Ako sa v Česku menil v priebehu času prístup ku konope

Konope je známe niekoľko tisíc rokov, aj napriek tomu je dodnes opradené mnohými mýtmi, ktoré niekedy môžu zmiasť nielen začiatočníkov, ale aj ostrieľaných odbornikov z konopnej branže. Hoci sa v poslednom čase šíri povedomie o konope závratnou rýchlosťou, stále sa stretávame s ľuďmi, ktorým nie je úplne jasné, ako je to vlastne s legislatívou v Českej republike. V dnešnom článku sa pokúsime zmapovať históriu prístupu verejnosti k tejto rastline. Uvedieme najdôležitejšie míľniky a opíšeme aktuálny stav aj očakávané novinky, o ktorých sa hovorí v politickej sfére. Ak ste doteraz nemali jasno v niektorej z uvedených oblastí, nadišiel moment, kedy spoločne prelomíme ľady. 

História konope v Česku

Jeden z prvých archeologických nálezov na územi Českej republiky bol objavený v moravskom meste Mohelnice a išlo o textílie z konope, ktorých vek bol odhadovaný približne na 5000 rokov. Hlavným využitím rastliny sa stalo pradenie, vďaka ktorému vznikli látky rôznych štýlov. Táto činnosť sa odohrávala tak v mestách, ako aj na vidieku. Zaujímavosťou je, že dievčatá sa učili priasť už od piatich až šiestich rokov. Konopné semená sa obyčajne spracúvali lisovaním za studena i za tepla, čím sa získaval olej na jedlo, prípadne na svietenie. Zvyškové časti sa používali ako krmivo alebo podstielka pre dobytok, korene sa spracúvali ako uhlie na kúrenie.  

Legislatíva do roku 1950

Právna úprava prešla radom zmien, ktoré boli ovplyvnené predovšetkým tým, ako bolo konope obecne vnímané. Od priemyselnej rastliny cez psychoaktívnu látku až po rastliny s potenciálom využitia v lekárstve. Do roku 1950 bolo v Česku konope regulované len v rámci pestovania ako priemyselná rastlina. Vtedy sa ešte nepozeralo na konope ako na drogu, nehrozil teda žiadny postih za jeho držanie alebo užívanie. Zmena mala prísť až po skončení druhej svetovej vojny – toto bol moment, kedy se razantne zmenil pohľad na konope. 

Historické míľniky

Ustanovenie o nedovolenej výrobe a držaní omamných prostriedkov a jedov bolo súčasťou § 197 a § 198 trestného zákona č. 86/1950 Sb., ktorý bol vydaný po druhej svetovej vojne. Nepovolená výroba, dovoz, vývoz, prechovávanie omamného prostriedku alebo jeho zaobstaranie pre iného - to všetko bolo považované za trestný čin s trestom odňatia slobody vo výške až 3 rokov. Okrem toho hrozil aj vyšší trest za predpokladu, že išlo o väčšiu zárobkovú činnosť alebo v spojení s konope nastala napríklad ťažká ujma na zdraví. Tieto zákony platili však výhradne pre indické konope (Cannabis indica), čo sa však o niekoľko rokov rozšírilo o ďalšie poddruhy konope.

V dávných dobách nebylo konopí nikterak rozdělováno podle obsahu účinných látek, pěstovalo se zejména pro svou pevnost a všestrannou využitelnost

V dávnych časoch nebolo konope rozdeľované podľa obsahu účinných látok, pestovalo sa predovšetkým kvôli svojej pevnosti a všestrannej využitelnosti; zdroj foto: cannabiscompany.com.au

1962–2009: Rovnaký zákon

Nový trestný zákon č. 140/1961 Sb. bol uvedený do platnosti 1. januára 1962 a s množstvom novelizácií platil až do roku 2009. Pôvodné znenie obsahovalo zmenu týkajúcu sa možnej výšky odňatia slobody, ktorá bola stanovená na dĺžku dvoch namiesto pôvodných troch rokov. Navyše pribudli alternatívne tresty, ako sú nápravné opatrenia a peňažný trest. Dva roky odňatia slobody pripadali na základnú skutkovú podstatu, popri ktorej existovala ešte zvláštna skutková podstata s výškou odňatia slobody od 2 do 8 rokov. V roku 1967 vyšiel pod vyhláškou Ministerstva zdravotníctva a spravodlivosti zoznam omamných látok. Vtedy hrozil postih nielen v súvislosti s indickým konope, ale aj konope obecne. V poznámke však stálo, že ak sa konope pestuje výlučne k priemyselným a záhradnickým účelom, nejde o omamanú látku. To platilo až do roku 1988, kedy  bol uvedený do platnosti zákon č. 167/1998 Sb., ktorý začleňoval konope a jeho živic medzi omamné látky.

