Konope a mozgové bunky - Štúdie

Keď sa desiatich rôznych ľudí spýtate, či si myslia, že konope poškodzuje mozgové bunky, pravdepodobne dostanete niekoľko rôznych odpovedí. Verejnosť sa tak rozdeľuje na dva hlavné tábory, pričom na jednej strane sú ľudia hovoriaci o zabíjaní mozgových buniek pri užívaní konope a na strane druhej stoja väčšinou obhajcovia opačnej myšlienky. Názory verejnosti sa dajú prirovnať k názorom odborníkov, zdá sa totiž, že ani medzi nimi nepanuje úplná zhoda. Pozrime sa na dostupné výskumy a skúsme sa spoločne dostať k nejakému výsledku, t. j. odpovedať si na otázku, ako konope ovplyvňuje mozgové bunky

THC vs. CBD

Dve najpopulárnejšie látky z radu kanabinoidov, ktorých by sme u rastlín konope narátali viac ako sto, sú THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). S určitou rezervou sa ako psychoaktívne látky dajú označiť obe, keďže menia psychiku človeka, hoci každá z nich iným spôsobom. THC by sme mohli označiť skôr ako  „intoxikačné“, CBD vás oproti nemu nedostane do euforickej nálady, ktorá výrazne (niekedy až nebezpečne) ovplyvňuje vnímanie. Kanabinoidy v našom tele interagujú v endokanabinoidnom systéme (ECS) s receptormi CB1 a CB2. V skutočnosti je THC spúšťačom nadmernej produkcie anandamídu (alebo „molekuly blaženosti“) a CBD funguje skôr ako usmerňovač  – t. j. stimuluje funkcie receptorov, na ktoré je viazané THC, alebo naopak tlmí ich činnosť.  

Pozn.: THC je v mnohých štátoch ilegálnou záležitosťou. Uvedený text má výlučne informačný charakter a v žiadnom prípade nenavádza k užívaniu konope. 

Ako funguje THC?

Keby ste sledovali aktivitu mozgu pri užití konope s THC, zaznamenali by ste zvýšený prietok krvi do prefrontálnej oblasti mozgovej kôry. Evolučne je to veľmi mladá a vyspelá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za sústredenie, chápanie, rozhodovanie, spomínanie, aj na funkciu dlhodobej pamäte. K ďalšej mozgovej interakcii prichádza v centre odmeňovania, preto je užívanie konope s THC spojené s euforickými pocitmi, čo vedie užívateľa k opakovanej konzumácii.

Ako funguje CBD?

CBD ako usmerňovae paradoxne plní funkciu vyrovnávania účinnosti THC, vďaka čomu si veľa užívateľov chváli jeho schopnosti tlmiť niektoré nežiadúce účinky, ako napríklad paranoiu, zhoršenie kognitívnych funkcií a niekoľko ďalších javov spojených s nadmerným užívaním THC. Na konci článku sa dozviete, aké pozitíva prináša CBD v porovnaní s THC. 

THC i CBD interagujú s endokanabinoidným systémom celého tela, konkrétne s receptormi CB1 a CB2. CBD však pôsobí skôr ako "modulátor", vďaka čomu dokáže usmerňovať účinky THC a pomáhať pri liečbe závislostí

Vplyv konope na mozgové bunky

Nielen kanabinoidy, ale aj endokanabinoidy vyskytujúce sa prirodzene v ľudskom tele môžu významne ovplyvniť funkcie a vývoj mozgu. Predovšetkým vďaka tomu, že dôležité oblasti mozgu, ktoré riadia pamäť, schopnosť učiť sa, motorické funkcie a zmyslové vnímania majú vo svojej štruktúre vysoký podiel receptorov CB1. Nižšie popísané štúdie prichádzajú s rôznymi závermi, preto celú situáciu veľmi nezľahčujú. Ako je na tom THC a mozog? Poďme sa na to pozrieť!

Časopis Neuropsychopharmacology publikoval v roku 2017 štúdiu, v ktorej vedci porovnávali zmeny v pamäti u dospelých hlodavcov vystavených syntetickým kanabinoidom. Dospeli k záveru, že hlodavci užívajúci kanabinoidy vykazovali v dospelosti výraznejšie zlepšenie pamäte než kontrolná skupina hlodavcov, ktorým bola podávaná glukóza. 

