CBD pri liečbe závislostí - Štúdie

Vedeli ste, že Česká republika je v spotrebe cigariet na siedmom mieste v celosvetovom rebríčku? Toto zistenie navyše dopĺňa fakt, že takmer pätina úmrtí je spôsobená práve fajčením. Nikotín obsiahnutý v tabaku je jednou z mnohých zneužívaných návykových látok, od ktorých si človek môže vypestovať závislosť. Ako závislosť vzniká a ako sa dá prípadne vyliečiť? Už dlho sa hovorí o pozitívnom vplyve CBD pri liečbe množstva chorôb a zdravotných problémov. Mohol by tento kanabinoid skutočne pomôcť čeliť závislosti? K dnešnej téme sme pridali niekoľko zaujímavých štúdií, ktoré stoja za pozornosť. 

Závislosť: Definícia, vznik a príznaky

Stavu, pri ktorom má dotyčná osoba pocit, že k svojej existencii nutne potrebuje určitú situáciu, okolnosť, subjekt či predmet, sa hovorí závislosť. V psychiatrii býva označovaná aj ako stav nekontrolovaného nutkania opakovať nejakú činnosť bez ohľadu na jej dlhodobý následok. Hoci poznáme veľa rôznych typov závislostí, dnes sa budeme venovať konkrétne závislosti od návykových látok. Tie pôsobia na centrálnu nervovú sústavu, kde menia funkcie mozgu a spôsobujú dočasné zmeny vnímania, správania, nálady a vedomia. Dôležitú úlohu tu hrajú znížené či zvýšené hladiny hormónov, ako je serotonín, adrenalín, dopamín, nonadrenalín alebo testosterón. Časté zneužívanie psychoaktívnych látok môže viesť k psychickej či fyzickej závislosti, prípadne ku kombinácii oboch. 

Príznaky závislosti na návykových látkach:

 • Túžba (chuť, baženie) po užití látky.

 • Vytesnenie iných záujmov, koníčkov, priateľov atď.

 • Slabá vôľa. Neschopnosť povedať „nie“, napriek tomu, že si dotyčný uvedomuje chybnosť svojho správania.

 • Zvýšená tolerancia. Uživateľ potrebuje na dosiahnutie požadovaného efeektu stále väčšie množstvo látky. Automaticky sa postupom času zvyšuje spotreba.

 • Abstinenčné príznaky a vedľajšie účinky pri vysadení.

Slabá vůle a neschopnost "prostě říct NE!", může být jedním z příznaků závislosti na některé návykové látce či činnosti

Slabá vôľa a neschopnosť povedať jednoducho "NIE!" môže byť jedným z príznakov závislosti od nejakej  návykovej látky či činnosti; zdroj foto: unsplash.com (autor: Andy T)

Ako funguje CBD v ľudskom tele?

Kanabidiol (CBD) je nepsychoaktívna látka z radu kanabinoidov obsiahnutá v rastline konope, je známa svojím liečivým potenciálom, vrátane antioxidačných a protizápalových účinkov. Kanabinoidy interagujú v ľudskom tele s endokanabinoidným systémom, ktorý kontroluje množstvo neurobiologických procesov - kvalitný spánok, náladu, reprodukciu a iné. 

Endokanabinoidy sa viažu na receptory CB1 a CB2, ktoré regulujú rad funkcií organizmu, vrátane niektorých neurotransmitérov – teda látok vyskytujúcich sa v nervovej sústave, ktorých podiel na správnom fungovaní tela je neodmysliteľný. Niektoré z transmitérov, napríklad dopamín či glutamín,  ovplyvňujú v súvislosti s návykom aj správanie. 

