Rozdiely v technikách pestovania SOG vs. SCROG

Dnes si viac povieme o dvoch metódach pestovania, ktorými sú SOG a SCROG. Sú odlišné v prístupe, ale cieľ majú rovnaký, a to zvýšiť množstvo zberu. Aby sme dosiahli najvyššiu úspešnosť v pestovaní, musíme dodržiavať faktory, ktoré si tiež priblížime. A aj keď sa v niektorých prípadoch tieto dve techniky neodporúčali pre začínajúcich pestovateľov, potom čo si prečítate náš článok, budete tomu rozumieť a spomenuté techniky vám prídu naozaj jednoduché.

Čo znamená SOG? 

SOG, z originálneho anglického názvu Sea Of Green predstavuje techniku pestovania, ktorú je možné uplatniť aj pri konope. Doslovný preklad je „more zelene“ a pomenováva veľké množstvo zelených rastlínVyužíva sa pri pestovaní konopy aj iných rastlín, ktoré sú umiestnené v malých nádobách a majú malý alebo žiadny vegetatívny rast. To spôsobí veľa zelených kvetov z mnohých rastlín.

SOG funguje na princípe malých priestoroch. Keďže pri malom vegetatívnom raste nemajú tesne nahustené rastliny čas na vytváranie veľkých kvetov z bočných vetví, veľký podiel týchto kvetov sa ocitne na hlavnom kvete, a tým pádom aj na centrálnej stonke. Čo sa týka výnosov, tie sú nižšie, ale zato prináša pestovanie 4-6 krát viac toľko rastlín, ako zaužívané formy pestovania. To v konečnom dôsledku môže znamenať viac výnosov, ako pri nižšom počte prirodzene vypestovaných rastlín.

Čo je to SCROG?

Technika pestovania SCROG sa značne odlišuje od vyššie spomenutej techniky. Po prvé, používa menšie množstvo rastlín. Ďalej týmto rastlinám bola poskytnutá dlhšia vegetatívna fáza. Po druhé, na pestovanie s SCROG sú vhodné rozmerovo veľké kvetináče, pretože konopa v nich strávi niekoľko mesiacov počas vegetatívnej fázy. V neposlednom rade je rozdiel aj v raste vetví, ktoré rastú pod horizontálnym pletivom. Vetvy sa navzájom preplietajú v otvoroch v sieti. Otvory merajú v priemere 2,5 cm. Aj keď sa pestuje v tejto technike malý počet rastlín (1 alebo 2), výnosy sa zvyšujú na každý kus rastliny.

Technika pestovania SOG vs SCROG
 Techniky pestovania SOG a SCROG

Pestovanie: SOG vs. SCROG

Hoci je názov týchto dvoch techník pestovania podobný, ich štýl v pestovaní je rozdielny. Aby sme si to lepšie vedeli predstaviť, zhrnieme si najdôležitejšie body, týkajúce sa vegetačnej fázy, kvitnutia aj výnosu. Nejakému pestovateľovi môže jedna technika sedieť viac ako druhá, v konečnom dôsledku je to však vždy len na uvážení pestovateľa.

Vegetačná fáza

Primárny rozdiel medzi týmito technikami nastáva hneď pri vegetatívnom raste. Pri SOG sa rastliny pestujú v malých nádobách, zvyčajne sú zaužívané 4 až 6 litrové nádoby. Svetelné podmienky sú od začiatku vegetačnej fázy nastavené na 12/12 režim. V inom prípade je možné zmeniť podmienky na 12/12 až po prvom alebo druhom týždni. Pri SCROG sa vyžaduje dlhé obdobie rastu konopy. Odhadom to môže byť tak 1-2 mesiace. Za takú dlhú dobu sa vytvorí bohatý koreňový systém a bude potreba veľké kvetináče s objemom 50-100 litrov.

Fáza kvitnutia

Pri kvitnutí o SOG sa počíta s nízkym výnosom u každej rastliny. Vyvažuje sa to však s vysokým počtom rastlín. Pupene sú zastúpené najmä na hlavnom kvete, ktorý je najväčším poskytovateľom kvetov. Kvitnutie začína u SOG hneď ako sú rastliny umiestnené do miestnosti na pestovanie. Výhoda je, že pestovatelia nečakajú dlho v období medzi zberom a ďalším plodovým cyklom

Technika SCROG predstavuje zložitejší postup. Je potrebných niekoľko mesiacov rastu na to, aby rastlina začala kvitnúť. Za odmenu však konopa ponúkne vysoké výnosy. Hovoríme o niekoľko stoviek gramov na rastlinu. Pre porovnanie, pri SOG sú bežné výnosy okolo 30 g na rastlinu.

Výnosy

Konečný výsledok výnosov je možné do určitej miery ovplyvniť pri obidvoch technikách pestovania. Ide o to, či dodržiavate správne podmienky pestovania. Ak sa budete držať kvality, a kúpite si kvalitné semená marihuany, kvalitné LED svetlá a výživu, môžete očakávať výnosy hodné majstra. Taktiež záleží aj na genetike vašej konopy. Pokiaľ si kúpite dominantnú indiku, alebo indiku zmiešanú s hybridnými kmeňmi, je pre ňu lepšia technika SOG. U sativy, alebo dominantných kmeňov sativy je to presne naopak, a tak sa odporúča skôr SCROG.

