Týka sa placebo efekt aj CBD?

Placebo efekt je starý ako ľudstvo samé. Už v dávnej minulosti sa podávali ľuďom v chorobách náhradné prostriedky namiesto liekov, ktoré pomohli v liečbe. No ani o niekoľko rokov neskôr nie je presne jasné, v čom je zakorenená tak vysoká účinnosť placeba. S rastúcim trendom zložky CBD si veľa ľudí spája placebo práve s CBD olejmi. Dnes sa pozrieme na to, čo je toho dôvodom a aké sú momentálne závery štúdií v tejto oblasti. 

Čo je CBD olej?

CBD je zlúčenina, ktorá sa spolu s THC zložkou nachádza v rastline konopy. Nie je psychoaktívna, ani nebezpečná. Jej legalita stúpa po celom svete a vývoj CBD priemyslu na trhu taktiež. CBD olej je uzákonený ako doplnok stravy, ktorý pri správnom užívaní a životnom štýle prináša priaznivé účinky na naše telo. Spolupracuje s endokanabinoidným systémom, ktorý ovplyvňuje našu homeostázu tela. Výrobcovia sa snažia byť kreatívni a tak dnes je možné zakúpiť už aj CBD kozmetiku, CBD sladkosti, či CBD e-liquidy. Všetky produkty sa tešia vysokej obľúbenosti. 

CBD olej

Zdroj: www.cannapio.cz

Čo je placebo efekt?

Slovné spojenie placebo efekt je založené na psychologickom podklade. Môže ísť o ľubovoľnú látku, prostriedok. Pointa celého placebo efektu je, že je akýkoľvek predmet braný za účinnú a liečivú látku, no pritom v skutočnosti neobsahuje žiadnu aktívnu zložku, ktorá by dopomohla k vyriešeniu zdravotného problému. Často sa používa pri zdravotníckych výskumoch. Vtedy je placebo podávané pacientom spolu s novým liekom. Touto formou dokážu doktori otestovať skutočné priaznivé aj vedľajšie účinky lieku. Psychologický základ pritom dotvárajú reakcie pacientov na placebo. Niektorí si totiž dokážu v mysli vsugerovať, že látka, ktorú užili im pomáha. 

Ako funguje placebo efekt u ľudí? 

Skúmanie tohto javu prebieha už niekoľko rokov, ale doteraz nie je známy presný záver procesu. Pri placebo efekte sa spoja tri oblasti, ktoré spolu fungujú a to náš mozog, vnímanie a emócie. To spôsobí očakávanie človeka, ktoré je základom celého presvedčenia mysle. Čím je viac očakávanejší pozitívny účinok, tým viac ľudia veria placebu. 

Avšak, aj napriek tomu, že sa zdá, že placebo je iba nejaká vymyslená vec, nie je to tak. Placebo reálne existuje a dokazujú to aj viaceré zahraničné štúdie. Jedným takým príkladom je aj liečba Gaustautovho syndrómu, pri ktorej bolo pacientom podávané placebo (išlo o obyčajnú glukózu) a výsledky ukázali takmer 22 % pokles v záchvatových reakciách za mesiac. V súvislosti s placebom dávajú odborné knižné zdroje do pozornosti aj nocebo efekt. Je to protiklad placeba, takže spôsobuje nepriaznivé vedľajšie účinky. V praxi to vyzerá tak, že ľudia po podaní placeba pociťujú negatívne účinky, ktoré sa im fyzicky alebo duševne prejavia na tele. 

Fungovanie placeba

Zdroj: www.vox.com

Prečo sa placebo môže týkať aj CBD? 

Placebo efekt môže byť v podstate súčasťou ľubovoľného lieku alebo doplnku. Tým pádom, sa môže týkať aj CBD oleja. Veľa ľudí si zastáva názor, že CBD olej je placebo a nič viac. Aké sú však dôvody si toto myslieť? Môže to byť z viacerých príčin:

  • Ľudia nemajú dostatok informácií o CBD zložke
  • CBD olej je pre nich novinkou na trhu, neveria jej
  • CBD nepôsobí na každého človeka rovnako
  • CBD pomáha proti mnohým veciam naraz, čo nie je bežné
  • Pôsobenie CBD oleja prebieha za určitý čas a to aj placebo efekt

Vzťah CBD a placebo efektu

Téma je zaujímavá aj pre vedeckú spoločnosť, preto je prístupných niekoľko záverov štúdií. Uvedieme iba tie najdôležitejšie na potvrdenie alebo vyvrátenie placeba s CBD. Prvá štúdia sa zameriavala na skúmanie pacientov so schizofréniou. Autorom štúdie je Douglas L. a kol. Rok, v ktorom bola štúdia zrealizovaná je 2018, čiže vo vede ide už o pomerne staršie poznatky. CBD je v štúdií porovnávané a podávané s placebom a to ako terapia k antipsychotickej liečbe. Priebeh liečby vyzeral nasledovne: účastníci boli liečení po dobu 4 týždňov univerzálnou dávkou antipsychotickej liečby a hneď potom užívali ďalších 6 týždňov kanabidiol (600 mg/ deň) alebo placebo (vybraných bolo 36 pacientov). Čo ukázali výsledky? Sú trošku prekvapivé, nakoľko medzi účinkami CBD oleja a placebom nebol preukázaný žiadny rozdiel. Štúdia ďalej približuje, že ani placebo a ani CBD olej nemali dosah na kognitívne myslenie ľudí. Zarážajúce je aj zistenie, že síce CBD nezlepšilo liečbu, malo väčšiu zásluhu na pozitívnych symptómoch, ako placebo. Hodnota účinnosti placeba bola 1,62 a CBD 2,14. 

