CBD zvyšuje účinnosť antibiotík - Štúdie 2020

Podobne ako u CBD (kanabidiol), aj v prístupe k prírodnej liečbe nastali v posledných rokoch významné zmeny a zo štatistík vyplýva, že sa ľudia k tomuto variantu liečby opäť prikláňajú. Lieky sa podľa funkcie, ktorú majú plniť, obecne rozdeľujú do mnohých skupín, vďaka čomu sa od seba líšia aj rôznymi reakciami, ktoré vyvolávajú v našom tele. Jednou zo známych kategórií liečiv sú antibiotiká, ktoré sa používajú predovšetkým k liečbe infekčných stavov. O kombinovanom užívaní CBD a antibiotík sa toho donedávna povedalo naozaj veľa, dnes sa však s pokojným srdcom môžeme oprieť o aktuálnu štúdiu. Je bezpečné kombinovať CBD a antibiotiká?

Antibiotiká: Čo o nich vieme?

Lieky zabíjajúce mikroorganizmy alebo zabraňujúce ich rastu - tak by sme mohli definovať antibiotiká. Primárne fungujú ako liek proti ochoreniu bakteriálneho, nie však vírusového pôvodu. Na chvíľu sa vrátime v čase do roku 1028, kedy Alexander Fleming objavil penicilín. Tomuto škótskemu lekárovi vďačíme nielen za objav prvého antibiotika, ale aj za záchranu mnohých životov, keďže dovtedy bolo aj banálne škrabnutie spojené s rizikom infekcie a smrti. Vyprodukovanie čistej aktívnej látky vyvolalo úplnú zmenu v lekárstve, pretože predchádzajúca liečba nebola veľmi úspešná. Za zmienku stojí fakt, že isté antibiotické účinky vykazujú aj kovy, ako je striebro, zlato alebo meď - ich schopnosť uzdravovať je známa už od staroveku. Od objavenia dnešného dňa však ubehlo skutočne veľa rokov, a tak sa situácia okolo efektivity antibiotík zmenila. 

Veľkým problémom súčasnosti je predpisovanie antibiotík v prípadoch, kedy nie sú vhodné. Ide napríklad o vírusové ochorenie typu chrípky alebo nádchy, na ktoré sú antibiotiká krátke. Ďalšiou nežiadúcou situáciou je, keď pacient pri zlepšení stavu nedoberie zostávajúce lieky, čím podporuje rezistenciu baktérií. Ak určitá časť baktérií boj s antibiotikami prežije a môže sa ďalej reprodukovať, je veľmi pravdepodobné, že nasledujúce generácie budú podstatne rezistentnejšie voči použitým antibiotikám v boji s ich predchodcami. Postupom času si teda baktérie prirodzene vyvinuli rezistenciu voči množstvu antibiotík. Tak napríklad penicilín dnes už z 90 % nezaberá na vyššie zmienenú baktériu Staphylococcus aureus – MRSA. Za toto mimochodom vďačíme prehnanému nadužívaniu antibiotík. Lekári teraz využívajú všetky možné prostriedky na skúmanie podporých zlúčenín, medzi odborníkmi známymi ako antibiotické potenciátory alebo rezistentné prerušovače. Kombinácia podpornej zlúčeniny s liekmi by mohla znížiť potrebnú dávku antibiotík k dosiahnutiu inhibície (utlmenia) alebo zastavenie bakteriálneho rastu.  

Antibiotika fungují zejména jako lék proti onemocnění bakteriálního původu. Onemocnění způsobená viry jsou s nimi víceméně neléčitelná.

Antibiotiká fungujú najmä ako liek proti ochoreniu bakteriálneho pôvodu. Ochorenia spôsobené vírusmi sú nimi viacmenej neliečiteľné; zdroj foto: dailycbd.com

Antibakteriálne vlastnosti CBD

Kanabinoidy obsiahnuté v rastlinách lekárskeho konope sú už dlhé roky známe svojimi antibakteriálnymi účinkami, dokonca už v 50. rokoch 20. storočia sa študovali ako vhodný variant liekov pri liečbe tuberkulózy. V roku 2007 bola publikovaná štúdia, ktorú vypracovali vedci z Talianska a Veľkej Británie. Testovali v nej niekoľko typov kanabinoidov pri boji s baktériou MRSA - celým menom Staphylococcus aureus. Tento druh baktérie môže spôsobovať nebezpečné infekcie, pretože nereaguje na množstvo antibiotík. Zaujímavosťou je, že veľa zdravých ľudí má MRSA na koži, ale skutočný problém nastáva, keď táto baktéria napadne ľudí so slabou imunitou. To by sa mohlo s nadchádzajúcim zistením čoskoro zmeniť. 

