Ako môže konope ovplyvňovať plodnosť - Štúdie

Objav endokanabinoidného systému u člověka v 90. rokoch spustil lavínu štúdií, ktoré sa zaoberali ovplyvňovaním rôžnych funkcií ľudského tela prostredníctvom konope. Počet užívateľov tejto rastliny svetovo stúpa, tomu prispieva aj fakt, že sa konštantne zvyšuje povedomie o ich pozitívnych i negatívnych dopadoch na naše životy. Nielen verejnosť, ale aj vedecké tímy z celého sveta hľadajú odpovede na množstvo otázok týkajúce sa konzumácie konope. Jednou z nich je otázka, či môže u užívateľov vyvolať ovplyvnenie plodnosti. Dnes sa zameriame na niektoré zaujímavé výskumy, ktoré sa touto tematikou zaoberali a na výsledky, s ktorými prišli.

Skôr, ako sa bližšie pozrieme na konkrétne štúdie, je nutné klasifikovať užívateľov do dvoch základných skupín rozdelených podľa toho, aký typ konope konzumovali. Do prvej kategórie zaraďujeme užívateľov, ktorí uprednostňujú rekreačný druh konope, u ktorého sa okrem ostatných kanabinoidov vyskytuje aj THC (tetrahydrokanabinol) v hladinách vyšších ako 0,3 % (od 1.1. 2022 vyšších ako 1%). Užívanie tohto typu konope je v Českej republike obmedzené legislatívou, výnimku však tvoria pacienti, ktorým bolo predpísané ošetrujúcim lekárom s prihliadnutím k ich zdravotného stavu. Zákon v ČR v súčasnosti pestovanie takých konopných rastlín neumožňuje, ak teda nemáte výnimku stanovenú príslušnými orgánmi, ani v takom prípade ho však nie je možné šíriť.

Druhou kategóriou sú užívatelia konope, u ktorých sa vyskytujú hladiny THC do maximálnej povolenej úrovne 0,3 % (aktuálne v ČR 1 %), čo platí u rastlín i v sušine. Tento druh konope je v Českej republike legálne držať i pestovať. Ak ste ale vlastníkmi poľa s rozlohou 100 m2 a väčšieho, je nutné ohlásiť tento fakt orgánom zodpovedným za ich správu. Vzhľadom na to, že také konope neobsahuje psychoaktívnu zložku, nemá vplyv na zmenu vnímania či správania užívateľa. Ako sa dozviete neskôr, ide o podstatne dôležitý rozdiel medzi obomi skupinami. 

Pamatujte, že účinky legální látky CBD a nelegálního THC se výrazně liší, stejně tak jejich vliv na plodnost mužů nebo žen, není zcela jednoznačný

Myslite na to, že účinky legálneho konope CBD a v ČR obmedzeného THC sa výrazne líši, takže ani ich vplyv na plodnosť mužov či žien nie je celkom jednoznačný; zdroj foto: labroots.com

Prvá skupina: Konope a plodnosť u mužov

Ako sme už napísali vyššie, prvá skupina pozostáva z užívateľov konope s vyšším obsahom THC (tetrahydrokanabinolu), konkrétne teda nad 0,3 % (1 %) obsahu. Táto skutočnosť sa však môže líšiť a v niektorých ďalších štátoch sú tolerované hodnoty odlišné. Na svete dokonca nájdeme aj štáty, v ktorých je konope s vyšším obsahom THC úplne legálnou záležitosťou. Poďme sa teda bližšie pozrieť na výsledky, s ktorými prišli realizované výskumy.

Dánska štúdia z roku 2015

Tím vedcov uskutočnil štúdiu na celkovom počte 1215 mužov vo veku 18-28 rokov, ktorí v rokoch 2008-2012 absolvovali povinnú lekársku prehliadku s cieľom určiť mieru spôsobilosti k vykonávaniu vojenskej služby. Popri vzorke krvi sa odoberala aj vzorka spermií. V dotazníkoch zameriavajúcich sa na rekreačné užívanie drog za posledné 3 mesiace uviedlo celých 45 % účastníkoch, že fajčili marihuanu. Pravidelná konzumácia (viac ako raz do týždňa) bola spojená s koncentráciou spermií nižšou až o 29 %. Užívatelia kombinujúci marihuanu aj s inými rekreačnými drogami vykazovali dokonca o 55 % menej spermií. Ďalej boli pozorované zvýšené hladiny testosterónu u pravidelných konzumentov marihuany.