Obecný vplyv CBD pri liečbe závislosti

Doktorka Mélissa Prud'homme z Montrealu v Kanade v roku 2015 so svojím tímom preskúmala doterajšie štúdie, ktoré sa venovali vplyvu kanabidiolu (CBD) na návykové správanie spojené so vznikom závislosti. Celkovo sa našlo 14 štúdií, 9 z nich sa uskutočnilo na zvieratách a 5 na ľuďoch. Aby boli štúdie zahrnuté do prieskumu, museli spĺňať vyhodnotenie vplyvu CBD na návykové správanie na niektorej z troch úrovní závislosti - intoxikácie, abstinenčných príznakov a relapsu či túžby vrátiť sa k užívaniu návykovej látky. Výskum sa týkal účinkov kanabidiolu u niekoľkých typov látok - opiátov, psychostimulantov, marihuany, halucinogénov, sedatív, alkoholu, tabaku a pod. 

Výsledky štúdie z Kanady

U zvierat nastalo ovplyvnenie intoxikačnej fázy pomocou CBD tak, že znížilo účinok morfínu zjednodušujúceho produkciu dopamínu. Údaje o vplyve pri liečbe závislosti poukazujú na málo výhod, ak sa teda budeme rozprávať o aplikácii samotného kanabidiolu. Ak však do liečby zahrnieme navyše aj THC (tetrahydrokanabinol), môžeme očakávať oveľa priaznivejšie výsledky. Významným zistením je však fakt, že CBD kladne ovplyvňuje fázu relapsu závislosti od opiátov. Hlodavce nemali tendenciu opäť spadnúť do závislosti. V prípade psychostimulačných drog sa opäť objavili náznaky pozitívneho efektu na relaps, no aby bolo možné potvrdiť tieto zistenia s istotou, budú nevyhnutné ďalšie výskumy. 

Pozn.: THC je nelegálna látka a v ČR i SR je zakázaná, v Českej republike sa však dá získať na lekársky predpis, a to v obmedzenom množstve. 

Štúdie na ľuďoch často prinášajú výsledky, ktoré u zvierat nie sú také markantné, keďže niektoré prejavy nie je u hlodavcov takmer možné spozorovať. Pretože CBD nie je psychoaktívnou látkou, v spojení s konzumentami marihuany (psychoaktívnej) nevyvoláva uspokojenie. Typické pocity po užití nelegálneho konope s hladinou THC nad 0,3 % ( v ČR od 1.1. 2022 nad 1 %) tu skrátka chýbajú. Účastníci rozhodnutí prestať s užívaním marihuany vykazovali lepšie výsledky, keď užívali CBD. To isté sa ukázalo aj pri relapse, kedy potvrdzovali o niečo menšiu túžbu po psychoaktívnej marihuane. V prípade závislosti od tabaku sa zdá, že má kanabidiol terapeutický účinok a u niektorých aktívnych fajčiarov znižuje počet spotrebovaných cigariet. Nenašli sa však žiadne asociácie medzi aplikovaním CBD a abstinenčnými príznakmi či relapsom. 

Závislost na kouření, potažmo nikotinu, je jednou z nejběžních závislostí objevující se napříč všemi věkovými kategoriemi

Závislosť od tabakových výrobkov, teda nikotínu, je jednou z najbežnejších závislostí objavujúcich sa vo všetkých vekových kategóriách. CBD by však mohlo predstavovať potenciálne efektívnu pomoc pri liečbe tohto typu závislosti; zdroj foto: unsplash.com (autor: Mathew MacQuarrie)

Produkty, ktoré čiastočne súvisia s témou článku

Co hovoria nové štúdie?

Austrálsky doktor Murat Yucel a spol. minulý rok publikoval súhrnnú štúdiu zameranú na súvislosť užívania CBD a závislostí.