Výsledky štúdií hovoria jasne o tom, že CBD môže zabiť baktérie MRSA a v niektorých prípadoch dokonca predbehlo bežne používané antibiotiká, proti ktorým sú určité typy baktérií už imúnne. Simon Gibbons, jeden z hlavných vedcov podpísaných pod touto štúdiou, dodáva: „Všetko nasvedčuje tomu, že kanabinoidy boli vyvinuté rastlinami ako antimikrobiálna ochrana proti bakteriálnym bunkám. Konkrétny mechanizmus, ktorý zabíja baktérie, je však stále záhadou. Nemôžem s istotou povedať, akým spôsobom sa to stane, ale je tu pozorovateľná vysoká účinnosť, takže musí existovať nejaký veľmi špecifický mechanizmus."

CBD a antibiotiká: Teória

Ako prvé je nevyhnutné pochopiť, čo sa stane v tele s antibiotikami a CBD po užití. Najdôležitejšiu úlohu v celom procese zastáva pečeň, respektíve veľká skupina pečeňových enzýmov známych pod označením Cytochrom P450 nebo CYP. Ich hlavnou funkciou je okrem iného rozklad množstva rozličných látok, ktoré naše telo buď použije, alebo sa ich zbaví. Tento proces sa nazýva metabolizmus, vzniknuté látky označujeme ako metabolity. Takmer 50 enzýmov má na starosti rozklad viac ako 60 % liekov na predpis, nevynímajúc niektoré antibiotiká. Vedci prišli na to, že enzýmy sa u každého jednotlivého človeka správajú trochu inak, za čo vďačia hlavne genetickým rozdielom. To vysvetľuje, prečo u niekoho antibiotiká zaberajú, u iného naopak. V závislosti od typu liečiva a dávkovania potrebujú enzýmy určitý čas na rozklad. 

CBD ovlyvňuje funkciu enzýmov

Kanabidiol (CBD) má priamu väzbu na Cytochróm P450, inhibuje pritom ich funkčnosť. Inými slovami, CBD môže zmeniť spôsob, akým enzýmy metabolizujú látky, v tomto prípade antibiotiká. V praxi to môže vyzerať tak, že užívateľ antibiotík kombinujúci liečbu s CBD, bude potrebovať vyššiu, alebo naopak nižšiu dávku liekov. V hre je množstvo premenných, ktoré to môžu ovplyvniť - ako napríklad spôsob užívania CBD, dávka, typ liekov, metabolizmus atd. Koniec koncov, i CBD pôsobí na každého úplne inak. Do dnešnej doby nebolo možné oprieť sa o konkrétnu štúdiu zaoberajúcu sa kombinovaním kanabidiolu s antibiotikami, ale tým časom už odzvonilo, o čom sa presvedčíte v ďalších riadkoch. 

Léčebné konopí a jeho kanabinoidy mají potenciál bojovat proti mnoha nejrůznějším onemocněním, důvodem je zejména silná antibakteriální schopnost kanabinoidů. Tuto vlastnost však mají i jiné rostliny, než konopí.
Liečebné konope a jeho kanabinoidy majú potenciál bojovať proti množstvu najrôznejších ochorení, dôvodom je hlavne silná antibakteriálna schopnosť kanabinoidov. Túto vlastnosť však nemá len konope, ale aj iné rastliny; zdroj foto: istockphoto.com (Greenvector)

Dánska štúdia, marec 2020

Výskum, o ktorom dnes budeme hovoriť, prebehol na University of Southern Denmark a zaoberal sa kanabidiolom (CBD) ako podpornou látkou pri zvyšovaní účinnosti antibiotík v boji s baktériami rezistentnými proti štandardným liekom. Štúdiu viedla profesorka Janne Kudsk Klitgaard, ktorá spoločne so svojim tímom zistila, že CBD má v kombinácii s antibiotickým bacitracínom (BAC) silnejší účinok proti grampozitívnym baktéťiám, vrátane Staphylococcus aureus. Vo vedeckej správe autori výskumu uviedli: „Na základe týchto pozorovaní sa navrhuje kombinácia CBD a BAC ako potenciálna nová liečba v klinických podmienkach pre boj s infekciou gramopozitívnymi baktériami rezistentnými voči antibiotikám." Poďme sa s trochou odbornosti pozrieť bližšie na to, ako prebiehala štúdia.

