CBD a dojčenie

Dojčenie predstavuje prvotné kŕmenie novorodenca s materským mliekom. Medzi matkou a dieťaťom dochádza cez úzky kontakt k blízkemu vzťahu. Preto je dojčenie matky chápané ako primárny proces spoznania sa s dieťaťom. V súvislosti s tým môže byť nastolená otázka či má CBD nejaký dopad na kvalitu materského mlieka, alebo či je vôbec bezpečné užívať kanabidiol pri dojčení? K týmto poznatkom sa dostanete po prečítaní nášho najnovšieho článku.

Výhody dojčenia a materské mlieko 

Kŕmenie dieťaťa materským mliekom prináša bezpochybne viacej výhod ako prikrmovanie inými spôsobmi. Materské mlieko sa tvorí v ženských prsníkoch a z hľadiska štruktúry a obsahu je naozaj unikátne. Určite všetci vieme, že keď necháme akékoľvek iné mlieko bez chladného prostredia, tak vplyvom baktérii hneď dôjde k skvaseniu a pokazeniu. To sa netýka materského mlieka, ktoré obsahuje vysoké množstvo pozitívnych baktérii a významných bioaktívnych látok.

Prvotné materské mlieko, ktoré matka produkuje sa odborne nazýva kolostrum, a vyznačuje sa žltkavejšou farbou. Tvorí sa zvyčajne už ku koncu tehotenstva a hneď pár dní po pôrode. Obsahuje veľa vitamínov. Odborné lekárske zdroje informujú o tom, že materské mlieko dokáže priaznivo ovplyvniť tráviaci trakt, vývoj mozgu a aj imunitný systém dieťaťa. Pre dieťa je prirodzené prijímať materské mlieko, nakoľko sa v ňom nachádzajú všetky potrebné živiny. Výhody dojčenia sa dajú zhrnúť v týchto bodoch:

  • Dojčenie chráni deti pred častými chorobami (hnačka, pneumónia)
  • Vďaka dojčeniu má matka s dieťaťom bližší vzťah
  • Dojčenie ponúka komplexnú výživu pre dieťa
  • Dlhodobé dojčenie ako proces znižuje riziko rakoviny prsníkov
  • Dojčenie pomáha vyhnúť sa popôrodnej depresii
  • Dojčenie pozitívne ovplyvní telesnú hmotnosť detí v ďalších rokoch

Dojčenie dieťaťa

Dojčenie ponúka komplexnú výživu pre dieťa.

V čom predstavuje CBD potenciálnu pomoc pri dojčení?

Bohužiaľ, ani v dnešnej dobe sa stále nenachádza dostatok výskumov, ktoré by popisovali, či je alebo nie je CBD vhodnou voľbou pri dojčení. Môžeme sa len domnievať, na základe známych faktov, že užívanie CBD pri dlhodobom dojčení by predsa len mohlo byť nápomocné, a to z rôznych faktorov:

Z hľadiska bolesti: ak matka dlhodobo dojčí svoje dieťa, jej prsníky sú tak vystavené veľkej bolesti, pretože dieťa konzumuje mlieko pomocou sacieho reflexu. Veľmi ľahko môže nastať opuch alebo zápal prsníkov, a to aj pri nadmernom tvorení mlieka. Všetko sú to bolestivé prípady, ktoré stoja matky energiu. Potenciálnou pomocou by mohlo byť CBD, ktoré zmierňuje chronické bolesti a pôsobí ako antioxidant.

Pri popôrodnej depresii: Narodenie dieťaťa je v živote matky obrovská udalosť, ktorá so sebou prináša okrem radostí aj mnoho starostí. Náhla zmena životného cyklu a priorít matky sa tak môže uchýliť k depresii, kedy žena ostane v obkľúčení zlých pocitov. Výskumy ukazujú, že popôrodnou depresiou trpí aktuálne až 15 % žien. CBD olej účinne pomáha pri rôznych formách depresie a taktiež aj pri post traumatickej príhode. 

Pri únave matky: Keď sa spojí dojčenie, starostlivosť o dieťa a chod domácnosti, matky sú často vyčerpané a disponujú nedostatkom spánku. Kanabidiol ako aktívna zložka upokojuje organizmus a dostáva ho do kľudného režimu. 

CBD tinctura Cannapio
CBD olej účinne pomáha pri rôznych formách depresie.

Ako súvisí endokanabinoidný systém s dojčením? 

Endokanabinoidný systém je pomerne novo objavený a skúmaný ľudský systém, ktorého hlavnou úlohou je správna homeostáza tela. Základom tohto systému sú receptory, rozmiestnené po celom tele. Vďaka nim sa naskytuje možnosť spojenia s CBD. Ak by ste chceli vedieť viac o tomto procese fungovania, prečítajte si náš článok o endokanabinoidnom systéme. 