Zakúpte si kvalitné semienka konopy

Kedy pestovať konopu pomocou SOG a kedy pomocou SCROG?

Je dôležité si uvedomiť, že predtým ako sa rozhodnete pestovať konopu pomocou SOG alebo SCROG, musíte mať zvládnuté základné techniky pestovania konopy. Tie zahŕňajú výživu konopy, design miestnosti pestovania, rast rastlín, osvetlenie a vetranie. Až potom môžete skúsiť pokročilejšiu úroveň pestovania, a tou sú rôzne nové techniky. Vo všeobecnosti sa SOG a SCROG považujú za tie jednoduchšie techniky, ktorú slúžia na vyskúšanie vašich znalostí. Obidve techniky nie sú finančné náročné, dajú sa v pohode zvládať. Aby ste mali vo vašom rozhodnutí jasno, zhrnieme si v nasledujúcej časti článku výhody a nevýhody jednotlivých techník. Poďme na to.

Výhody pestovania SOG

 • Má rýchlejšie cykly rastlín ako SCROG
 • Hodí sa do menších priestorov
 • Vhodné pre kmene indica
 • V prípade potreby sa rastlina ľahšie premiestni
 • Viacúrovňové porasty je možné dať vertikálne na seba

Nevýhody pestovania SOG

 • Starostlivosť o niektoré rastliny trvá dlhšie
 • K dosiahnutiu vyšších výnosov je potreba veľa odrezkov
 • Je možné, že budete potrebovať 2 miestnosti na pestovanie
 • Kontrola rastlín je zložitejšia, kvôli ich rozvetveniu
 • Škodci dokážu enormnou rýchlosťou napadnúť všetky rastliny

Výhody pestovania SCROG

 • Menší počet rastlín-menej klonov
 • Väčšia kontrola nad výškou rastlín
 • Veľké plodiny z menšieho počtu rastlín
 • Dobrá technika pre obmedzený priestor
 • Jednoduché zalievanie

Nevýhody pestovania SCROG

 • Dlhé a pomalé cykly rastlín
 • Dôsledná a zdĺhavá kontrola vetví
 • Niekedy sú potrebné 2 miestnosti na pestovanie
 • Presadenie rastlín je obtiažne, niekedy nemožné
 • Veľká potreba drôtového pletiva
Metóda pestovania SCROG
 Pestovanie technikou scrog v interiéri

Teraz ste mali možnosť prečítať si základné informácie, týkajúce sa nových techník SOG a SCROG. Keď zoberiete v úvahu body, ktoré sme vám vypísali, nebudete mať problém so zaradením vašej konopy k správnej technike pestovania. Môžete si vyskúšať aj obidve a na základe toho potom zistíme, ktorá vám vyhovuje viac. Vždy však platí, aby vás pestovanie bavilo a prinášalo ten úžitok, čo má.

Časté dotazy

Cannabis Indica alebo konopa indická je druh rastliny z čeľade konopovité s pôvodom v strednej Ázii. Semienka indiky vykvitajú do nízkej rastliny so širšími listami. Na listoch a kvetoch sú obsiahnuté kanabidoidy, ktoré majú široké liečebné použitie (CBDTHC, CBC). Pri kvitnutí rastlina tvorí hustú korunu a rastie pomerne rýchlo. Vytvára kompaktné a pevné palice. Vďaka krátkej dobe kvetu a nižšiemu vzrastu sú indica semienka vhodné pre indoor pestovanie.

Cannabis sativa alebo konopa siata je druhom konopných semienok. Pochádza z teplejších a tropických oblastí. Dorastá do vysokých rozmerov, do takmer až troch metrov, vďaka čomu sú sativa semená vhodné pre outdoor pestovanie. Vytvára ľahké, dlhé a tenké šúľky s úzkymi listami. Druh Sativa máva zemitú arómu, pripomínajúcu palivo.

Konopu môžeme rozdeliť na dva druhy - konopa siata a indická. Konopa siate má obsah THC do 0,3 %, kým u indická konopa dosahuje 7 %. THC má psychotropné účinky, môže vyvolať závislosť. CBD naopak žiadne psychotropné účinky nemá, a to aj napriek tomu že má veľmi podobné chemické zloženie ako THC. CBD sa vďaka svojim blahodárnym vlastnostiam môže používať ako súčasť podpornej liečby. Za technickú konopu sa označujú tie semená konopy, ktoré majú obsah THC do 0,3 % a podľa zákona č. 124/2021 Z. z. sa na Slovensku upravujú podmienky jeho nákupu, pestovania a ďalšieho spracovania. Také semienka môžu mať naopak vysoký obsah liečivého CBD.

 • Články z kategórie Konopa indica, Konopa sativa majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 11/02/22
(Aktualizováno: 11/02/22)