Technické konope (konope siate)

O technickom konope

Technické konope sú vlastne dvojdomé rastliny so vztýčenými stonkami. Konope delíme na samičie rastliny, ktoré sú nižšie, ale za to hutnejšie a samčie rastliny, ktoré sú naopak vysoké a štíhle. Stonky bývajú vysoké asi 2,5 až 3 metre. Niekedy ich výška môže dosiahnuť až 5 metrov.


Z technického konope ( cannabis sativa ) sa dá zúžitkovať takmer všetko! Z tejto rastliny teda môžme čerpať konopné vlákno, olej a výživné semená. K pestovaniu nie sú potrebné žiadne jedy (pesticídy a herbicídy). Konope je totiž vysoký kvietok a rýchlo prerastie všetky rastlinky a buriny. Je totiž sám veľmi odolnou burinou. To pritom ale vôbec neuberá na prínose siateho konope.

Technické konope sa vyznačuje pre priemysel ako výborná rastlina. Svojimi priaznivými rastovými vlastnosťami (tenkou nevetvenou stonkou) a takmer nulovým obsahom THC (max 0,2% podľa noriem EÚ).


Cannabis Sativa

Tu u nás v Slovenskej republike sa najviac vyskytujú tieto druhy konope:

§ Konope siate (= technické konope) sa pestuje pre svoje dlhé a pevné stonky, ktoré sa využíva v textilnom priemysle (konopná látka). Tiež je veľmi využívané pre svoje olejnaté semienka. Olej získaný zo semienok sa používa v kozmetike, potravinách, na výrobu mazadiel, mydiel a farieb. Je to vlastne všestranne využiteľná bylina. Toto konope nieobsahuje alebo obsahuje veľmi nízke percento THC.

§ Konope indické je pestované hlavne pre svoj živicový sekrét. Tento druh konope sa využíva hlavne pre fajčenie marihuany. Najviac sa využíva na výrobe mäkkých drog a hašiša.

§ Konope rumištné je burinatá rastlina, ktorá sa k nám dostala z južnej Ukrajiny.

 samec konope

Niečo z minulosti

Najviac sa u nás konope začalo pestovať asi v 18. a v prvej polovici 19. storočia. Po roku 1840 boli do prevádzky uvedené tri továrne na spracovanie vlákien a textílií.

Začiatkom 20. storočia sa pristúpilo k lacnejším variantom, ako boli napríklad syntetické materiály (silón, nylon, ...). Z tých pár stoviek hektárov, ktoré sa tu vypestovali, sa z vlákna vyrábali napríklad povrazy, vrecia alebo siete ...

Po 1. svetovej vojne sa v Československu pestovalo okolo 9000 ha, v roku 1930 asi 4500 ha. V roku 1935 sa o konope diskutovalo ako o "novej náhradnej plodine". Odborníci sa zaoberali výskumom s kvalitných odrôd. Záujem by bol, ale chýbal spracovateľský priemysel a teda odbyt vypestovaného materiálu. V roku 1955 u nás bolo nanovo vysiate konope asi 220 ha plochy.

Zo zákona

Do roku 1996 nebolo u nás pestovanie konope v rozpore s legislatívou. Od 1. Januára 1999 vstúpil do platnosti zákon č 167/98 "O návykových látkach", ktorý upravuje pestovanie konope a maku. Od polovice 90. rokov bol rozvoj pestovateľov konope určovaný predovšetkým záujmom spracovateľov ľanu, ktorí využívajú podobné technologické postupy. Pod záštitou zväzu sa od roku 1999 pravidelne konajú Dni ľanu a konope a zberové dni konope.

V apríli 1999 vzniklo občianske združenie Konopa. Konopa sa účasťou ekologických a kultúrnych udalostí. Organizujú odborné vzdelávacie akcie, poskytujú info o ekologických, sociálnych a ekonomických výhodách konope.

V súčasnosti tu fungujú tri závody, ktoré spracúvajú vláknové materiály pre automobilový priemysel. Ich ročná spracovateľská kapacita presahuje 1000 ton vlákna. Dopyt u nás dlhodobo niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. Je tu teda predpoklad vysokého nárastu pestovanej plochy v nasledujúcich 10 rokoch.

Kde a ako sa konope siate pestuje

Najlepším miestom pre pestovanie konope je teplejšia oblasť a úrodnejšia pôda. U nás sa dá konope pestovať vo všetkých úrodnejších oblastiach čr. Konope je precitlivené na mráz, je citlivejšia než ľan. Mladé rastlinky slabšie mrazíky znesú, ale aj napriek tomu je pre nich vhodnejšie teplo. Odporúčaná doba na výsev semien sa odhaduje za dobu "ľadových mužov" (po 14. Máji).

