Vizuálny sprievodca nedostatkami konopy

Mnoho pestovateľov hľadá rôzne "tajomstvá" a triky, ako vypestovať čo najlepšiu rastlinu konopy. V skutočnosti však žiadne tajomstvo neexistuje, namiesto toho existuje niekoľko základných zásad a pravidiel. Vaše rastliny je potrebné udržiavať v správnom rozmedzí teplôt a vlhkosti, spolu s vhodným svetlom, klímou a vyváženou výživou s potrebnými minerálmi a živinami pri správnej hodnote pH.

Pokiaľ vaša rastlina tieto základné podmienky nedostáva, je vystavená zbytočnému stresu. To potom rastlinu predurčuje k rôznym chorobám, plesniam, chrobákom a škodcom a prípadne ďalším problémom. Výsledkom je znížená kvalita rastu rastliny, ktorá sa prejavuje v podobe zníženej produkcie kanabinoidov a terpénov a tiež celkovo nižšími výnosmi.

Porozumenie týmto nedostatkom vo výžive a ich odstránenie je zručnosť, ktorá pestovateľom umožňuje zlepšiť zdravotný stav rastlín. V tomto článku sa dozviete viac o najzákladnejších nedostatkoch výživy konopy a o tom, čo môžete urobiť pre ich odstránenie. A čo je ešte dôležitejšie, dozviete sa tiež niekoľko užitočných rád, ako týmto nedostatkom v konope vôbec predísť.

Zhrnutie základných nedostatkov u rastliny konopy: 

Nedostatok dusíka

Nedostatok fosforu

Nedostatok draslíka

Nedostatok horčíka

Nedostatok vápnika

Nedostatok bóru

Nedostatok medi

Nedostatok železa

Nedostatok mangánu

Nedostatok molybdénu

Nedostatok kremíku

Nedostatok síry

Nedostatok zinku

Čo sú to nedostatky pri pestovaní konopy? 

Nedostatok pri pestovaní konopy sa prejavuje tým, že rastlina konopy nemá prístup ku kľúčovým živinám alebo minerálom potrebným pre jej zdravý rast. Aj keď majú vaše rastliny relatívne dostatočne kvalitné živiny/hnojivo, môže dôjsť k nedostatku pri jednej zo základných živín a ten môže mať zásadné dopady (na výnos a/alebo kvalitu). V najhorších prípadoch môže nedostatok konope ohroziť celkové prežitie vašej rastliny.

Našťastie pre všetkých pestovateľov konopy je rastlina schopná nám mnoho z týchto bežných nedostatkov a problémov oznámiť. Teda za predpokladu, že vieme, na čo sa zamerať a ako tieto príznaky interpretovať. Vizuálne indície z listov a celkového vzhľadu rastliny môžu skúsenému pestovateľovi oznámiť mnoho užitočných informácií. Prečítajte si preto ďalšie relevantné informácie.

Prísun živín v závislosti na hodnote pH u rastliny konopy 

Prísun živín k rastline konopy
Prekvapivé a frustrujúce zároveň je pri pestovaní konope to, že vaše rastliny môžu mať nedostatok živín, aj napriek tomu, že ste im poskytli vyváženú výživu. To, že ste zaistili rastline všetku potrebnú výživu, ešte neznamená, že ju môže vstrebať na úrovni koreňov dostatočne. Aby k tejto absorpcii živín na úrovni koreňov mohlo dôjsť, musí byť hodnota pH iba v určitom rozmedzí. Pokiaľ je pestovateľské médium príliš kyslé alebo príliš zásadité, živiny sa jednoducho nemôžu vstrebať.


pH pri pestovaní konopy

Súvisiace:


Koreňový systém konopy


Než sa pokúsite zistiť akýkoľvek ďalší nedostatok pri pestovaní konope, je dôležité skontrolovať, či je pH v správnej oblasti (viď tabuľka vyššie)!!! Tí, ktorí pestujú v pôde (alebo obdobnom médiu), by sa mali zamerať na pH medzi 5,8-6,8. Za ideálny sa považuje stred tejto hodnoty, teda približne hodnota pH okolo 6,3. Všimnite si, že mnoho pôdnych (a príbuzných) pestovateľských médií by sa malo samo upravovať a mať prirodzene správne pH práve okolo tejto hodnoty. Tomuto javu sa hovorí pufrovacia schopnosť pôdy, čo je vlastnosť pôdy vyrovnávať do určitej miery zmeny v hodnote pH. Vždy sa to však oplatí kontrolovať. Hydroponickí pestovatelia sa často riadia odporúčaniami od výrobcov živín, kde sa uplatňuje hodnota pH 5,5 - 6,3.