Bostonská štúdia z roku 2019

Doktor Feiby L. Nassan prišiel so svojim tímom so zistením, ktoré bolo záverom štúdie prebiehajúcej v roku 2019 v Bostone v Massachusetts. Celkom 662 účastníkom (mužského pohlavia) odobrali 1143 vzoriek spermií a 317 vzoriek krvi. Výsledky sú úplne odlišné v porovnaní s výsledkami predchádzajúcej štúdie, pretože v Bostone zistili, že muži, ktorí niekedy fajčili marihuanu (365 jedincov), vykazovali významne vyššiu koncentráciu spermií, než pozorovali u nefajčiarov. Ak vás zaujímajú čísla, pomer bol 62,7 : 45,4 miliónov spermií na 1 ml vzorky. Ďalej sa nezistili žiadne odlišnosti v tom, či išlo o aktívneho užívateľa marihuany alebo užívateľa z minulosti. 

Tieto nálezy odporujú niektorým z dávnejšie realizovaných štúdií, nie je však možné preukázať, či to bolo spôsobené tzv. falošnou asociáciou či iným vplyvom. Jeden z členov výskumného tímu, Jorge Chavarro, uviedol: „Tieto nečakané zistenia poukazujú na to, ako málo vieme o reprodukčných zdravotných účinkoch marihuany. Naše výsledky je nutné interpretovať veľmi opatrne, zdôrazňujú potrebu ďalšieho štúdia zdravotných účinkov užívania rekreačného konope.“

Hlavný autor štúdie a postdoktorandský vedecký pracovník Feiby L. Nassan dodal: „Výsledky boli v rozpore s našim očakávaním. Sú však v súlade s rôznymi interpretáciami - nízka frekvencia užívania marihuany by mohla zvyšovať produkciu spermií, pretože má pozitívny vplyv na endokanabinoidný systém, o ktorom je známe, že hrá rolu v miere plodnosti, tento efekt sa však vytráca pri konzumácii nadmerného množstva marihuany. Ďalšia interpretácia súvisí so zistením vyššej hladiny testosterónu u užívateľov - teda mužov s vyššími hodnotami tohto mužského hormónu, tí budú s väčšou pravdepodobnosťou praktikovať rizikové správanie, vrátane užívania marihuany.

Dle jednoho ze stanovisek Bostonské studie, by mohla expozice nízkých dávek marihuany pomoci zvýšení produkce spermií

Podľa jedného zo stanovísk bostonskej štúdie by mohla expozícia nízkym dávkam marihuany pomôcť k zvýšeniu produkcie spermií, teda potenciálne zjednodušiť počatie; zdroj foto: leafly.com

Prvá skupina: Konope a plodnosť u žien

Doterajšie dôkazy naznačujú, že konzumácia marihuany môže znížiť ženskú plodnosť prerušením uvoľňovania hormónu známeho ako gonadotropín prostredníctvom hypotalamu, čo vedie k zníženiu tvorby estrogénu a progesterónu, ktoré následne spôsobuje narušenie menštruačného cyklu. Úspešná reprodukcia vyžaduje detailne riadenú reguláciu endokanabinoidného systému, niektoré kanabinoidy (najmä THC) by mohli krehkú rovnováhu ženského reprodukčného systému narušiť.

Metaštúdia (súhrnná štúdia) z roku 2016

Vedeckí pracovníci priniesli výsledky poukazujúce na súvislosť medzi užívaním marihuany a narušením menštruačného cyklu. Výsledkom jednej štúdie bolo, že príležitostné fajčenie konope s vyšším obsahom THC vedie k predĺženiu tzv. folikulárnej fázy, ktorej následkom je oneskorená ovulácia. Väčšina výskumov pracovala s pomerne malou veľkosťou vzorky, nebrali do úvahy množstvo spotrebovanej marihuany a expozíciu ďalších návykových látok, ako je alkohol či tabak. Preto je dôležité ďalšie preskúmanie s ohľadom na všetky premenné.