V prvej fáze rastu konope potrebuje veľa zálievky, preto sa mu dopraje dostatok vody, neskôr je už schopné odolávať aj prechodnému suchu. Pôda je pre konope už náročnejším kúskom. Najlepšie sú úrodné, hlboké a spracovateľné pôdy. Mali by to byť hlinité a piesočnatohlinité pôdy s nízkou spodnou vodou. Dôležité je dobré hnojenie a poriadny nášup humusu. Konope nevyhovujú kyslé pôdy a najlepšie rastie na pôdach neutrálnych až slabo zásaditých.

Pestovanie obmedzené legislatívou

Pestovanie konope siateho (technického) je tu upravené Spoločným katalógom odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín EÚ, ktorý je vydávaný v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002.

Sú tu uvedené šľachtené odrody konope siateho, ktoré obsahujú menej ako 0,3% THC. V prílohe sú uvedené odrody konope pestované na vlákno a konope pestované na vlákno povolené v hospodárskom roku 2007/08.

Zboží k článku

 textília z konope

Výrobky a produkty technického konope

Spektrum výrobkov z konope je veľmi široké, dá sa z neho vyrobiť až 25 tisíc stopercentne recyklovateľných výrobkov. V západných krajinách sa technické konope bežne pestuje a spracováva. U nás je všetko vo fáze výskumu, skúšobnej výroby a skúšobného pestovania. Hoci máme voči konope veľmi benevolentný vzťah produkty netechnického konope sú u nás stále skôr netradičné, hoci ide o úplne bežnú vec.

Základnou využiteľnou surovinou je biomasa a semeno. Stonka je vhodným napríkladom pre výrobu biopalív - benzín, brikety, drevené uhlie, metanol alebo elektrina. Celulózu hemicelulózu, ktorá sa nachádza v dreni možno premeniť na alkoholové palivo. Konope sa dá však využiť na ďalšie výrobky.

Konope sa dajú využiť v oblasti potravinárstve, v chemickom a textilnom priemysle, samozrejme v lekárstve, kozmetike apod. U nás sa konope siate využíva najviac pre netkaný textil, papierenský a automobilový priemysel a pre stavebné účely. Významné je využitie drevitej hmoty (pazderia) pre energetické využitie vo forme biopeletiek. Môže sa s nimi kúriť napríklad v krbových kachliach, krboch aj v iných kachliach či kotloch na tuhé palivá. Brikety sú lisované bez akéhokoľvek spojiva, takže neobsahujú žiadne škodlivé látky. Majú tvar valca s priemerom 6,5 cm. Výhrevnosť je asi 16,5 MJ / kg pri vlhkosti 9%.

Konopné semená obsahujú 30 - 35% vysychavého oleja s vysokým zastúpením mastných kyselín.

Konopný olej, získaný lisovaním z konopných semien sa dá využiť ako motorové palivo, ďalej na výrobu farieb a lakov, a tiež v oblasti potravinárstva. Konopné semeno sa veľmi využíva v potravinárstve a u chovateľov vtáctva (veľmi dobré krmivo).

Najčastejšie využitie konope siateho:

- PAPIER

- šATSTVO A POVRAZY

- PALIVO

- KOZMETIKA

BIOMASA

- LEKÁRSKE ÚČELY (častejšie konope indické, kvôli množstvu kannabinoidov)

Časté dotazy

Cannabis sativa alebo konopa siata je druhom konopných semienok. Pochádza z teplejších a tropických oblastí. Dorastá do vysokých rozmerov, do takmer až troch metrov, vďaka čomu sú sativa semená vhodné pre outdoor pestovanie. Vytvára ľahké, dlhé a tenké šúľky s úzkymi listami. Druh Sativa máva zemitú arómu, pripomínajúcu palivo.

Tehotné ženy užívajú marihuanu predovšetkým z lekárskych dôvodov, a to proti ranným nevoľnostiam, bolesti, úzkosti a nespavosti. Rovnako ako každá iná látka, aj THC môže mať dopad na matku a dieťa. Na základe štúdií sa zistilo, že užívanie marihuany zvyšuje riziko potratu. Môžu sa dostaviť bežne nežiadúce účinky THC, ako je nevoľnosť, zvýšená srdcová frekvencia, pokles srdcového tlaku, zhoršená pamäť a koordinácia. 

Vydáno: 07/12/12