O rok neskôr, v roku 2018, realizovala doktorka Noor Azuin Suliman a jej tím z Malajzie výskum na potkanoch. Výsledkom bolo, že ovplyvnenie mozgového tkaniva kanabinoidom THC viedlo k zlepšeniu pamäte a schopnosti učenia. Podobných štúdií môžete nájsť kvantá, ďalšie štúdie však hovoria o presne opačnom efekte kanabinoidov. 

Napríklad štúdia z roku 2016, ktorej sa zúčastnilo 3386 ľudí vo vekovom rozmedzí 18 až 30 rokov - výsledkom dlhodobého výskumu trvajúceho celých 25 rokov bol záver, že dlhodobé užívanie konope s THC môže súvisieť s narušením verbálnej pamäte. A to s prihliadnutím na demografické faktory, psychiatrické podmienky či zneužívanie iných návykových látok. 

Konope a mozog u dospievajúcich

Doktor z University of California, Nicholas J. Jackson, spoločne so svojimi kolegami v roku 2016 porovnával IQ dospievajúcich dvojičiek. Jeden zo súrodencov bol užívateľom konope, druhý nie. Jedinci užívajúce konope s THC, mali v ranej dospoelosti cca o 4 body nižšie IQ. Nemôžeme však prehliadať fakt, že konzumenti konope vykazovali v porovnaní s abstinentami lepšie skóre v testovaní pamäte.

Výzkumníci z University of Pennsylvania vo Filadelfii v roku 2019 realizovali u 781 mladistvých v rozmedzí 14 až 22 rokov meranie pomocou magnetickej rezonancie. K užívaniu konope sa priznalo celkovo 147 zúčastnených, kým zostávajúcich 634 účastníkov uviedlo, že sú abstinenti. Magnetická rezonancia u občasných alebo pravidelných uživateľov neukázala žiadne významné zmeny v objeme mozgu, hrúbke mozgovej kôry alebo hustote sivej hmoty v porovnaní s kontrolnou skupinou. Len pre predstavu - sivá hmota riadi pohyb svalov, zmyslové vnímanie a výkonnostné funkcie, ako je ovládanie alebo rozhodovanie. Pre zaujímavosť - výskum užívania alkoholu u mladistvých dokazuje, že časté pitie hustotu sivej hmoty znižuje.

U občasných nebo pravidelných uživatelů neukázala žádné významné změny v objemu mozku, tloušťce mozkové kůry nebo hustotě šedé hmoty

U občasných alebo pravidelných uživateľov štúdia neukázala žiadne významné zmeny v objeme mozgu, hrúbke mozgovej kôry alebo hustote sivej hmoty; zdroj foto: jnj.com

Užívanie konope a psychické problémy

Niekoľko štúdií spojilo užívanie konope s THC so zvýšeným rizikom výskytu psychických porúch, ako napríklad psychózy, schizofrénie, depresie alebo úzkosti. Zaujímavým faktom je, že CBD má opačný efekt, pretože preukázateľne znižuje úzkosť a funguje ako antipsychotikum. Najčastejšie sa môžete stretnúť s rozvojom psychických porúch v súvislosti s užívaním konope s THC u jedincov, ktorí už majú k týmto dysfunkciám určité genetické predispozície. 

V máji roku 2015 bola publikovaná švédska štúdia skúmajúca výskyt schizofrénie u 45570 účastníkov sledovaných v období 15 rokov. Následkom užívania konope s THC v priebehu dospievania bolo zvýšené riziko výskytu schizofrénie v závislosti od veľkosti dávky a frekvencie užívania. Ďalšie analýzy toto stanovisko len potvrdili, pričom vylúčili iné príčiny psychického ochorenia. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o predisponované osoby, t. j. osoby z rizikovej skupiny potenciálnych schizofrenikov. 