Závislosť od alkoholu (etanolu)

Vo výskume na zvieratách bolo pri užívaní kanabidiolu vypozorované znižovanie samopodávania etanolu (alkoholu). Pri vyššej koncentrácii CBD (120 mg/kg oproti 60 mg/kg) dokonca nastávalo percentuálne zníženie možnosti relapsu. Ďalšie štúdie odhaľujú, že aplikácia miernej dávky 15 mg/kg) spôsobila zmiernenie stresu a s ním spojené zvýženie túžby po etanole - tento efekt vypozorovali až 138 dní od vysadenia CBD. V jednej štúdii nezaznamenali prakticky žiadny vplyv kanabidiolu na citlivosť voči etanolu. Pri kombinácii THC:CBD v pomere 1:1 bolo pozorované zníženie senzitivity na alkohol. Pre zaujímavosť, u THC je bežne pozorovaným javom zvýšená nechuť k požívaniu etanolu. 

Provedené studie naznačují potenciál CBD, pomáhat se snížením chuti na alkohol a taktéž snížením rizika relapsu, tedy návratu k závislosti

Uskutočnené štúdie naznačujú potenciál CBD pomáhať znížiť chuť na alkohol a zároveň znížiť aj riziko relapsu, teda návratu k závislosti; zdroj foto: pixabay.com (autor: Michal Jarmoluk)

Závislosť od tabaku

Testovania skupiny fajčiarov sa zúčastnilo 24 jedincov, niektorým z nich bolo aplikované CBD, iným sa podávalo placebo. Hoci nebol zaznamenaný rozdiel v túžbe po cigarete, skupina s CBD vykazovala menšiu spotrebu cigariet. V inej štúdii sa jednej skupine účastníkov pred spánkom podávali kanabidiolové kvapky, ďalšia skupina dostávala opäť len placebo. Na druhý deň fajčiari potvrdzovali menej zaznamenaných podnetov na zapálenie cigarety v prípade, že pred spaním užili CBD. Placebo skupina nevykazovala významnejšie rozdiely. Odlišnosti v túžbe po cigarete boli predsa len trochu viditeľné. I tu ale môže hrať rolu upokojujúci účinok CBD, ktorý u niekoho nahrádza pocit z fajčenia. 

Závislosť od opiátov

Samotný účinok CBD je v porovnaní so závislosťou od morfínu viac-menej zanedbateľný, ale v spojení s THC (v pomere CBD:THC, 5:1) sa účinnosť podstatne zvýšila. Využiteľnosť THC môže byť zapríčinená intenzívnejším sedatívnym pôsobením, ktoré sa objavuje u opiátov, je teda pre takto závislých jedincov čiastočne vhodnejšou alternatívou. Mohlo by to vyzerať tak, že tetrahydrokanabinol je účinnejší, nové štúdie venované podávaniu CBD jedincom závislým od morfínu však naznačujú blokovanie produkcie dopamínu. Zaujímavá je aj súvislosť medzi CBD a heroínom – nenastali síce zmeny v  samopodávaní, príznaky abstinencie však neboli až také veľké a účinok bolo možné sledovať ešte 2 týždne od podania poslednej dávky CBD. 

Jedním z nejznámějších opiátů, na němž může vzniknout závislost velmi snadno, je morfin, který je ve velké míře obsažen v nezralých palicích máku

Jedným z najznámejších opiátov, od ktorého môže vzniknúť závislosť veľmi ľahko, je morfín, ktorý je vo veľkej miere obsiahnutý v nezrelých makoviciach; zdroj foto: pixabay.com (autor: S. Hermann & F. Richter)

Závislosť od stimulantov

Dôkazy o účinnosti CBD pri liečbe závislosti od stimulantov sa od seba veľmi líšia. Niektoré štúdie zavrhli schopnosť kanabidiolu blokovať sprostredkovanie odmeny, ktoré poskytuje kokaín. Bolo naznačené aj to, že sa neznižuje samopodávanie či vyhľadávanie návykovej látky u potkanov. Iná štúdia z roku 2018 naopak prišla s výsledkami hovoriacimi o schopnosti CBD zmierňovať túžbu po kokaíne a jeho samopodávaní, okrem toho dodáva, že sa u testovaných percentuálne znížil výskyt relapsu. O tom hovorí aj ďalšia štúdia reaalizovaná v rovnakom roku doktorkou Gracie L. Hay a jej kolegami.

