Aktívne látky v konope

 

V marihuane je obsiahnutých 483 známych zlúčenín, z toho  66 má 21 – uhlíkovú štruktúru typickú pre kabinoidy, ktoré sa viažu na kanabinoidné receptory. 

 

Kanabinoidy sa delia na:

 • synteticky pripravené kanabinoidy.
 • endokanabinoidy (AEA),
 • fytokanabinoidy (THC)  

 

 

Podtriedy kanabinoidov:

 • typu kanabigerolu (CBG),
 • typu kanabichromenu (CBC),
 • typu kanabidiolu (CBD),
 • typu Δ9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC),
 • typu Δ8-tetrahydrokanabinolu (Δ8-THC),
 • typu kanabinolu (CBN) a kanabinodiolu,
 • iné kanabinoidy.

 

Z kanabinoidov je najdôležitejšou látkou THC, ktorého chemický názov je δ-9-tetrahydrokanabinol .

 

 

Tetrahydrocannabinol (THC)

Táto psychoaktívna látka je základnou látkou živice. Väčšinou sa podiel THC v marihuane pohybuje od 0,01% - 0,20%. Sú však aj odrody, ktoré majú podiel tejto látky výrazne vyšší ako napríklad odroda sensemilla, ktorá v sebe môže mať až 30% tejto aktívnej látky.

THC sa rozkladá v organizme človeka na dve zložky: 11-hydroxy-tetrahydrokanabinol a 1-nor-9-karboxy-δ-9-tetrahydrokanabinol. Tieto dve látky po požití pretrvávajú v organizme dlhšiu dobu, pretože sa rozkladajú v tukoch.

Jej účinky sú závislé na prijatom množstve a začínajú u dobrej nálady pri nízkych dávkach, končia halucináciami, narušenou motorickou koordináciou, obmedzením pozornosti a porušením funkcii pamäti pri požití väčšieho množstva.

 

Účinky THC na psychiku človeka by sme mohli roztriediť do 4 skupín:

 • afektívne (eufória, veselosť),
 • senzorické (zvýšené vnímanie vonkajšich podnetov a vlastného tela),
 • somatické (pocit plávajúceho tela alebo klesanie v posteli),
 • kognitivne (narušené vnímanie času, zlyhanie pamäti, problémy s koncentráciou)

 

Výskyt THC v rastline:

 • Živica – najväčší
 • Kvet – vysoký
 • List – podpriemerný
 • Stonka – nízky
 • Koreň – bezvýznamný

 

THC sa v semenách marihuany nenachádza vôbec. Tiež je rozdiel či pestujeme samičie rastliny alebo samčie, pričom samičie obsahujú viac aktívnych látok ako samčie.

Pri veľmi dlhom skladovaní marihuany sa THC môže úplne vytratiť.

 Výsledek obrázku pro THC

Cannabidiol (CBD)

Cannabidiol je východisková látka THC.  Označuje sa za medzistupeň tvorby tetrahydrocannabinolu. Jedna rastlina konope môže v sebe mať až 7% tejto látky.

Cannabidiol primárne nemá psychoaktívne vlastnosti. Jej účinky na človeka sú až priam protipsychotické, analgetické či sedatívne. CBD zväčša pôsobí tlmivo a proti činnostiam THC. Cannabidiol odďaľuje začiatok pôsobenia THC.

Zvýšený obsah THC v marihuane, na úkor CBD, môžeme  dosiahnuť správnym načasovaním zberu úrody, alebo umelo u marihuanových produktoch riadených izomerizáciou CBD na δ-9-THC. 

Výsledek obrázku pro CBD

Cannabinol (CBN)

CBN je nevítaný produkt THC. Nie je produkovaný rastlinou. Za normálnych okolností sa v čerstvej marihuane vôbec nevyskytuje.

Cannabinol vzniká oxidovaním THC. To sa deje pri manipulácii s konope. Nesprávne sušenie, skladovanie alebo nevhodná príprava výrobkov z konope túto oxidáciu spôsobuje. CBN obsahujú najviac 10% psychoaktivity THC.

Táto látka môže negatívne pôsobiť na orientáciu jedinca.

 

Cannabichromen (CBC)

Jeho koncentrácia v konope sa pohybuje okolo 20%, čo nie je pomerne málo v porovnaní z celkovým množstvom cannabinoidov. Samotné psychotické účinky nespôsobuje.

Jej prítomnosť v marihuane zosilňuje účinnosť THC a do určitej miery aj CBD.

 

Delta-8-trans-tetrahydrocannabinol a Tetrahydrocannabivarin (THCV)

Z pohľadu psychoaktivity sa tieto látky radia pod celkové THC. Ich prítomnosť v konope je oproti THC zanedbateľná a účinkami sú si tieto látky s tetrahydrocannabinolom veľmi blízke.

Konope je unikátna rastlinaktorá dokáže produkovať tieto psychoaktívne látkynazvané kannabinoidy. Tento psychoaktívny prvok je pre pestovateľov a užívateľov konope najvýznamnejší. Objem prítomných kanabinoidov v marihuane nám dáva informáciu o tom, ako bude rastlina pôsobiť na človeka z hľadiska psychotropných vlastností.

 

Zdroje obrázků: thestranger.com,.royalqueenseeds.com

Zboží k článku

 • Články z kategórie O konope majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 12/03/12