Je bezpečné užívať konope pred a po operácii? Aký je názor odborníkov?

Operácia ako taká nie je nikdy príjemnou záležitosťou, či už ide o menej či viac závažný problém, a čas potrebný na zotavenie môže byť v niektorých prípadoch sprevádzaný bolesťou. Bežne užívanými liekmi tlmiacimi bolesť bývajú opiáty, ktoré sú ale potenciálne návykové, majú veľa nežiadúcich vedľajších účinkov, niekedy môžu spôsobovať alergické reakcie a pomerne dosť zaťažujú ľudský organizmus. O lekárskom konope je známe, že má protizápalové účinky, okrem iného aj tlmia bolesť, je však vhodný na použitie pred a po operácii? Existujú nejaké riziká, ktoré by mohli skomplikovať zákrok alebo predĺžiť čas zotavenia?

Hoci povedomie o konope rastie, občas sa nájdu ľudia, ktorí nemajú prehľad o tom, aký je rozdiel medzi konope s THC (obmedzené zákonom) a konope bez THC (legálne), tzv. CBD odrody konope. Z tohto dôvodu si urobíme rýchly prehľad o tom, ako sa od seba líšia. V dnešnom článku sa totiž zameriame na oba zmieňované typy:

Konope s THC

Rovnako ako u konope bez THC, aj tento druh obsahuje viac ako 100 rôznych druhov kanabinoidov, rozdiel však tkvie v jednom konkrétnom - THC (tetrahydrokanabinol). Respektíve v jeho obsahu v rastline či sušine, ktorý sa pohybuje nad hranicou 1 %. Ak vám lekár nepredpísal konope s THC (dostupné v lekárňach), je v Českej republike zákonom zakázané pestovať, držať, distribuovať a užívať tento druh konope. Výnimkou v pestovaní sú štátom zriadené miesta na pestovanie s povolením príslušných orgánov. THC je psychoaktívnym kanabinoidom obsiahnutým v rastline konope a má vplyv na vnímanie človeka.

Konope bez THC

Či už sa rozprávame o lekárskom konope, liečivom konope, priemyselnom či technickom konope, reč je prakticky o jednom a tom istom druhu, a to o konope s obsahom THC pod zákonom stanovenou hranicou 1 % (1. januára 2022 vstúpila v Českej republike do platnosti novela Zákona o návykových látkach, ktorá posúva hranicu povoleného obsahu THC z pôvodného 0,3 % na 1 %). Všetky ostatné kanabinoidy sú tu prítomné, dokonca jeden z najvýznamnejších, CBD (kanabidiol), je tu obyčajne zastúpený vo väčšej miere. Pretože neobsahuje dostatočné množstvo psychoaktívnej látky THC, nemá vplyv na vnímanie či správanie človeka. Známe sú predovšetkým účinky CBD, ako je zmiernenie bolesti, liečba nespavosti, Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby, epilepsie, uvoľnenia svalstva alebo anxiolytické či antioxidačné pôsobenie. Tento druh konope býva aj predpisovaný, môžete si ho však svojvoľne zaobstarať aj bez predpisu.

Užívanie THC pred operáciou

Dodnes sa realizovalo len veľmi málo štúdií zaoberajúcich sa priamym vplyvom užívania konope na chirurgický zákrok. Musíte uznať, že je prakticky nemožné byť takzvane pod vplyvom konope vo chvíli, kedy sa dostanete na operačnú sálu, ak teda dodržiavate pokyny ošetrujúceho lekára a nariadenie danej nemocnice. Dôvod je jednoduchý – účinky konope odoznejú skôr, ako ste vôbec pripravení na zákrok. Ak je reč o konopných potravinách, lekári zakazujú jesť až 8 hodín pred operáciou, takže sa opäť dostávame k tomu, že pri dodržiavaní pravidiel nie je možné byť v čase operácie pod akýmkoľvek „vplyvom". Nápoje bývajú obmedzené približne na dve hodiny pred zákrokom, takže je na vás, aby ste zvážili konzumáciu tekutín s obsahom kanabinoidov - my by sme to však samozrejme neodporúčali!