Hoci sú výsledky testov na vplyv CBD pri liečbe závislosti od stimulantov stále trochu rozporuplné, pri jednej observačnej štúdii na 122 účastníkoch užívatelia kokaínu povedali, že sami užívajú konope, aby mali lepšiu kontrolu nad užívaním stimulantov. Je však nutné poukázať na veľmi nízke hodnoty CBD u „konope z ulice“, ich výpovede sa teda nedajú považovať za predmetné v súvislosti s výskumami vplyvu CBD na liečbu závislosti. 

Ako sa lieči závislosť?

Hlavným cieľom liečby je odstránenie závislosti, ktoré však vo väčšine prípadov nemôže spôsobiť absolútne vysadenie návykovej látky, užívateľovi by to totiž mohlo spôsobiť zdravotné problémy - predovšetkým vtedy, keď okrem psychickej závislosti vypukla aj fyzická závislosť. Okrem iného sa často odporúča prejsť na vieru či prehĺbiť zážitky s vierou spojené. Liečba obecne je dlhým procesom, ktorý väčšinou kombinuje psychologickú a farmakologickú terapiu.

Psychologická liečba

Táto metóda liečby prebieha v spolupráci s psychológom či psychiatrom, prípadne s obomi, v terapeutickej skupine či jednotlivo. Všetky varianty kladú dôraz na to, aby sa pacient naučil zvládať komplikované a ťažké situácie bez drog. V najlepšom prípade by psychológia mala pomôcť pacientovi začleniť sa znova do bežného života, vrátane znovunadviazania sociálnych väzieb. Môže byť ale náročné revitalizovať niektoré priateľstvá, bývalí priatelia majú totiž len málokedy chuť "dať sa dokopy". 

Štandardným postupom pri liečbe je znižovanie dávky na úplné minimum, tak sa človek pomaly dostáva do normálneho stavu. Prípadne sa používa tzv. substitučná liečba, pri ktorej sa pacientovi predpisuje liek nahrádzajúci drogu. Podstatnou súčasťou býva aj odstránenie rituálov spojených s užívaním návykovej látky - napríklad sociálne styky s určitými ľuďmi, ktorí pre nás predstavujú túžbu po užívaní drogy. 

Psychologická léčba a terpaie jsou nedílnou součástí cesty k životu bez závislosti
Psychologická liečba, terapia a duševné zdravie sú podstatnou súčasťou cesty k životu bez závislosti; zdroj foto: wisebrain.ca

Farmakologická liečba

Spôsob liečby pomocou liekov je spojený s psychologickou liečbou opisovanou vyššie. Celý proces sa skladá z troch krokov:

1. Detoxikácia je pomalé znižovanie dávok, ktoré má čo možno najviac zabrániť abstinenčným príznakom. Odborníci sa snažia dostať z tela pacienta všetky toxické látky. 

2. Substitúcia znamená nahradenie drogy inou látkou, ktorá je slabšia a minimalizuje tak riziko výskytu abstinenčných príznakov. Nasleduje proces znižovania na čo najmenšiu dávku, ktorý nakoniec vedie k úplnému vysadeniu. 

3. Prevencia relapsov - užívanie látok zabraňujúcich vzniku túžby po droge, využíva sa pri nej niekoľko spôsobov: 

 • Antagonista – použitie látky, ktorá zmierňuje pozitívne účinky drogy. Pacient tak naďalej nezažíva ony príjemné pocity plynúce z konzumácie návykovej látky. 

 • Látky obracajúce účinok – po požití drogy pacient prežíva presne opačný účinok než predtým. Táto metóda sa dnes až tak často nepoužíva, prednosť majú menej razantné spôsoby liečby.

 • Látky znižujúce túžbu po droge – tzv. anticravingové látky.

 • Antidepresíva – väčšinou z radu SSRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu); napríklad fluoxetín, citalopram či escitalopram.