Endokanabinoidný systém a ženský reprodukčný systém sú naozaj prepojené. Hormonálne kolísanie v priebehu menštruačného cyklu a tehotenstva spôsobuje zmeny v prejavoch kanabinoidných receptorov, endokanabinoidov a ďalších pridružených enzýmov, ktorých úlohou je rozkladanie využitých látok v ECS. Metabolické enzýmy sa nachádzajú tak v mozgu, ako aj vo vaječníkoch, vajcovodoch či maternici. Prejavené zmeny môžu negatívne ovplyvňovať plodnosť, pomôcť mimomaternicovému tehotenstvu či v najhoršom prípade zvýšiť riziko potratu. Pred vedeckými pracovníkmi je však ešte veľa práce, aby sme mohli s istotou hovoriť o zásadnom vplyve užívania marihuany na ženskú plodnosť. Niektoré testy paradoxne poukazujú na zvýšenú sexuálnu motiváciu pozorovanú u účastníkov ženského pohlavia, na zaujímavé zistenia sa teda ešte len môžeme teštiť. Dnešné legislatívne podmienky hrajú do karát prebiehajúcim i budúcim štúdiám, čo víta verejnosť, ale aj samotní užívatelia. Ako sú na tom páry, ktoré riešia problém s plodnosťou? Môže byť pre nich konope nápomocné?

Mimoděložní těhotenství může mít celou řadu příčin, v některých studiích se však spekuluje o vlivu THC na vznik tohoto problému. Nejčastěji se vzniká ve vejcovodech, či přímo ve vaječnících

Mimomaternicové tehotenstvo môže mať celý rad príčin, v niektorých štúdiách sa však špekuluje o vplyve THC na vznik tohto problému. Najčastejšie tento typ tehotenstva vzniká vo vajcovodoch či priamo vo vaječníkoch; zdroj foto: rcog.org.uk

Produkty, ktoré súvisia s témou článku

Prvá skupina: Konope a páry s problematickou plodnosťou

Štúdia z roku 2018

Niekoľko vedcov z USA zisťovalo, či má pravidelné užívanie marihuany vplyv na dĺžku času potrebného na otehotnenie. Respondenti boli mužského aj ženského pohlavia vo veku od 15 do 44 rokov. Odpovede sa týkali obdobia uplynulých 12 mesiacov a štúdie sa zúčastnilo 758 mužov a 1076 žien. Pri pokuse o otehotnenie potvrdilo 16,5 % mužov konzumáciu marihuany, u žien to bolo len 11,5 %. Porovnanie nefajčiarov a nepravidelných fajčiarov nepreukázalo významný dopad marihuany na rýchlosť otehotnenia.

Zvýšenie sexuálnej frekvencie

Andrew J. Sun v spolupráci s Michaelom L. Eisenbergom z USA testovali asociáciu medzi užívaním marihuany a sexuálnou frekvenciou v Spojených štátoch. Analýzou prešli výsledky 28 167 žien v priemernom veku 29,9 rokov a 22 943 mužov s priemerným vekom 29,5 rokov. Výsledky odhalili, že užívatelia marihuany obecne mali významne vyššiu sexuálnu frekvenciu v pomere k abstinentom. Klinicky boli závery potvrdené bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na sexuálne funkcie. Napriek tomu, že ide o upokojujúce zistenie, je nutné realizovať ďalšie meranie a testovanie, ktoré vás o týchto pozitívnych vlastnostiach presvedčí. 