Vždy je dobré poznať prirodzené pH používanej vody. Pamätajte, že pH vašej vody sa môže líšiť, nepredpokladajte, že je vždy stále rovnaká. V rôznych ročných obdobiach, s rôznymi zrážkami a úrovňou ošetrenia môže pH mierne kolísať hore aj dole. Porozumenie hodnotám pH vášho vlastného zdroja vody a ekosystému je tak dobrým východiskovým bodom a niečím, čo sa naozaj oplatí sledovať.

Nedostatky konopy a zálievka 

Konopa a zálievka

Niektoré lokálne zdroje vody na zavlažovanie môžu mať prirodzene vysoký obsah niektorých minerálnych látok, ale alebo naopak nízky obsah iných. To môže skomplikovať použitie niektorých výživových prísad, navyše pokiaľ úrovne týchto živín kolíšu v priebehu pestovania.

Preto sa profesionálni pestovatelia snažia vyradiť tieto premenlivé faktory v rámci prirodzeného zdroja vody a používajú plne deionizovanú vodu. Ide o vodu, ktorá bola špeciálne filtrovaná reverznou osmózou, aby sa odstránili všetky prítomné minerálne ióny. Výsledkom je čistá voda bez obsahu minerálov. Tento prístup však používa skôr len malá menšina serióznych pestovateľov. Väčšina domácich pestovateľov konope má tendenciu používať vodu z vodovodu a zisťuje, že vo všeobecnosti funguje dostatočne dobre. Napriek tomu však pre úplnú kontrolu procesu pestovania je filtrácia vody a jej kontrola po celú dobu pestovania výhodná.

Súvisiace:


30 tipov k zalievaniu rastlín


Makroživiny a mikroživiny a ich význam pri pestovaní konopy 

Mobilné a imobilné živiny

Makroživiny/Makronutrienty sú tie, ktoré rastliny konope potrebujú vo vysokom množstve. Hlavnými makronutrientmi pre konope sú tak dusík, fosfor a draslík (NPK). Tie sa využívajú v mnohých primárnych biochemických procesoch a počas vegetatívneho rastu a kvitnutia.

Mikroživiny/Mikronutrienty sú potom minerálne látky, ktoré sú potrebné v stopovom množstve na zabezpečenie dobrého fungovania bunkovej biológie rastlín. Medzi mikroživiny patrí meď, kremík, zinok, síra atď.

Mobilné živiny verzus imobilné živiny konopy

Pochopenie jemných rozdielov medzi mobilnými a imobilnými živinami môže pestovateľovi tiež pomôcť lepšie porozumieť možným nedostatkom u svojej rastliny konope. Pohyblivé živiny, ako je fosfor, sa môžu prenášať z jednej časti rastliny do druhej. Pokiaľ bol tento fosfor uložený v starom vejárovitom liste, než bol prenesený do inej časti rastliny, nedostatok najskôr zistíte v staršom poraste.

Iné minerálne látky, napríklad zinok, sú nepohyblivé minerálne látky. Akonáhle sú raz uložené v rastline, je ťažký ich ďalší presun v rastline. To znamená, že nedostatok nepohyblivých minerálov môžete spočiatku zaznamenať v novom poraste.

Zmeny sa prejavujú najskôr na starých listoch: 

celkové žltnutie listov – N, P

žlté škvrny – K, Mg, Mo

žltnutie až hnednutie od krajov – Zn, Mo

Zmeny sa prejavujú najskôr na mladých listoch: 

sklovatenie listov - Fe

žlté škvrny – Fe, Mn

deformované listy – Ca, B, Mo

žlté listy – Ca, S, Cu

hnedé alebo žlté okraje – Ca

Odumieranie rastového vrcholu – Ca, B

Tabuľka nedostatkov a nadbytkov u rastliny konopy 

Ako vždy aj pri pestovaní konopy platí, že prevencia problémov je oveľa jednoduchšia a výhodnejšia ako ich liečba. Jedným z klasických problémov s nedostatkom minerálov je ich nesprávna interpretácia a následná nevhodná liečba, ktorá potom problém iba zhoršuje. Niektoré nedostatky konope môžu totiž vyzerať dosť podobne a na správnu identifikáciu môže byť potrebné oko skúseného pestovateľa.