 • Lieky na úzkosť – obyčajne benzodiazepíny. Dôležitá je obozretnosť a využívanie len v zmysle podpornej liečby na nevyhnutne krátky čas, pretože je tu veľké riziko vzniku závislosti. 

CBD má obecně velmi dobré výsledky při léčbě psychických poruch, tedy i úzkostí, které se při léčbě závislostí mohou často projevit. Oproti běžně předepisovaným velmi silným lékům, je CBD tinktura jednou z bezpečných alternativ

CBD má obecne veľmi dobré výsledky pri liečbe psychických porúch, teda aj úzkostí, ktoré sa pri liečbe závislosti môžu často prejaviť. Oproti bežne predpisovaným veľmi silným liekom, ktoré sa nedajú užívať dlhodobo, je  CBD tinktúra jednou z bezpečných alternatív...

Alternatívna liečba a ďalšie metódy

 • Akupunktúra – jej zmyslom je lepšie zvládať odvykaciu procedúru, ľahšie odolávať túžbe po droge a tiež aktivovať samoregulačné procesy v tele.

 • Meditácia – používa sa ako doplnkový prostriedok pri liečbe závislostí. Na začiatku je vaším cieľom jednoduché uvedomenie si nádychu a výdychu. Postupom času by ste mali vidieť hlbšie do svojho vnútra, v najlepšom prípade objaviť príčiny svojej závislosti, prípadne aj iných problémov. 

 • Teória 12 stupňovej liečby – ide o šetrný spôsob liečby, pri ktorom si pacient na začiatku len pripúšťa, že sa situácia s užívaním návykových látok vymkla spod kontroly. Až postupom času prechádza terapeut k predkladaniu negatívnych prejavov vzniknutých závislostí. Tento spôsob terapie sa však dištancuje od využívania farmakologických prostriedkov liečby, a preto ho veľa odborníkov odsudzuje.

 • Rodinná terapia – niektorí terapeuti vsádzajú na metódu rodinnej terapie hlavne preto, že najbližší sú často svedkami celého procesu či aspoň väčšiny prejavov závislého pacienta. Spoločná terapia môže odkryť veľa tajomstiev, bloky z minulosti, príčiny vzniku závislosti a mimo iného ponúka aj možnosť pochopenia rodinných príslušníkov či podania pomocnej ruky. Z odborného hľadiska však ide skôr o podporný prostriedok, ktorý vyžaduje psychickú zdatnosť všetkých zúčastnených. V opačnom prípade by mohla mať rodinná terapia aj opačný účinok s nedoziernymi následkami. Rodina je často tým jediným, v čo pacient verí - strata dôvery by mohla mať katastrofálne následky. 

Akupunktura může být jedním z alternativních způsobů léčby závislosti, nicméně se spíše doporučuje jako podpůrná metody léčby pomáhající s nalezením klidu

Akupunktúra môže byť jedným z alternatívnych spôsobov liečby závislosti, odporúča sa však skôr ako podporná metóda liečby pomáhajúca s navodením pokoja; zdroj foto: unsplash.com (autor: Antonika Chanel)

Zhrnutie a záver

Kanabidiol (CBD) predstavuje určitý prísľub v zmiernení negatívnych abstinenčných príznakov a znížení motivácie užívania návykových látok či návratu k ich konzumácii. Dodnes sa uskutočnilo množstvo štúdií, no oveľa viac výskumov máme ešte vždy pred sebou. Určite sa však zhodneme v tom, že ak by ste chceli pri liečbe závislosti využívať samotné CBD, s najväčšou pravdepodobnosťou neuspejete. Ide o skutočne závažný psychický a v niektorých prípadoch aj fyzický problém, ktorý je nutné liečiť minimálne psychologickou metódou. U ťažších prípadov sa pristupuje k farmakologickej liečbe. Za zmienku stojí aj kognitívna behaviorálna terapia či terapia motivačného posilnenia. 