Dobrou zprávou pro páry jsou výsledky výzkumů, dle kterých nemá užívání konopí významný vliv na délku doby potřebné pro otěhotnění

Dobrou správou pre tieto páry sú výsledky výskumov, podľa ktorých nemá konope významný vplyv na dĺžku času potrebného k otehotneniu; zdroj foto: unsplash.com (autor: Drew Hays)

Druhá skupina: Konope a plodnosť u mužov

V tejto časti článku sa budeme venovať druhej strane užívateľov siahajúcich po CBD odrodách konope s obsahom THC (tetrahydrokanabinolu) do 0,3 %. V tomto druhu lekárskeho konope sa nevyskytujú psychoaktívne látky, takže nemá vplyv na vnímanie či správanie užívateľa. Stále je však v hre víiac ako 100 známych kanabinoidov, ktoré interagujú s endokanabinoidným systémom. Pozornosť zameriame najmä na všetkým známy kanabinoid CBD (kanabidiol).

Objav receptoru GPR18

Vyzerá to tak, že momentálne neexistuje štúdia, ktorá by priniesla jasné výsledky v oblasti vplyvu CBD na mužskú plodnosť. Väčšina výskumov sa zameriavala na užívateľov marihuany, výsledky sú pritom rozdielne. Predsa len však vyšiel jeden zaujímavý výskum, ktorý má na svedomí doktor Hansem Hattem z Ruhr University v nemeckom Bochume. Tomu vďačíme za objav receptoru vyskytujúceho sa u spermatických buniek, ktorému dal názov GPR18Tento receptor je tiež súčasťou endokanabinoidného systému. Doktor Hatt vysvetľuje svoj názov jednoducho:„Endokanabinoidy aktivujú spermie, ktoré vďaka tomuto mechanizmu môžu oplodniť vajíčko.“ Skôr, ako budeme hovoriť o pozitívnom vplyve CBD na mužskú plodnosť, bude nutné uskutočniť viac výskumov.

Druhá skupina: Konope a plodnosť u žien

Schopnosť otehotnieť býva u žien daná predovšetkým tým, či nastáva každý mesiac ovulácia. Ide o jedinečné obdobie, kedy sú vajíčka uvoľňované z vaječníkov, vďaka ktorému môže prísť k oplodneniu. Narušenie tohto procesu môže nastať kvôli celému radu príčin, ako je zápalové ochorenie panvy alebo napríklad syndróm polycystických vaječníkov. Hlavnou prekážkou však naďalej zostáva vek ženy, keďže starnutím sa znižuje funkčnosť vajíčok a vaječníkov. Žena je navyše s pribúdajúcim vekom stále náchynejšia k ďalším ochoreniam, ktoré môžu spôsobiť zníženie plodnosti. Napriek tomu sa môžeme stretnúť so ženami, ktoré dávajú prednosť kariére a s otehotnením čakajú tak dlho, že to pre ne môže neskôr spôsobiť problém.

Doktorka Michele Rossová, Ph.D, neurovedkyňa a výkonná riaditeľka firmy Infused Health, naznačuje potenciál anandamidu – jedného z mnohých endokanabinoidov prirodzene sa vyskytujúcich v ľudskom tele. Ten má okrem iného na starosti homeostázu - stabilnú telesnú rovnováhu na bunkovej úrovni. Vlastnými slovami túto skutočnosť komentuje nasledovne: „Úspešné tehotenstvo u žien sprevádza rýchlo sa meniaca hladina anandamidu. Pri ovulácii sa vyskytuje vo vysokých hladinách, ktoré sú klinicky spojené s úspešným otehotnením. Nízka hladina anandamidu alebo endokanabinoidov môže naopak narušiť ovuláciu a tým aj schopnosť otehotnieť.

Užívání CBD konopí s obsahem THC nižším než 0,3 %, může být pro nastávající matky poměrně prospěšé, jelikož správná hladina ananadaminu podporuje pravidelnou ovulaci
Užívanie CBD konope s obsahom THC nižším ako 0,3 % môže byť pre ženy pokúšajúce sa o otehotnenie pomerne prospešné, keďže správna hladina anandamídu podporuje pravidelnú ovuláciu, teda schopnosť "dostať sa" do iného stavu; zdroj foto: unsplash.com (autor: Ömürden Cengiz)