Jedným zo základných spôsobov, ako sa pestovatelia môžu pokúsiť nedostatkom živín predísť, je prikloniť sa k väčším nádobám s kvalitnou, profesionálne predpripravenou pôdou. S väčším množstvom pôdy, za predpokladu, že je pôda správne pripravená, majú korene konope k dispozícii aj väčší objem živín, z ktorého môžu čerpať a sami sa k nim priblížiť. Tým sa znižuje možnosť neskoršieho nedostatku.

Aby sa situácia ešte viac skomplikovala, môžu rastliny niekedy trpieť kombinovaným nedostatkom, najmä pokiaľ rastú v nekvalitnom pestovateľskom médiu. Pokiaľ je hodnota pH mimo rozsahu, môže samozrejme dôjsť k "zablokovaniu živín". V takom prípade sú živiny dostupné, ale nemôžu byť absorbované.

Prehľad symptómov u rastliny konopy

Súvisiace:


Najčastejšie chyby pri pestovaní konopy


 

Odporúčané semená marihuany

Ako rozpoznať a liečiť nedostatok živín? 

Pokiaľ máte tú smolu, že máte chorú rastlinu, ktorá trpí nejakým nedostatkom, je vhodné situáciu čo najrýchlejšie riešiť. Pokiaľ rastlina trpí chorobou alebo nedostatkami, obvykle to znamená vážne ohrozenú úrodu. V najhoršom prípade potom môže vaša rastlina neprežiť. Pokiaľ je rastlina v dobrom zdravotnom stave, je oveľa odolnejšia aj voči ďalším škodcom a chorobám ako rastlina, ktorá je ohrozená svojím zlým zdravotným stavom a zlou výživou.

Nedostatok dusíka u rastliny konopy 

Bledé a žlté listy na konope značia nedostatok dusíka

Dusík (chemická značka N, po latinsky Nitrogénium) je považovaný za mobilnú makroživinu. Dusík je nielen nevyhnutnou súčasťou rastlinných bielkovín, ale je tiež nevyhnutný na zdravé fungovanie fotosyntézy, najmä pri vegetatívnom raste.

Súvisiace:


Sprievodca vegetatívnym štádiom rastu rastliny konopy


Príznaky nedostatku dusíka

Nedostatok dusíka môže spôsobiť, že listy vyzerajú bledo až nakoniec zožltnú, skrútia sa a opadajú. Ako prvá sa prejavuje na listoch odspodu rastliny. Žltnutie potom môže postupovať nahor po rastline. Môže dôjsť aj k zmene farby a hnednutiu listov. Kvitnutie sa potom môže zdať rýchlejšie, ale s nižšími výnosmi a menším počtom palíc.

Toxicita dusíka

Pri príliš vysokých hladinách dusíka môžu mať listy neprirodzene tmavý odtieň. To sa dá napraviť znížením množstva živín alebo rýchlym prepláchnutím nádoby s rastlinami, aby sa odstránil prebytok živín.

Ako liečiť prípadný nedostatok dusíka u rastliny konopy?  

Mnoho štandardných živín obsahuje vysoké množstvo dusíka a obvykle sa tak jej pridaním jedná o rýchlu a účinnú nápravu. Skontrolujte tiež, či je hodnota pH v živnom médiu v poriadku. Môžete tiež zvážiť ľahký listový postrek živinami bohatými na dusík, napríklad listovým postrekom na báze morských rias alebo rýb. Listy konopy totiž môžu prijímať malé množstvo živín priamo cez povrch listov. Vďaka tomu je listová (foliárna) výživa skvelou a rýchlou voľbou.

Nedostatok fosforu u rastliny konopy

Suché a hnedé listy v dôsledku nedostatku fosforu

Fosfor (chemická značka P, latinsky Phosphorus) je mobilná makroživina, ktorá je nevyhnutná pre zdravie a rast rastlín. Je nutný pri tvorbe rastlinných bielkovín, DNA rastliny a je tiež nevyhnutný pre správnu fotosyntézu. Fosfor je najdôležitejší vo fáze kvitnutia.

Príznaky nedostatku fosforu

Ak ste niekedy videli suché listy s hnedo sfarbenými plochami, potom ste sa možno stretli s nedostatkom fosforu pri rastline. Môže tiež spôsobiť až červené/fialové sfarbenie (alebo mŕtve škvrny) v stopkách (stonkách listov). Listy môžu následne získať tmavo modrozelený odtieň.