Kombinácia CBD a BAC je účinná proti grampozitívnym baktériám

Na začiatku bola testovaná účinnosť pri použití CBD a BAC v boji proti grampozitívnej baktérii Staphylococcus aureus – MRSA, ďalej aj Enterococcus faecalis (E. faecalis), Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) a Staphylococcus epidermidis (MRSE). K dôležitému zisteniu dospeli vedci, keď spozorovali slabú synergiu medzi CBD a BAC, kanabidiol pritom úplne najlepšie fungoval práve s týmto typom antibiotík. 

Ďalšie testovanie CBD a BAC proti. S. aureus preukázalo morfologické zmeny v bakteriálnych bunkách. To ovplyvnilo bunkové delenie, baktérie sa teda už nemohli ďalej deliť. Ide o veľmi významný objav, tieto morfologické zmeny totiž nie sú pozorované ani pri použití samotného CBD, ani pri použití samotných antibiotík BAC. Kombinácia látok teda znižuje životaschopnosť týchto baktérií, t. j. vykazuje baktericídny účinok. Po 8 hodinách sa zistil mierny nárast bakteriálnych buniek, ktorý sa pripisoval degradácii alebo oxidácii kanabidiolu. 

Kombinácia CBD a BAC nie je účinná proti gramnegatívnym baktériám

Využitie kanabidiolu v spojení s antibiotikami BAC sa testovalo aj v rámci rastu gramnegatívnych baktérií, medzi ktorými sa nachádzali konkrétne tieto: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli. Vedci uviedli, že toto antibiotikum je pravdepodobne neschopné prejsť vonkajšou membránou gramnegatívnych baktérií. Okrem toho testy nepreukázali pri tomto pokuse žiadnu synergiu medzi BAC a CBD.

Produkty, ktoré čiastočne súvisia s témou článku

V některých případech (viróza či běžné nachlazení) se antibiotika, ale i jiná léčiva, předepisují zbytečně a náš organismus si buduje větší a větší rezistenci. Antibiotika tak ztrácí na své účinnosti.
V niektorých prípadoch (viróza či bežné prechladnutia) sa antibiotiká, ale aj iné liečivá, predpisujú zbytočne a náš organizmus si buduje väčšiu a väčšiu rezistenciu. Antibiotiká tak strácajú na svojej účinnosti; zdroj foto: unsplash.com (autor: Volodymyr Hryshchenko)

Súhrn faktov a námet na diskusiu

Obmedzená dostupnosť účinných liekov proti baktérii MRSA viedla vedeckých pracovníkov k preskúmaniu alternatívnych ciest vedúcich k zlepšeniu liečby. Jednu z takých možností predstavujú podporné látky napomáhajúce zvyšovať účinnosť antibiotík. V dánskej štúdii sa zistilo, že kanabidiol (CBD) zvyšuje antibakteriálne núčinky BAC proti S. aureus a ďalším grampozitívnym bakteriám. Kombinácia sa prejavila ako neúčinná v obdobnom testovaní s gramnegatívnymi baktériami, pretože BAC pravdepodobne nie sú schopné prejsť vonkajšou membránou tohto typu baktérií.

Použitie CBD a ďalších kanabinoidov ako antibakteriálnych látok bolo prvýkrát opísané už v roku 1976 Van Klingerenom a Tenem Hamom. Neskôr aj v roku 2008, kedy Giovanni Appendino publikoval štúdiu o antibakteriálnych účinkoch rastliny Cannabis sativa. Odvtedy sa výskum tejto tematike veľmi nevenoval, takže asi len dánska štúdia je takou prvou lastovičkou a testovanie bude pokračovať.  

Výskum zahŕňajúci CBG (kanabigerol)

Ako naznačuje hlavný titulok tohto článku, téma sa týka predovšetkým jedného dôležitého kanabinoidu, ktorým je CBD. Napriek tomu by sme chceli chvíľu hovoriť aj o ďalšom kanabinoide, ktorý prejavil podobné vlastnosti pri zvyšovaní účinnosti antibiotík - a tým je CBG, teda kanabigerol. Vedci z McMaster University v Ontariu testovali celkom 5 rôznych zlúčenín nachádzajúcich sa v rastlinách lekárskeho konope. Pri výskume prebiehajúcom v skúmavkách prišli na to, že CBG veľmi úspešne napomohlo usmrteniu baktérií MRSA, o ktorých sme už dnes niekoľko riadkov napísali. Okrem toho CBG pomohlo odstrániť mikrofilm MRSA, ktorý často zostáva na koži alebo lekárskych implantátoch. 

