Ako sa účinne zbaviť THC v tele?

Rastlina konope obsahuje asi sto rôznych kanabinoidov, medzi ktorými môžeme nájsť aj niektoré psychoaktívne (THC) i nepsychoaktívne (CBD, CBG a iné). Lekárske konope s vysokým obsahom THC sa dá v Českej republike legálne získať len na predpis. Ak ste jedným z pacientov, ktorí majú recept na tento typ konope, určite viete, že s jeho užívaním je okrem iného spojený napríklad zákaz šoférovania. Možno ste sa sami seba pýtali, ako dlho vlastne vydrží THC v tele. Existuje nejaká možnosť, ako sa ho rýchlo a účinne zbaviť? Máme pre vás niekoľko tipov, s ktorými môžete predísť nepríjemnostiam v súvislosti s cestnou kontrolou či testovaním na pracovisku. 

Lekárske konope: voľne dostupné a na predpis

Aktuálne sa môžete stretnúť s dvomi typmi konope, z hľadiska zloženia a legislatívy by sme ich mohli rozdeliť na konope s obsahom THC do 0,3 % a s obsahom THC nad 0,3 %. Prvý zmienený typ sa dá pestovať bez akéhokoľvek povolenia, no ak presiahne osadená plocha 100 m2, je nevyhnutné nahlásiť túto skutočnosť príslušným orgánom. Lekárske konope s obsahom THC do 0,3 % (v ČR od 1.1. 2022 sa hranica posunula na úroveň 1 %) je možné na tunajšom trhu kúpiť úplne legálne, teda bez postihu.

Druhý typ konope - s obsahom THC nad 0,3% (v ČR nad 1 %), nemôžete voľne pestovať, ak teda nedisponujete licenciou vydanou Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (v ČR známym pod skratkou SÚKL). Ďalšiu výnimku predstavujú zákonom alebo štátom zriadené vedecké pracoviská, ktoré musia mať povolenia od Ministerstva zdravotníctva. Tento typ konope sa dá získať na predpis v overených lekárňach, kde si dnes môžete vybrať z niekoľkých odrôd s rôznou koncentráciou THC. V dnešnom článku sa budeme zaoberať týmto variantom konope, konkrétne jedným z jeho kanabinoidov - tetrahydrokanabinolom (THC).

Čo sa deje s THC v našom tele?

Inhalácia lekárskeho konope má výhodu najkratšieho nástupu účinkov, pretože THC sa dostáva do krvného riečiska cez pľúca. Srdce ho následne pumpuje do rôznych častí tela, kde sa nachádzajú kanabinoidné receptory - receptory CB1 nájdete v mozgu a centrálnej nervovej sústave, receptory CB2 v slezine a imunitnom systéme. Určitá časť THC cirkulujúceho v krvi prechádza pečeňou, kde sa rozkladným spôsobom premení na cca 80 odlišných metabolitov, jedným z nich je aj THC-COOH. Táto látka je neaktívnou formou THC a v tele zostáva oveľa dlhšie. Ukladanie sa odohráva v telesnom tuku, odkiaľ sa látka postupne vylučuje močom a stolicou. Popri samotnom THC býva testami na drogy detekovaný aj neaktívny metabolit THC-COOH. Logicky tu vzniká problém s tým, že testy síce preukazujú výskyt kanabinoidov v tele, no tieto látky už nemusia byť aktívne, nemajú teda schopnosť ovplyvňovať naše vnímanie a správanie. 

Při inhalaci účinných látek z lékařského konopí, dochází k nejrychlejšímu nástupu účinků, a to díky absorbci přímo do krevního řečiště skrz plíce

Inhalácia účinných látok z lekárskecho konope vyvoláva najrýchlejší nástup účinkov, a to vďaka absorbcii priamo do krvného riečiska cez pľúca; zdroj foto: pixabay.com (autor: Lindsay Fox)

Koľko THC máte v tele?