Klinický deficit endokanabinoidov

Teóriu klinického deficitu endokanabinoidov prvýkrát navrhol doktor Ethan RussoTen predpokladá, že keď je endokanabinoidný systém v nerovnováhe, zvyšuje sa riziko zápalu a imunitných porúch. V roku 2016 vyústil výskum do komplexnej štúdie, ktorú viedol práve doktor Russo. Russo navyše dodáva, že CBD môže pomôcť zvýšiť hladinu anandamidu, čím podporuje cyklus ovulácie a pomáha s ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi neplodnosť, ako je stres a úzkostné stavy. Štúdiu komentuje slovami: „Stres má obecne negatívny dopad na plodnosť mužov i žien, keďže zabraňuje produkcii vajíčok a spermií a ďalším krokom dôležitým pri otehotnení. Potlačenie stresu môže mať pozitívny vplyv na celý proces oplodnenia.“

Riaditeľka nutričného poradenstva z Bostonu, Hillary Wright, tvrdí, že nemôže prehliadať potenciálne výhody užívania CBD na zvyšovanie plodnosti, zatiaľ ale neexistuje potrebný výskum, ktorý by ich podporil. Údajne nevidí problém v konzumácii CBD produktov bez psychoaktívnych zložiek THC, je však nutné jej domnienky potvrdiť. K svojmu stanovisku dodáva: „Kanabidiol by mohol podporovať plodnosť zvyšovaním hormonálnej rovnováhy a celkovej kvality vajíčok. Užívanie CBD rozhodne nekompenzuje životný štýl, ktorý je dôležité správne upraviť, ale môže byť prospešným doplnkom. Pripomínam však, že nám stále chýbajú klinické dôkazy.“

Výsledky štúdií často naznačujú, že tehotné ženy a ženy, ktoré sa o otehotnenie pokúšajú, by nemali užívať konope s obsahom THC. Niektoré dokonca prišli s asociáciou konope a nízkej pôrodnej hmotnosti či predčasného pôrodu. Doktor Nathaniel DeNicola, odborný asistent pôrodníctva a gynekológie na Lekárskej fakulte George Washington University, potvrdzuje rozdielnosť výsledku štúdií vplyvu konope na plodnosť, jednako však verí, že potenciáne výhody prevážia možné riziká. Jeho želaním je stretnúť sa s výskumami, ktoré sa zameriavajú výlučne na CBD, a nie na marihuanu obsahujúcu psychoaktívne THC. S veľkou pravdepodobnosťou užíva konope viac žien, než hovoria čísla - konope je spoločnosťou do istej miery stále stigmatizované, preto sa niektoré ženy nepriznávajú k jeho užívaniu. V štátoch, kde je marihuana nelegálna, sa k jej konzumácii priznáva zhruba 5 % žien, v štátoch, v ktorých legálna je, sa k užívaniu priznáva asi 30 % žien. 

Endokanabinoid Anandamid má významný vliv na funkci spermií a dokonce může usnadnit jejich proniknutí do vajíčka
Endokanabinoid anandamid má významný vplyv na funkciu spermií, dokonca môže zjednodušiť aj ich preniknutie do vajíčka; zdroj foto: unsplash.com (autor: Dainis Graveris)

Závery a budúci smer

Reprodukčný proces je zložitý systém zahŕňajúci spermatogenézu, oogenézu, oplodnenie, preimplantačný vývoj embrya, správne načasovaný priechod embrya oviduktom, zachytenie a uhniezdenie oplodneného vajíčka v sliznici maternice. U mužov hrá významnú úlohu predovšetkým účinok anandamidu (endokanabinoid vyskytujúci sa v tele) na funkciu spermií, keďže im umožňuje jednoduchší prechod cez maternicu do vajcovodu. Nežiadúcim pozorovaným javom je aktivácia receptorov CB1, ktorá vedie k zníženiu pohyblivosti spermií, na druhú stranu však podporuje podporuje jednoduchší prienik obalom vajíčka.