V skratke možno povedať, že vďaka tomu, že sa v našom tele nachádza endokanabinoidný systém, môžeme pociťovať účinky kanabidiolu. Pokiaľ matky užívajú CBD počas toho ako dojčia svoje deti, kanabidiol sa dostane do ich tela. To ďalej znamená, že určité percento CBD sa pretaví aj do obsahu materského mlieka, ktoré priamo konzumuje novorodenec. V rámci vplyvu kanabidiolu na dieťa nie sú doposiaľ dostupné žiadne štúdie, ktoré by opisovali túto problematiku. Podobné štúdie, ktoré sa približujú téme, boli vykonávané buď na zvieratách alebo iných subjektoch.

No napriek tomu boli vyslovené vedecké hypotézy, ktoré informujú o tom, že v tele novorodenca sa postupne tiež vyvíja endokanabinoidný systém, ktorému by prijaté kanabinoidy z matkinho materského mlieka mohli prospieť. Spojenie už vyskytujúcich sa kanabinoidov v tele matky a prijatých kanabinoidov z CBD nemá vplyv na kvalitu materského mlieka. CBD ako zložka nepoškodzuje iné, potencionálne prospešné látky. Zároveň sú endokanabinoidy nevyhnutné pre správny vývoj novorodenca.

Podnecujú v novorodencovi hlad, a jeho chuť do konzumácie mlieka. V prípade nedostatočného množstva kanabinoidov sa môže stať, že dôjde u novorodenca k spomalenému vývinu, následkom čoho bude aj strata chuti do jedla. Posledný fakt, ktorý sa ukazuje ako kľúčový je, že  súčasťou materského mlieka, ktoré sa tvorí v tele matky sú taktiež kanabinoidy, zložením veľmi podobné práve látke CBD. Znamenalo by to, že užívanie kanabisu už v tehotenstve, ale aj prítomnosť CBD pri dojčení by mohla umocniť a dopomôcť k ich zvýšenému výskytu. To zároveň predstavuje aj nevýhodu, pretože doteraz sa nepodarilo zmerať presnú hodnotu kanabidiolu v materskom mlieku, a tak by jeho silnejší účinok mohol byť nebezpečný pre dieťa. 

Dojčenie

CBD sa pretaví aj do obsahu materského mlieka. 

Z pohľadu odborníkov

V tejto časti článku sa bližšie pozrieme na niektoré názory odborníkov, ohľadom užívania konopy a CBD pri dojčení. Patria medzi ne zistenia:

  • Medzi prvými je štúdia z roku 1990, v ktorej bolo skúmaniu podrobených 68 dojčiat, ktorých matky užívali konopu. Je nutné podotknúť, že išlo prevažne o marihuanu, teda s obsahom THC. Výsledky ukázali, že užívanie marihuany spôsobilo u detí 14 bodový pokles v psychomotorickom vývoji.
  • Štúdia z roku 2018 zverejnila výsledky, kde bola zistená imunitná modulácia s CBD. Vedci sa domnievajú, že CBD by pri dojčení mohlo pomôcť matkám, ktoré majú po pôrode oslabený imunitný systém. 
  • Ešte novšia štúdia, ktorá pochádza z roku 2019 nám hovorí, že CBD pomohlo prvorodičkám znížiť hladinu úzkosti, ktorá bola spojená s pôrodom a dojčením. Stres a pocity úzkosti vedia do veľkej miery ovplyvniť aj tvorenie materského mlieka, preto by sa táto záťaž nemala brať na ľahkú váhu.

Prezentované štúdie sa radia medzi tie prierezové, pretože ich nie je veľa a oblasť dojčenia a CBD je zatiaľ podrobne nepreskúmaná. 

Na záver: Je bezpečné CBD užívať pri dojčení?

Motivácia užívania CBD pri dojčení je zo strany matiek vysoká. Za prvé ich vedú k tomu popôrodné bolesti, a za druhé negativistické zmeny nálad. Pri tom si môžeme všimnúť, že na viacerých produktoch je na zadnej etikete napísaná výstraha neodporúčania užívať CBD pri tehotenstve. Laktačná poradkyňa z odborného poradenstva pre rodičov však zdôrazňuje, že v analýze materského mlieka sa vždy našlo CBD z konopných produktov, ktoré matky užívali.

