5 spôsobov, ktorými naše telo absorbuje konopu

Konopa má značný vplyv na naše telo, no nemusí ísť len o priamu konzumáciu. Ľudské telo prijíma látky aj iným spôsobom, a rovnako tak ich aj odlišne vstrebáva. Sila účinku závisí tak do istej miery aj od spôsobu, akým konopu prijmete.

Čo je to absorpcia?

Pojem absorpcia je využívaný v mnohých odvetviach, no najviac v chémii a medicíne.  Keby sme ho mali definovať, tak ide o pohlcovanie látky v kvapalnej alebo pevnej látke. V kontexte s dnešným článkom to znamená, že sa budeme zaoberať tým, ako náš organizmus dokáže prijať, teda absorbovať konopu a kanabinoidy z nej.

1.) Intravenózna a extravaskulárna absorpcia

Akýkoľvek CBD konopný produkt, ktorý skonzumujete, sa musí dostať najskôr do tráviaceho traktu a potom do krvného obehu, aby pocítili jeho účinok. Absorpcia klasickou konzumáciou alebo vonkajším použitím konopy je tá najbežnejšia. Nazýva sa extravaskulárna, a môže ísť o fajčenie konopy, konzumáciu konopných potravín či natieranie CBD kozmetikou. Hneď oproti tomu stojí intravenózna absorpcia, ktorá sa uskutočňuje priamo v žilách. Klasickým príkladom je podanie injekcie s kanabinoidmi. Takýmto štýlom sa látky ihneď dostanú do krvi, a ich účinok je prítomný v momente.

Ako naše telo absorbuje konopu

 Orálna absorpcia konopy 

2.) Absorpcia pomocou inhalácie

Inhalovaním alebo vapovaním CBD či THC nastupuje účinok do 10 minút. Látky sa vstrebávajú cez pľúca a dostávajú sa priamo do krvi. Absorpciu inhaláciou môžeme rozdeliť na fajčenie a odparovanie.

3.) Orálna absorpcia

Hovoríme o konzumácii ústami, kedy sa CBD produkt dostane do pečene a odtiaľ do krvi. Účinok sa v takomto prípade dostaví minimálne až za 2 hodiny. Biologická dostupnosť kanabinoidov je taktiež nižšia, väčšinou okolo 10 -20 %.

4.) Orálna a sublingválna absorpcia

Konopa sa v našom organizme absorbuje aj jazykom alebo kožou na ďasnách. Nie je to isté ako perorálne podanie, pretože pri tom dochádza k absorpcii až v tenkom čreve.

5.) Absorpcia kožou

Zahŕňame sem transdermálnu a lokálnu absorpciu. V prvom prípade ide o jednoduchší spôsob pre tých, ktorí majú problémy s klasickou konzumáciou alebo s fajčením konopy. Koža nesie v sebe niekoľko malých receptorov, cez ktoré kanabinoidy preniknú priamo do krvi, bez toho, aby sa najskôr museli spracovať nejakým orgánom. Pri absorpcii kanabinoiodv cez kožu je však veľká nástraha, že sa rozpustia v tukoch.

Druhý prípad kožnej absorpcie sa nazýva lokálny alebo aj aktuálny, ale s tým rozdielom, že kanabinoidy nepreniknú tak hlboko, aby sa dostali do krvi. Ich biologická dostupnosť sa pohybuje okolo 13 %. Zameriavajú sa na jednu konkrétnu oblasť vo vašom tele, kde pôsobia.

Absorpcia konopy kožou

 Absorpcia konopy cez kožu môže prebehnúť aj prostredníctvom CBD kozmetiky

Čo je to interindividuálna a intraindividuálna variabilita?

Vyššie sme rozpísali 5 spôsobov akými naše telo absorbuje konopu. Avšak, to aký účinok budete pociťovať závisí do vysokej miery aj od iných faktorov, ktoré ovplyvňujú absorpciu. Odborne ide o interindividuálnu a intraindividuálnu variabilitu. Popisujú rôzne faktory, na ktoré každý človek reaguje inak.

Interindividuálna variabilita

Predpona „inter“ hovorí o rozdieloch medzi jednotlivými osobami. Znamená to, že jedna dávka rovnakého produktu môže pre niekoho pôsobiť toxicky a pre druhého môže mať priaznivé účinky. Závisí to od:

  • Starnutia
  • Pohlavia
  • Vystaveniu chemikáliám
  • Hmotnosti

Intraindividuálna variabilita

Tento druh variability je podobný s prvým druhom, akurát ju špecifikujú rôzne účinky, ktoré osoba pociťuje pri rovnakej dávke aj toho istého produktu. Takže ide skôr o škálu rozmanitosti účinkov. Na tú majú dopad tieto okolnosti:

  • Či ste konopu konzumovali s jedlom alebo nie
  • V akom čase dňa
  • Aká je vaša aktuálna nálada
  • Či ste vykonávali pohybovú aktivitu

CBD produkty - vyberte si ten svoj:

Vidíme, že akákoľvek látka (nemusí ísť len o konopu) sa so stykom s naším telom dostáva dovnútra cez rôzne absorpcie. Čo by sme však vždy mali zvážiť, je nielen cestu, akou chceme, aby bola konopa absorbovaná, ale najmä kvalitu konopných produktov. Na kvalitu našich produktov sa môžete spoľahnúť, pretože sa tomuto odvetviu venujeme už viac ako 12 rokov. Pestrú ponuku produktov nájdete na našich stránkach.

Vydáno: 03/15/23
(Aktualizováno: 03/15/23)