Čo sa týka pravidelného užívania konope, problém môže nastať v prípade anestézie. Henry B. Huson, doktor z Louisiana State University Health Sciences Center v New Orleans, spoločne so svojim tímom realizoval v roku 2018 štúdiu, ktorej uzáverom bolo, že pravidelné užívanie konope s THC viedlo k obštrukcii (stiahnutiu) dýchacích ciest a k nutnosti zvýšenia bežnej dávky anestetík. V ďalšej štúdii z roku 2017 bolo zdôraznené, že dym konope súvisí s rizikom zápalu dýchacích ciest a vzniku respiračných ochorení. 

Michael Verbora, lekár z Aleafia Health, k tomu dodal: „Najväčším rizikom užívania konope pred operáciou je interakcia s anestetikami. Keď prechádzate procedúrou prípravy na zákrok, do tela dostávate zmes rôznych liekov, ktoré môžu ovplyvniť vedomie či frekvenciu dýchania. Aj keď konope nebude mať pravdepodobne významný účinok, mohlo by vyvolať znásobenie účinku iných liekov potrebných špeciálne pre tento zákrok.“ Niektorí odborníci diskutujú o tom, že kvôli zníženiu tlaku sprevádzanému užívaním konope je pravdepodobné, že by mohlo nastať ovplyvnenie účinnosti anestézie. Látky obsiahnuté v anestetických prísadách regulujú okrem iného aj hypertenziu, takže ak anesteziológ dopredu nevie o tom, že pacient užíva konope, zvyšuje sa riziko výskytu problémov. 

Lekári z Colorada, kde je konope s THC legálne, si začali všímať zvýšenú toleranciu pacientov na anestetiká, ktoré súvisia so stúpajúcim počtom užívateľov konope. So zvyšujúcimi sa dávkami liekov používaných pri anestézii rastú aj potenciálne vedľajšie účinky. U pacientov s hypertenziou môže byť táto skutočnosť prospešná, ide však stále len o malé percento všetkých pacientov. Prácu chirurgov pri samotnom operačnom zákroku rovnako komplikuje aj znížený krvný tlak. 

Hypertenzí trpí velké procento populace, konopí však dokáže tlak snižovat. Příliš nízký tlak může při operaci způsobovat komplikace, proto je důležité o užívání konopí informovat lékaře a zejména anesteziologa
Hypertenziou trpí veľké percento populácie, konope má však schopnosť tlak znižovať. Priveľmi nízky tlak môže pri operácii spôsobovať komplikácie, preto je dôležité informovať o užívaní konope lekára a predovšetkým anesteziológa; zdroj foto: pixabay.com (autor: Steve Buissinne)

Užívanie konope s THC po operácii

Najčastejšie sa stretávate s radami lekárskych odborníkov, aby ste sa vyhli užívaniu konope po operácii; hlavne po zákroku súvisiacom s pľúcami alebo srdcom. V skutočnosti by ale konope mohlo pacientom pomôcť eliminovať množstvo liekov bežne predpisovaných po operácii. Tu prichádzajú na rad odborníci na liečbu pomocou konope, ktorí by k tejto alternatívnej ceste mohli povedať viac. Doktor Michael Verbora dopĺňa: „Konope má predovšetkým niektoré vlastnosti podobné opiátom, ako je tlmenie bolesti. Vždy odporúčam svojim pacientom, aby čo najskôr vysadili lieky na báze opiátov, a ak je pre nich konope znesiteľné, môže vám tento proces výrazne zjednodušiť.“

JAMA Internal Medicine v roku 2014 uverejnila štúdiu zaoberajúcu sa porovnaním úmrtnosti na predávkovanie opiátmi a legalizáciou konope spojenou s nárastom jeho aktívnych užívateľov. Výsledky hovoria o tom, že zmeny zákonov v užívaní konope súvisia s výrazne nižšou úmrtnosťou na predávkovanie opiátmi na úrovni štátu. Ďalej sa v ňom uvádza: „V štátoch, kde prišlo k legalizácii konope s THC, sa úmrtia na predávkovanie opiátmi, ako je morfín, heroín alebo oxykodon, znížili v priemere o zhruba 20 % už po jednom roku, o 25 % za dva roky a o 33 % po 5 - 6 rokoch. “ To znamená, že pokles úmrtí má tendenciu stále rásť.