CBD vyzerá ako dobrá podporná liečba, štúdie však prichádzajú s rôznymi, v niektorých prípadoch až spornými výsledkami. Všetky výskumy sa zhodujú v jednom -  CBD má v súvislosti s liečbou závislostí buď pozitívne, alebo neutrálne účinky. Do istej miery je endokanabinoidný systém každého človeka individuálny, inak povedané, líšiť sa môžu reakcie ľudí na kanabinoidy. Kladné odozvy pacientov by sme mohli pripísať schopnostiam CBD zmierňovať úzkosť, depresie, svalové kŕče, nespavosť a ďalšie. Všetky tieto prejavy sú totiž v týchto prípadoch často pozorované. 

Štúdie preukazujú terapeutický potenciál kanabidiolu na zmiernenie afektívnych a kognitívnych porúch spracovania, ktoré môžu byť vyvolané užívaním návykových látok. Predovšetkým u dospievajúcich môžu byť potenciálne užitočné pri potláčaní škodlivého priebehu pôsobenia drog. Summa summarum - na preukázanie pozitívneho vplyvu CBD pri liečbe závislostí sú potrebné ďalšie výskumy. Stojíme ešte len na prahu nových spôsobov liečby. 


Zdroj titulnej fotografie: pixabay.com (autor: Steve Buissinne)

Zdroje štúdií:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00063/full

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4444130/

Časté dotazy

Abstinenčné príznaky konopy zvyčajne pominú po cca troch hodinách. Prejavujú sa najčastejšie nervozitou, nevrlosťou, zhoršenou náladou až depresiami, a taktiež môže byť zhoršená kvalita spánku. Práve od týchto nešvárov môže pomôcť kvalitný CBD olej, ktorý upokojí nervovú sústavu a značne uľaví od psychických nepríjemností. V neposlednom rade tiež môže byť nápomocný kúpeľ v horúcej vode a dostatok tekutín. Pri strese a nespavosti je vhodné sa vyhýbať kofeínu a dopĺňať do tela draslík pomocou ovocia či zeleniny. 

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

Liečba úzkosti je najčastejším spôsobom užívania CBD. Štúdie dokázali, že CBD znižuje úzkosť u pacientov so sociálne-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáha k udržaniu nižšej hladiny úzkosti, k neustálemu zlepšovaniu kvality a množstva spánku. Je to najpopulárnejší prírodný spôsob liečby úzkosti a porúch spánku. Ku každodennému užívaniu pri zvládaní úzkosti sa odporúčajú CBD kapsule alebo CBD tinktúry. K zvládaniu akútnych ťažkostí sa naopak odporúča aj vaporizácia CBD, pretože úľava sa dostavuje takmer okamžite.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Fajčenie konopy oproti tabaku je pre pľúca oveľa náročnejšie a dostáva sa do tela viac dechtu. Pri fajčení marihuany človek viac kašle, čo je obranný mechanizmus tela, teda sa decht z pľúc dostane rýchlejšie. Oproti tabaku, ktorý zvyšuje riziko rakoviny pľúc, sa toto u marihuany nepotvrdilo. Marihuana prináša telu viac relaxácie a uvoľnenia. Pri tabaku, ktorý obsahuje nikotín, je to naopak. Ich kombinácia zvyšuje rýchlejšiu absorpciu THC do organizmu, to znamená, že pocity z fajčenia sa dostavia rýchlejšie a intenzívnejšie.

K príznakom závislosti od marihuany patrí predovšetkým nekontrolovateľná túžba, zhoršené sebaovládanie, rast tolerancie, zanedbávanie iných záujmov a pokračovanie v užívaní, aj napriek nepriaznivým následkom. Závislosť má aj svoje fyzické následky, môže napríklad spôsobiť poruchu prirodzenej tvorby serotonínu. THC sa ukladá v tukovom tkanive, odkiaľ sa pri abstinencii vyplavuje. Počas odvykania môže človek zažívať úzkosť, depresie, kolísanie nálad, bolesť svalov a nočné mory. 

Vydáno: 02/28/22
(Aktualizováno: 02/28/22)