Významné právne úpravy:

 • Novela trestného zákona č. 175/1990 Sb. – vymedzenie pojmu „návyková látka“ následujúcej definícii: „alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobené nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie či rozpoznávacie schopnosti, prípadne na sociálne správanie."

 • Novela č. 112/1998 Sb. – zavedenie trestného činu držania omamných a psychotropných látok. Definovanie pojmu „množstvo väčšoe než malé“, u ktorého prišlo k mnohým sporom a obmenám. Nakonec znie takto: „U konopných drog bola táto hranica stanovená na viac ako 10 g účinnej psychotropnej látky (THC), u hašiša na viac ako 5 g a zároveň viac ako 1 g účinnej psychotropnej látky (THC).

2013: Liečebné konope

Doteraz pravdepodobne najvýznamnejší míľnik v histórii Českej republiky prišiel 1. apríla 2013, kedy nadobudol platnosť Zákon o legalizácii liečebného konope s obsahom THC nad hranicu 0,3 %. Pre tieto účely sa vytvorila špeciálna agentúra spadajúca pod Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL), ktorý patrí k Ministerstvu zdravotníctva. Aby ste mohli pestovať liečebné konope, je potrebné vlastniť licenciu, ktorú vydáva Štátna agentúra pre konope pre liečebné využitie (SAKL). Rovnaká agentúra sa stará aj o výkup a distribúciu úrody konope. S veľkým oneskorením bola prijatá vyhláška stanovujúca množstevný limit 30 gramov za mesiac, ďalej oprávňujúca konkrétnych lekárov, ktorí môžu konope predpsisovať a napokon prikazuje aj výdaj liečebného konope výlučne na elektronický recept.

Vzhľadom na celý rad komplikácií sa dostalo prvé liečebné konope do lekární až tri roky potom, to znamená v roku 2016. Cena je stanovená za 100 Kč za gram. Ďalšie oneskorenie vzniklo v súvislosti s výberovým konaním na pestovateľov konope z Českej republiky, ktoré nakoniec vyhrala spoločnosť Elkoplast Slušovice s.r.o. Trvalo takmer ďalšie dva roky, kým sa české konope dostalo do lekární, pričom sa medzitým stali dodávateľmi napríklad kanadská firma Canopy Growth Corporation (140 Kč za gram) alebo Tilray (200–250 Kč za gram). 

V roku 2018 se dostáva české liečebné konope do lekární a stojí 180 Kč za gram. Pacienti sa sťažujú, že ceny sú príliš vysoké, za predpokladu, že by užívali maximálnych 30 gramov mesačne, by si to nemohli dovoliť. Ministerstvo zdravotníctva začalo zvažovať legislatívnu úpravu, ktorá by umožnila pacientom získať konope za 10 % - zvyšok hradila poisťovňa. V októbri roku 2019 prezident podpisuje zmieňovaný návrh, ktorý bol uvedený do platnosti 1. 1. 2020. Ministerstvo zdravotníctva okrem iného stanovuje maximálnu cenu liečebného konope a ukladá lekárom povinnosť poskytovať informáce o účinnosti liečby.

Maximální množství léčebného konopí, které lze na předpis získat je přesně 30 gramů konkrétní odrůdy rostliny

Maximálne množstvo liečebného konope, ktoré sa dá získať na predpis, je presne 30 gramov konkrétnej odrody rastliny; zdroj foto: unsplash.co (autor: Add Weed)

Zboží k článku

Stav k 31. decembru 2020

V Českej republike sa nachádza celkom 92 lekární, ktoré majú zmluvný vzťah so SÚKL, čiže majú povolenie objednávať a ponúkať liečebné konope vypestované v Česku. Kompletný zoznam lekární môžete nájsť na ich oficiálnych stránkach, no nechýbajú tu veľké spádové mestá, ako je Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín, Jeseník a ďalši. Výhradným distribútorom je spoločnosť Alliance Healthcare s. r. o. Ponuka liečebného konope a ceny sú nasledujúce:

 • Cannabis Sativa L.  - 19 % THC, 0,1 % CBD – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

 • Cannabis Sativa L. - 6 % THC, 7,5 % CBD – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

 • Cannabis Sativa L. - 19 % THC, 0,1 % CBD – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

 • Cannabis Sativa L. - 19 % THC, 0,1 % CBD (Hodnota z certifikátu: 17,2% THC; 0,1% CBD) – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

 • Cannabis Sativa L. - 6 % THC, 7,5 % CBD (Hodnota z certifikátu: 5,7% THC; 7,3% CBD) – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

Liečebné konope môže predpisovať celkom 163 kvalifikovaných lekárov, zastúpené sú odbory ako napríklad neorobiológia, klinická onkológia, reumatológia, liečba bolesti, ortopédia či paliatívna medicína. Obecne stále na mnohých miestach chýba odbornosť, preto sa niektorí lekári stavajú k liečbe na báze kanabinoidov odmietavo. Ak ale máte pocit, že trpíte ochorením alebo problémami, ktoré by liečebné konope mohlo vyriešiť, určite sa neváhajte obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára. 