Hoci schopnosť CBD zvyšovať plodnosť zostáva tak trochu záhadou, existujú dôkazy o tom, že aktívna fyzická činnosť a znižovanie stresu môžu odstrániť prekážky na ceste k otehotneniu. Niektorí odborníci odporúčajú meditáciu, jógu či dychové cvičenia na zmiernenie psychického (a fyzického) napätia. Nakoniec je tu niekoľko tipov na úľavu od stresu, ktoré vám zároveň môžu pomôcť pri nespavosti, úzkosti a ďalších zdravotných ťažkostiach:

  • Akupunktúra – technika známa už celé stáročia, ktorej základným princípom je rovnováha tela. Podstatou je vpichovanie špeciálnych ihiel do tzv. akupunktúrnych bodov. Jej cieľom je sprístupnenie kanálov, ktorými v tele prúdi energia. Či už veríte na tradičnú čínsku medicínu, alebo nie, skúsenosť pacientov a stáročia praktikujúcich lekárov hovorí za všetko. 

  • Masáž – opäť ide o veľmi tradičnú techniku, ktorá sa okrem iného využíva aj ako podporná liečba pri neplodnosti. Fyzioterapia, do ktorej patrí aj masáž, je v dnešnej rýchlej dobe často vyhľadávaná. Mnohí z nás trpia nedostatkom aktívneho pohybu, s ktorým sa spája aj ochabnuté svalstvo. K dispozícii sú desiatky typov masáží, ako je napríklad masáž pomocou lávových kameňov, čokoládová, medová či havajská masáž Lomi-Lomi. 

  • Správna výživa – jedlo je úplným základom správneho fungovania všetkých telesných procesov. Preto by malo byť prvým krokom zhodnotenie vášho stravovania, s ktorým vám môže pomôcť odborník. Niektoré návyky sa dajú zobecniť, je však dôležité pristupovať k stravovaniu s istou individuálnou premenlivosťou, každé telo má trochu iné potreby a prejavuje sa rozdielne.


Zdroj titulnej fotografie: cannabishealthinsider.com

Zdroje použitých štúdií:

Dánsko, 2015: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26283092/

Boston, 2019: 

https://academic.oup.com/humrep/article-abstract/34/4/715/5307080

Metaštúdie, 2016: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918871/

Páry s problematikou plodnosti:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29555335/

Klinický deficit endokanabinoidov:

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

Účinky fajčenia marihuany sa prejavujú už niekoľko sekúnd po vdýchnutí. Fajčenie marihuany je najbezpečnejší spôsob užívania THC. A to aj napriek tomu, že THC má preukázateľne tlmiace účinky na rakovinu, decht, ktorý sa fajčením dostáva do pľúc, je pre telo škodlivý a rakovinotvorný. Marihuana môže vyvolať zmeny v správaní a vnímaní, eufóriu, pocit uvoľnenia alebo útlmu, vylúčiť sa však nedá ani úzkosť, nepokoj alebo paranoja. Sú ale veľmi individuálne a ak má človek nízku toleranciu THC, je ideálne nahradiť ho CBD produktmi, ktoré nie sú psychoaktívne. 

 

Liečba úzkosti je najčastejším spôsobom užívania CBD. Štúdie dokázali, že CBD znižuje úzkosť u pacientov so sociálne-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáha k udržaniu nižšej hladiny úzkosti, k neustálemu zlepšovaniu kvality a množstva spánku. Je to najpopulárnejší prírodný spôsob liečby úzkosti a porúch spánku. Ku každodennému užívaniu pri zvládaní úzkosti sa odporúčajú CBD kapsule alebo CBD tinktúry. K zvládaniu akútnych ťažkostí sa naopak odporúča aj vaporizácia CBD, pretože úľava sa dostavuje takmer okamžite.

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Tehotné ženy užívajú marihuanu predovšetkým z lekárskych dôvodov, a to proti ranným nevoľnostiam, bolesti, úzkosti a nespavosti. Rovnako ako každá iná látka, aj THC môže mať dopad na matku a dieťa. Na základe štúdií sa zistilo, že užívanie marihuany zvyšuje riziko potratu. Môžu sa dostaviť bežne nežiadúce účinky THC, ako je nevoľnosť, zvýšená srdcová frekvencia, pokles srdcového tlaku, zhoršená pamäť a koordinácia. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 02/12/22
(Aktualizováno: 02/14/22)