Ak sa nedostatok fosforu nerieši, výrazne spomaľuje vertikálny aj horizontálny rast. Na listoch sa môžu objaviť tmavé, načernalé škvrny. Listy sa môžu krútiť a opadávať, prípadne vykazovať náznaky kovovo fialovej alebo tmavo bronzovej farby.

Ako nedostatok fosforu liečiť  

Udržiavanie hodnoty pH na mierne kyslej strane (bližšie k pH 6) môže pomôcť zvýšiť jeho prirodzenú biologickú dostupnosť. Odporúča sa pridávať živiny a hnojivá bohaté na fosfor. Rybia múčka alebo worm humus sú dobrou organickou alternatívou. Prekontrolujte tiež, či sú všetky teploty sú v norme, nízke teploty znižujú účinný príjem fosforu. Uistite sa taktiež, či nepreháňate zálievku.

Ako predchádzať nedostatku fosforu

Snažte sa používať pestovateľské médium bohaté na fosfor. Aby ste uľahčili pestovanie a využívanie pôdy rastlinou, skúste použiť dobre prevzdušnenú nádobu na pestovanie, napríklad airpot, ktorý umožňuje lepšie a ľahšie okysličenie pôdy. Možno vám pomôže aj trochu hnoja alebo dobre zhnitého kompostu.

Použitie prospešných mykorhíznych húb pomôže celkovému zdraviu pôdy. Mikroorganizmy môžu tiež pomôcť premeniť menej rozpustné fosfáty na ich rozpustné spracovateľné formy, ktoré rastlina konope ľahšie absorbuje a môže využiť.

Súvisiace:


Konopa a kvetináče: Aký je ten najlepší?

Trichoderma: Čo to je a prečo je dôležitá pre konopu?


Nedostatok draslíka u rastliny konopy
Nedostatok draslíka sa prejavuje skrútenými listami rasltiny

Draslík (chemická značka K, po latinsky Kalium) je vedľa fosforu a dusíka tretím hlavným mobilným makroživinovým prvkom, ktorý rastlina konope využíva k svojmu rastu. Draslík je nevyhnutný na syntézu a transport cukrov a ďalších jednoduchých sacharidov. Draslík je potrebný na transpiráciu/príjem vody a na rast koreňov a delenie buniek. Draslík je tiež nevyhnutný pre tvorbu adenosintrifosfátu (ATP). Molekula ATP potom zaisťuje skladovanie a prenos chemickej voľnej energie v bunke.

Príznaky nedostatku draslíka

Môžete pozorovať krútenie listov, hnedé a žlté sfarbenie špičiek a okrajov listov. Pri nedostatku draslíka sa vaše rastliny môžu pretiahnuť viac ako je bežné.

Ako liečiť príznaky nedostatku draslíka 

Niekedy je vhodné prepláchnuť pestovateľské médium, aby sa pestovateľ uistil, že nejde o iný problém, ako je napríklad prebytok živín, ktorý môže mať podobné príznaky ako nedostatok draslíka. Pomôcť môžu sliepky ako vrchná zálievka do pestovateľského média, rovnako ako hnojivá bohaté na draslík alebo listové hnojivo bohaté na draslík. Pri nedostatku draslíka je vhodné ako listové hnojivo použiť organické morské riasy.

Nedostatok horčíka u rastliny konopy 
Listy so žltými škvrnami kvôli nedostatku horčíka

Horčík (chemická značka Mg, po latinsky Magnesium) je mobilná mikroživina. Je nevyhnutná pre fotosyntézu a je rastlinou využívaná na tvorbu dôležitého farbiva chlorofylu, nevyhnutného pre fotosyntézu. Bez horčíka chlorofyl a fotosyntéza jednoducho nemôžu prebiehať.

Príznaky nedostatku horčíka

Prejavuje sa skôr ako nemobilná živina, jeho nedostatok sa prejavuje v novom poraste listov. Na listoch sa začnú objavovať žlté škvrny, ktoré nakoniec zhnednú a spôsobia odumretie listov. Oblasti medzi žilkami starších listov žltnú - medzižilková (intervenálna) chloróza a môžu sa na nich objaviť aj hrdzavé škvrny. Ak sa nedostatok horčíka nelieči, môže vážne znížiť schopnosť rastlín poskytnúť akúkoľvek úrodu.