Hladiny THC a THC-COOH v tele sú ovplyvnené niekoľkými faktormi, ktoré majú zároveň vplyv na dobu vylučovania týchto látok. Je dobré zobrať tieto okolnosti do úvahy pri výslednom určovaní oboch hodnôt. Tu je niekoľko parametrov, na ktoré je potrebné brať ohľad:

 • Frekvencia užívania – veľký rozdiel je, keď vyfajčíte celú konopnú cigaretu, alebo si len 1 - 2x potiahnete. Aké je reálne množstvo, ktoré si dožičíte pri jednej dávke? Je samozrejmé, že čím častejšie (a čím väčšie množstvo) konope užívate, tým vyššie budú hladiny THC vo vašom tele a doba vylučovania bude značne predĺžená.

 • Telesný tuk – pretože sa látky THC a THC-COOH ukladajú v telesnom tuku, logicky z toho môžeme odvodiť, že čím viac telesného tuku máte, tým viac sa bude ukladať kanabinoidov i metabolitov. Doba vylučovania je tak automaticky tiež predlžená.

 • Metabolizmus a zdravotný stav – platí jednoduché pravidlo, čím zdravší a aktívnejší spôsob života vediete, tým menej telesného tuku budete mať a tým rýchlejší bude váš metabolizmus. Každý človek má však jedinečný vnútorný systém, takže je potrebné načúvať tomu, ako pracuje konkrétne ten váš. Neskôr sa dozviete, aký vplyv má na hladiny THC v krvnom riečisku cvičenie, najlepším variantom je však udržiavať sa dlhodobo fit a pred testováním radšej veľmi necvičiť.

 • Typ konzumovaného konope – kvety nie sú jediným variantom, pomocou ktorého môžete THC dopraviť do tela. Obsah tohto psychoaktívneho kanabinoidu v tom ktorom produkte má samozrejme veľký vplyv na jeho hladinu v tele. Dnes môžete kúpiť množstvo odrôd s rôznym podielom kanabinoidov, je veľmi dôležité brať tento fakt na zreteľ. 

 • Genetika – dedične majú ľudia rôzne varianty enzýmov cytochrómu P450, ktoré rozkladajú a premieňajú THC v tele. To vedie k vylučovaniu týchto látok močom. 

 • Pohlavie – výsledky niektorých štúdií prišli s tvrdením, že muži užívajúci konope môžu mať v tele vyššie hladiny psychoaktívnych látok než ženy.

Platí jednoduché pravidlo - čím více tělesného tuku máte, tím více se bude ukládat kanabinoidů a doba vylučování se automaticky také prodlužuje

Platí jednoduché pravidlo - čím viac telesného tuku máte, tým viac kanabinoidov sa bude ukladať a doba vylučovania sa automaticky tiež predlžuje; zdroj foto: unsplash.com (autor: i yunmai)

Ako dlho zostáva THC v tele?

Je stále otvorenou otázkou, ako dlho zostáva THC v ľudskom tele - vzhľadom na všetky zmieňované faktory. Itzhak Kurek, Ph.D., generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Cannformatics v severnej Kalifornii, povedal: „Sledovaním pravidelných užívateľov konope sa zistilo, že zvyškové THC sa dá namerať 5 - 13 dní po jeho konzumácii.“ Určite by ste nemali zabudnúť na vybraný variant testovania, rozlišujeme štyri základé typy testov: z krvi, moču, slín a z vlasov. Základné hodnoty, z ktorých sa vychádza pri stanovení dĺžky detekovania THC v tele, sú nasledujúce:

 • Vlasy – 90 dní

 • Moč – 3 dni až mesiac (niekedy sa uvádza aj viac ako mesiac)

 • Sliny – 48 hodín

 • Krv – 36 hodín

V roku 2005 prebehol prieskum na University of Missouri, pri ktorom sa zistilo, že doba detekcie presahujúca 30 dní sa vyskytuje veľmi výnimočne. Štúdia zohľadňuje všetky čiastkové faktory ovplyvňujúce výsledné hodnoty a dobu vylučovania, no poskytuje aj pomerne praktický návod k detekcii kanabinoidov v tele, čím jednoduchšie dospejete k finálnej predstave o tom, ako dlho budete musieť počkať, kým hodnoty klesnú na nulu. V správe o štúdii sa okrem iného uvádza, že je nepravdepodobné, aby mal chronický užívateľ konope pozitívny výsledok na prítomnosť THC v tele po 10 dňoch od poslednej konzumácie pri medznej hranici 50 ng / ml. Pre občasných užívateľov konope je podľa uvedených informácií neobvyklé, aby boli kanabinoidy detekované v moči po viac než 3 - 4 dňoch po poslednom užití pri rovnakej medznej hranici 50 ng/ml. Pre jednorazového užívateľa by hranica detekovania nemala prekročiť 7 dní pri medznej koncentrácii 20 ng/ml.