Neurodegeneratívne ochorenia

Rok 2014 priniesol štúdiu publikovanú v časopise Journal of Alzheimer's Disease, ktorá zdôrazňuje neuroprotektivitu kanabinoidov, teda schopnosť podporovať správne mozgové funcie. Podľa iného výskumu THC zmierňuje príznaky demencie tým, že stimuluje mozgovú aktivitu. Lekárske konope s obsahom intoxikačného THC je známe svojimi účinkami tlmiacimi bolesť, preto býva často užívané pacientmi s roztrúsenou sklerózou. 

Americká akadémia neurológie v roku 2015 prišla s rozsiahlym, ale systematickým experimentom, pri ktorom vedci podávali pacientom s neurodeteneratívnou poruchou lekárskeho konope (CBD konope). Prejavom bolo zníženie bolesti, zmiernenie kŕčov a svalového napätia. Vedci boli z výsledkov takí nadšení, že po skončení experimentu považovali za nutné, aby boli lieky na báze konope hradené poisťovňou a tým pádom dostupné pre väčšinu pacientov. S konope obsahujúcim THC je výskum o niečo zložitejší, čo však výborne vyrovnáva obrovský potenciál skrytý v konope bohatom na CBD.

Alzheimerova choroba je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění, dochází při něm k degeneraci mozkové tkáně (viz. foto vlevo zdravá, vpravo postižená mozková tkáň)

Alzheimerova choroba je jedným z najčastejších neurodegeneratívnych ochorení, prichádza pri ňom k degenerácii mozgového tkaniva (foto vľavo - zdravé, vpravo - postihnuté mozgové tkanivo); zdroj foto: newscientist.com

Produkty súvisiace s témou článku

Vplyv konope na kognitívne funkcie

V otázke užívania konope a jeho vplyvu na kognitívne funkcie je ešte vždy veľa otáznikov. My sa však detailnejšie pozrieme na jednu metaanalýzu, ktorá by nám mohla našepkať, ako to teda v skotočnosti je. Prenesme sa na chvíľu späť do roku 2018, konkrétne do mesta San Diego v Kalifornii.

Metaanalýza zo 69 štúdií

Medzi rokmi 1973 až 2017 sa uskutočnilo 69 štúdií, z ktorých vychádzala metaanalýza doktora J. Cobb Scotta a ďalších kolegov. Celkový počet pravidelných užívateľov konope bol 2152, kontrolná skupina mala 6575 účastníkov. Štúdie boli realizované u dospievajúcich a čerstvo dospelých jedincov vo veku maximálne 26 rokov. Išlo o prvú metaanalýzu tohto typu, pretože doterajšie výskumy zahŕňali pomerne nízke skupiny užívateľov. 

Výsledky naznačujú veľmi malý vplyv na kognitívne funkcie spojený so stredne častým i veľmi častým užívaním konope s THC vo veľkých dávkach. Okrem toho bolo zistené, že abstinencia dlhšia ako 72 hodín úplne minimalizuje akékoľvek zmeny v kognitívnych funkciách. Táto skutočnosť zamiešala karty mnohým skeptikom. 

Výskumní pracovníci výsledky komentujú slovami: „Naše analýzy naznačujú zistiteľné, ale veľmi malé spojenie medzi užívaním konope a kognitívnymi funkciami dospievajúcich a čerstvo dospelých. U väčšiny jedincov môžu mať také účinky sporný klinický význam, predovšetkým po trvalej abstinencii. Tieto zistenia sa zhodujú s nedávnou správou Národných akadémií vied, inžinierstva a medicíny 91, ktorá zdôraznila kvantum zmätkov prítomných v mnohých štúdiách a dospela k záveru, že existuje výrazná neistota týkajúca sa prítomnosti kognitívnych deficitov súvisiacich s konope po trvalej absitinencii.“

„Určite nepodporujeme užívanie konope s THC u dospievajúcich alebo čerstvo dospelých,“ povedal doktor Scott. „Naše údaje však poukazujú na skutočnosť, že účinky sú určite nižšie, než sa zistilo predtým.“

Počet mozgových buniek v súvislosti s vekom

Výskumy dokazujú, že s vekom prichádzajú zmeny kognitívnych funkcií. Bežným prejavom prirodzeného starnutia je zhoršenie krátkodobej pamäte, okrem toho sa predlžuje aj doba nutné pre spracovanie a riešenie problémov. V situácii, kedy sa starší človek zapojí napríklad do konverzácie v preplnenej reštaurácii, je preňho ťažké oddeliť nepodstatný šum od dôležitých informácií. Rovnako býva väčší problém robiť dve činnosti súčasne - napríklad šoférovať automobil a súčasne komunikovať. 