Ako liečiť nedostatok horčíka 

Pokiaľ je hodnota pH mimo požadovaného rozsahu, prepláchnite pestovateľské médium vodou (najlepšie o pH 6 alebo aj nižšom). Na odstránenie problému sa často používa epsomská soľ - síran horečnatý. Skúste pridať čajovú lyžičku epsomskej soli do litra vody a zistite, ako na to vaše rastliny reagujú. Niekedy prospieva voda s prirodzene vysokým obsahom horčíka. Skúste si na Googli vyhľadať analýzu vody vo vašej pestovateľskej lokalite. V mnohých krajinách musí byť rozbor vody legálne dostupný, čo vám ukáže presné hodnoty stopových minerálov, ktorých prítomnosť môžete obvykle očakávať. Toto však v Česku nie je povinné a informácie sa tak dohľadávajú zložitejšie. Je možné si nechať tento prieskum vytvoriť. Čo však dáva zmysel, až pri väčších pestovateľských systémoch. Nezabudnite však, že zloženie vody a hodnoty pH sa môže tiež v rôznych ročných obdobiach líšiť.

Ako predchádzať nedostatku horčíka

Rovnako ako pri všetkých nedostatkoch živín pri pestovaní konope opäť platí, že prevencia je lepšia ako liečba následkov. Než sa u vás prejavia príznaky nedostatku horčíka, môže už vaša rastlina pociťovať jeho účinky aj dlhšie ako mesiac. Používajte preto kvalitný kompost. Veľké nádoby na pestovanie budú vždy obsahovať viac živín ako malé nádoby na pestovanie. Do pestovateľského substrátu môžete primiešať práškové magnézium napríklad v podobe dolomitického vápenca. Ten je bohatý na horčík, pomaly sa rozkladá a uvoľňuje horčík na korene. V obchodoch pre pestovateľov je možné zakúpiť aj špeciálne hnojivá bohaté na vápnik a horčík tzv. calmag.

Nedostatok vápnika u rastliny konopy 
Nezvyčajne tvarované listy v dôsledku nedostatku vápnika

Vápnik (chemická značka Ca, latinsky Calcium) je nepohyblivá mikroživina, ktorá však zohráva zásadnú úlohu v štruktúre rastliny. Vápnik pomáha spevňovať bunkové steny. Nedostatok vápnika preto môže mať za následok skrivenie štruktúry alebo jej nedostatok pre nový rast. Vápnik taktiež napomáha toku dusíka a cukrov v rastline.

Príznaky nedostatku vápníka

Listy, najmä spodné, sa môžu krútiť a nadobúdať neobvyklé tvary. Môžeme tiež pozorovať žlté až žltohnedé škvrny. Tie môžu mať hnedé okraje as pribúdajúcim časom trvania problému sa zväčšujú. Nedostatok vápnika poškodzuje aj zdravie koreňového systému, špičky koreňov tak pomaly odumierajú. Výsledkom je tak zakrpatená rastlina, ktorá sa v tých najhorších prípadoch len ťažko a pomaly zotavuje.

Ako liečiť nedostatok vápnika 

 Rýchlym a priamym riešením je doplnenie živín vápnika a horčíka. Uistite sa, že hodnota pH živného roztoku nie je príliš zásaditá a je v norme. Pokiaľ nemáte k dispozícii doplnok Calmag, môžete skúsiť pridať čajovú lyžičku hydratovaného vápna do približne 4 litrov vody a použiť ju ako doplňujúce hnojivo. Dobrým spôsobom, ako zabrániť nedostatku vápnika (prevencia je vždy lepšia ako liečba), je pridať do pestovateľského média trochu práškového dolomitického vápenca.

Súvisiace:


Septória listov vs. nedostatok vápnika: Ako sa líšia?


Nedostatok bóru u rastliny konopy 
Listy so žltým sfarbením v dôsledku nedostatku bóru

Bór (tiež bór; chemická značka B, latinsky Borum) rastlina využíva spoločne s vápnikom na zabezpečenie rastu zdravých bunkových stien a efektívneho delenia buniek. Bór je nepohyblivá makroživina. Je potrebný v malom množstve, takže patrí medzi menej časté nedostatky živín v konope. Väčšina kvalitných pôd/kompostov obsahuje dostatok bóru.

Príznaky nedostatku bóru

Nedostatok bóru spôsobí, že rastlina vyzerá, ako by vädla, odborný termín je nedostatok turgoru (Turgor (latinsky opuchlosť, nadutosť) je termín používaný v biologických vedách na opis vnútorného tlaku pletív a tkanív). Vegetatívny rast potom bude slabý, a nové prírastky môžu vyzerať pokrútené. Listy môžu vykazovať žltohnedé sfarbenie.

