Reverzná osmóza

Využitie reverznej osmózy nájdeme ako v bežných domácnostiach, tak aj v komerčných odvetviach. Túto metódu nájdeme všade, kde je potreba získať 100% čistú vodu zbavenú všetkých nebezpečných baktérií a molekúl. Za pomoci RO metódy sme schopní odstrániť z roztoku 99,9% veľkých molekúl a iónov, vo vode obsiahnutých.


Aby sa výsledný roztok stal úplne čistým, osmotická membrána nesmie dovoliť veľkým molekulám alebo iónom prejsť skrz ňu, ale na druhej strane musí umožniť menším chemickým látkam dostať sa voľne na druhú stranu membrány. Za pomoci reverznej osmotickej jednotky sa odstránia nečistoty a častice veľkosti väčšej než 0,001 mikrónov.


 
Ako Reverzná osmóza Systém funguje?

V prírodnom procese reverznej osmózy bez pomoci tlaku sa roztok prirodzene pohybuje z oblasti, kde je nízka koncentračná hodnota chemických látok, cez osmotickú membránu, do oblasti vysokej chemickej koncentrácie látok. Takýto prirodzený pohyb tekutiny je zapríčinený vyrovnávacou schopnosťou koncentračných hodnôt po oboch stranách membrány. Vytvára sa tak prirodzený, ale nízky rovnovážny osmotický tlak vo vnútri celého systému. Pri použití dodatočného tlaku na jednej strane osmotickej jednotky, sa zmení taký prirodzene rovnovážny tok roztoku cez membránu a dosiahneme tak veľmi účinnej reverznej osmózy, kedy koncentračné hodnoty na oboch stranách už nie sú v rovnováhe. Pomocou tlaku sa nám podarí dosiahnuť nízkych koncentračných hodnôt na výstupnej strane systému.


Výroba pitnej vody pomocou reverznej osmózy

Hoci sa Vám reverzná osmóza môže javiť ako veľmi zložitý systém, nie je tomu tak. Je to naozaj jednoduchý a jasne daný proces filtrácie vody. Vysokotlakové čerpadlá pracujúce na princípe reverznej osmózy sú používané po mnoho rokov k odstraňovaniu morskej vody. Reverzná osmóza dokáže vyrobiť pitnú vodu z morskej prirodzene slanej vody a to vďaka schopnostiam zadržiavať aj molekuly soli.

Základné komponenty Reverznej osmózy

Prívod vody

Tá je zdrojom vody pre celý RO systém.


Prvý osmotický filter

Voda vstupuje do celého systému cez prvý osmotický filter. Môže obsahovať viac filtrov ako iba jeden, ale záleží na druhu osmotickej jednotky. Najčastejšie používané filtre sú sedimentačné. Takýto filter sa používa na odstránenie hlavných nečistôt z tekutiny (napr. piesku, špiny a iných usadenín). Uhlíkové filtre pre prvý systém filtrácie nie sú použité, ak RO systém obsahuje CTA (celulózo tri-acetátovú) membránu.


membrána

Membrána reverznej osmotickej jednotky je srdcom celého systému. Najčastejšie nájdeme špirálovo vinutú, ktorá obsahuje dva komponenty: CTA (celulóza tri-acetát), ktorý toleruje chlór, a TFC / TFM (tenký kompozitný materiál), ktorý prvky chlóru netoleruje.


Finálny filter

Voda, ktorá opúšťa RO zásobník, prechádza ešte cez posledný filter. Tento filtračný prvok je všeobecne uhlík. Všetky zostávajúce chute a zápachy sú z roztoku odstránené práve za pomoci posledného uhlíkového filtra.


Automaticky uzatvárateľný ventil (SOV)

Ak chcete ušetriť vodu, RO systém má automaticky uzatvárateľný ventil. Keď je zásobník plný, tento ventil zastaví akýkoľvek ďalší vstup vody do membrány, a tým zastaví prúd vody. Po prečerpaní všetkej vody zo systému tlak v nádrži klesne a uzatvárací ventil dovolí vode ďalej tiecť do membrány a nepotrebná odpadová voda obsahujúca nečistoty tak steká do kanalizácie.


Regulátor prietoku

Prietok vody cez RO membránu je regulovaný regulátorom prietoku. Existuje mnoho rôznych druhov kontroly prietoku vody. Toto zariadenie udržiava potrebný prietok na získanie najvyššej kvality pitnej vody. Tento regulátor tiež pomáha udržiavať konštantný tlak na vstupnej strane membrány. Bez regulovateľného prietoku by sa len veľmi málo pitnej vody dostalo cez membránu.


Skladovacia nádrž

Štandardný RO zásobník pojme až 2,5 galónov vody. Tlak spádu v nádrži udržuje vodu pod tlakom.

 

Výpustný ventil

Táto trubica vychádza z výstupného konca reverznej osmózy. Táto trubica je určená k likvidácii prímesí a cudzorodých látok zachytených z vodného zdroja.


 
Kvalita RO membrány

Kým jeden RO systém môže vyzerať rovnako ako tie ostatné, môže byť kvalita týchto komponentov veľmi odlišná. Tieto rozdiely môžu mať významný vplyv na kvalitu vody, ktorý systém produkuje. Skutočný rozdiel v kvalite výsledného roztoku je hlavne kvalita filtrov a membrán vo vnútri systému.


 
Pomocou RO sme schopní z vody vylúčiť nasledujúce látky:

Sodík, síran, vápnik, draslík, dusičnan, zinok, selén, fosfáty, arzén, magnézium, nikel, fluorid, mangán, kadmium, bárium, kyanid, chlorid atď.

  • Články z kategórie Pestovanie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 02/17/13
(Aktualizováno: 07/09/21)