Doplňujúce testovanie prebehlo na laboratórnych myšiach, ktoré boli infikované baktériou MRSA. Výsledky naznačujú, že kanabigerol je pri liečbe rovnako účinný ako vankomycín – bežne užívaný liek, ktorý býva uprednostňovaný až v momente, kedy už žiadne iné lieky nezaberajú

Mike Brown, vedúci mikrobiológ štúdie, v procese jej priebehu (január 2020+) uviedol: „Je pred nami množsvo prác na preskúmanie potenciálu kanabinoidov ako antibiotík z hľadiska bezpečnosti. Kanabinoidy sú však úžasné látky príbuzné s doteraz používanými liekmi." Vo svete vedy sa traduje, že vyprodukované CBG u konope funguje ako ochrana pred napadnutím patogénmi a baktériami. Výskumný pracovník Mark Blaskovich dodáva, že konope má špeciálne vysoký podiel antibakteriálnych látok, no väčšina z nich nie je v ľudskom tele účinná. 

CBG by se dalo považovat za jakýsi stavební kámen kanabinoidů jako je například právě zmiňované léčivé CBD nebo také THC.
CBG by sa dalo považovať za akýsi stavebný kameň kanabinoidov, ako je napríklad zmieňované CBD alebo aj THC; zdroj foto: zamnesia.com

Skúsenosti užívateľov

Výskumami nepodložené informácie od samotných užívateľov sa často zhodujú v tom, že im CBD pomáha pri zmierňovaní nežiadúcich vedľajších účinkov spôsobených antibiotikami. Hlásenia o bolestiach hlavy alebo kĺbov, nevoľnostiach, precitlivelosti či vracaní nie sú u pacientov s naordinovanou antibiotickou liečbou žiadnou výnimkou. Kanabidiol (CBD) je známy svojimi relaxačnými účinkami, zvýšením chute do jedla, potlačením úzkosti a vyrovnaním nálady. Svojím pôsobením na serotonínové receptory by vám mohlo CBD pomôcť so stabilizovaním nálady, ak vám antibiotiká zobrali chuť do života. Približne 6 % užívateľov priznáva po užití kanabidiolu zvýšenie chute do jedla, čo môže stáť za skúšku, ak cítite jej pokles. Nasledujúci odsek je možno najdôležitejšou časťou tohto článku, preto mu prosím venujte zvláštnu pozornosť. 

Konzultácia s lekárom

Hoci sme už dnes pomocou štúdií predviedli, ako môže CBD zvýšiť účinnosť niektorých antibiotík, stále sa využívajú množstvá ďalších typov týchto liekov, ktoré spolu buď vôbec nereagujú, alebo nie sú úplne preskúmané ich vzájomné a potenciálne vedľajšie účinky. Neodporúča sa podceňovať akýkoľvek zásah do štandardného postupu liečby predpísanej vašim ošetrujúcim lekárom. S prihliadnutím na to, že CBD inhibuje pečeňové enzýmy Cytochróm P450 alebo CYP, mohla by vzniknúť reakcia, ktorá bude z bežnej dávky antibiotík robiť priveľmi silnú, alebo naopak priveľmi slabú dávku. Dôležitá je stopercentná otvorenosť, keď budete komunikovať  so svojím lekárom o možnosti doplnkovej liečby pomocou CBD. Nikto iný vám nepovie viac o pozitívach a rizikách, ktoré môžu byť spojené s týmto rozhodnutím. Otázkou zostáva: "Dočkáme sa niekedy certifikovaného lieku na báze liečebného konope riešiaceho konkrétne typy bakteriálnych ochorení?"

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com (autor: Christina Victoria Craft)

Zdroje použitých štúdií: 

2007: https://www.technologyreview.com/2008/09/12/218798/a-new-mrsa-defense/

Celá štúdia: https://www.nature.com/articles/s41598-020-60952-0

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 02/05/22
(Aktualizováno: 01/17/22)