Ako ošetriť nedostatok bóru 

Prepláchnite pestovateľské médium a pridajte trochu bóru navyše. To sa vykonáva pridaním čajovej lyžičky kyseliny boritej do 3-4 litrov vody a podaním rastline.

Nedostatok medi u rastliny konopy
Nedostatok medi u konopy

Meď (chemická značka Cu, po latinsky Cuprum) je polomobilná makroživina. Pomáha rastline využívať dusík a pomáha aj pri metabolizme sacharidov. Je neobvyklé stretnúť sa so skutočnými prípadmi nedostatku medi, väčšina pestovateľských substrátov a hnojív má dostatok medi pre potreby konopnej rastliny.

Príznaky nedostatku medi

Zaznamenáte pomalé vädnutie. Môže sa zdať, že sa nové výrastky sa pri raste krútia a otáčajú.

Ako liečiť nedostatok medi 

Liečba nedostatku mobilných makroživín, ako je dusík, fosfor a draslík, je jednoduchšia ako liečba zložitejších nedostatkov zahŕňajúcich mikroživiny ťažkých kovov, ako je molybdén, železo, meď atď. Získať správne potrebné dávkovanie a správnu formu minerálu nie je úplne jednoduché. Kto by naozaj chcel dávkovať svojim rastlinám konope ťažké kovy, keď má v pláne o niekoľko týždňov neskôr byliny užívať? Jedinou skutočnou cestou je tak prevencia týchto nedostatkov.

Nedostatok železa v rastline konopy
Žltnutie listov v dôsledku nedostatku železa

Železo (chemická značka "Fe" po latinsky Ferrum) je polomobilná makroživina. Je nevyhnutné pri využívaní dusičnanov (obsahujúcich dusík) a síranov (obsahujúcich síru) rastlinou. Železo je tiež nevyhnutné pre tvorbu chlorofylu. K nedostatku železa môže dôjsť, ak sú hodnoty pH mimo rozsahu. Môže byť tiež spôsobený nadbytkom zinku, mangánu alebo medi. Všetky tieto látky môžu narúšať príjem železa. Železo je dôležitým minerálom pre procesy, ktoré sa podieľajú na všeobecných metabolických procesoch a procesoch tvorby energie.

Príznaky nedostatku železa

Príznaky nedostatku železa sa môžu spočiatku objaviť pri nových prírastkoch. Na báze nových listov sa môže objaviť medzižilová chloróza. Potom sa môžu rovnaké príznaky prejaviť aj na priereze listov a následne aj staršom poraste. Celkové žltnutie medzi žilkami listov je dobrým indikátorom nedostatku železa.

Nedostatok mangánu u rastliny konopy
Bledé sfarbenie rastliny v dôsledku nedostatku mangánu

Mangán (chemická značka Mn, po latinsky Mangán) je nepohyblivý mikroživinový prvok. Pomáha pri niekoľkých dôležitých bunkových funkciách vrátane využitia dusíka, dýchania a fotosyntézy. Mangán napomáha rastu koreňových buniek a tiež chráni korene pred menej užitočnými alebo zlými mikróbmi. Je neobvyklé vidieť skutočné prípady nedostatku mangánu. Často súvisí s nadbytkom železa alebo vysokou úrovňou pH.

Príznaky nedostatku mangánu

Rovnako ako nedostatok iných nepohyblivých živín sa aj nedostatok mangánu obvykle prejavuje medzižilkovou chlorózou pri nových častiach rastlín. Nakoniec sa môže rozšíriť na špičky listov a na starších listoch sa začnú objavovať hnedé (nekrotické) škvrny. Okraje listov a žilky sa môžu javiť zelené, zatiaľ čo medzi žilkami môžu začať žltnúť.

Nedostatok molybdénu u rastliny konopy
Medzibunková chloróza spôsobená v dôsledku nedostatku molybdenu

Molybdén (chemická značka Mo, po latinsky Molybdaenum) je mobilná mikroživina. Je nevyhnutný pre správnu funkciu dvoch dôležitých enzýmových systémov, ktoré premieňajú dusičnany na amónne zlúčeniny (pre tvorbu aminokyselín a následnú produkciu rastlinných bielkovín). Reálny nedostatok je opäť vzácny a ťažko odstrániteľný.