Rok 2006 priniesol štúdiu z Imperial College v Londýne, pri ktorej bol 65 pacientom po operácii podávaný konopný extrakt. Približne štvrtina z nich nevyžadovala ďalšie liky po dávke cca 15 mg extraktu z konope. Opakom boli pacienti, ktorí dostali výrazne nižšiu dávku, tí vyžadovali zvýšený objem štandardných liekov. Drvivá väčšina informácií dnes pochádza z individuálnych skúseností samotných pacientov. Môžete si tak prečítať veľa príbehov, ako konope pomohlo pri zotavení, ale chýbajú podložené dôkazy postavené na plnohodnotných štúdiách. 

Prečo je lepší olej než kvety?

Vyzerá to, že je pred nami ešte dlhá cesta k tomu, aby sa konope pooperačne predpisovalo komukoľvek, pre tých, ktorí toto privilégium majú, sa však ponúka otázka, aký najlepší spôsob konzumácie zvoliť. Často odporúčaným variantom sú tinktúry a oleje, naopak je dobré vyhnúť sa fajčeniu kvetov či vapovaniu (odparovaniu). Špeciálne v prípade, že ste podstúpili operáciu pľúc, srdca či brucha, kašeľ by vám zrejme neurobil dobre. 

Plnospektrální CBD Cannapio tinktury nabízejí synergickou kombinaci všech účinných látek napomáhajících při zotavování z chirurgických zákroků

Plnospektrálne CBD Cannapio tinktúry ponúkajú synergickú kombináciu všetkých účinných látok napomáhajúcich pri zotavovaní z chirurgických zákrokov.

Užívánie CBD (konope bez THC) pred operáciou

Najväčšia výhoda je veľmi jednoduchá a súvisí so zbavením sa úzkostných stavov, ktoré môžu viac či menej predchádzať akejkoľvek operácii. Nemusí ísť priamo o úzkosti, ale každý z nás má pred zákrokom určité obavy alebo cíti nervozitu, čo je úplne prirodzený jav. Regulácia serotonínu a dopamínu v mozgu pomocou CBD spôsobuje zmiernenie vašich obáv. Opäť však podotýkame, že váš chirurg i anesteziológ by mali o všetkých skutočnostiach vedieť, úplne najlepšie je informovať ich v predstihu. 

V ktorých prípadoch sa vyhnúť CBD?

Rozhodne sa pre istotu vyhnite užívaniu CBD pred operáciou v prípade, že užívate lieky na riedenie krvi - tzv. antikoagulanty. Alaa Abd-Elsayeda, anesteziológ a odborník na liečbu bolesti, napísal pre ASRA News: „Štúdie koagulácie krvi ukazujú, že CBD preukázalo jemné antikoagulačné účinky. Autori ďalej zmieňujú 50 % výskyt 1,5 až 2 krát dlhších koagulačných časov sledovanej skupiny potkanov." Inými slovami, CBD môže znížiť zrážanlivosť krvi – laicky se teda hovorí o schopnosti CBD riediť krv, tá by však mohla viesť k zhoršenému krvácaniu po operácii alebo k spomalenému hojeniu rán, predovšetkým ak trpíte poruchou zrážanlivosti krvi. Obecne je dôležité konzultovať akúkoľvek kombináciu kanamidiolu a ďalších liekov.

