Čo je to EC a ako pôsobí na rast?

EC (electric conductivity), čiže elektrická vodivosť nám slúži ku kontrole živín v roztoku. Aj tu platí, že čím viac je živín, tým vyššia je hodnota EC. V priebehu klíčenia je vhodné dodržiavať EC v rozmedzí od 0,6 - 0,8 mS/cm3, túto hodnotu by sme mali zvyšovať až na úroveň 1,9 - 2,1 mS/cm3 v konečnej fáze kvetenstvo. Dôležité je v posledných 14 dňoch kvetu preplachovať korene rastliny čistou vodou tak, aby voda stekajúca z rastliny mala na záver EC v hodnote čistej vody. Často je to však veľmi ťažké dosiahnuť.

Takýmto spôsobom je možné jednoducho dosiahnuť optimálneho množstva živín pre správny vývoj rastliny. Pred každým zaliatím je dôležité skontrolovať obsah EC v danom roztoku a následne po vytečení prebytočnej vody z kvetináča aj EC kvapaliny, ktorá nám vytiekla. Obe tieto hodnoty sa potom dajú jednoducho porovnať a podľa toho buď hodnotu EC rôznymi prípravkami v zálievke zvýšiť, alebo znížiť.


K čomu je dobré hodnotu EC poznať?

Ako je spomenuté vyššie môžu nastať rôzne situácie:

Prehnojenie

Ak je EC vytekajúceho roztoku vyššie, ako hodnota EC vliata do substrátu s rastlinou je pestovaná rastlina prehnojená. V tejto chvíli je dôležité znížiť EC zálievky a zvýšiť jej prísun tak, aby sa hodnota vytekajúceho EC dostala na nami požadovanú hodnotu.

Prehnojenú rastlinu môžeme spoznať aj podľa toho, že sa listy okolo šúľkov stáčajú smerom dole a ich okraje pomaly odumierajú.

Ideálny stav

EC zálievky aj EC vytekajúcej kvapaliny sú približne rovnaké. Nie je teda potrebné nič meniť a dodržiavať pravidelnú zálievku ako doteraz.

Nedostatočné hnojenie

V prípade, že EC roztoku vytekajúce z rastliny má menšiu hodnotu, ako EC zálievky, je potrebné zvýšiť prísun živín (hnojivo).


Jediná nevýhoda tohto EC testu je v tom, že ak nedostatočne zalievame, rastlina uprednostní vodu pred živinami, a preto bude hodnota vytekajúceho EC roztoku vyššia. Dôležité je teda zabezpečiť dostatočný príjem vlahy.

Mladé rastliny konope.

Zdravá rastlina konope v správnom substráte.

Vhodná hodnota EC v substrátoch

Vopred upozorním, že výrobcovia uvádzajú na trh väčšinou už předhnojené substráty s vyváženým pomerom živín, mikroorganizmov a prímesí. Väčšinou ponúkajú klasické 2 druhy a to:

  • menej predhnojený (hodnoty EC okolo 1,2 / pH 6,1-6,3), vhodný pre mladé rastliny, ktoré nespotrebujú toľko živín a je predpoklad k ich presádzaniu, alebo pre materské rastliny, u ktorých je dôležité udržiavať skôr nižšie a stabilnejšie hodnoty výživných prvkov
  • viac predhnojený (hodnoty EC okolo - 2,4 / pH 6,2-6,6), vhodný pre pestovanie rastliny po celú dobu života v jednom kvetináči - zaručí dostatok živín až na 6 týždňov. Používa sa tiež ako presádzací substrát pre väčšie rastliny

EC je dôležitou hodnotou určujúcou pomer živín prijímaných rastlinou, a preto je dôležité ho pravidelne kontrolovať. Na meranie EC používame tzv. EC metre.

  • Články z kategórie Pestovanie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 06/16/13