Liečebné konope je možné použiť na liečbu nasledujúcich indikácií: 

 • Chronická neutíšiteľná bolesť  – predovšetkým bolesť v súvislosti s onkologickým ochorením, bolesť spojená s degeneratívnym ochorením pohybového systému, systémovým ochorením pojiva a imunopatologickými stavmi, neuropatická bolesť, bolesť pri glaukóme.

 • Spasticita – s ňou spojená bolesť u roztrúsenej sklerózy alebo pri poranení miechy. Nebolestivá úporná spasticita zásadným spôsobom obmedzujúca pohyb a mobilitu alebo dýchanie pacienta. Mimovoľné kinézy spôsobené neurologickým ochorením a ďalšie zdravotné komplikácie, ktoré majú pôvod v neurologickom ochorení alebo úrazu chrbtice s poškodením miechy či úrazu mozgu. Neurologický tras spôsobený Parkinsonovou chorobou a ďalšie neurologické ťažkosti podľa zváženia ošetrujúceho lekára. 

 • Stimulácia apetítu – v súvislosti s liečbou onkologického ochorenia alebo s liečbou ochorenia HIV.

 • Tourettov syndróm (Gilles de la Tourette syndrom)

 • Povrchová liečba dermatóz a lézií sliznice

 • Nauzea, vracanie

Různé typy nevolností jsou v dnešní době poměrně běžné, daly by se spojit i s hektickými životy, které každý z nás vede. Léčebné konopí je však jednou ze substancí, jež od nich dokáže ulevit.

Rôzne typy nevoľnosti sú v dnešnej dobe pomerne bežné, dali by sa spojiť s hektickými životmi, ktoré každý z nás vedie. Liečebné konope je však jednou zo substancií, ktorá od nich môže priniesť úľavu; zdroj foto: dailycbd.com

Obsah kanabinoidov sa musí pohybovať v tomto rozmedzí:

 • THC: 0,3 % – 21 % (faktický obsah sa nesmie odchýliť o viac ako ± 20% uvádzanej hodnoty).

 • CBD: 0,1 % – 19 % (faktický obsah sa nesmie odchýliť o viac ako ± 20% uvádzanej hodnoty).

Aktuálne je možné (v ČR) predpísať až 180 gramov liečebného konope mesačne., z toho 30 gramov j z 90 % hradené poisťovňou. Väčšie množstvo (do limitu 180 gramov za mesiac) musí schváliť revízny lekár. Popularitu predpisovaného konope dokazujú aj čísla - medziročne narástol podiel predpísaného liečebného konope o 400 %. V polovici roku 2019 bolo českým pacientom vydaných 6,4 kg, pričom v nasledujúcom roku to bolo celkom 26,8 kg. Pre porovnanie sa môžeme pozrieť napríklad do Nemecka. Táto osemkrát väčšia zem spotrebovala za rok 2019 viac ako 300 krát väčšie množstvo liečebného konope. 

Vyhliadky do budúcnosti

V máji 2020 chválila vláda ČR novelu o návykových látkach pripravenú Ministerstvom zdravotníctva a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Tá hovorí o vývoze liečebného konope do zahraničia. Okrem iného si dáva za cieľ vytvoriť nový systém pre udeľovanie licencie pestovateľom. Adam Vojtěch, minister zdravotnictva (v danom čase), k tomu dodal: „Chceme pacientom, ktorým pri liečbe chronických bolestí spôsobuje použitie bežných liekov zdravotné komplikácie, viac sprístupniť liečbu pomocou konope, ktorá môže mať priaznivejší vplyv. Rozhodli sme sa preto doterajší systém zmeniť a otvoriť možnosť pestovania viacerým subjektom. Prvýkrát otvoríme aj možnosť liečebné konope vyviezť, čím znížime jeho cenu na českom trhu." Navýšenie počtu pestovateľov by malo znížiť cenu liečebného konope a zlepšiť celkovú dostupnosť. Aktuálne informácie nájdete na stránkach SAKLu.

Príbeh pacientky 

Na záver by sme chceli uviesť krátky príbeh, v ktorom figuruje pani Milada, 60 rokov, trpiaca úzkostnou poruchou a panickými atakmi. Ako členka spolku KOPAC využila možnosť vypožičať si zadarmo na 3 mesiace vaporizér. Po necelých 2 mesiacoch sa rozhodla kúpiť si vlastný vaporizér, keďže pozorovala výrazné zlepšenie svojho zdravotného stavu. 