Pre CBD, teda konope bez THC, platí to isté, čo pre konope s THC, ak teda budeme hovoriť o rizikách spojených s anestéziou. Pekným príkladom hovoriacim za všetky je text nachádzajúci sa v brožúre o vzdelávaní pacientov, ktorej distribúdiu má na starosti regionálne zdravotnícke centrum Royal Victoria v Ontariu: „Anestetické riziko má veľa premenných a je často dávané do súvislosti s vašimi individuálnymi zdravotnými problémami a špecifickými chirurgickými zákrokmi. Užívatelia konope sa delia na niekoľko rôznych skupín podľa frekvencie užívania, spôsobu či množstva, preto je ťažké akýmkoľvek spôsobom predvídať vplyv konope na telo za predpokladu kombinácie s ďalšími liekmi. Momentálne nemáme toľko relevantných dôkazov, aby sme vám mohli oznámiť, že konope zvýši vaše anestetické riziko, ak bude jeho užívanie včas zastavené."

Konopí, jak s obsahem THC, tak CBD, se vyhněte zejména v případě, že užíváte léky na ředění krve.
Konzumácii konope a jeho produktov, tak s obsahom THC, ako aj CBD, sa vyhnite pred operáciou predovšetkým v prípade, že užívate lieky na riedenie krvi; zdroj foto: barrons.com (autor: Elias Stein)

Doktor Sharon Olson odpovedal na otázku užívania CBD pred operáciou takto:

„Ak pred sebou máte plánovanú operáciu, odporúčam prerušiť užívanie CBD a prísun vitamínu D3 približne 48 hodín pred operáciou. Obe látky riedia krv, čo je nežiadúcim prvkom pri operácii. Pokračovať v užívaní môžete po prepustení z nemocnice."

Hlavný lekár odpovedajúci na otázky pacientov na webe hellomd.com to komentuje takto:

„Nemali by ste mať problém s užívaním CBD pred operáciou, ak neužívate lieky na riedenie krvi. Kanabidiol by mohol mierne predĺžiť čas krvácania, no vďaka svojim protizápalovým účinkom môže dokonca pomôcť s hojením rán. Je dôležité dodržiavať pokyny lekára a nejesť či nepiť stanovený čas pred zákrokom. V pooperačnom období zvážte, či by pre vás nebolo vhodné vyskúšať CBD tinktúru ako alternatívu k opiátom. Akúkoľvek zmenu však konzultujte s ošetrujúcim lekárom.“

Možno to znie nadhodnotene a trochu ako sci-fi, pretože v normálnom prípade toto skutočne nie je problém. Operácia je však veľký zásah do tela, dôležitú úlohu pri nej hrajú aj ďalšie používané látky. Myslite aj na prácu lekárov, ktorým zatajované užívanie CBD môže skutočne spôsobiť komplikácie na mieste, kde je to najmenej vhodné. Nebojte sa konzultovať vašu situáciu s odborníkmi, predsa len ide o legálny variant konope, takže tu jednako nehrozí žiadny postih, jednako je v stávke vaše zdravie - to je najdôležitejšie. Toľko k obdobiu pred operáciou, pred nami je doba po zákroku. Je už tu CBD na mieste? Aké sú riziká pooperačného užívania CBD? Poďme sa na to pozrieť trochu detailnejšia v ďalšej časti článku. 

Produkty súvisiace s témou článku

Užívanie CBD (konope bez THC) po operácii

Ak máte za sebou väčší chirurgický zákrok, určite viete, že najväčším problémom je bolesť a v niektorých prípadoch aj nespavosť. Podľa slov odborníkov môže byť CBD prospešné najmä u pacientov s komorbiditami (viac ochorení súčasne), kvôli ktorým sú vystavení zvýšenému riziku poškodenia opiátmi, predovšekým spánkovým apnoe - porucha, pri ktorej postihnutý počas spánku v podstate prestáva dýchať. V posledných rokoch sa výskumní pracovníci stále častejšie zameriavajú na pooperačnú liečbu bez opiátov. 

