5 zásad, podľa ktorých spoznáte kvalitnú konopu

Vedieť posúdiť kvalitu vecí je veľmi užitočná schopnosť. Obzvlášť, ak patríte k pestovateľom a potrebujete zhodnotiť kvalitu vašej alebo cudzej konopy. Prinášame Vám zaručené zásady, s ktorými to zvládnete oveľa jednoduchšie, a ktoré sú ukazovateľmi, vedúcimi ku skutočnej kvalite.

1.) Konopa rástla v čistom prostredí

Je to jeden zo základných aspektov. Myslíme tým, že konopa nie je striekaná žiadnymi pesticídmi, chemikáliami či fungicídmi. Ide o najdôležitejšiu zásadu, no aj najťažšie zistiteľnú. Poväčšine sa zvyškové pesticídy a iné nadbytočné látky odhadnú až pri analýze v laboratóriu.

Toxické látky, ktoré by obsahovala nastriekaná konopa by sa mohli dostať do vnútra ľudského tela, práve pomocou vapovania alebo fajčenia. S pravidlom čistej konopy úzko súvisí aj kontrola životného prostredia, v ktorom je rastlina pestovaná.

2.) Dostatočný účinok

Všeobecne sa za kvalitnú konopu berie tá, ktorá disponuje dostatočným účinkom. Účinok môže byť na rôznej úrovni, napríklad aj podľa toho ako dlho ste nechali konopu dozrieť. Pokiaľ je účinok slabý, alebo nevýrazný, je to priestor na pochyby, či naozaj konopa spĺňa tú kvalitu, ktorú má.

3.) Kvalitnejšie semienka sú väčšinou drahšie

Zvyčajne platí, že to čo je drahšie je aj kvalitnejšie, alebo minimálne o jednu triedu lepšie. Platí to aj pri konope a jej semienkach, či paliciach. Drahšia konopa pochádza zo špeciálnejšej genetiky, alebo je výsledkom úspešného kríženia jedinečných odrôd. My za kvalitné konopné semienka ručíme. Samozrejme, nie u všetkých pestovateľov je to rovnako. Aj tu hrozí riziko, že sa nájdu predajcovia konopy, ktorí konopu nacenia príliš vysoko, hoci nespĺňa kvalitu primeranej ceny.

Posúdenie kvality konopy

 Posudzovanie kvalitnej konopy

4.) Čím lákavejšia vôňa, tým kvalitnejšia konopa?

Odborníci sa zhodujú v názore, že konopa, ktorá má viacej živice a vonia, je kvalitnejšia. Vychádza to z predpokladu, že pupene boli dostatočne dozreté, a tak vyprodukovali patričné množstvo živice. Avšak, tento názor nie je ustálený, a vždy platný, pretože rôzne CBD odrody konopy prechádzajú počas rastu zmenou intenzity arómy.

5.) „Prepláchnutie“ konopy zvyšuje jej kvalitu

Čo chápeme pod pojmom „prepláchnutá“ konopa? Ide o proces, kedy po dobu 10 dní polievate konopu iba čistou vodou. To umožní vyčistiť pestovateľské médium od nadbytočných živín a minerálov. Vyplavia sa tak aj uhynuté zvyšky rastliny, alebo iné zložky. Ak sa táto metóda prevedie správne, zjemňuje to konečný výsledok a chuť konopy.

Semienka konopy s obsahom CBD

Myslíte na tieto cenné rady, hneď ako prídete do styku s konopnou rastlinou. Uplatniť ich môžete naozaj všade – na konopných veľtrhoch, pri vašom pestovaní, či na konopných festivaloch.

Vydáno: 01/17/23
(Aktualizováno: 01/17/23)