Zajímavo sa dá nazerať na psychoaktivitu spojenú s užitím THC, ak sa totiž pri testovaní neprejaví hladina THC a len malé množstvo jeho metabolitu THC-COOH, môžeme spoľahlivo povedať, že počas testovania nebol účastník pod vplyvom aktívneho THC. Konope teda nemohlo mať vplyv na motoriku, vnímanie, správanie či kognitívne funkcie a s veľkou pravdepodobnosťou bolo konzumované pred týždňom, v niektorých prípadoch pred jedným až dvomi mesiacmi. 

Vlasy a chlupy jsou místy, kde lze zjistit hladinu THC i po velmi dlouhé době od posledního užití

Vlasy a chlpy sú miestami, z ktorých je možné zistiť hladinu THC aj po veľmi dlhom čase od posledného užitia; zdroj foto: fleetowner.com

Produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Tipy na odbúravanie THC z moču

Nejpoužívanejšie testovanie vôbec, test z moču, pracuje s detekovaním THC a jeho metabolitov, rozbor pritom nemusí byť na nulovej hranici. Aby bol test vyhodnotený ako negatívny, dôležité je dostať sa pod stanovenú medz, ktorá je väčšinou určená hranicou 50 ng/ml. Možno vám napadlo, že najjednoduchším postupom by mohlo byť zriedenie moču. Laboratóriá sú však schopné také zriedenie odhaliť, preto je dôležité moč nielen zriediť, ale aj „zamaskovať“ túto aktivitu. 

 • Pitie vody: Je úplne zbytočné piť veľké množstvo vody celé týždne pred testovaním, dosiahnete tým totiž len zriedenie krvi, nehovoriac o skutočnosti, že nadmerné pitie vody nie je pre telo úplne najlepšie. Ideálnym spôsobom je vypiť 2 - 3 litre vody v deň testovania, čo navyše podporíte ďalšími 1 - 2 litrami niekoľko hodín pred testom. Nezabudnite zobrať do úvahy svoje telesné proporcie a množstvo vypitej vody im prispôsobiť. Váš moč bude bezfarebný, hodnoty kreatinínu klesnú na nízku úroveň. Laboratórium vyhodnotí posudzovanú vzorku ako „zriedenú“, je teda nutné podniknúť niekoľko ďalších krokov. 
 • Vitamín B: Zafarbenie moču je prvým podniknutým krokom, ktorého môžete docieliť konzumáciou vitamínu B. Ako najúčinnejší sa javí vitamín B-2 alebo vitamín B-12. Niekoľko hodín pred testom skonzumujte 50 - 100 mg vitamínov, to by mohlo zodpovedať vášmu účelu.
 • Kreatinín: Ide o látku vznikajúcu vo svaloch rozkladom kreatínu. Štandardne sa teda vyskytuje v ľudskom tele a pre laboratórium je znakom zriedeného moču. Kreatín sa rozkladá približne po 3 hodinách, nie je teda nutné brať ho dlho pred odberom vzorky na testovanie. Dá sa kúpiť v akomkoľvek obchode so zdravou výživou, prípadne v obchodoch s výživovými doplnkami. Nadpriemerná dávka kreatínu sa v tele rozloží na kreatinín, ktorý sa následne prejaví pri rozbore moču. 