Anesteziológ z New Yorku, Stavros G. Memtsoudis, vysvetľuje: „Spánkové apnoe je priamo ovplyvnené podávanými liekmi, ktoré používame v priebehu anestézie, vrátane opiátov. Tieto respiračné depresory znižujú dýchacie funkcie a môžu spôsobiť ich kolaps. Z toho dôvodu vždy existuje obava z používania opiátov u pacientov so spánkovým apnoe. Tento problém si uvedomujeme stále viac, preto sa snažíme využívať alternatívne prístupy, ako sú neopioidné analgetiká. CBD by na základe svojho protizápalového pôsobenia mohlo mať potenciálne užitočné vlastnosti zmierňujúce bolesť bez toho, aby negatívne ovplyvňovalo respiračné schopnosti a funkcie."

Pooperační užívání CBD by mohlo být přínosem zejména díky svým protizánětlivým účinkům, které nejen že urychlují hojení, ale taktéž pomáhají ulevit od bolestí

Pooperačné užívanie CBD by mohlo byť prínosom predovšetkým vďaka svojim protizápalovým účinkom, ktoré nielenže urýchľujú hojenie, ale pomáhajú aj uľaviť od bolesti; zdroj foto: istock.com (peterschreiber.media)

Prieskum vedomostí a záujmov lekárov

Vedci preskúmali vedomosti lekárov v súvislosti s klinickým použitím CBD a ich záujem o CBD ako potenciálnu metódu zotavenia po operácii. Dotazník mal celkom 11 bodov, medzi účastníkmi pritom bolo 94 ortopédov a chirurgov z oblasti športovej medicíny s praxou medzi 5 - 25 rokmi. Výsledky prieskumu sú nasledujúce:

 • 86 % lekárov uviedlo, že sú s CBD oboznámení, ale len 4 % z nich boli oboznámené veľmi dobre.

 • Žiadny z účastníkov netušil, že by CBD mohlo pri regenerácii spôsobiť problém. 28 % považuje kanabidiol za dobrý doplnok pri liečbe. 68 % uviedlo, že nemali potuchy o jeho užitočných vlastnostiach.

 • Z lekárov uvádzajúcich, že by CBD mohlo byť dobrým doplnkom pri liečbe, si 64 % myslí, že je buď mierne, alebo veľmi užitočné.

 • 77 % prejavilo súhlas s použitím CBD pri rekonvalescencii, ak to navrhne sám pacient či iný kolega.

 • 83 % lekárov malo záujem dozvedieť sa o CBD viac a 88 % prejavilo záujem o jeho štúdium.

 • 85 % bolo otvorených odporúčať CBD v prípade, že sa preukáže absencia nežiadúcich účinkov, ktoré sa objavujú u opiátov. 

 • 81 % by pacientovi odporučilo liečbu CBD, keby sa ukázalo, že je prospěšná bez vedľajších účinkov.

 • 24 % lekárov prejavilo obavy týkajúce sa CBD kvôli bezpečnosti alebo malému množstvu preukázateľných štúdií.

Výskumná pracovníčka Alexandra Sideris, podotkla: „Zistili sme, že dotazovaní chirurgovia vyjadrili obecne pozitívny postoj voči využívaniu CBD a vyjadrili potrebu ďalších štúdií zameraných na jeho bezpečnosť a účinnosť u pacientov. Nikdy predtým nebolo CBD študované, predovšetkým kvôli legislatíve. Tá je však v poslednom čase značne zhovievavá, čo by sme mali využiť v lekárskom prostredí.“

Vlastnosti CBD využiteľné pri zotavení

V celom svete sa hovorí o liečebných vlastnostiach CBD, správy, ktoré nie sú podložené štúdiami, sú však podložené množstvom odporúčaní od samotných pacientov. S radosťou sledujeme prebiehajúce výskumy, zároveň si ale uvedomujeme, že stojíme ešte len na začiatku využitia celého potenciálu lekárskeho konope

 • Protizápalové vlastnosti – o CBD je známe, že disponuje protizápalovými vlastnosťami, ktoré môžu mať význam najmä po operácii, kedy je telo oslabaené a náchylnejšie k tvorbe zápalov. Po zneškodnení zápalu sa vaše telo uzdraví rýchlejšie. 