Príznaky nedostatku molybdénu

Skutočné nedostatky sú zriedkavé, môžu sa však prehĺbiť chladným počasím. Môžete pozorovať žltnutie starších listov, ktoré môžu tiež vykazovať intervenálnu chlorózu. Listy sa môžu kalichovo zdeformovať a stočiť nahor, než sa skrútia a odumrú.

Nedostatok kremíku u rastliny konopy 

Kremík (chemická značka Si, latinsky Silicium) je nepohyblivá mikroživina, ktorá v posledných rokoch priťahuje veľkú pozornosť. Reálne prípady nedostatku kremíka sú zriedkavé. Je to minerál, ktorý posilňuje bunkové steny, čo umožňuje robustný rast a silné rastliny. K dispozícii sú špecializované tekuté kremíkové suplementy, aj keď väčšina pestovateľov ich používa skôr v nádeji na silnejšie rastliny než pre snahu odstrániť jeho nedostatok.

Nedostatok síry u rastliny konopy
Vápenáte zelené a žlté listy v dôsledku nedostatku síry

Síra (chemická značka S, po latinsky Sulphur,) je kriticky dôležitá nepohyblivá mikroživina. Využíva sa pre životne dôležité enzýmy a bielkoviny. Síra je nevyhnutná na dýchanie rastlín i na syntézu a rozklad mastných kyselín. Hrá tiež dôležitú úlohu pri syntéze olejov a terpénov. Nedostatok síry môže byť spôsobený stratou fosforu (v dôsledku vysokej hladiny pH) v koreňovej zóne.

Príznaky nedostatku síry

Nedostatok síry sa prejavuje len zriedka, ale pokiaľ ním rastlina trpí, môžete pozorovať, ako sa mladé listy sfarbujú do limetkovo zelenej farby, a postupne zožltnú. Môžete pozorovať zakrpatený rast nasledovaný postupným žltnutím žiliek listov. Listy môžu byť tiež suché a krehké. Pretrvávajúci nedostatok má za následok zníženú účinnosť fotosyntézy a nižšie výnosy.

Nedostatok zinku u rastliny konopy
Pokrivené listy v dôsledku nedostatku zinku

Zinok (chemická značka Zn, po latinsky Zincum) je kovová nepohyblivá mikroživina. Je dôležitý pre tvorbu cukru a bielkovín. Zinok sa tiež používa na tvorbu chlorofylu a tiež pre zdravý rast stoniek. Nedostatok sa prejavuje najmä tam, kde sú zásadité pôdy a suchá klíma. Nedostatok môže byť tiež dôsledkom kyslého pH. Zinok je potrebný iba v malom množstve, ale je nevyhnutný na tvorbu bunkových membrán, bielkovín a rastových hormónov rastlín.

Príznaky nedostatku zinku

Nové listy a nové prírastky rastlín majú tendenciu vykazovať medzižilkovú chlorózu. Čepele listov konope môžu vyzerať vráskavé, žlté a deformované. Špičky listov sa sfarbia (zožltnú) a môžu vykazovať hnedé spáleniny na špičkách. Čepele listov sa môžu otáčať o 90° do strán.

Diagnostika bežných problémov s rastlinami konopy 

Problém s novo sa objavujúcimi zdravotnými problémami rastlín spočíva v tom, že ich možno ľahko zameniť a nesprávne identifikovať. Veľa nedostatkov napríklad zahŕňa žltnutie listov tým či oným spôsobom. Chybná diagnóza problému môže viesť k tomu, že problém zostane neodstránený - rastlina sa tak bude naďalej stretávať s problémami a v dôsledku nesprávne vykonanej liečby sa u nej môžu dokonca objaviť nové problémy.


Žltnutie alebo hnednutie listov môže spôsobiť totiž aj obyčajné premokrenie rastliny alebo ponechanie rastliny v chladnej miestnosti. To môže byť chybne identifikované ako nedostatok živín alebo minerálov. Každý skúsený pestovateľ má tendenciu sa nedostatkom s kanabisom vyhnúť tým, že sa na pestovanie pripraví správnymi podmienkami, konzistentným pestovateľským médiom a spoľahlivými živinami.

Pestovateľ, ktorý sa pravidelne stretáva s nedostatkom živín pri pestovaní v päťlitrových nádobách s pôdou, môže zistiť, že mu pomôže prechod na väčšiu nádobu s objemom približne okolo 20 litrov. Korene konopy majú tak k dispozícii väčšiu zásobu živín, čo im umožňuje vytvoriť väčšiu a silnejšiu koreňovú sieť a vybudovať väčšiu rastlinu s menším rizikom nedostatku živín. Pestovatelia používajúci hydroponické systémy môžu zistiť, že častejšie doplňovanie a obmeny zásobníka živín znižuje riziko nedostatku dôležitej živiny v nádrži.