Tieto zmeny v kognitivnom správaní súvisia so zmenami v štruktúre a chémii mozgu. Prefrontálny kortex, mozoček alebo hipokampus podliehajú najrýchlejším stratám objemu, čo sa premieta aj do ich funkčnosti. Klesá aj počet synapsií medzi bunkami, následkom čoho je horšia schopnosť učenia. Dôležitý je aj pokles neurogenézy, t. j. vytvárania nových neurónov. Toto je presne ten dôvod, prečo veľa odborníkov odporúča vyhýbať sa konope s THC v dospievaní alebo mladom veku. Jednoducho ide o obdobie, kedy je pre mozog veľmi dôležité, aby nenastalo spomalenie alebo zastavenie tvorby nových buniek v spojení s mozgom. 

Počet mozkových buněk se může měnit taktéž vlivem stoupajícího věku, což je zcela přirozený proces. Neurogeneze, tedy vytváření nových neuronů, je důležitý proces, který se s rostoucím věkem však taktéž zpomaluje.

Počet mozgových buniek sa môže meniť aj vplyvom stúpajúceho veku, čo je úplne prirodzený proces. Neurogenéza, teda vytváranie nových neurónov, je dôležitý proces, ktorý sa s rastúcim vekom tiež spomaľuje; zdroj foto: wikimedia (autor: Avila.J.)

CBD a mozog

Napriek tomu, že v mnohých ohľadoch sa kanabinoidy THC a CBD veľmi podobajú, je zaujímavé, že CBD má v skutočnosti o niečo viac pozitív. Z toho dôvodu prechádza v poslednom období veľa užívateľov na CBD konope alebo produkty s kanabidiolom. Väčšinou platí, že ak zvláda konope s THC riešiť ich zdravotný problém, pravdepodobne tento problém zvládne veľmi obstojne vyriešiť aj CBD. Mohlo by sa zdať, že sa tieto dva najznámejšie kanabinoidy dopĺňajú - mimochodom, tento jav je známy ako tzv. sprievodný efektPripomeňme si na záver niekoľko neoddiskutovateľných výhod kanabidiolu, teda CBD:

  • Znižuje oxidačné poškodenie – dlhodobé pôsobenie oxidačného stresu je pre ľudské telo nebezpečné. CBD pôsobí na kanabinoidné receptory CB2, čím výrazne znižuje oxidačné poškodenie. Dlhodobá liečba kanabidiolom zabraňuje rastu deficitu sociálneho rozoznávania typického pre Alzheimerovu chorobu. Klinické štúdie dokazujú, že CBD účinne bojuje s príznakmi demencie, mozgovej ischémie, Parkinsonovej choroby či roztrúsenej sklerózy. Laicky povedané -  CBD chráni nervové bunky pred nedostatkom kyslíka, ktorý spôsobuje oxidáciu vedúcu k poškodeniu nervovej sústavy.

  • Pokles nadmernej stimulácie mozgových buniek – nadmerná stimulácia buniek v mozgu vedie k tzv. excitoxicite, teda poškodeniu buniek. Tento úkaz býva typický pre Alzheimerovu chorobu, roztrúsenú sklerózu, epilepsiu atd. CBD môže túto nadmernú stimuláciu potlačiť, čím napomáha liečbe zmienených ochorení.

  • Antipsychotické vlastnosti – kanabidiol ovplyvňuje produkciu anandamidu, ktorý je v tele zodpovedný za dobrú náladu a znižuje aj citlivosť pri bolesti. Okrem toho predlžuje aktivitu anandamidu. Podľa výskumu CBD znižuje psychotické prejavy užívateľov trpiacich schizofréniou. Zaujímavým faktom je zistenie, že THC - iný kanabinoid nachádzajúci sa v CBD extrakte - môže u takých jedincov vyvolať psychózu. Keď berieme do úvahy, že pacient užíva CBD extrakt z liečivého konope, pôsobí presne opačným efektom.