Nadměrným pitím vody dojde pouze ke zředění krve, nikoliv moči. Doporučuje se vypít asi 6-8 sklenic denně

Nadmerné pitie vody vedie len k zriedeniu krvi, a nie moču. Odporúča sa vypiť asi 6 - 8 pohárov denne; zdroj foto: unsplash.com (autor: Jana Sabeth)

Alternatívne spôsoby odbúrania THC z moču

 • Detoxikačné nápoje: Veľa výrobcov ponúka tzv. detoxikačné nápoje. Je pravda, že pri väčšine z nich sa využíva rovnaká technika, aká je uvedená vyššie. Ide teda len o pohodlnejší variant s vyššou cenou. Nákup kreatínu a vitamínov B pre vás bude podstatne lacnejší, tieto suplementy môžete navyše využiť aj pre iné účely, než je detoxikácia. 
 • Vyhnite sa cvičeniu: Bežným javom pri cvičení je rozklad buniek tukových tkanív, čím sa nevyhnete uvoľňovaniu metabolitov THC. Odporúčame vyhnúť sa pred testovaním cvičeniu aspoň na 24 hodín. Vyhnete sa tak zvýšeným hodnotám THC-COOH v moči a tým aj pozitívnym výsledkom pri rozbore. Ak do testovania zostáva niekoľko týždňov, určite sa vyplatí rozložiť prostredníctvom cvičenia tukové bunky a uvoľniť tak metabolity do systému. Nezabudnime však prestať s cvičením najlepšie na niekoľko dní pred odberom vzorky. 
 • Odovzdajte strednú časť: Počas procesu odberu vzorky moču sa sústreďte na odovzdanie prostrednej časti. Prvá a posledná časť totiž obsahuje najvyššie percento THC-COOH. Ak môžete, vyhnite sa odberu vzorky hneď ráno, ranný moč je opäť najbohatší na metabolity. 

Intenzivní fyzické aktivity a cvičení se nedoporučují cca 24 hodin před testováním, nicméně v dlouhodobém časovém horiznotu, mohou pomoci zrychlovat metabolismus a tím i zjednodušit odbourávání THC

Intenzívna fyzická aktivita a cvičenie sa neodporúča cca 24 hodín pred testovaním, v dlhodobom časovom horizonte však môže zrýchľovať metabolizmus a zjednodušiť tak aj odbúravanie THC; zdroj foto: unsplash.com (autor: Scott Webb)

Tipy na odbúranie THC z vlasov

Další zo spôsobov testovania na výskyt kanabinoidov v tele je vlasový rozbor. Táto metóda je známa ako úplne najpresnejšia zo všetkých bežne využívaných metód. Napríklad pri porovnaní s testovaním moču je vlasový rozbor odlišný svojim účelom, je totiž schopný odhaliť nielen samotné užívanie konope, ale aj chronické užívanie v dlhšom časovom horizonte. Zajímavosťou je aj to, že z vlasov je možné vyčítať stopy konope po 90 dňoch, z chlpov na tele dokonca po 1 roku. Môžeme sa ale stretnúť aj so značkami, ako je napríklad TestClear, ktoré zaručujú, že ponúkaný šampón váš problém vyrieši. Stopercentná účinnosť zatiaľ preukázaná nebola, takže vám rozhodne neodporúčame spoliehať sa na podobné „zázraky“.

Veľmi radi by sme vám povedali, že pre hlbokú detoxikáciu organizmu bohato postačí brusnicová šťava, niacín či ocot, no nie je to tak. Komplikovaný systém ukrytý vnútri každého z nás si potrpí na správne návyky a starostlivosť. Keby ste sa chceli vyhnúť testovaniu z vlasov či chlpov, môžete sa oholiť od hlavy až po päty, budete však prinajmenšom veľmi podozriví. Existujú nejaké osvedčené tipy? 

Konzumujte CBD konope

Aby ste sa úplne detoxikovali, je jednoducho potrebné úplne sa vyhnúť konope s vysokým podielom THC. Moderná doba našťastie poskytuje legálne konope s obsahom THC do 0,3 %, ktoré je značne dostupné a ešte vždy to vyzerá tak, že jeho najväčšia sláva nie je na ústupe, ale naopak - možno to však ešte len príde. 

Některé z provedených studií zaznamenaly schopnost CBD odrůd konopí odbourávat účinky THC. Vyzkoušejte v rámci detoxikace vašeho organismus model SpecialMedic CBD od Cannapio

Niektoré z uskutočnených štúdií zaznamenali schopnosť CBD odrôd konope odbúravať účinky THC. Rastliny zo semien odrody Special Medic CBD od Cannapio by vašej detoxikácii mohli významn pomôcť. 