Kvôli nedostačujúcemu množstvu informácií nie je možné stanoviť presný záver, či nejako CBD škodí pri dojčení. Väčšina výskumov, ktoré boli orientované na túto tému skúmali vplyv THC na materské mlieko. Je zrejmé, že v takomto prípade nepredstavovala marihuana žiadne výhody. THC sa prenieslo aj do organizmu dieťaťa a bolo schopné sa tam držať ešte niekoľko dní.

CBD a dojčenie
Zahraničné zdravotnícke organizácie sa jasne vyjadrili, že by užívanie CBD pri dojčení neodporúčali.

Zahraničné zdravotnícke organizácie, akou je napríklad aj FDA sa jasne vyjadrili, že by užívanie CBD pri dojčení neodporúčali. Hlavným dôvodom prečo je to tak, je aj skutočnosť, že CBD nie je presne merateľné. Sťažuje to jeho vlastnosť rozpustiť sa v tukoch, a tým pádom nevieme odsledovať aké množstvo presne skončí v materskom mlieku, čo predstavuje riziko pre dieťa. A aj keď CBD ponúka veľa výhod pri únave, strese alebo oslabení imunitného systému, je jeho užívanie pri dojčení obmedzené. Účinky, ktoré pôsobia na matku, nemusia v rovnakej pozitívnej škále pôsobiť aj na dieťa. V prípade, že sa aj tak žena rozhodne užívať CBD olej pri dojčení, mala by obzvlášť dbať na jeho kvalitu a hlavne minimálne množstvo stopového THC. Dobrou voľbou môže byť aj CBD izolát, ktorý je najčistejšou formou kanabidiolu a nenachádzajú sa v ňom už žiadne iné zlúčeniny. 

Odporúčané produkty

Iné alternatívy používania CBD pri dojčení

Nikde nie je napísané, že CBD dostávame do tela iba pravidelným užívaním CBD olejov alebo CBD kapsúl. Možností je viacero, a vonkajšia aplikácia CBD môže byť rovnako účinná ako tá vnútorná. Ak sa nechcete zrieknuť CBD pri dojčení, pretože cítite, že vám pomáha, no zároveň nechcete nejako ohroziť novorodenca, môžete vyskúšať niekoľko z nižšie spomenutých alternatív:

CBD chladivý gél: je perfektnou voľbou, ak vás bolia napríklad prsníky pri dlhodobom dojčení. Za bolesť totiž môžu natiahnuté a stuhnuté svaly. Masírovaním postihnutých miest, dôjde hneď k úľave. Použitie je vonkajšie, a v takomto prípade sa CBD nenachádza priamo v tele ženy, takže sa nie je čoho báť. 

CBD chladivý gél

CBD chladivý gél

Konopná kúpeľ: zmes kvalitného oleja a častí rastliny konopy ponúka instantné potešenie pre ženy. Spojenie konopnej zmesi do kúpeľa a horúcej vody zaručuje lepšie pôsobenie a uvoľnenie. Takýto spôsob je príjemným relaxom a ešte k tomu má aj blahodarné účinky na pokožku.

Konopná kúpeľ

Konopná kúpeľ

Nedostatok informácií núti ženy, ktoré sa práve stali matkami, dobre zvážiť ich konzumáciu CBD pri dojčení. Na jednej strane môže CBD znamenať pre dojčiace matky úľavu od bolestí, no na druhej strane aj potenciálne riziko intoxikácie dieťaťa. Zdá sa, že bude potreba viacej výskumov, aby bolo možné vyvodiť ucelenejší záver. 

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

CBD vykazuje pozitívne účinky pri liečbe bolesti, ako samotné, ako aj s obsahom THC. Je vynikajúce pre zápalovú bolesť, ako je artritída alebo zranenie. Nielenže pomáha pri bolesti, ale znižuje a redukuje zápaly. Reaguje na receptory endokanabinoidného systému, čo značne prispieva k úľave od bolesti. THC pomáha zmierniť centrálnu a neuropatickú bolesť a zároveň pôsobí protizápalovo. Ideálnym bojovníkom proti chorobe je napríklad CBD olej s obsahom CBD aj THC.

Tehotné ženy užívajú marihuanu predovšetkým z lekárskych dôvodov, a to proti ranným nevoľnostiam, bolesti, úzkosti a nespavosti. Rovnako ako každá iná látka, aj THC môže mať dopad na matku a dieťa. Na základe štúdií sa zistilo, že užívanie marihuany zvyšuje riziko potratu. Môžu sa dostaviť bežne nežiadúce účinky THC, ako je nevoľnosť, zvýšená srdcová frekvencia, pokles srdcového tlaku, zhoršená pamäť a koordinácia. 

Vydáno: 03/04/22
(Aktualizováno: 05/10/22)