Ako je to so zákonmi - legalita marihuany

Konope je droga ako každá iná. A ako každá droga môže bý stíhaná zákonom. Jej pestovanie v množstve menšom ako je stanovené minumum, je priestupkom a najčastejšie sa rieší dohodou a zabavením. Vo väzení však môžete skončiť až na 5 rokov, ak si nedáte pozor na množstvo rastlín.

Zákony o drogách sú ako zo stredoveku. Stále sa toleruje nebezpečnejší alkohol, a ľahké drogy, pretože nemajú vo vládach také lobby, sú stále za hranicou zákona. V niektorých krajinách ako Holandsko alebo Španielsko sú na tom o niečo lepšie. My sa musíme ešte len prebudiť.
 
 

 

Pestovanie za priestupok

Pestovanie konope pre vlastnú potrebu je stále priestupkom, alebo trestným činom v závislosti na množstve pestovaných rastlín. Ak sú rastliny výhradne pre vlastnú potrebu a je ich maximálne 5, ide o priestupok, ktorý sa trestá spravidla pokutou. V prípade, že ide o viac ako 5 rastlín konope (s obsahom THC nad 0,2 percenta), pestovateľ môže byť potrestaný peňažným trestom alebo väzením do 0,5 roka.

Ak sa pestuje vo väčšom rozsahu (môže ísť o desiatky rastlín), je trestom pokuta alebo odňatie slobody do maximálnej výšky 3 roky. V značnom rozsahu (veľkopestiarne) ide až o 5 rokov.
 


Menej ako 15 gramov marihuany

Zákon určuje tzv. malé množstvo grogy. Toto malé množstvo je tolerované ako priestupok. Pred nejakou dobou došlo k navýšeniu malého množstva z 5 gramov na 15 gramov marihuany na osobu. Ak sa tak polícia rozhodne, môže pri zadržaní toto množstvo priamo zabaviť a to bez akéhokoľvek priestupkového konania. Táto novinka v zákone by mala uľaviť od drobných priestupkov.

V prípade väčšieho ako malého množstva, teda viac ako 15 gramov marihuany, je trestom až 1 rok väzenia, alebo prepadnutie majetkovej hodnoty. V tomto prípade, ak je zadržaný človek s väčším nožstvím drogy ale drogu ďalej nijako nešíri, sa spravidla pristupuje k peňažným trestom a podmienke.

Ak sa prechovávanie deje vo veľkom rozsahu, napríklad za účelom predaja a šírenia drog, hrozí páchateľovi trest 6 mesiacov až 5 rokov.


 Výsledek obrázku pro pěstování marihuany přestupek


Výroba, držanie a šírenie prekurzora k drogámToto sa týka najmä klasických tvrdých drog. Je zakázané držať alebo distribuovať napríklad látky, z ktorých sa následne drogy vyrába, extrahuje. Tieto látky sú označované ako prekurzok na výrobu drogy. Jeho držanie a šírenie môže byť potrestané maximálnou výškou trestu 5 rokov, peňažným trestom alebo zákazom činnosti.

Ak sa tak deje voči dieťaťu, organizovane alebo vo väčšom rozsahu, je hranoca až 10 rokov väzenia.

Medzi prekurzor na výrobu drog nepatria semienka šľachtených druhov konope. Nie sú určené na výrobu drogy a zároveň samotné semienka neobsahujú zakázané množstvo THC.

Šírenie toxikománie

Podľa zákona nesmiete nabádať ani podpodovať k užívaniu drogy inej, ako je alkohol. (Pozn. red.: Takže ak niekomu poviete ožer sa a on sa otrávi, ste nevinní?). V tomto prípade, kedy niekoho navediete na užívanie marihuany, alebo inej drogy, budete potrestaní zákazom činnosti alebo odňatím slobody na / do maximálnej výšky 3 rokov.

Ak nabádate na užívanie drogy ako člen organizovanej skupiny, voči dieťaťu, alebo verejne, hrozí vám trest 1-5 rokov, alebo peňažný trest.

Ak navediete na užívanie drogy osobu mladšiu ako 14 rokov, má pre vás náš trestný zákon prichystanú sadzbu 2-8 rokov väzenia.
 


Zvlášť závažné šírenie drog

Predaj, sprostredkovanie predaja, alebo tiež prechovávanie je trestným činom, pre ktorý je určená sadzba 1-5 rokov väzenia alebo peňažný trest. Nepredstavujte si ale, že pár tisíc policajtov v ČR naháňa každého, kto má o gram marihuany viac, ako je povolené. Polícia sa zameriava na organizované skupiny, na prípady ak bol človek v posledných troch rokoch za podobný prečin potrestaný, keď sa tak koná vo veľkom rozsahu, alebo ak sa tak deje voči osobe mladšej ako 14 rokov. V týchto vážnych prípadoch je trest od 2 do 10 rokov väzenia a zhabanie majetku.

U zvlášť závažných prípadov takto veľkého merítka, kedy je napríklad poškodené ľudské zdravie, môže byť trest navýšený na 8-12 rokov. A odňatie slobody na 10-15 rokov, ak svojím konaním páchateľ spôsobí smrť, alebo ťažké ublíženie na zdraví.

 

Tieto zákony platia len v ČR

Obrázek zdroj: zpravy.idnes.cz

Časté dotazy

Skeptickosť voči konope sa v spoločnosti postupne zmierňuje a zvyšuje sa povedomie o jej lekárskom využití. Z toho dôvodu sa jednotlivé krajiny postupne uchyľujú k jej legalizácii - ako napríklad Mexiko, ktoré schválilo konopu na rekreačné účely. V súčasnosti je už legálna v Uruguayi, Kanade, niektorých štátoch USA a v Holandsku. V Luxembursku je povolená konzumácia a pestovanie semienok konopy pre vlastné účely a každá domácnosť smie vypestovať až 4 rastliny. Luxembursko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá toto schvaľuje. V Holandsku je legálne držanie 5 g konopy pre osobnú potrebu, nie však na ulici. 

Zákon zakazuje psychoaktívne látky, produkty s obsahom THC vyšším ako 1 % (predtým 0,3 %). CBD naopak psychoaktívne nie je, v Slovenskej republike je teda legálne a podľa štúdií sa mu dokonca pripisuje aj liečivý účinok. CBD je na trhu dostupné v niekoľkých variantoch, medzi ktorými sú napríklad CBD olejekonopné potraviny, ktoré sú prospešné pre imunitný systém, ale aj semienka konope s vysokým obsahom CBD. Kanabinoid CBD je veľmi prospešný aj pre našu pleť, preto na trhu môžeme nájsť veľa kozmetických výrobkov, ktoré ho obsahujú. Sú medzi nimi napríklad pleťové oleje, krémy alebo balzámy na pery. 

Odrody marihuany sa od seba líšia rovnako ako iné rastliny, rozdiely môžeme nájsť napríklad v rôznej veľkosti listov, výške rastliny a podobne. Konopu môžeme rozdeľovať podľa chemotypov: rastliny, ktoré majú vysoký obsah THC a zároveň nízky obsah CBD, ďalšie, ktoré majú nízky obsah THC, no vysokú hladinu CBD, iné, ktoré majú vyšší obsah THC aj CBD a napokon rastliny, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % THC. Odrody sa často rozdeľujú aj na sativu a indikuSativa má vyšší podiel psychotropných látok, indica naopak nižší. 

Vydáno: 03/14/13
(Aktualizováno: 08/10/21)