Cvičenie

Áno, chce to veľkú dávku motivácie a presvedčovania, aby sa človek dlhodobo a efektívne venoval cvičeniu. Výsledkom nebude len detoxikácia organizmu, zároveň sa budete cítiť lepšie po fyzickej aj psychickej stránke. Jedinci s vyšším obsahom telesného tuku či BMI ďalej ukladajú THC, takže to budú mať s detoxikáciou o niečo náročnejšie. Dobré je kombinovať silové (posiľňovanie) a kardio cvičenie (plávanie, beh, cyklistika a pod.).

Pitie vody

Veľa ľudí by vám odporučilo piť nadmerné množstvo vody, táto rada však nie je veľmi užitočná. Je dôležité piť 6 - 8 pohárov vody denne, záleží to aj od ročného obdobia. Inými slovami, je dôležité, aby ste zostali hydratovaní, nie však prevodnení.

Držte si odstup od nezdravej stravy a červeného mäsa

Milujete pizzu, burgery, „hranolky“, zmrzlinu, čokoládu a ďalšie? Rozhodne ide o chutné jedlá, v mnohých prípadoch navrhnuté presne tak, aby boli pre vaše chuťové poháriky dokonalou slasťou. Okrem tuku však majú aj extrémne vysoký podiel cukru a sodíka, vďaka ktorým nastáva v tele zadržiavanie vody a výrazné spomalenie metabolizmu. Ak je vašim cieľom detoxikácia, odporúčame vám naopak držať sa zdravej a pestrej stravy. Nezabúdajte na ovocie a zeleninu – podľa odborníkov na výživu by sme mali denne skonzumovať cca pol kilogramu ovocia a zeleniny (spoločne).

Zdravá a pestrá strava není v žádném případě klišé dnešní doby. Naopak vám podobně jako dlouhodbé konzistentní cvičení, pomůže nastartovat váš metabolismus a podpoří odbourávání nežádoucích látek, například i THC

Zdravá a pestrá strava nie je v žiadnom prípade klišé dnešnej doby. Podobne ako dlhodobé konzistentné cvičenie vám naopak pomôže naštartovať metabolizmus a podporí odbúravanie nežiadúcich látok, napríklad aj THC; zdroj foto: unsplash.com (autor: Brooke Lark)

Pite čaj a citrónovú šťavu

Detoxikačné účinky čaju sú známe široko ďaleko už niekoľko tisícročí. Zelený čaj je bohatým zdrojom antioxidantov, biely čaj redukuje cukor v krvi, čaj Oolong je prírodným zdrojom vitamínov A, B, C, E, K a čierny čaj zlepšuje trávenie, zároveň ho veľa ľudí využíva aj ako alternatívny zdroj kofeínu. Niektoré z uvedených druhov majú schopnosť zrýchliť metabolizmus a napomáhať tak detoxikácii organizmu. 

Najčastejšie otázky

Sú domáce testy na drogy rovnako presné ako laboratórne testy?

Domáce testy na drogy sú pomerne presné, záleží však od citlivosti, ktorá sa môže u rôznych značiek líšiť. Nespoliehajte sa však na výsledok, ktorého dosiahnete v domácom prostredí. Testy moču sa nedajú porovnávať s oveľa presnejšími krvnými testami, keby sme ich mali porovnať. Dávajte si pozor na predajcov odmietajúcich preukázať sa registráciou u Ministerstva zdravotníctva. Keby ste chceli použiť domáci test na drogy ako dôkaz (napríklad pri súde), neuspeli by ste, vždy je nutné predložiť laboratórny test. 

Aké množstvo je potrebné k platnému testu?

Obecne je nutné poskytnúť asi 30 ml moču. Množstvo sa môže v niektorých prípadoch mierne líšiť, ale na túto skutočnosť by ste mali byť vždy dopredu upozornení. 

Je 14 dní dostatočná doba na prípravu pred testovaním?

Dĺžka doby na prípravu je vždy závislá od spotrebovaného množstva, frekvencie užívania, metabolizmu, pohlavia, hmotnosti a ďalších parametrov. Je vysoko pravdepodobné, že ak by ste konzumovali konope s vysokým podielom THC, prejaví sa to na čase vylučovania kanabinoidov, ktorý sa tým predĺži. V závislosti od iných faktorov môže pravidelnému užívateľovi konope trvať aj dvojnásobne dlhšie, kým sa THC dostane z jeho organizmu. 