 • Antibiotické účinky – renomovaný odborník, lékař a pedagog Chris Kresser vysvetľuje, že CBD má antibiotické účinky. Keď sa zotavujete z chirurgického zákroku, príde k zlepšeniu hojenia rán, keďže CBD ničí mikroorganizmy, ktoré sú obyčajne pre organizmus škodlivé. To zrýchľuje celý proces rekonvalescencie.

 • Posiľňuje imunitný systém – pri zotavovaní z operácie prirodzene pozorujeme zhoršenie imunitného systému. Aj to je vlastne dôvodom, prečo lekári predpisujú kľudový režim a dostatok kvalitného spánku. CBD je osvedčeným „posiľňovačom“ imunity, môže teda prispieť k rýchlemu vyliečeniu.

 • Prírodný liek – CBD nie je pripravené v laboratóriu na syntetickej báze a má minimum nežiadúcich účinkov, prípadne v zanedbateľnej podobe a miere. Opakom sú medikamenty, ktoré vám niekedy pomôžu od jedného problému, vyvolajú ale druhý.

CBD je jeden z nejúčinějších přírodních léků disponující silnými protizánětlivými a antibiotickými vlastnostmi, což je zejména při rekonvalescenci z prodělaného zákroku velmi užitečné
CBD je jeden z najúčinnejších prírodných liekov disponujúcich silnými protizápalovými a antibiotickými vlastnosťami, čo je najmä pri rekonvalescencii po zákroku veľmi užitočné. Oproti bežným medikamentom disponuje CBD minimom vedľajších účinkov; zdroj foto: gettyimages.com

Rozhovor s odborníkom

Na záver sme si pre vás pripravili niektoré zaujímavé odpovede odborníka na tému užívania CBD pred operáciou. Týmto odborníkom je doktor David Bearman, ktorý využíva pri liečbe konope a má za sebou aj dlhoročné skúsenosti v oblasti liečby a prevencie zneužívania drog. Okrem týchto aktivít je aj autorom knihy Drugs Are Not The Devil's Tools (Drogy nejsou nástrojem ďábla).

Ako dlho pred chirurgickým zákrokom by mal pacient prestať fajčiť konope?

Bearman: Terapeutické aj rekreačné účinky fajčenia konope trvajú 1,5 až 2,5 hodiny. Na operáciu musíte prísť minimálne s trojhodinovým predstihom. Odporúčam však nefajčiť minimálne niekoľko hodín pred zákrokom. Ak užívate konope orálne (ústne), účinky môžu trvať od 3 do 6 hodín. V noci pred operáciou ste oboznámení, že nemôžete jesť od 22:00. Ak budete tieto nariadenia dodržiavať, akýkoľvek účinok by mal odznieť do zákroku. 

Niektorí ľudia tvrdia, že konope môže nepriaznivo ovplyvniť srdce. Existujú nejaké kontraidikácie, ktorých by si pacienti mali byť vedomí?

Bearman: Pred niekoľkými rokmi prebehla na východnom pobreží štúdia, ktorá naznačuje, že užívatelia konope majú zvýšenú šancu na infarkt. Išlo o retrospektívnu štúdiu, ktorá nebola nikdy reprodukovaná a veľa odborníkov ju spochybnilo. Nemyslím si teda, že by som videl nejaké preukázateľné výsledky, ktoré by poukazovali na nepriaznivé účinky na srdce. Môžem povedať, že účinky na kardiovaskulárny systém sú minimálne a veľmi premenlivé. Podľa správy Ústavu medicíny z roku 1999 znižuje užívanie konope tlak o 5 mg, čo naozaj nie je veľa.

Teraz som si u niektorých pacientov so silnou hypertenziou všimol, že konope môže byť účinné pri znižovaní krvného tlaku v bežnom rozmedzí. Napriek tomu by som ľuďom s týmto ochorením radšej odporučil vyhnúť sa užívaniu konope pred operáciou, keďže stále úplne presne nevieme, aký by mohlo mať dopad. Je veľmi dôležité, aby osoba, ktorá užíva konope, oboznámila anesteziológa a ďalších príslušných lekárov o svojej zdravotnej situácii a o všetkých liekoch ktoré užíva, vrátane konope. 

