Semená konope: Nové hybridné semená F1

Vo svete pestovania konope existuje mnoho rôznych pojmov. V tomto článku sa zameriame na jeden z nich, na semená F1. Čo to však presne sú hybridné semená konope F1? Čím sa líšia od ostatných semien? Aké sú ich výhody? Odpovede na všetky tieto a ďalšie otázky nájdete v tomto článku.

Čo sú to hybridné semená konope F1?
Čo sú to hybridné semená konope F1?

Semená konope F1 predstavujú prvú generáciu potomkov materských odrôd. Tento termín je v genetickej terminológii skratkou Filial 1, čo znamená "prvé deti". Tieto odrody vznikajú krížením dvoch silných rodičovských línií. Výsledné rastliny tak budú mať polovicu génov od každého rodiča, a preto sa budú veľmi podobať tomu, čo chcel šľachtiteľ získať. Tieto odrody sú v konopnom priemysle stále novinkou, ale očakáva sa, že v najbližších rokoch sa stanú bežnou súčasťou pestovania. Nasledujúce tri pojmy vám uľahčia pochopenie pojmu F1.

Heterozygotnosť

Rastliny konope dedia gény od svojich materských rastlín, ktoré určujú ich biologické vlastnosti. Heterozygotnosť nastáva vtedy, keď dva rôzne gény kódujú rovnakú genetickú vlastnosť. Napríklad keď šľachtiteľ skríži rastlinu konope, ktorá je fialová, s rastlinou, ktorá je zelená. Heterozygotné potomstvo zdedí dva rôzne gény, ktoré určujú farbu: jeden určuje zelenú farbu a druhý fialovú farbu.Tieto rastliny budú preto nestabilné, pretože niektoré z nich budú mať zvýšenú expresiu zeleného génu, zatiaľ čo iné budú mať zvýšenú expresiu fialového génu. Tento príklad je príliš zjednodušený, pretože farba rastlín je ovplyvnená aj faktormi prostredia, ale ilustruje, ako takéto kríženie funguje.

Homozygotnosť

Homozygotnosť naopak opisuje opačný jav. Namiesto toho, aby rastliny zdedili dva rôzne gény, ktoré kódujú rôzne znaky, zdedia dva gény, ktoré kódujú rovnaký znak. Ak teda šľachtiteľ chce, aby rastliny boli fialové, budú vyšľachtené tak, aby zdedili dva gény, z ktorých oba kódujú vysokú koncentráciu antokyánov. Výsledkom bude stabilnejšie potomstvo, pretože bude mať vždy fialovú farbu. Produkciou homozygotných rastlín môžu šľachtitelia dosiahnuť rovnomernejšie a stabilnejšie úrody, a tým aj stabilnejšie a žiadanejšie výnosy.

 

Životaschopnosť hybridov

Hoci proces príbuzenského kríženia vytvára vysoko konzistentnú a stabilnú genetiku, môže časom viesť k príbuzenskej deprivácii. Ide o jav, ktorý opisuje zníženie životaschopnosti, výkonnosti a odolnosti rastlín. Krížením rastlín z dvoch samostatných inbredných línií (IBL) sa však genetika potomstva obnovuje. Táto vlastnosť, označovaná ako hybridná životaschopnosť (alebo heteróza), sa spája so zvýšenou produkciou, vyššou odolnosťou voči chorobám a produktivitou hybridov F1.

KÚPTE SI SEMENÁ KONOPE S OBSAHOM THC DO 1 %

Výhody hybridných semien F1
Výhody hybridných semien F1

Nižšie uvádzame tri dôvody, prečo sú hybridné semená F1 lepšie ako klasické semená:

Vyššie výnosy

Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledný produkt konope, vrátane osvetlenia, živín a dokonca aj veľkosti kvetináča. Každá odroda konope je však geneticky predurčená na dosahovanie výnosov v určitom rozsahu. Hybridné semená F1 môžu produkovať vyššie výnosy v rôznych podmienkach pestovania a zemepisných oblastiach.

Hybridy F1 dosahujú vyššie výnosy z dvoch dôvodov.

 • Prvým je, že niektoré hybridy F1 pochádzajú z dvoch príbuzných línií vyšľachtených špeciálne pre ich vysoký výnos.
 • Druhým dôvodom je hybridná životaschopnosť, ktorá zvyšuje výnosy semien F1 aj v prípade odrôd, ktoré nie sú špeciálne vyšľachtené na vysoký výnos.