Ďalšia štúdia je odlišná, pretože jej predmetom skúmania bol spánok a denné bdenie v spojitosti s CBD a placebom. Štúdia pochádza z prestížneho vedeckého časopisu Frontiers in pharmacology, tiež z roku 2018. Zúčastnilo sa jej 27 účastníkov a kritéria boli veľmi prísné. Účastníci nemohli užívať žiadne lieky, drogy, nefajčiť a poctivo si zaznamenávať proces a kvalitu spánku. Urobené tak bolo z dôvodu, aby sa predišlo pred skreslením výsledkov. Pred skúmaním boli účastníci rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina si volila, ktorú formu liečby chce (CBD alebo placebo) a druhej bola pridelená zostávajúca. Ani tu nebol zistený štatisticky významný rozdiel medzi týmito dvoma zložkami. Potvrdenou informáciou sa preukázal fakt, že CBD v žiadnom prípade nenarušoval spánok, skôr dopomohol k jeho kvalite. 

Jedna staršia štúdia, publikovaná v onlinelibrary.com poukazuje na liečbu roztrúsenej sklerózy s CBD orálnym sprejom alebo placebom. Výsledok je pozitívne naklonený na stranu CBD, a to v úspešnosti o 20 % viac ako placebo. Výskumníci si to vysvetľujú na základe endokanabinoidného systému, ktorý zohral úlohu v podaní dávky CBD a priamo nadviazal na receptory CB1 a CB2 v našom tele, čo sa v porovnaní s placebom nestalo, pretože nemalo nadviazať na aký systém.

CBD a placebo

Zdroj: www.istockphoto.com

Najnovšie poznatky v súvislosti placebo efektu a CBD 

Aby sme boli objektívni, v predošlej časti sme si zreferovali už dlhšie existujúce závery štúdií ohľadom placeba a CBD. Vychádzame však aj z najnovšej štúdie z minulého roka 2021, v ktorej bol skúmaný účinok placeba alebo CBD ako aspekt bolesti. Výskumnú vzorku tvorilo 15 účastníkov, ktorí netrpeli doposiaľ žiadnymi bolesťami. Zaznamenávala sa ich reakcia na bolesť. Psychológ a autor štúdie Martin De Vita vysvetľuje, že „CBD nie je riadené iba psychologickými účinkami placeba, ale tiež farmakologickým pôsobením“. Zlúčenina CBD dokázala urobiť bolesť miernejšou, a to na základe spojenia s nervovým systémom.

Odporúčané produkty

Môže byť teda CBD olej placebo?

Vedecké vyjadrenia na túto tému sú protichodné a nachádzajú sa niekde na rozhraní medzi kladnou a zápornou odpoveďou. Na jednej strane je veľa štúdií, ktoré nenašli rozdiely v podaní placeba a CBD oleja, no na druhej strane je mnoho vedeckých štúdií, ktoré dokazujú, že CBD je naozaj prospešné. Jeho priaznivé účinky boli potvrdené pri roztrúsenej skleróze, depresii, zápaloch, epilepsii a iných. Opierať sa môžeme aj o fakt, že v našom tele sa nachádza endokanabinoidný systém, s ktorým zlúčenina CBD koreluje, čiže nemôže ísť iba o samotný výmysel pomoci s CBD. Dá sa reagovať rovnako ako na hociktorý iný liek alebo doplnok- niekomu skrátka pomôže, inému nie. A na tom má zásluhu práve placebo. Takže kvalitný CBD olej sám o sebe placebom určite nie je, ale môže byť ním čiastočne ovplyvnený.  

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace, častá je u onkologických pacientov. Zdroj bolesti môže byť rôzny, sprievodnými príznakmi sú však pokles nálady, úzkosť, bolesť, nespavosť a nechutenstvo. CBD na rozdiel od THC nie je psychoaktívne a má minimum nežiadúcich účinkov. Štúdie ukázali, že u pacienov, ktorí užívali CBD produkty, buď čisté, alebo so stopou THC, sa preukázateľne znížila bolesť. Podľa dát kalkulačky na CBD pomáha znížiť bolesť dávka CBD s hodnotou 13 - 39 mg u človeka s priemernou hmotnosťou 75 kg. 

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 01/31/22
(Aktualizováno: 01/31/22)