Pomôže mi sauna s odbúravaním THC?

Vzhľadom na to, že sauna podporuje proces potenia, môže celý proces urýchliť. Odporúča sa však nespoliehať sa na jednožnačne účinnú formu vylučovania kanabinoidov, keďže sú v hre aj ďalši dôležité premenné.

Ako rýchlo sa zbavím THC po jednom potiahnutí?

Uskutočnené štúdie hovoria približne o 5 - 13 dňoch pre úplnú detoxikáciu. Ak ste však pravidelným užívateľom, doba sa môže pretiahnuť najčastejšie na 30 dní. Opäť je nutné zobrať do úvahy aj ďalšie vedľajšie faktory. Ako príklad si zoberieme osobu s rýchlym metabolizmom bez väčších tukových zásob, ktorá navyše nie je pravidelným užívateľom. Jedno potiahnutie takého jedinca by mohlo udržať kanabinoidy v organizme 5 dní, dôležitý je  pritom aj celkový zdravotný stav a veľkosť užitej dávky. 

Pomôže mi alkohol vyčistiť telo od kanabinoidov?

Táto teória patrí k jednému z mnohých mýtov v oblasti odbúravania kanabinoidov z tela. Alkohol spôsobuje odvodňovanie (dehydratáciu), čím môže naopak dobu detoxikácie predĺžiť, keďže človek potrebuje k očisteniu skôr zavodnenie. Rovnako nezmyselné sú detoxikačné tipy ako brusnicová šťava, niacín, prášok do pečiva a pod. Zdroj titulnej fotografie:

unsplash.com (autor: Sharon McCutcheon)

Zdroje použitých štúdií: 

THC v tele podľa pohlavia (štúdia)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931555/pdf/bph0160-0544.pdf

Prieskum z roku 2005

https://www.ndci.org/sites/default/files/ndci/THC_Detection_Window_0.pdf

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Účinky fajčenia marihuany sa prejavujú už niekoľko sekúnd po vdýchnutí. Fajčenie marihuany je najbezpečnejší spôsob užívania THC. A to aj napriek tomu, že THC má preukázateľne tlmiace účinky na rakovinu, decht, ktorý sa fajčením dostáva do pľúc, je pre telo škodlivý a rakovinotvorný. Marihuana môže vyvolať zmeny v správaní a vnímaní, eufóriu, pocit uvoľnenia alebo útlmu, vylúčiť sa však nedá ani úzkosť, nepokoj alebo paranoja. Sú ale veľmi individuálne a ak má človek nízku toleranciu THC, je ideálne nahradiť ho CBD produktmi, ktoré nie sú psychoaktívne. 

 

Odrody marihuany sa od seba líšia rovnako ako iné rastliny, rozdiely môžeme nájsť napríklad v rôznej veľkosti listov, výške rastliny a podobne. Konopu môžeme rozdeľovať podľa chemotypov: rastliny, ktoré majú vysoký obsah THC a zároveň nízky obsah CBD, ďalšie, ktoré majú nízky obsah THC, no vysokú hladinu CBD, iné, ktoré majú vyšší obsah THC aj CBD a napokon rastliny, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % THC. Odrody sa často rozdeľujú aj na sativu a indikuSativa má vyšší podiel psychotropných látok, indica naopak nižší. 

THC je psychoaktívna látka, ktorá má však štúdiami preukázané lekárske účinky. To má ale aj CBD, ktoré má takmer zhodné chemické zloženie, je však nepsychoaktívne a nevyvoláva závislosť. Najväčšie riziko užívania marihuany predstavuje jej fajčenie, do tela sa totiž nedostáva len THC, ale aj iné škodlivé látky. Ľudia, ktorí konopu fajčia, trpia častejšie respiračnými ťažkosťami, predovšetkým chronickou bronchitídou. Užívanie THC sa spája aj so zníženou motorikou.

Vydáno: 02/27/22
(Aktualizováno: 02/28/22)