Odolnosť voči chorobám

Odolnosť voči chorobám sa v jednotlivých odrodách výrazne líši. Zatiaľ čo niektoré odrody sú geneticky lepšie vybavené na boj s určitými chorobami, iné sú náchylnejšie. Hybridy F1 sú voči chorobám odolnejšie. Hybridná životaschopnosť dáva semenám F1 určitú výhodu a niektoré hybridy F1, ktoré boli vyvinuté z príbuzných línií, môžu byť špeciálne navrhnuté s vysokou úrovňou odolnosti voči chorobám.

Samonakvétacie semená

Nové semená hybridného konope F1 sú samonakvétacie, čo znamená, že rastliny začnú samy kvitnúť už po dvoch až štyroch týždňoch. To je pre pestovateľov veľmi výhodné, pretože to znamená, že nemusia meniť svetelné cykly na zahájenie a následné udržanie fázy kvitnutia.

Hybridné konopné semená F1

Hybridné konopné semená F1 už nájdete na trhu. Medzi hybridné semená konope F1, ktoré poskytujú stabilné rastliny s vysokými výnosmi, patria:

 • Cosmos F1: vyznačuje sa vysokým obsahom CBD, robustnou genetikou sativa a skutočnou životaschopnosťou F1 hybridov.
 • Epsilon F1: táto odroda sa vyznačuje rovnomerným rastom a vysokým obsahom kanabinoidov.
 • Medusa F1: táto odroda poskytuje jedinečné množstvo kanabinoidov, najmä kanabinoidu CBG. 
 • Hyperion F1
 • Apollo F1
 • Titan F1
 • Milky Way F1
 • Orion F1

Vyberte si z ponuky F1 hybridov 
Vyberte si z ponuky F1 hybridov

Či už je pestovanie konope vaším koníčkom alebo zdrojom obživy, semená F1 zaručujú rastliny s bezkonkurenčnou stabilitou, uniformitou a životaschopnosťou. S hybridmi F1 budete môcť pestovať vysokokvalitné konope v interiéri, exteriéri alebo dokonca v skleníku.


Chcete pestovať konope, ale hybridy F1 pre vás nie sú to pravé? Navštívte náš e-shop a kúpte si semená konope s obsahom THC do 1 %

Časté dotazy

Odrody marihuany sa od seba líšia rovnako ako iné rastliny, rozdiely môžeme nájsť napríklad v rôznej veľkosti listov, výške rastliny a podobne. Konopu môžeme rozdeľovať podľa chemotypov: rastliny, ktoré majú vysoký obsah THC a zároveň nízky obsah CBD, ďalšie, ktoré majú nízky obsah THC, no vysokú hladinu CBD, iné, ktoré majú vyšší obsah THC aj CBD a napokon rastliny, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % THC. Odrody sa často rozdeľujú aj na sativu a indikuSativa má vyšší podiel psychotropných látok, indica naopak nižší. 

Konopu môžeme rozdeliť na dva druhy - konopa siata a indická. Konopa siate má obsah THC do 0,3 %, kým u indická konopa dosahuje 7 %. THC má psychotropné účinky, môže vyvolať závislosť. CBD naopak žiadne psychotropné účinky nemá, a to aj napriek tomu že má veľmi podobné chemické zloženie ako THC. CBD sa vďaka svojim blahodárnym vlastnostiam môže používať ako súčasť podpornej liečby. Za technickú konopu sa označujú tie semená konopy, ktoré majú obsah THC do 0,3 % a podľa zákona č. 124/2021 Z. z. sa na Slovensku upravujú podmienky jeho nákupu, pestovania a ďalšieho spracovania. Také semienka môžu mať naopak vysoký obsah liečivého CBD.

Semenné banky sú takzvané knižnice semien, sú určené na zachovanie genetiky semien a ich rozmanitosti. Sú v nich uložené informácie o účinkoch v bojoch proti rôznym ochoreniam. Sú určené nielen na štúdiá a rozvoj, ale aj na zachovanie genetickej informácie rastliny. Konopných seedbaniek môžeme nájsť mnoho, k najznámejším patrí napríklad Barneys Farm, Royal Queen Seeds alebo Green House Seeds. Tieto a ďalšie banky šľachtia a produkujú svoje semienka či už cannabis indica alebo sativa a tiež CBD odrody s nižším obsahom THC.

 • Články z kategórie Semenné banky majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 09/04/23
(Aktualizováno: 09/04/23)