Veľa sa hovorí o dočasnom ovplyvnení tepovej frekvencie u fajčiarov konope. Úprimne, nevšimol som si, že by u mojich pacientov prichádzalo k zvýšeniu tepovej frekvncie, a to som už videl tisíce pacientov. Nevidím to ako veľký problém, pretože zrejme nebudete môcť fajčiť konope pol hodiny pred operáciou.

Někteří se domnívají, že kouřením konopí dochází ke zvyšování tepové frekvence, což by při zákroku mohlo představovat jisté riziko, nicméně toto nebylo prozatím prokázáno

Niektorí sa domnievajú, že fajčenie konope spôsobuje zvýšenie tepovej frekvencie, čo by pri zákroku mohlo predstavovať isté riziko, toto však zatiaľ nebolo preukázané; zdroj foto: unsplash.com (autor: Robina Weermeijer)

Aký je najlepší spôsob spotreby pred operáciou?

Bearman: Ako už bolo zmienené, fajčenie môže spôsobovať kašel, určite teda nie je vhodným variantom užívanie konope pred operáciou. Vhodnou náhradou za fajčenie je vapovanie, kedy sa látka odparuje. Taký spôsob odparovania má až o 70 % menej dráždivých látok, než je to u spaľovania. Stále je tu k dispozícii ešte tinktúra, olej či konopné potraviny. 

Je konope vhodnou voľbou ako liek po operácii?

Bearman: Áno, myslím si, že po operácii je užívani konope v poriadku. Len by som sa vyhol fajčeniu, predovšetkým po operácii brucha, aby nevzniklo poškodenie spôsobené kašľom. Určite si myslím, že konope je vhodnou  liečbou pooperačnej bolesti. Ak chce pacient ako spôsbo užitia použiť inhaláciu, odporúča sa aspoň vyparovanie, nie priamo spaľovanie konope. Najlepším variantom však zostáva aplikácia CBD oleja či tinktúry pod jazyk.

Je zaujímavé, ak sa teda historicky vrátime do 19. storočia a obdobia pred ním, že konope sa používalo ako anestetikum pri pôrode. Jednou z vecí, ktoré vieme o kanabinoidoch, je to, že má analgetické vlastnosti. To môže výrazne znížiť dávkovanie liekov proti bolesti, ktoré osoba vyžaduje po operácii. 

Nejlepší metodou užívání CBD jsou pravděpodobně tinktury a extrakty aplikované pod jazyk
Najlepšou metódou užívania CBD sú pravdepodobne tinktúry a extrakty aplikované pod jazyk.

Záverečné zhrnutie

Kanabinoidy obsiahnuté v konope majú rad nesporných výhod a pozitívnych vlastností pri liečbe množstva ochorení či zdravotných problémov, zatiaľ sa však zdá byť rozumné užívať konope až po operácii. Nepodceňujte ale ani napriek tomu svoj zdravotný stav - to znamená, že ak ste absolvovali chirurgický zákrok napríklad v oblasti brucha, vyhnite sa fajčeniu lekárskeho konope, zvoľte radšej metódu orálneho užívania, napríklad v podobe kapsulí, tabletiek či CBD tinktúr. Určite by ste si neradi poškodili ranu kvôli kašľu. Pred operáciou sa konope radšej vyhnite, najmä ak užívate lieky na riedenie krvi či iné lieky zaťažujúce pečeň a pod. Akúkoľvek skutočnosť okamžite oznámte anesteziológovi a ďalším lekárom, ktorí sa o vás starajú. Tým sa vyhnete možným komplikáciám, o ktoré pravdepodobne nestojíte ani vy, ani lekári. 

