Regular vs. Feminized - semená konope

Myšlienka feminizovania semien vznikla už v predchádzajúcej dobe, vzhľadom k veľkému celosvetovému dopytu po samičích rastlinách konope bez nutnosti selekcie pohlavia. Je považovaná za modernú vlnu pestovania, pretože zaručuje absenciu samčích rastlín. V skutočnosti ale už nezaručuje výskyt hybridov samčej aj samičej genetiky. Proces feminizovánia je v podstate hormonálny proces, kedy za pomoci chromozómu dokážeme ovplyvniť genetickú informáciu rastliny a zaručiť tak elimináciu mužského chromozómu, teda aj elimináciu samčích rastlín. Počas 70. a 80. rokov minulého storočia ešte neexistovalo toľko informácií o genetike zakúpenej odrody, ako je tomu v súčasnej modernej dobe. Zákazník vtedy nevedel nič o rodokmeni rastlín. Nevedel, či mu zo semien vyrastú samičie alebo samčie rastliny. Nevedel tiež nič o výslednej veľkosti rastlín, ich tvare či možnosti veľkého výnosu. Najdôležitejšie bolo v tej dobe iba to, aby bola taká genetika chuťovo dobrá na fajčenie. V minulosti ešte neexistoval žiadny zaručený spôsob regulácie opeľovania. Samčie rastliny z blízkeho okolia opeľovali samičie rastliny a vznikali tak naozaj pestré genetické kombinácie. Časté prípady takéhoto miešania genetiky skôr priniesli ako zlyhanie, tak tiež slávili úspech. Mnoho významných odrôd konope bolo vypestovaných krížením náhodných semien. Niektoré takéto spojenia viedli k rastlinám, ktoré boli viac choré, zatiaľ čo iné výhonky vynikali svojou silou a energiou.
 


Feminizované semená = Hybridné rastliny

Samičie rastliny pochádzajúce z feminizovaných semien majú tú nevýhodu, že je tu oveľa pravdepodobnejší výskyt hermafroditických rastlín (hybridy samčieho a samičieho pohlavia), ak je rastlina akokoľvek stresovaná. Stres rastlín môže byť v takom prípade vyvolaný mnohými faktormi. Napríklad nepravidelnou zmenou svetelného cyklu, zmenou teplôt alebo iná nepredvídateľná okolnosť môže viesť k narušeniu prirodzenej symbiózy a vytvoreniu pohlavných mutácií. Vo vonkajších podmienkach môžu bohužiaľ tiež vzniknúť problémy. Napríklad pri dlhodobo nepriaznivom vonkajšom počasí môžeme skončiť s feminizovanou rastlinou rozvíjajúcou ako samčie tak samičie kvety a rozfúkanie peľu potom ohrozí aj zvyšné samičie rastliny, ktoré začnú tvoriť semienka. Výhodou feminizovaných semien je naopak jednoduchší postup pri pestovaní, pretože sa úplne vyhneme procesu selekcie.
 Související obrázek


Proces selekcie

Proces selekcie je pri nefeminizovaných semenách veľmi dôležitý. Selekcia samičích rastlín v podstate znamená postup, keď ešte mladé klony materskej rastliny presadíme do veľkých kvetináčov a po dobu prvých desiatich až štrnástich dní nastavíme kvetový cyklus na 12 hodín svetla a 12 hodín tmy. To má za následok, že rastliny ukážu svoje pohlavie oveľa skôr a my sme schopní presne určiť, ktoré z materskej rastliny budú samičie a ktoré samčie. Samčie klony čo najrýchlejšie odstránime a tie samičie necháme dokvitnúť. Samičiu materskú rastlinu sme schopní trvalo udržiavať v rastovom štádiu a naďalej z nich získavať kvalitné klony, ktoré budú vždy iba samičieho pohlavia.

Klonovanie

Feminizované semená sú paradoxne menej spoľahlivé pre klonovanie. Proces klonovania rastlín je známy celosvetovo a je používaný snáď pre všetky druhy rastlinnej vegetácie. V základe sa jedná o postup, kedy odrežeme vrchné poschodia materskej rastliny a necháme ich znovu zakoreniť. Moderní pestovatelia používajú k správnemu zakoreneniu rastový hormón, ale postup je rovnaký ako tomu bolo za čias našich babičiek. Pre tento proces sú vhodnejšie semená nefeminizované, kedy je potrebné vždy prejsť metódou dôkladnej selekcie a až potom takúto silnú rastlinu začať klonovať.

Napríklad ak zasadíme 10 klasických nefeminizovaných semien a z každej takejto rastliny urobíme ďalšie dva klony, ktoré dobre označíme a necháme im priestor nato aby ukázali svoje pohlavie. Akonáhle sme schopní identifikovať samičie rastliny (tie samčie zlikvidujeme), vieme ktoré rastliny z našej záhradky si ponechať a ktorých sa čo najrýchlejšie zbaviť. Ďalej tieto samičie klony môžeme nechať dokvitnúť a starostlivo pozorujeme hlavne ich vývoj. Zistíme, ktoré z klonov sú najenergickejšie a najzdravšie. Klony, ktoré sa nám zdajú najlepšie, vypovedajú o kvalite materskej rastliny. Vyberieme si samozrejme to najlepšie.
 

Výsledek obrázku pro klonování konopí

 

Tento článok nemá za úlohu degradovať pestovanie z feminizovaných semien. Pravdou ale zostáva, že pri takomto pestovaní vždy hrozí riziko zmeny pohlavia, ak je rastlina vystavená stresu. Môže sa to zdať zložité, ale je to naozaj jednoduché, vypestovať veľa  samičích rastlín iba z niekoľkých semien známej genetiky.

Obrázky zdroje: royalqueenseeds.cz, legalizuj.to

  • Články z kategórie Semenné banky majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 03/15/13