Súvisiace:


Konopa a žlté listy: Aké chyby ich spôsobujú?


Ako udržať rastliny konopy zdravé po celý ich životný cyklus 

Správa a manažment živín je jednou z kľúčových zručností každého úspešného pestovateľa konopy. Nájdenie pestovateľskej metódy a pestovateľského systému, ktorý vám bude trvalo dobre fungovať, je jedným zo základov pestovania konopy. Rovnako je zásadné nájsť dodávateľa hnojív a doplnkov, ktorému môžete dôverovať. Našťastie prevažná väčšina pestovateľov zisťuje, že pestovanie konope je relatívne jednoduché a možno ho úspešne pestovať v širokej škále pestovateľských médií a systémov.


Konopu môžete pestovať v interiéri, v skleníku alebo vonku. Ak používate hnojivá, pestovateľské médiá a doplnky od niektorého z väčších, zavedených dodávateľov, mali by ste dosiahnuť dobré výsledky. Mnoho spoločností vyrábajúcich hnojivá predáva osvedčené živiny už mnoho rokov so solídnymi a konzistentnými výsledkami. Nebojte sa obrátiť o pomoc na blízky obchod s pestovateľskými potrebami, kde by ste mali nájsť dostatok kvalifikovanej pomoci.

Časté dotazy

Pri hnojení konopy je potrebné rozlišovať 2 typy hnojív, a to na rast a kvet. Úplným základom sú však tzv. NPK hnojivá kombinujúce základné živiny, bez ktorých sa rastlina nezaobíde - dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Rastliny vyžadujú v rôznych fázach rôzny prísun živín. Vo fáze vegetatívneho rastu potrebujú dostatok dusíka. Naopak počas kvitnutia je nevyhnutné hnojivo bohaté najmä na fosfor.

Indoor pestovaniu rozumieme ako pestovanie rastlín konopy vo vnútri, v uzavretom priestore. Tento typ pestovania si žiada dávku znalostí, skúseností a trpezlivosti, a to od prvotného klíčenia semienka, cez starostlivé svietenie a starostlivosť o rastliny, až k samotnému zreniu, zberu a sušeniu kvetov. Celý proces je v rukách pestovateľa. 

Outdoor pestovanie je tým najprirodzenejším spôsobom kultivácie rastlín, a to nielen tých konopných. Veľkú časť procesu má v rukách sama matka príroda. Vďaka tomu nie je potreba riešiť správne typy osvetlenia alebo dostatočnú ventiláciu a prísun čerstvého vzduchu. Pestovatelia sa tak často sústredia skôr na ochranu pred škodcami konopy a dodávanie živín v podobe hnojív. Toto pestovanie je vhodné tiež pre tých, ktorí nemajú toľko skúseností v pestovaní technickej konopy.

Konopu môžeme rozdeliť na dva druhy - konopa siata a indická. Konopa siate má obsah THC do 0,3 %, kým u indická konopa dosahuje 7 %. THC má psychotropné účinky, môže vyvolať závislosť. CBD naopak žiadne psychotropné účinky nemá, a to aj napriek tomu že má veľmi podobné chemické zloženie ako THC. CBD sa vďaka svojim blahodárnym vlastnostiam môže používať ako súčasť podpornej liečby. Za technickú konopu sa označujú tie semená konopy, ktoré majú obsah THC do 0,3 % a podľa zákona č. 124/2021 Z. z. sa na Slovensku upravujú podmienky jeho nákupu, pestovania a ďalšieho spracovania. Také semienka môžu mať naopak vysoký obsah liečivého CBD.

Problémy počas pestovania rastlín konopy môže spôsobiť mnoho faktorov. Objaviť sa môže napríklad:

  • Zlá klíčivosť semien
  • Napadnutie škodcami (hmyz, húsenice aj divoká zver pri outdoor pestovaní)
  • Koreňová hniloba a ďalšie plesne
  • Deficit živín
  • Prehnojenie a nadbytok živín
  • Spálenie živinami
  • Svetelný stres
  • Tvorba hermafroditných rastlín
  • Články z kategórie Pestovanie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 12/21/22
(Aktualizováno: 12/22/22)