Problémové užívanie konopy

Aj keď sa v poslednej dobe hovorí hlavne o potencionálne pozitívnych účinkoch kanabinoidných výrobkov, je dobré nezabudnúť, že stále môže byť konopa v niektorých prípadoch problémová. Jej dlhodobé užívanie môže spôsobiť závislosť, ale taktiež aj psychické či fyzické zdravotné dopady. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Zneužívanie konopného potenciálu

Konopa je rastlina, v ktorej obsahu nájdeme súbor s veľkým počtom kanabinoidov. Väčšina z nich sú psychoaktívne, pričom najznámejší je THC kanabinoid. Záujem o marihuanu bol vždy na vyššej úrovni, rovnako aj o produkty z kanabisu. Štúdia z Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá bola realizovaná 5 rokov, potvrdila, že z celkovo opýtaných 3 484 študentov, malo osobné skúseností s marihuanou presne 49,6 % študentov, čo je takmer polovica.

V roku 2015 bola v krajinách EU presila záujmu o konopu v ľudskej populácii vo vekovom rozpätí 15-34, presných 15,5 %. Môžeme predpokladať, že o 7 rokov neskôr táto prevalencia určite zrástla. Pri nadmernom a dlhodobom užívaní konopy vzniká intoxikácia, spôsobená kanabinoidmi, a súvisle aj závislosť. Tá sa podpíše na behaviorálnych ale aj kognitívnych funkciách. Hoci si požitie marihuany nevyžaduje taký lekársky zásah ako pri iných návykových látkach, môže sa podieľať aj na ohrození života.

Problémové užívanie konopy
 Dlhodobé užívanie konopy vedie k zdravotným problémom

Psychické komplikácie pri dlhodobom užívaní marihuany

Poruchy v kognícii: Pravidelne užívanie konopy s vysokým obsahom THC sa podpíše na ľudskej pamäti a neschopnosti učenia sa nových súvislostí. Narušená môže byť aj vizuospaciálna orientácia, ktorá vám nedovolí napríklad riadiť automobil. Vysoké dávky THC spôsobujú, že sa v organizme zvýši kortizol. Naštrbená je tak celková pozornosť človeka, psychomotorický rýchlosť aj vizuomotorická integrácia.

Psychotické príznaky: Už po prvom užití THC látky sa vedia dostaviť príznaky v podobe halucinácii alebo paranoidity. Zahŕňame sem aj poruchy v myslení, úzkosti, nadobudnuté bludy či sluchové halucinácie. Najhoršia predikcia je, že tieto stavy sa zvyknú objaviť aj po odstavení užívania konopy.

Rozvoj schizofrénie: Vývoj schizofrénie pod vplyvom užívania konopy môže vzniknúť na základe prebytku dopamínu. Častejšie sú schizofréniou postihnutí jedinci, u ktorých už predtým vznikli psychotické príznaky.

Psychické komplikácie pri dlhodobom užívaní konopy
 Závislosť na marihuane sa prejaví najmä psychickými problémami

Legálne CBD konopné semená

Somatické komplikácie pri dlhodobom užívaní marihuany

Problémy s dýchaním: Keďže kanabinoidy sa najčastejšie dostávajú do tela fajčením, už to samo o sebe znamená určité riziko. Takéto pravidelné fajčenie môže rozvinúť bronchitídu alebo dráždivý kašeľ. U silných fajčiarov marihuany dochádza k zmene pľúcnych tkaní, ktorá môže byť dôsledkom vzniku rakoviny dýchacieho systému.

Kardiovaskulárne ochorenie: Asi najčastejšie komplikácie, ktoré vznikajú po užití drogy sú tie kardiovaskulárne. Srdcový tep sa niekedy zvýši aj o 50 %. Opäť sú náchylnejší na toto ochorenie ľudia, ktorí pred použitím marihuany vedia, že trpia hypertenziou. Niektoré štúdie sa dokonca prikláňajú k názoru, že dlhodobé užívanie marihuany môže zapríčiniť aj infarkt myokardu.

Problémy s oplodnením: Ide síce o menej zastúpené somatické komplikácie, ale predsa sa vyskytujú. Dlhodobým užívaním konopy sa znižuje sekrécia testosterónu a tým pádom aj vznik spermií. U ženského pohlavia sa zase môže narušiť cyklus ovulácie.
 
Spomenuli sme len pár komplikácii, ktoré sa často vyskytujú pri nadmernom užívaní konopy. V odbornej literatúre je ich opísaných však oveľa viac a veľakrát sa spájajú aj s problémami v danom vekovom rozpätí. Ak sa napríklad nadmerné užívanie konopy vyskytuje napríklad u adolescentov, je dosť pravdepodobné, že to naštrbí aj ich sociálne pôsobenie, začlenenie a vzťahy. Platí to samozrejme aj u dospelých jednotlivcov. Drogy nie sú vhodné v žiadnom veku, a to bude aktuálne vždy.

 

Časté dotazy

Rovnako ako alkohol a tabakové výrobky, aj konopné odrody s vyšším obsahom THC sú pre mladistvých do 18 rokov ilegálne. CBD však nemá žiadne intoxikačné účinky a napríklad v USA je považované za výživový doplnok. Moderná extrakcia konope umožňuje odstrániť z produktov THC, vďaka tomu sa vyrábajú produkty bezpečné a legálne aj pre mladistvých. Hlavnými dôvodmi užívania konopy napríklad vo forme CBD oleja alebo kapsúl väčšinou býva úzkosť, nespavosť, epilepsia, autizmus, ADHD či astma. U kožných problémov užívatelia preferujú konopné masti

 

Psychické poruchy patria do skupiny ochorení a porúch ovplyvňujúcich myslenie, prežívanie a vzťahy s okolím. Delia sa na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektívne poruchy. Medzi príznakmi duševného ochorenia sa najčastejšie vyskytuje nervozita, nesúvislá reč, strach, úzkosť, napätie a stres. K najtypickejším psychickým poruchám patrí úzkosť a depresia. CBD preukázateľne pomáha pri ich liečbe, kanabinoidy totiž pôsobia ako prírodné antidepresívum. Pri užívaní CBD oleja pacient takmer okamžite pocíti úľavu. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť dlhodobým a pravidelným užívaním. 

  • Články z kategórie Riziká konopy majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/05/22
(Aktualizováno: 10/05/22)