  • Znížený prietok krvi – CBD je známe svojimi anxiolytickými účinkami. Vedci si všimli, že pri zmiernení úzkostných stavov kanabidiol zabraňuje prietoku krvi špecifickými oblasťami mozgu, ktoré sú zodpovedné za spustenie úzkosti. Účastníci jedného výskumu na túto tému vykazovali po užití CBD rovnaké výsledky ako zdraví jedinci. U pacientov diagnostikovaných na derpresívnu poruchu je pozorované zlepšenie. To je zapríčinené pôsobením na serotonínové receptory. Serotonín je známy aj ako „molekula šťastia“.

Zdroj titulnej fotografie: medicalnewstoday.com

Zdroje zmienených štúdií: 

2017, Neuropsychopharmacology:

https://www.nature.com/articles/npp2016178

2018, Malajzia:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5766723/

2016_ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5109019/

2016, Kalifornia:

https://www.pnas.org/content/113/5/E500

2019, Filadelfia:
https://www.nature.com/articles/s41386-019-0347-2?draft=marketing

Schizofrénia:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673687926201

Metaanalýza:

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2678214

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace, častá je u onkologických pacientov. Zdroj bolesti môže byť rôzny, sprievodnými príznakmi sú však pokles nálady, úzkosť, bolesť, nespavosť a nechutenstvo. CBD na rozdiel od THC nie je psychoaktívne a má minimum nežiadúcich účinkov. Štúdie ukázali, že u pacienov, ktorí užívali CBD produkty, buď čisté, alebo so stopou THC, sa preukázateľne znížila bolesť. Podľa dát kalkulačky na CBD pomáha znížiť bolesť dávka CBD s hodnotou 13 - 39 mg u človeka s priemernou hmotnosťou 75 kg. 

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

CBD reaguje na endokanabinoidný systém a na jednotlivé časti organizmu, ktoré vedú k spusteniu epilptických záchvatov. CBD je pri epilepsii nápomocné z niekoľkých dôvodov: jeho pôsobenie na hladinu kyseliny gama-aminomaslovej stabilizuje funkcie iónových kanálov v tele, mení spôsob, akým spolu bunky v mozgu komunikujú, má antioxidačné a protizápalové účinky a zmierňuje bolesť. Dávkovanie CBD kvapiek pri užívaní CBD oleja je individuálne a závisí napríklad od hmotnosti človeka. 

 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Na rozdiel od liekov proti nespavosti nie je CBD návykové a viazané na lekársky predpis. Na dennú únavu je ideálne aplikovať hneď ráno pod jazyk pár kvapiek CBD olejaKanabinoidy neovplyvňujú len zaspávanie, ale aj celkovú kvalitu spánku. Pre pokojný spánok a rýchle zaspávanie je vhodné nakvapkať pred spaním pod jazyk niekoľko kvapiek oleja, myseľ sa tak upokojí a spánok bude plnohodnotnejší. Dávkovanie sa odvíja od hmotnosti, veku a charakteru užívania, odporúča sa však začať s jednou kvapkou a dávky postupne zvyšovať podľa potreby. 

Rovnako ako alkohol a tabakové výrobky, aj konopné odrody s vyšším obsahom THC sú pre mladistvých do 18 rokov ilegálne. CBD však nemá žiadne intoxikačné účinky a napríklad v USA je považované za výživový doplnok. Moderná extrakcia konope umožňuje odstrániť z produktov THC, vďaka tomu sa vyrábajú produkty bezpečné a legálne aj pre mladistvých. Hlavnými dôvodmi užívania konopy napríklad vo forme CBD oleja alebo kapsúl väčšinou býva úzkosť, nespavosť, epilepsia, autizmus, ADHD či astma. U kožných problémov užívatelia preferujú konopné masti

 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 01/16/22
(Aktualizováno: 01/17/22)