Niektoré účinky konopej liečby sú už nespochybniteľne potvrdené desiatkami štúdií, ale na niektoré z nich si ešte budeme musieť počkať. Pozitívny je na tom ale fakt, že lekári sú konope vo všeobecnosti naklonení a mnohí z nich sa aktívne zapájajú do prebiehajúcich výskumov. Každý z nás je individuálny, máme rôzne potreby aj reakcie, na čo je nutné brať ohľad aj pri voľbe liečby. Inými slovami, čo funguje u jedného, u druhého môže fungovať menej či vôbec. Pozorujte preto reakcie svojho tela. Máte svoj osobný príbeh, ktorý by ste radi  odprezentovali? Neváhajte nám napísať, aká je vaša konktétna skúsenosť. 

Zdroj titulnej fotografie: unsplash.com (autor: Artur Tumasjan)

Zdroje použitých štúdií: 

2018, New Orleans: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139487/

2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5542986/

2014, JAMA Int. Med.: 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1898878

Časté dotazy

Alzheimerovu chorobu úplne liečiť nemožno, avšak môžeme prispieť k jej lepšiemu priebehu prekrvením mozgu a stimulovaním nervov pomocou CBD olejov. CBD oleje obsahujú kanabidiol, ktorý má blahodarné účinky na ľudský organizmus. Pomáha pri boji s nespavosťou a stresom, ale tiež dokáže zmierniť následky alzheimerovej choroby. Vďaka jeho pozitívnym vlastnostiam účinkuje pri problémoch s demenciou. V neposlednom rade stoja za zmienku jeho antioxidačné a protizápalové schopnosti, vďaka ktorým dokáže stimulovať nervy a tým alzheimerovu chorobu spomaliť.

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace, častá je u onkologických pacientov. Zdroj bolesti môže byť rôzny, sprievodnými príznakmi sú však pokles nálady, úzkosť, bolesť, nespavosť a nechutenstvo. CBD na rozdiel od THC nie je psychoaktívne a má minimum nežiadúcich účinkov. Štúdie ukázali, že u pacienov, ktorí užívali CBD produkty, buď čisté, alebo so stopou THC, sa preukázateľne znížila bolesť. Podľa dát kalkulačky na CBD pomáha znížiť bolesť dávka CBD s hodnotou 13 - 39 mg u človeka s priemernou hmotnosťou 75 kg. 

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

Účinky fajčenia marihuany sa prejavujú už niekoľko sekúnd po vdýchnutí. Fajčenie marihuany je najbezpečnejší spôsob užívania THC. A to aj napriek tomu, že THC má preukázateľne tlmiace účinky na rakovinu, decht, ktorý sa fajčením dostáva do pľúc, je pre telo škodlivý a rakovinotvorný. Marihuana môže vyvolať zmeny v správaní a vnímaní, eufóriu, pocit uvoľnenia alebo útlmu, vylúčiť sa však nedá ani úzkosť, nepokoj alebo paranoja. Sú ale veľmi individuálne a ak má človek nízku toleranciu THC, je ideálne nahradiť ho CBD produktmi, ktoré nie sú psychoaktívne. 

 

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Parkinsonova choroba je dlhodobá porucha centrálneho nervového systému. K jej príznakom patrí predovšetkým tras, strata automatických pohybov, zmena reči, zmena písma, spomalené pohyby a stuhnuté svaly. CBD môže preukázateľne prispievať k liečbe porúch spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, ktoré sú spojené s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizápalové a je skvelým neuroprotektantom. Odporúčaným spôsobom užívania CBD pri liečbe Parkinsonovej choroby je kvapkanie CBD oleja pod jazyk. 

THC je psychoaktívna látka, ktorá má však štúdiami preukázané lekárske účinky. To má ale aj CBD, ktoré má takmer zhodné chemické zloženie, je však nepsychoaktívne a nevyvoláva závislosť. Najväčšie riziko užívania marihuany predstavuje jej fajčenie, do tela sa totiž nedostáva len THC, ale aj iné škodlivé látky. Ľudia, ktorí konopu fajčia, trpia častejšie respiračnými ťažkosťami, predovšetkým chronickou bronchitídou. Užívanie THC sa spája aj so zníženou motorikou.

 • Články z kategórie konopné terpény majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 02/06/22
(Aktualizováno: 02/07/22)