Začiatok konopnej liečby – pokles užívania alkoholu?

Vieme, že užívanie konopy s vysokým obsahom zložky THC vyvoláva psychotické stavy. So spojením s inými drogami a alkoholom to môže mať naozaj fatálne následky. Čo ale ak konopou budeme liečiť problém závislosti na alkohole? Bude táto liečba účinná? Do akej miery?

Konopa ako náhrada za iné drogy

Otázka alkoholu rezonuje v našej spoločnosti stále častejšie, a znamená aj väčšie riziko. Okrem zaoberania sa škodlivosti alkoholu je taktiež dôležité zistiť aké sú dôvody jeho pitia a ako často dochádza k jeho konzumácii. V dávnejšej štúdii sa zistilo, že z celkového počtu opýtaných až 53 % respondentov pije pravidelne. Priemerne to vyšlo 2 dni do týždňa. Štvrtina vzorku z respondentov uviedlo, že fajčia tabák alebo v priemere 9 cigariet za deň. Ostatných 11 % ľudí sa priznalo, že za posledný mesiac prišli do kontaktu s kokainom, alebo inou drogou.

Dôvody pitia alkoholu pozostávali z 20 % vyrastania v alkoholickej rodine, z 16 % skorej skúsenosti s alkoholom a zvyšné percentá neboli bližšie špecifikované. Výsledky tejto štúdie sú naozaj zaujímavé, pretože až 40 % ľudí z celkového počtu opýtaných uviedlo, že konopou si nahrádza alkohol. 26 % ľudí si konopou nahrádzalo nelegálne drogy, ku ktorým nemali prístup. A až 65 % ľudí užívalo konopu namiesto predpísaných liekov.

Najčastejšie dôvody nahrádzania drog konopou

Medzi najčastejšie uvádzajúce sa patria:

 • Konopa má menej nežiadúcich vedľajších účinkov
 • Konopa má menší abstinenčný potenciál
 • Konopa je viac dostupná
 • Konopa je viac akceptovateľná ako iné drogy
 • Konopa zabezpečuje lepšie zvládanie symptómov
Závislosť na alkohole
   Mnoho závislých ľudí nahrádza alkohol konopou

Odporúčané CBD produkty

Liečenie alkoholizmu s liečebnou konopou

Zistenia, že ľudia nahrádzajú iné drogy konopou, otvárajú dvere odborníkom na výskum, či by nebola liečba konopou úspešná v boji proti alkoholizme. Takáto terapia prináša hneď 2 výhody:
 • Pacient má právo si vybrať, že konopa je pre neho účinnejšia
 • Liečebná konopa ponúka alternatívu pre tých, ktorí sa nechcú vzdať psychoaktívnych látok

Na to, aby sa liečebnou konopou mohol liečiť daný problém zvýšeného pitia alkoholu, potrebuje konopa obstáť v pravidlách takejto liečby. Chick a Nutt (2012) uverejnili kritéria, ktoré by mala spĺňať substitučná liečba: 

1. Malo by to obmedziť pitie alkoholu a súvisiace škody.

2. V ideálnom prípade by nemalo byť škodlivé alebo aspoň menej škodlivé ako alkohol.

3. Zneužívanie by malo byť menšie ako u alkoholu.

4. Malo by sa preukázať, že môže nahradiť alkohol a nesmie sa používať spolu s alkoholom.

5. Pri predávkovaní by mal byť bezpečnejší ako alkohol.

6. V ideálnom prípade by nemal zosilňovať účinky alkoholu, najmä ak je niektorý z liekov užívaný v nadmernej dávke.

7. Mala by ponúknuť významné zdravotné ekonomické výhody.

Odborníci diskutovali aj o tom, že takáto náhrada konopnou liečbou by mohla minimalizovať celkové škody na prežívaní jednotlivca ale aj spoločnosti.

Liečebná konopa a alkohol

 Terapia liečebnou konopou znižuje užívanie alkoholu 

Dokáže konopná liečba minimalizovať užívanie alkoholu?

Závery budeme čerpať z odborného zahraničného článku, v ktorom sú združené potvrdenia o tom, že konopa spĺňa všetkých 7. kritérií na to, aby sa stala substitučnou liečbou alkoholizmu:

 • Konopa znižuje konzumáciu alkoholu: toto tvrdenie podporujú odborníci ako je Peters, Hughers alebo Moore. Samozrejme je ich omnoho viac z minulého aj súčasného storočia.
 • Konopa je menej škodlivá ako alkohol: Potvrdenie a výskum môžeme nájsť v publikácii od Nutt et al. (2007)
 • Poruchy pri užívaní konopy sú menšie ako pri alkoholizme
 • Konopná liečba môže v plnom rozsahu nahradiť alkohol: momentálne sú vo výskumnom štádiu otázky, či dokáže nahradenie alkoholu konopou zlepšiť kvalitu života
 • Konopa je bezpečnejšia pri predávkovaní ako alkohol
 • Konopa nemá tendenciu zosilňovať účinky alkoholu
 • Konopná liečba je ekonomicky prijateľnejšia

Podľa bodov vyššie je vysoko pravdepodobné, že začiatok konopnej liečby naozaj vedie k poklesu a zlepšeniu užívania alkoholu. V štátoch, v ktorých je liečebná konopa povolená, je subtitučná konopná liečba vykonávaná v praxi veľmi často. Na to, aby sme ale poskytli jednoznačnú odpoveď do akej miery je možné konopnou liečbou odstrániť problém alkoholizmu nemáme dostatok výskumných materiálov. Zatiaľ len môžeme potvrdiť, že konopa je šetrnejšia a účinnejšia k nášmu organizmu ako alkohol.

Časté dotazy

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konzumácia alkoholu a marihuany zvyšuje hladinu THC, prichádza tak k umocneniu efektu konopnej látky. Okrem eufórie sa môžu prejaviť aj zvýšené nežiaduce účinky marihuany, akými sú napríklad závrate, nevoľnosti, ospalosť, zhoršená možnosť sústredenia, ale aj úzkosť či depresia. Veľkým rizikom je aj skutočnosť, že marihuana potláča dáviaci reflex, čo môže viesť až k zaduseniu. Človek sa pri tejto kombinácii vystavuje väčšiemu riziku otravy alkoholom a vzniku závislosti.

Vydáno: 10/04/22
(Aktualizováno: 10/04/22)