Slovami panej Milady: „Odrody, ktoré používam na svoj zdravotný problém, sú CBD BOOM AUTO a Stress Killer CBD. Skôr sa zameriavajú na rastlinky, v ktorých je obsiahnuté väčšie množstvo CBD, a práve tieto dve odrody sú, dalo by sa povedať vyvážené, nepotrebujú veľký efekt THC. Poctivo každý deň vaporizujem, a to tak, že som si už kúpila svoj vlastný vaporizér. Včera mi prišiel. Určite je používanie konope týmto spôsobom efektívnejšie, než keby som si varila čaj, hoci by som ho vypila aj s bylinkou. Vaporizovala som vždy večer, tesne pred spaním. Efekt je totiž okamžitý. Chcela by som Vám (KOPAC) veľmi poďakovať za možnosť si to vyskúšať, pretože je to celkom veľká investícia... a takto bolo pre mňa ideálne vyskúšať si to na vlastnej koži."

Aktualizácia: 1. januára 2022 vstúpila v Českej republike do platnosti novela Zákona o návykových látkach, ktorá posúva hranicu povoleného obsahu THC z pôvodného 0,3 % na 1 %. 

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com (autor: manish)

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace, častá je u onkologických pacientov. Zdroj bolesti môže byť rôzny, sprievodnými príznakmi sú však pokles nálady, úzkosť, bolesť, nespavosť a nechutenstvo. CBD na rozdiel od THC nie je psychoaktívne a má minimum nežiadúcich účinkov. Štúdie ukázali, že u pacienov, ktorí užívali CBD produkty, buď čisté, alebo so stopou THC, sa preukázateľne znížila bolesť. Podľa dát kalkulačky na CBD pomáha znížiť bolesť dávka CBD s hodnotou 13 - 39 mg u človeka s priemernou hmotnosťou 75 kg. 

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

História konopy siaha až do obdobia pred 12 tisíc rokmi, čo z neho robí jednu z najstarších rastlín, ktorú ľudstvo používalo. Pôvod má v Číne a v minulosti konopa rástla ako burina v okolí osád. Postupom času ľudia prišli na všetky možnosti jej využitia - výživnosť semien, výroba tkaniny a papiera či liečebné a psychoaktívne účinky. V stredoveku sa využívala k náboženským rituálom, pomocou výparov sa kňazi dostávali do extatických stavov a prepájali sa s bohmi, vďaka tomu bola konopa považovaná za dar od bohov. V českých krajinách sa konopa používala až do 19. storočia na výrobu textilu. Veľké využitie bolo aj v umeleckých kruhoch, podobne ako kňaži, aj umelci v 19. storočí užívali konopné výpary k inšpirácii a vzniklo tak veľa umelecky oceňovaných diel. V 20. storočí OSN pridalo konopu na zoznam celosvetovo zakázaných drog. WHO o niekoľko rokov neskôr verejne prehlásila CBD látku za neškodnú a CBD produkty dokonca za liečivé. 

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Skeptickosť voči konope sa v spoločnosti postupne zmierňuje a zvyšuje sa povedomie o jej lekárskom využití. Z toho dôvodu sa jednotlivé krajiny postupne uchyľujú k jej legalizácii - ako napríklad Mexiko, ktoré schválilo konopu na rekreačné účely. V súčasnosti je už legálna v Uruguayi, Kanade, niektorých štátoch USA a v Holandsku. V Luxembursku je povolená konzumácia a pestovanie semienok konopy pre vlastné účely a každá domácnosť smie vypestovať až 4 rastliny. Luxembursko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá toto schvaľuje. V Holandsku je legálne držanie 5 g konopy pre osobnú potrebu, nie však na ulici. 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Odrody marihuany sa od seba líšia rovnako ako iné rastliny, rozdiely môžeme nájsť napríklad v rôznej veľkosti listov, výške rastliny a podobne. Konopu môžeme rozdeľovať podľa chemotypov: rastliny, ktoré majú vysoký obsah THC a zároveň nízky obsah CBD, ďalšie, ktoré majú nízky obsah THC, no vysokú hladinu CBD, iné, ktoré majú vyšší obsah THC aj CBD a napokon rastliny, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % THC. Odrody sa často rozdeľujú aj na sativu a indikuSativa má vyšší podiel psychotropných látok, indica naopak nižší. 

Parkinsonova choroba je dlhodobá porucha centrálneho nervového systému. K jej príznakom patrí predovšetkým tras, strata automatických pohybov, zmena reči, zmena písma, spomalené pohyby a stuhnuté svaly. CBD môže preukázateľne prispievať k liečbe porúch spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, ktoré sú spojené s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizápalové a je skvelým neuroprotektantom. Odporúčaným spôsobom užívania CBD pri liečbe Parkinsonovej choroby je kvapkanie CBD oleja pod jazyk. 

Vydáno: 01/23/22
(Aktualizováno: 01/31/22)