Čo je to EC a ako pôsobí na rast?

EC (electric conductivity), čiže elektrická vodivosť nám slúži ku kontrole živín v roztoku. Aj tu platí, že čím viac je živín, tým vyššia je hodnota EC. V priebehu klíčenia je vhodné dodržiavať EC v rozmedzí od 0,6 - 0,8 mS/cm3, túto hodnotu by sme mali zvyšovať až na úroveň 1,9 - 2,1 mS/cm3 v konečnej fáze kvetenstvo. Dôležité je v posledných 14 dňoch kvetu preplachovať korene rastliny čistou vodou tak, aby voda stekajúca z rastliny mala na záver EC v hodnote čistej vody. Často je to však veľmi ťažké dosiahnuť.

Takýmto spôsobom je možné jednoducho dosiahnuť optimálneho množstva živín pre správny vývoj rastliny. Pred každým zaliatím je dôležité skontrolovať obsah EC v danom roztoku a následne po vytečení prebytočnej vody z kvetináča aj EC kvapaliny, ktorá nám vytiekla. Obe tieto hodnoty sa potom dajú jednoducho porovnať a podľa toho buď hodnotu EC rôznymi prípravkami v zálievke zvýšiť, alebo znížiť.


K čomu je dobré hodnotu EC poznať?

Ako je spomenuté vyššie môžu nastať rôzne situácie:

Prehnojenie

Ak je EC vytekajúceho roztoku vyššie, ako hodnota EC vliata do substrátu s rastlinou je pestovaná rastlina prehnojená. V tejto chvíli je dôležité znížiť EC zálievky a zvýšiť jej prísun tak, aby sa hodnota vytekajúceho EC dostala na nami požadovanú hodnotu.

Prehnojenú rastlinu môžeme spoznať aj podľa toho, že sa listy okolo šúľkov stáčajú smerom dole a ich okraje pomaly odumierajú.

Ideálny stav

EC zálievky aj EC vytekajúcej kvapaliny sú približne rovnaké. Nie je teda potrebné nič meniť a dodržiavať pravidelnú zálievku ako doteraz.

Nedostatočné hnojenie

V prípade, že EC roztoku vytekajúce z rastliny má menšiu hodnotu, ako EC zálievky, je potrebné zvýšiť prísun živín (hnojivo).


Jediná nevýhoda tohto EC testu je v tom, že ak nedostatočne zalievame, rastlina uprednostní vodu pred živinami, a preto bude hodnota vytekajúceho EC roztoku vyššia. Dôležité je teda zabezpečiť dostatočný príjem vlahy.

Mladé rastliny konope.

Zdravá rastlina konope v správnom substráte.

Vhodná hodnota EC v substrátoch

Vopred upozorním, že výrobcovia uvádzajú na trh väčšinou už předhnojené substráty s vyváženým pomerom živín, mikroorganizmov a prímesí. Väčšinou ponúkajú klasické 2 druhy a to:

  • menej predhnojený (hodnoty EC okolo 1,2 / pH 6,1-6,3), vhodný pre mladé rastliny, ktoré nespotrebujú toľko živín a je predpoklad k ich presádzaniu, alebo pre materské rastliny, u ktorých je dôležité udržiavať skôr nižšie a stabilnejšie hodnoty výživných prvkov
  • viac predhnojený (hodnoty EC okolo - 2,4 / pH 6,2-6,6), vhodný pre pestovanie rastliny po celú dobu života v jednom kvetináči - zaručí dostatok živín až na 6 týždňov. Používa sa tiež ako presádzací substrát pre väčšie rastliny

EC je dôležitou hodnotou určujúcou pomer živín prijímaných rastlinou, a preto je dôležité ho pravidelne kontrolovať. Na meranie EC používame tzv. EC metre.

Časté dotazy

Všetko sa odvíja od genetikyRýchlosť a všeoebcne rast sa môže u odrôd so základom v kmeni Indica a Sativa viac či menej líšiť. Všeobecne však platí, že rastliny by sa mali nechať rásť cca 3-4 týždne a až potom prepnúť na kvitnutie, aby nabrali dostatok sily a boli schopné v ďalšej fáze nielen produkcie kvetov, ale tiež ich aj udržať na svojich stonkách a vetvách. 

Odrody marihuany sa od seba líšia rovnako ako iné rastliny, rozdiely môžeme nájsť napríklad v rôznej veľkosti listov, výške rastliny a podobne. Konopu môžeme rozdeľovať podľa chemotypov: rastliny, ktoré majú vysoký obsah THC a zároveň nízky obsah CBD, ďalšie, ktoré majú nízky obsah THC, no vysokú hladinu CBD, iné, ktoré majú vyšší obsah THC aj CBD a napokon rastliny, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % THC. Odrody sa často rozdeľujú aj na sativu a indikuSativa má vyšší podiel psychotropných látok, indica naopak nižší. 

Konopu môžeme rozdeliť na dva druhy - konopa siata a indická. Konopa siate má obsah THC do 0,3 %, kým u indická konopa dosahuje 7 %. THC má psychotropné účinky, môže vyvolať závislosť. CBD naopak žiadne psychotropné účinky nemá, a to aj napriek tomu že má veľmi podobné chemické zloženie ako THC. CBD sa vďaka svojim blahodárnym vlastnostiam môže používať ako súčasť podpornej liečby. Za technickú konopu sa označujú tie semená konopy, ktoré majú obsah THC do 0,3 % a podľa zákona č. 124/2021 Z. z. sa na Slovensku upravujú podmienky jeho nákupu, pestovania a ďalšieho spracovania. Také semienka môžu mať naopak vysoký obsah liečivého CBD.

  • Články z kategórie Pestovanie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 06/16/13