Pri niektorých piestikoch sa vytvorí fialová pigmentácia
 • Pri dozrievaní sa vedia blizny zmenšiť
 • Vajíčka a listeny sa naopak zväčšili

Vývin samčej rastliny v období kvitnutia:

 • Pri vhodných podmienkach (teplota 23-25°C, osvetlenie, vlhké zalievacie médium) sa správe vyprodukovali zhluky a uvoľnil peľ
 • Peľ bol zozbieraný ručne a cez voskový papier naprášený na inú odrodu
 • Poprášená odroda bola zasadená do vlhkého prostredia, kde bola pripravená na rast

Odporúčané produkty

Delenie na samičiu a samčiu rastlinu nie je u konopy jediné, pretože sa tu vyskytujú aj hermafroditi. Hermafroditná rastlina je obojpohlavná, takže obsahuje v sebe samčie aj samičie orgány. Niekedy sa tieto rastliny opeľujú samé, nakoľko nepotrebujú druhú rastlinu. Pri konope momentálne rozdeľujeme dva druhy hermafroditných rastlín, a to:

 1. Rastliny, ktoré vytvárajú aj puky aj peľové vaky
 2. Rastliny, ktoré vytvárajú „prašníky“ (tyčinky, ktoré produkujú peľ)

Otázka znie, či sa rastliny stávajú hermafroditnými počas svojho vývinu, alebo si túto predispozíciu nesú už v genetickej výbave? Odpoveď je oboje. Existujú rastliny, ktoré vplyvom stresu zmenia svoje pohlavie a sú schopné tak pretvoriť sa na hermafrodita. Taktiež, ale aj konopa, ktorá má zlú genetiku alebo históriu hermafroditného vývinu je bližšie k tomu stať sa hermafroditom.

Znázornenie hermafroditnej konopy

hermafroditná konopa

Zdroj obrázka:www.mrgrowit.com

Sami vidíme, že pestovanie konopy nie je také jednoduché, no vyžaduje si náš záujem aj z pohľadu pohlavia. Mnoho pestovateľov nevenuje pozornosť rozlíšeniu pohlavia, a potom sa stáva, že sa im produkujú rastliny bez kvetov, z ktorých nemajú žiadny úžitok. Dokonca aj na vapovanie je potrebný puk, kvet samičej rastliny, pretože semená sa predsa nedajú fajčiť. V závere je dobré skonštatovať, že pokiaľ nevlastníte firmu napríklad na konopné doplnky, konopné odevy alebo iné výrobné prostriedky, kde by sa samčie rastliny dali aplikovať, je pre vás zbytočné toto pohlavie pestovať. Oveľa viac výhod má konopa ženského pohlavia. Ak hľadáte tie najlepšie semienka pre pestovanie, neváhajte navštíviť náš web a nájdete tam napríklad semienka Think different alebo Auto Brooklyn sunrise semienka, ktoré sú samo kvitnúce. Oboje patria k našim najpredávanejším.

 

Časté dotazy

História konopy siaha až do obdobia pred 12 tisíc rokmi, čo z neho robí jednu z najstarších rastlín, ktorú ľudstvo používalo. Pôvod má v Číne a v minulosti konopa rástla ako burina v okolí osád. Postupom času ľudia prišli na všetky možnosti jej využitia - výživnosť semien, výroba tkaniny a papiera či liečebné a psychoaktívne účinky. V stredoveku sa využívala k náboženským rituálom, pomocou výparov sa kňazi dostávali do extatických stavov a prepájali sa s bohmi, vďaka tomu bola konopa považovaná za dar od bohov. V českých krajinách sa konopa používala až do 19. storočia na výrobu textilu. Veľké využitie bolo aj v umeleckých kruhoch, podobne ako kňaži, aj umelci v 19. storočí užívali konopné výpary k inšpirácii a vzniklo tak veľa umelecky oceňovaných diel. V 20. storočí OSN pridalo konopu na zoznam celosvetovo zakázaných drog. WHO o niekoľko rokov neskôr verejne prehlásila CBD látku za neškodnú a CBD produkty dokonca za liečivé. 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Outdoor pestovanie je tým najprirodzenejším spôsobom kultivácie rastlín, a to nielen tých konopných. Veľkú časť procesu má v rukách sama matka príroda. Vďaka tomu nie je potreba riešiť správne typy osvetlenia alebo dostatočnú ventiláciu a prísun čerstvého vzduchu. Pestovatelia sa tak často sústredia skôr na ochranu pred škodcami konopy a dodávanie živín v podobe hnojív. Toto pestovanie je vhodné tiež pre tých, ktorí nemajú toľko skúseností v pestovaní technickej konopy.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

 • Články z kategórie Pestovanie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/31/21
(Aktualizováno: 10/31/21)